28 stycznia, 2014

Tato, tato, sprawa się rypła

13 grudnia minionego roku w sali widowiskowej Wolsztyńskiego Domu Kultury odbyła się premiera sztuki Ryszarda Latko "Tato, tato, sprawa się rypła". To już drugi spektakl działającego przy WDK Teatru Fokus.
"Tato, tato sprawa się rypła" to komedia, której akcja dzieje się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w jednej z podwadowickich wsi, w chałupie Ludwika Placka. Dość specyficzne pojmowanie rzeczywistości przez Placka i jego rodzinę, typowo polskie wady i nie zawsze właściwe postawy bohaterów sztuki powodują, że jest ona nie tylko satyrą tamtych czasów, ale także "krzywym zwierciadłem" współczesności.
Warto dodać, że kierownikiem Teatru Fokus, a jednocześnie reżyserem obu dotychczas wystawianych spektakli (wcześniej Teatr przygotował sztukę Sławomira Mrożka "Na pełnym morzu") jest nasz związkowy kolega, emerytowany dyrektor Gimnazjum w Kębłowie Adam Żuczkowski, który także gra rolę dziennikarza. Główną rolę - Ludwika Placka - gra także związkowiec, nominowany do tytułu Nauczyciel Roku 2013, Janusz Mrozkowiak, zaś rolę Kowala wykonuje prezes wolsztyńskiego Oddziału ZNP Sławomir Wieczorek. Pozostałe role kreują: Marcin Chałupka - Józek,  Ewa Malińska - Plackowa, Monika Bielawna - Helka, Waldemar Ligma - Ignac, Ewa Korzańska - Fryta i Alicja Matuszewska - Babka.


fot. Edward Laskowski

07 stycznia, 2014

Zmiany w prawie oświatowym od 1 stycznia 2014 r.

"Styczeń 2014 r. przynosi wiele zmian w prawie oświatowym. Nowe regulacje dotyczą: dotowania szkół i placówek oświatowych, rekrutacji uczniów, systemu informacji oświatowej, uprawnień nauczycieli w zakresie ulg komunikacyjnych, opłacania składek przez osoby prowadzące szkoły, zamrożenia odpisu na ZFŚS, podziału subwencji oświatowej na 2014 r.
Brakuje tylko najważniejszej zmiany – zapowiadanej od wielu miesięcy nowelizacji Karty nauczyciela. Prace nad tą ustawą przeciągają się. MEN zapewnia, że się z nich nie wycofa, a chwilowa przerwa spowodowana jest zmianą na stanowisku ministra edukacji. Nowa szefowa resortu, Joanna Kluzik-Rostkowska, chce przeanalizować uwagi i stanowiska..."

W artykule Pani Małgorzaty Tabaszewskiej zamieszczonym na stronie "Biblioteki Prawa Oświatowego", zainteresowani znajdą m.in. informacje o niżej wymienionych zmianach:

Zmiany w ustawie o systemie oświaty wynikające z tzw. ustawy przedszkolnej
Zmiany w ustawie o systemie oświaty wynikające z tzw. ustawy rekrutacyjnej
Zmiana w Karcie nauczyciela wynikająca z nowelizacji ustawy o ulgowych przejazdach
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej
Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wynikająca z tzw. ustawy przedszkolnej
- Ustawa okołobudżetowa (odpis za ZFŚS, środki na doskonalenie nauczycieli)
- Rozporządzenie dotyczące subwencji oświatowej na 2014 r.

Z całością artykułu można zapoznać się na stronie "Biblioteki prawa oświatowego", do której prowadzi niżej zamieszczony link:
Biblioteka Prawa Oświatowego 


źródło:    http://www.bibliotekako.pl/news.aid,2612,Zmiany_w_prawie_oswiatowym_od_1_stycznia_2014_r_.html

Łączna liczba wyświetleń