29 listopada, 2012

Wyniki ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlic szkolnych


W ankiecie wzięło udział dwanaście szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn lub Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. 
Ogółem w badanych szkołach jest 199 oddziałów, w których uczy się 3971 uczniów. 
Świetlice szkolne funkcjonują w dziesięciu z badanych szkół, w tym, przed i po lekcjach, opiekę świetlicową zapewnia dziesięć placówek, zaś w trakcie lekcji zaledwie siedem. 
Łączna liczba grup wychowawczych wynosi 53, w tym 8 grup przekracza dopuszczalną liczbę 25 uczniów. W trzech z ankietowanych szkół, stołówka szkolna funkcjonuje w tym samym pomieszczeniu co świetlica.  W świetlicach opiekę nad wychowankami sprawuje 15 nauczycieli zatrudnionych na etatach wychowawców świetlicy, w tym, w jednej ze szkół, liczba godzin etatowego wychowawcy wynosi poniżej 1/2 etatu. Troje z wymienionej liczby nauczycieli uzupełnia etat na innym stanowisku (nauczyciel przedmiotowy, bibliotekarz itp.). Spośród nauczycieli innych specjalności, aż 17 osób uzupełnia etat realizując "godziny świetlicowe". Niestety, aż dla 20 nauczycieli, świetlica jest miejscem realizacji tzw. godzin "karcianych", wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Zaledwie sześć osób spośród ogólnej liczby 15 nauczycieli jest twórcami rocznego planu pracy świetlicy.

Wyniki badań przesłaliśmy do Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Posłużą one przygotowaniu odpowiedniej strategii działań Zarządu Głównego naszego Związku. Warto jednak już na poziomie ognisk ZNP przyjrzeć się zasadom funkcjonowania świetlic szkolnych, bowiem, jak się okazuje, nie zawsze są one zgodne z zasadami prawnymi regulującymi pracę placówek oświatowych.

Poniżej zamieszczamy link prowadzący do szczegółowego omówienia zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej. Polecam lekturę zarówno Kol. KOl. Prezesom Ognisk ZNP jak i Kol. Kol. Dyrektorom szkół
 http://www.twojelekcje.pl/wychowanie/art,2,podstawa-prawna-funkcjonowania-swietlicy-szkolnej.html
 

Zapraszamy na spotkanie "MIKOŁAJKOWE" Sekcji Emerytów i Rencistów


Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów Oddziału ZNP w Wolsztynie serdecznie zaprasza na przedświąteczne SPOTKANIE "MIKOŁAJKOWE". Spotkanie odbędzie się 12 grudnia b.r. o godz. 11.00 w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie.

Przewodnicząca SEiR
Jolanta Witkowska

27 listopada, 2012

Zaproszenie na zebranie Zarządu


Członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie zapraszam na zebranie, które odbędzie się 11 grudnia 2012 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie.

Przy tym gorąca prośba  - jeśli ktoś z Kol. Kol. Prezesów Ognisk, z ważnych powodów, nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu osobiście - proszę o wydelegowanie kogoś w zastępstwie.

Pozdrawiam

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP 
w Wolsztynie

22 listopada, 2012

SPRAWA PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ W KARPICKU, ADAMOWIE, DĄBROWIE I TŁOKACH - ciąg dalszy


 Poniżej publikujemy oświadczenie Pełnomocnika Rady Miejskiej w Wolsztynie związane z wczorajszym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który rozpatrywał skargę grupy mieszkańców Karpicka dotyczącą uchwał Rady Miejskiej Wolsztyna przekształcających szkoły w: Karpicku Tłokach, Adamowie i Dąbrowie w filie szkół wyżej zorganizowanych.  Oświadczenie zaczerpnęliśmy ze strony Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.
http://www.wolsztyn.pl/pages_news_pl_4179.html
Oświadczenie Pełnomocnika Rady Miejskiej w Wolsztynie
2012-11-22 09:23:58
Informujemy, że w dniu 21 listopada 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrzył skargi grupy mieszkańców Karpicka dotyczące uchwał Rady Miejskiej w Wolsztynie podjętych w dniu 25 kwietnia 2012 roku :
1. Nr XVII/138/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tłokach
w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie,
2. Nr XVII/139/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Adamowie
w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu,
3. Nr XVII/137/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej we Wroniawach,
4. Nr XVII/140/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karpicku
w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie.
Sąd odrzucił skargi w przypadku trzech pierwszych uchwał, tj. przekształceń szkół  w Tłokach, Adamowie i Starej Dąbrowie stwierdzając, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania.
W odniesieniu do uchwały dotyczącej przekształcenia szkoły w Karpicku – jak wynikało z ustnego uzasadnienia sądu wygłoszonego w obecności przedstawicieli Gminy Wolsztyn
sąd stwierdził wystąpienie uchybienia formalnego dotyczącego daty wdrożenia reorganizacji, która w uchwale ustalona została na dzień 1 września 2012 roku, a zdaniem sędziów winna mieć miejsce w dniu 31 sierpnia 2012 roku, tj. z końcem roku szkolnego.
Nie została natomiast zakwestionowana procedura formalno-prawna zastosowana przez Radę Miejską przy przekształcaniu placówki w Karpicku.

W posiedzeniu nie wzięli udziału przedstawiciele skarżących, czyli Referendalnej Grupy Inicjatywnej, obecni byli jedynie przedstawiciele Gminy Wolsztyn.

Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku, Rada Miejska podejmie decyzję o ewentualnym zastosowaniu dalszej procedury odwoławczej w tej sprawie, gdyż wyrok nie jest prawomocny.


Radca Prawny Urzędu Miejskiego
Aleksander Adamczak
Pełnomocnik Rady Miejskiej w Wolsztynie

11 listopada, 2012

Święto Niepodległości

Dzisiaj delegacja wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, podobnie jak w latach poprzednich, uczestniczyła w powiatowych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. O godz. 9.00 w kościele św. Józefa odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny, po której nastąpił przemarsz pod pomnik Niepodległości i składanie wiązanek.
Delegację ZNP tworzyli: wiceprezes Edward Laskowski, księgowa Anna Ciesielska, prezes Sławomir Wieczorek oraz członkowie Zarządu: Agnieszka Wolnik i Robert Tomys. Uroczystość uświetniła Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta oraz chór "Tuchorzacy", który wykonał kilka pieśni patriotycznych.
Ważnym elementem uroczystości była 123 metrowa flaga narodowa wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Niesiona przez uczniów, nauczycieli a także rodziców, towarzyszyła uroczystości zarówno w kościele jak i podczas przemarszu oraz pod pomnikiem Niepodległości.09 listopada, 2012

Seminarium: Elastyczna, Odpowiedzialna Wielkopolska


W dniach 5 – 7 listopada b.r. prezes wolsztyńskiego Oddziału ZNP Sławomir Wieczorek uczestniczył w seminarium n.t. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zorganizowanym w Jarocinie w ramach unijnego projektu p.t. Elastyczna, Odpowiedzialna Wielkopolska. Seminarium realizowane było przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Ten panel projektu związanych był z funkcjonowaniem nauczycielskich związków zawodowych w ramach realnej codzienności. Duża część zajęć poświęcona była wiedzy i umiejętnościom negocjacyjnym. Warsztatowy charakter seminarium wymagał od jego uczestników szczególnej aktywności. Zamieszczone zdjęcie przedstawia fragment zajęć związanych z prowadzeniem negocjacji.

08 listopada, 2012

ROMEO i JULIAZarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie organizuje 16 stycznia 2013 r. wyjazd do Teatru Wielkiego w Poznaniu na spektakl 
Romeo i Julia 
Sergiusza Prokofiewa.
Początek spektaklu godzina 19.00.
Wyjazd z dworca PKS w Wolsztynie godz. 16.00
Ceny biletów: normalny 55,00 zł, ulgowy (np. emeryci) 45,00 zł
Osoby nie należące do ZNP pokrywają dodatkowo koszt przejazdu autokarem w wysokości 10,00 zł.
Zgłoszenia z ognisk prosimy kierować na adres mailowy Zarządu Oddziału do 29 listopada 2012 r.

 znpwolsztyn@wp.pl

 Jednocześnie proszę pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona i może się okazać, że zwlekając ze zgłoszeniem do końca wyznaczonego terminu, już nie będzie możliwości wyjazdu. Dlatego, tak jak w przypadku wcześniejszych wyjazdów, obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń, a w niej pierwszeństwo mają członkowie ZNP. Jeśli po wyznaczonym terminie zostaną jeszcze wolne miejsca, będziemy je uzupełniać także osobami nie należącymi do Związku.

Poniżej informacja o spektaklu zaczerpnięta ze strony internetowej Teatru Wielkiego w Poznaniu
http://www.opera.poznan.pl/page.php/1/0/spektakl/0/2013/1/0/000971
inscenizacja i choreografia: Emil Wesołowski
kierownictwo muzyczne: Aleksander Gref
scenografia: Andrzej Kreutz Majewski
kostiumy: Boris F. Kudlička

czas trwania: 2 h 35 min., 2 przerwy

W przeciwieństwie do repertuaru operowego, nie ma wiele dzieł baletowych opartych na światowej literaturze, tym bardziej na dramatach Williama Szekspira. Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa jest więc pozycją w dwójnasób wyjątkową. Poznański spektakl został przygotowany inscenizacyjnie i choreograficznie przez Emila Wesołowskiego, absolwenta Poznańskiej Szkoły Baletowej, wychowanka naszego Teatru i wieloletniego współpracownika Conrada Drzewieckiego. Scenografię i kostiumy Romea i Julii zaprojektowała mistrzowska para – Andrzej Kreutz Majewski i jego uczeń Boris Kudlička.

Balet Teatru Wielkiego w Poznaniu jest drugim, po warszawskim, zespołem baletowym, który zdołał zmierzyć się z tą niezmiernie trudną realizacją. Orkiestra natomiast, by podołać piętrzącym się trudnościom partytury, musiała stanąć na poziomie najwyższej gotowości.

07 listopada, 2012

Zaproszenie na Okręgowy Turniej Kręglarski

W imieniu Zarządu Oddziału Wronki serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w
V Turnieju Kręglarskim.
Z pozdrowieniami
Kazimiera Nowak

„Okręgowy Turniej Kręglarski Nauczycieli i Przyjaciół ZNP”
Wronki 2012Organizator:       Zarząd Oddziału ZNP Wronki

                             ul. Poznańska 46

Kontakt:             Kazimiera Nowak  (prezes Zarządu)

Telefon:               519 – 102 -903
                            Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach
                            ul. Poznańska 46
                            e-mail: kazimiera.toya@interia.eu

Termin :              1 grudnia 2012r. godz. 900

Miejsce:               Kręgielnia Wronki ul. Poznańska 30B

                            (obok targowiska miejskiego)         

Patronat:            Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
                            Starosta Szamotulski
                            Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego- Joanna Wąsala

Odpłatność od uczestnika :   25 zł.

Udział w Turnieju: indywidualny, drużynowy (4 osoby)

Termin zgłoszenia:  do 23 listopada 2012r.


Organizatorzy zapewniają puchary, dyplomy, poczęstunek, doskonałą atmosferę, spotkanie w miłym gronie i bezstresową zabawę.
 

Łączna liczba wyświetleń