12 kwietnia, 2019

Przebieg strajku w dni wolne od zajęć

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego ZNP, dotyczącymi przebiegu strajku w czasie przerwy świątecznej informujemy, że zgodnie z dzisiejszą uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZNP strajk w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych jest kontynuowany.
Oznacza to, że w czasie przerwy świątecznej, czyli dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, strajkujący pracownicy również przychodzą na teren szkoły (placówki, przedszkola) i podpisują listę strajkową, jeśli wyrażają wolę kontynuowania udziału w strajku. Dopuszczalne jest w te dni ustalenie przez komitet strajkowy wspólnie ze strajkującymi innych, niż wynikające z planu zajęć, godzin przebywania na terenie szkoły (przedszkola, placówki). Wynika to z faktu, że w czasie strajku pracownicy strajkujący nie świadczą pracy, zatem nie obowiązują ich polecenia dyrektora w tym dotyczące czasu pracy.
Jeśli dyrektor szkoły, w czasie przerwy świątecznej, nie wyznaczył dyżurów, z powodu braku zgłoszeń uczniów na zajęcia opiekuńcze, czyli jest to okres nieświadczenia pracy dla pracowników, osoby strajkujące nie mają obowiązku przebywać na terenie szkoły, a komitet strajkowy sporządzać listy strajkowej w tym dniu.

źródło strona internetowa ZG ZNP:  https://znp.edu.pl/przebieg-strajku-w-dni-wolne-od-zajec/

Łączna liczba wyświetleń