18 października, 2015

EVITA

W sobotę 17 października byliśmy na pięknym musicalu EVITA 
w poznańskim Teatrze Muzycznym.

  Wrażenia wspaniałe!

Na spektakl pojechało 55 osób. Chętnych było więcej jednak podstawowym czynnikiem ograniczającym liczebność była pojemność największego autokaru jaki jest w dyspozycji wolsztyńskiej placówki PKS.


EVITA
Autor: Andrew Lloyd Webber
Libretto: Tim Rice
Przekład: Andrzej Ozga

Evita jest opartą na faktach muzyczną biografią Evy Perón-Duarte – drugiej żony prezydenta Argentyny, Juana Peróna. Jest to najbardziej znane i najczęściej wystawiane dzieło Andrew Lloyda Webbera. Premiera odbyła się w Prince Edward Theatre na londyńskim West Endzie w dniu 21 czerwca 1978 roku. Rok później to niezwykłe dzieło pokazano na Broadwayu, gdzie zagrano je 1584 razy! Ogromnym sukcesem okazała się również wersja filmowa w reżyserii Alana Parkera, nominowana do pięciu Oscarów, gdzie w głównej roli wystąpiła Madonna, a partnerował jej Antonio Banderas.

Jeśli ktoś z Szanownych Czytelników zastanawia się czy wybrać się na EVITĘ do Teatru Muzycznego w Poznaniu, 
zapewniamy że warto!

Poniżej podajemy link do strony głównej Teatru Muzycznego. Łatwo tam zapoznać się z repertuarem Teatru, a nawet kupić bilet.

15 października, 2015

14 padziernika 2015 - Dzień Protestu

14 października br. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się demonstracja dwóch nauczycielskich związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Demonstracja rozpoczęła się o godz. 13.00. Podczas demonstracji przedstawiciele związków złożyli petycję adresowaną do premier Ewy Kopacz.

Wspólne postulaty środowiska oświatowego:
zwiększenie nakładów na edukację
Od kilku lat maleją nakłady na edukację w Polsce. Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania;

podniesienie płac
Polscy nauczyciele zarabiają za mało. Wzrost ich wynagrodzeń jest zamrożony od trzech lat. Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i podwyżek;

przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji
Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, a ponad pół tysiąca samorządy przekazały do prowadzenia podmiotom zewnętrznym: fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych;

zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły
Stale przybywa gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem. Brak zdecydowanych działań ze strony ministerstwa edukacji zachęca kolejne gminy do wyzbywania się publicznych placówek.

Wolsztyńskie środowisko oświatowe na tej manifestacji reprezentowali: Kol. Sławomir Wieczorek – prezes Oddziału ZNP oraz Kol. Waldemar Szymański – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie

06 października, 2015

Prośba do Prezesów Ognisk

 Koleżanki i Kolegów Prezesów ognisk ZNP proszę o przygotowanie na zbliżające się zebranie (08.10.2015 r.) Zarządu Oddziału danych koniecznych do rzetelnego wypełnienia formularzy statystycznych - zgodnie z zamieszczoną niżej tabelką:CZŁONKOWIE ZNP
Lp.
Członkowie
Ogółem
Kobiety
w tym
do 35 r.ż.
Mężczyźni
w tym
do 35 r.ż.
1.
Nauczyciele

w tym przyjęci w 2015 r.

2.
Pracownicy adm. i obsł.

w tym przyjęci w 2015 r.

3.
Ogółem nauczyciele i pracownicy adm. i obsł.     (1+2)

4.
Emeryci i renciści

5.
OGÓŁEM         (3+4)
Kompletny formularz można też pobrać ze strony ZG ZNP (link poniżej) i przynieść wypełniony na zebranie
Prezes Oddziału ZNP 
w Wolsztynie 
Sławomir Wieczorek

Apel Prezesa ZNP Sławomira Broniarza do Marszałków, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych jednostek samorządu terytorialnego
BP/073/17/MK/15                                               Warszawa, 5 października 2015 r.

Szanowni Marszałkowie, Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie i Radni

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego ogłosił 14 października 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu.
W Dniu Edukacji Narodowej razem z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” organizujemy w Warszawie ogólnopolską demonstrację pracowników oświaty oraz nauki i szkolnictwa wyższego. To wspólna, od wielu lat, akcja protestacyjna dwóch nauczycielskich związków zawodowych. Tego dnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów będziemy się domagać zwiększenia nakładów na edukację. Zdecydowaliśmy się  na ten krok, ponieważ od kilku lat mamy do czynienia ze spadkiem udziału wydatków na oświatę w relacji
do PKB (w tym roku udział ten wynosi tylko 2,52%).
Nakłady państwa w zakresie oświaty i wychowania nie zabezpieczają finansowania zadań oświatowych w sposób umożliwiający ich prawidłową realizację przez samorządy. Budżety jednostek samorządu terytorialnego zostały nadmiernie obciążone ogromną częścią kosztu wykonywania tychże zadań. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że niedofinansowanie oświaty jest przyczyną wielu problemów, których skutki odczuwają uczniowie, nauczyciele, a także samorządy.
Naszym zdaniem, wszystkie zadania edukacyjne powinny być finansowane z budżetu państwa. Jestem przekonany, że ten postulat jest bliski także wielu przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego.
Domagając się zwiększenia nakładów na edukację działamy we wspólnym interesie pracowników oświaty i organów prowadzących szkoły. Dlatego zwracam się do wszystkich Marszałków, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych  o wsparcie naszej demonstracji i ułatwienie członkom oświatowych związków zawodowych udziału
w Nauczycielskim Dniu Protestu, który odbędzie się 14 października br. w Warszawie.
Jeszcze raz pragnę podkreślić z całą mocą: to nie jest protest przeciw samorządom,
ale ogólnopolska akcja na rzecz zwiększenia nakładów na edukację.

Z poważaniem
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Sławomir Broniarz

14.10.2015 r. B Ą D Ź M Y R A Z E M !


05 października, 2015

Uchwała ZG ZNP w sprawie akcji protestacyjnej

Uchwała nr 17/2015 ZG ZNP z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej


Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:
§ 1
Ogłosić 14 października 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu.
§ 2
Zorganizować w ramach Nauczycielskiego Dnia Protestu ogólnopolską demonstrację pracowników oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
§ 3
Zobowiązać ogniwa ZNP do aktywnego udziału w organizacji i przebiegu, w różnych formach, Nauczycielskiego Dnia Protestu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Łączna liczba wyświetleń