30 października, 2012

Prezesi Oddziałów ZNP domagają się skuteczniejszego nadzoru nad samorządami


Prezesi Oddziałów ZNP zebrani na posiedzeniu w Warszawie dnia 24 października br. postulują wprowadzenie rozwiązań prawnych, mających na celu ukształtowanie nadzoru prawnego nad jednostkami samorządu terytorialnego na miarę demokratycznego państwa prawa, tj.:

1) zobowiązanie wojewodów oraz kuratorów oświaty przez właściwych ministrów do rzetelnej analizy aktów prawa stanowionego przez organy samorządu terytorialnego,

2) wprowadzenie instrumentu umożliwiającego Prezesowi Rady Ministrów ujednolicanie rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów,

3) rozszerzenie uprawnień nadzorczych wojewodów,

4) wprowadzenie zakazu łączenia funkcji kuratora oświaty z mandatem radnego j.s.t.,

5) wprowadzenie zakazu prowadzenia szkół z wykorzystaniem mienia publicznego (w tym dotacji) przez osoby, które pełnią funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego,

6) dokonanie nowelizacji prawa tak, aby organizacjom społecznym, w tym związkom zawodowym, przyznać szersze prawo zaskarżania do sądu administracyjnego uchwał i zarządzeń wydawanych przez organy j.s.t.

Źródło:
  http://www.znp.edu.pl/element/1467/Prezesi_Oddzialow_ZNP_domagaja_sie_skuteczniejszego_nadzoru_nad_samorzadami

25 października, 2012

Zmarła Koleżanka Wanda Sołtysiak

Z przykrością informujemy, że w dniu 24.10.2012r. zmarła Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Okręgu Wielkopolskiego 
Kol. Wanda Sołtysiak
Pani Wanda od lat kierowała Okręgową Sekcją Emerytów i Rencistów. 
Znało ją także wielu nie tylko emerytowanych nauczycieli wolsztyńskich. 
W ubiegłym roku była gościem na uroczystym posiedzeniu wolsztyńskiego Zarządu Oddziału i Oddziałowej SEiR. Była niezwykle miłą i serdeczną osobą. 
Serdeczne wyrazy współczucia kierujemy w stronę Najbliższych Pani Wandy oraz jej Współpracowników
Pogrzeb odbędzie się w dniu 26.10.2012r. o godz. 13.30 w Dolsku.
Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Spotkanie Prezesów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego z minister edukacji24 października uczestniczyłem w spotkaniu prezesów oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego z ministrem edukacji panią Krystyną Szumilas. Poniżej została zamieszczona, zaczerpnięta ze strony Zarządu Głównego ZNP, relacja z tego spotkania oraz linki (wystarczy kliknąć w link) do stron zawierających stanowisko i oświadczenie Prezesów Oddziałów ZNP z 24 października 2012 r. wypracowane i przyjęte po spotkaniu z panią minister.

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

24 października br. minister edukacji Krystyna Szumilas wzięła udział w specjalnym spotkaniu z grupą 400 członków Związku Nauczycielstwa Polskiego – prezesów wiodących struktur ZNP z każdego powiatu. Spotkanie odbyło się w siedzibie ZG ZNP w Warszawie przy ul. Smulikowskiego.
- Przed nami trudny rok 2013 – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. - Maleją nakłady na edukację, maleje tempo wzrostu PKB. Oznacza dla nas kolejne problemy, trudności i wyrzeczenia. To nie tylko brak podwyżek od września przyszłego roku, ale także batalia z samorządami o realizację obecnych, bowiem wzrost subwencji nie pokryje skutków przechodzących wrześniowych podwyżek. To budzi nasz niepokój, bo jak pokazuje dotychczasowa praktyka, organy prowadzące będą szukały oszczędności przede wszystkim w szkołach i pracowniczych kieszeniach, swoje zostawiając w spokoju.
Minister edukacji mówiła o przyszłorocznych edukacyjnych planach rządu, m.in. o wsparciu dla przedszkoli i programie Cyfrowa szkoła. Zabrała także głos w sprawie ewentualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. –- Chcę, aby do końca roku powstały założenia zmian ustawy – powiedziała minister.
Podziękowała także nauczycielom za ich ciężką pracę. - Dziękuję za możliwość spotkania się z nauczycielami, którzy na co dzień dbają o to co jest dla nas wszystkich tu zebranych najważniejsze - o dobro dziecka. Nawet jeśli dzielą nas poglądy i wizje rozwiązań, to cel mamy ten sam - podkreśliła minister Szumilas.
- Dzisiaj czekamy na stanowisko MEN w wielu kluczowych kwestiach – mówił prezes ZNP. -  Stanowisko broniące szkołę i nauczyciela przed złymi rozwiązaniami, przed deregulacją wg zasady, że liczy się duch prawa a nie ustawa. Ta ministerialna filozofia już staje się udziałem wielu samorządów, szkodząc edukacji. Gorsze od złego prawa jest jego lekceważenie. A z tym mamy do czynieni w wielu samorządów. Zdecydowana reakcja resortu jest tu niezbędna.
- Urynkowienie oświaty, bo do tego sprowadza się pomysł przekazywania szkół w ręce innych podmiotów, nie sprawdziło się w żadnym kraju. Potwierdza to raport OECD. Ale na pewno to początek podziału, rozwarstwienia i segregacji, początek podziału na szkoły dla biednych i bogatych. To także trudne dzisiaj do określenia konsekwencje społeczne, które mogą wystąpić w przyszłości - podkreślił szef ZNP.
źródło:   http://www.znp.edu.pl/element/1458/Spotkanie_zwiazkowcow_z_minister_edukacji

Linki24 października, 2012

Pan Dyrektor Henryk Kaźmierczak przeszedł na emeryturę"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada
lecz przez to czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II
Pan Henryk Kaźmierczak był dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie od 1 września 1999 roku, czyli od powołania placówki, aż do sierpnia 2011 roku. Wcześniej, od 1 września 1989 roku, kierował Szkołą Podstawową Specjalną nr 4 w Wolsztynie. Dzięki Niemu placówka z roku na rok stawała się bogatszą, nowocześniejszą i właściwie przygotowaną na rewalidowanie i rehabilitowanie uczniów z upośledzeniem. By iść z duchem czasu i modernizować palcówkę, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe.
Zdobytą w ten sposób wiedzę i umiejętności z powodzeniem wykorzystywał w pracy zawodowej, a także dzielił się nią podczas spotkań z nauczycielami. W placówce, którą kierował szkolili się studenci, nauczyciele, stażyści. Odbywali praktyki celem doskonalenia swoich umiejętności. Pan Kaźmierczak przekazywał im swoją wiedzę, dzielił się doświadczeniem, wskazywał dalszą drogę, ale również chwalił swoich pracowników za świetnie przeprowadzane zajęcia otwarte. Dzięki temu Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie słynął nie tylko w województwie, ale i poza jego granicami.
Przez całe 22 lata swojego dyrektorowania znajdował czas dla pracowników, wysłuchiwał ich i rozmawiał z nimi. Miał dla nich zawsze szczery i serdeczny uśmiech oraz wyciągniętą pomocną dłoń. To bardzo dobrze dla nauczycieli i pedagogów, jeżeli dyrektorem szkoły jest Człowiek, który potrafi połączyć wykonywanie swoich codziennych obowiązków z pasją, bo jak sam mawiał: „dyrektorem się bywa, a człowiekiem się jest”.
Pan Dyrektor podejmował szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Z pozyskanych środków finansowych wyremontował znaczną część starego budynku szkolnego, zaadaptował poddasze do celów dydaktycznych, uruchomił windę, wybudował ścieżkę rehabilitacyjną. To dzięki niemu działa do dziś przy Zespole Szkół Specjalnych oddział wczesnej rewalidacji dla dzieci w wieku przedszkolnym z różnymi dysfunkcjami. Dzięki jego zaangażowaniu powstało także Stowarzyszenie Razem Łatwiej skupiające rodziców i nauczycieli osób niepełnosprawnych. Jego współpraca w ramach Stowarzyszenia z PEFRON zaowocowała  utworzeniem Świetlicy Terapii Zajęciowej, do której uczęszczali m.in. absolwenci ZSS, którzy nie mogli podjąć dalszej nauki w zawodzie. Na tym jednak Pan Kaźmierczak nie poprzestał – bo dziś to już nie Świetlica, ale funkcjonujące w pełnym wymiarze Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jego zasługą jest też otwarcie Środowiskowego Centrum Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych. Ta inwestycja pozwoliła na szersze i lepsze rewalidowanie i rehabilitowanie dzieci i dorosłych.
Pan Henryk przez cały czas był aktywnym członkiem Ogniska ZNP w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie. Potrafił mobilizować innych nauczycieli do aktywnej działalności związkowej. Często konsultował swoje decyzje związane z działalnością Zespołu Szkół Specjalnych z organizacją związkową. Współpracował z Zarządem Ogniska w zakresie przyznawania nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pracowników. Udostępniał pomieszczenia szkoły do organizowania konferencji i szkoleń związkowych.  Chętnie sam uczestniczył w takich spotkaniach, promując naszą placówkę. Warto dodać, że zanim został dyrektorem szkoły, pełnił funkcję prezesa Ogniska ZNP w Szkole Podstawowej nr 4 w Wolsztynie.
Dziś Pan Kaźmierczak jest na zasłużonej emeryturze. Może w końcu uda Mu się wyjechać na prawdziwy urlop, jakiego nie miał od 22 lat? …bo życie szkolne, oprócz radości i satysfakcji, niesie również wiele trosk.
 Pan Henryk zapisał w historii „swojej” placówki najbardziej wartościowe karty i wyrył w sercach nauczycieli entuzjazm, zapał do pracy i miłość do tej szkoły. 

Podczas uroczystości, która odbyła się 11 października b.r. w imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie, Kolegę Henryka Kaźmierczaka jako czynnego Nauczyciela i Dyrektora pożegnali, witając jednocześnie pełnego inicjatywy Emeryta, wiceprezes Zarządu Oddziału kol. Edward Laskowski oraz skarbnik kol. Anna Ciesielska.

17 października, 2012

Dzień Nauczyciela


17 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, spotkali się emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji wolsztyńskich szkół – członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień Nauczyciela to przecież także ich święto. Miejscem spotkania była stołówka wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Mimo tego, że większość z uczestników spotkania nie ma już bezpośredniego kontaktu z oświatą, to jednak jej problemy i radości są im ciągle bliskie. Z uwagą wysłuchali wystąpienia prezesa oddziału Sławomira Wieczorka, który mówił o działaniach podejmowanych przez Zarząd Oddziału w bieżącym roku, a także o niejasnych perspektywach jakie dla oświaty rysują się na najbliższą przyszłość. W imieniu Zarządu Oddziału prezes Wieczorek złożył wszystkim życzenia zdrowia oraz nieustannej radości wypływającej z obserwacji efektów swojej pracy w oświacie i z życia osobistego 
Było wiele życzeń i wspomnień, a także rozmów o dniu dzisiejszym oświaty.
Kulminacyjnym momentem spotkania było wręczenie odznaki za 50 letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani prof. Halinie Radkiewicz – emerytowanej nauczycielce języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.
Spotkanie uświetniły występy uczniów wolsztyńskiego Gimnazjum nr 1, przygotowane pod opieką Pań: Justyny Domagalskiej i Aleksandry Nowak
Na najbliższą przyszłość Sekcja Emerytów i Rencistów wolsztyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego planuje wyjazd do teatru. Najprawdopodobniej będzie to, ok. połowy grudnia, udział w spektaklu „Dziadek do orzechów” w Teatrze Wielkim w Poznaniu.


16 października, 2012

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej15 października b.r. odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość powiatowa miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie, zaś uroczystość gminna rozpoczęła się częścią oficjalną w klubie „Bez atu” w Wolsztyńskim Domu Kultury, a zakończyła zwiedzaniem zmodernizowanego obiektu Przedszkola nr 5 i Gminnego Żłobka. W obu uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, który na uroczystości gminnej reprezentował prezes Sławomir Wieczorek, a na uroczystości powiatowej wiceprezes Edward Laskowski.

08 października, 2012

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2012


rozaKoleżankom i Kolegom
nauczycielom oraz pracownikom
szkolnej administracji i obsługi


z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam wyrazy uznania oraz najlepsze życzenia
sukcesów i satysfakcji z pracy, dobrej płacy
i spełnienia wszelkich marzeń

Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy 
Drogim Koleżankom i Kolegom
aby w każdym – zwyczajnym – Dniu Nauczyciela, 
wśród wielu obowiązków, znalazło się miejsce na radość 
z efektów wykonywanej pracy 
i chwile przypomnienia o własnych marzeniach i planach.
W tym szczególnym Dniu życzymy również, 
by nigdy nie zabrakło Wam 
pasji i zaangażowania 
w pokonywaniu coraz to nowych wyzwań losu.

Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie 

 

04 października, 2012

Emerytów i Rencistów należących do SEiR zapraszamy na spotkanie

Zarząd oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów zaprasza członków sekcji na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie odbędzie się 17 października 2012 r. o godz. 11.00 w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie.

02 października, 2012

Sytuacja pracowników obsługi i administracji tematem rozmowy Prezesa Oddziału ZNP z zastępcą Burmistrza Miasta


        Dzisiaj Prezes Oddziału ZNP Kol. Sławomir Wieczorek rozmawiał z zastępcą Burmistrza Wolsztyna Panią Justyną Mikołajewską. Głównym tematem spotkania była sytuacja pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych gminie. Podczas rozmowy prezes Wieczorek wyraził prośbę, a jednocześnie nadzieję, na wzrost w 2013 roku wynagrodzeń tej najniżej uposażonej grupy pracowników wolsztyńskiej oświaty. Prezes przekazał również adresowane do Burmistrza Wolsztyna pismo dotyczące wyżej wymienionej sprawy. Pani Burmistrz zapewniła, że zarobki pracowników obsługi i administracji zostaną w najbliższym czasie poddane skrupulatnej analizie.
Spotkanie oczywiście nie przyniosło generalnych rozstrzygnięć, jednak było ono dla władz gminy sygnałem o konieczności poprawy sytuacji tej grupy zatrudnionych. O kolejnych rozmowach i działaniach Zarządu Oddziału ZNP, związanych ze sprawą podwyżek, będziemy systematycznie informować czytelników bloga

Treść pisma


Wolsztyn; 02 października 2012 r.

Pan Andrzej Rogozinski
Burmistrz Miasta
Wolsztyn

W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia w budżecie gminy Wolsztyn na rok 2013 środków finansowych umożliwiających podwyżkę wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym.
Wiadomość o zaleceniu, jakie kilka dni temu skierował Pan do dyrektorów placówek, aby w budżetach szkół nie planować środków na podwyżki dla wyżej wymienionej grupy zatrudnionych, wywołała zaniepokojenie wśród ogółu pracowników wolsztyńskiej oświaty. Wyrazem tego zaniepokojenia są m.in. kierowane do Zarządu Oddziału ZNP prośby o podjęcie działań interwencyjnych w tej sprawie.
W sytuacji wzrostu cen praktycznie wszystkich produktów pierwszej potrzeby – od energii poczynając, na produktach żywnościowych kończąc - utrzymywanie zarobków wymienionej grupy pracowników na niezmienionym poziomie realnie powoduje ich zubożenie. Należy pamiętać, że zarobki pracowników obsługi i administracji wolsztyńskiej oświaty są jednymi z najniższych w porównaniu z wieloma gminami ościennymi.
Trudno pogodzić się z faktem utrzymywania wynagrodzeń na poziomie pensji minimalnej i to zarówno w grupie pracowników o niewielkim stażu, jak i w grupie osób o kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym, w sytuacji kiedy w gminach sąsiednich ich odpowiednicy zarabiają ponad dwa, a zdarza się że nawet ponad trzy tysiące zł.
Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w tym przedziale pracowników oświaty są osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających wysokich specjalistycznych kwalifikacji (sekretarki zajmujące się m.in. sprawami kadrowymi, księgowe i in.), których praca obarczona jest dużą dozą odpowiedzialności.
Wierząc w życzliwość władz gminy także i dla tej, nisko uposażonej grupy pracowników, ponawiamy swą prośbę wyrażoną we wstępie niniejszego pisma.


W imieniu
Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie
Prezes Sławomir Wieczorek

Łączna liczba wyświetleń