22 września, 2016

Zaproszenie na zebranie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej

Zapraszam członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie oraz członków oddziałowej Komisji Rewizyjnej na pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie. Odbędzie się ono jak zawsze w gościnnych
progach Biblioteki Pedagogicznej w Wolsztynie 28 września o godz. 15.15.
Do omówienia jest wiele naprawdę ważnych spraw. Liczę na obecność wszystkich.
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Niedobra zmiana w edukacji

NIEDOBRA ZMIANA W EDUKACJI

16 września po południu Minister Edukacji przedstawiła założenia ustaw zmieniających ustrój szkolny i tym samym ujawniła rzeczywistą skalę zapowiedzianej reformy edukacji.
Tajfun, który nadciąga wymaga od nas solidarności zawodowej, współpracy z samorządami, mediami lokalnymi, a przede wszystkim rodzicami naszych uczniów.
Wspólnie zatrzymamy niedobrą zmianę w edukacji!
Zdaniem ZNP, planowana reforma edukacji wywoła olbrzymi chaos i spowoduje masowe zwolnienia pracowników oświaty.
Według wstępnych szacunków ZNP, zagrożone będą etaty co najmniej 37 tys. nauczycieli gimnazjów, a wypowiedzenia otrzymają dyrektorzy 7,5 tysiąca szkół. Masowe zwolnienia grożą też około 30 tys. pracowników administracji i obsługi.
Reforma systemu oświaty przyniesie wiele zagrożeń dla statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela.
Polska szkoła jest dziś w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak mówią międzynarodowe badania PISA. Tymczasem planowana reforma edukacji oznacza powrót do starego systemu kształcenia.
Organy prowadzące szkoły postawiono przed faktem dokonanym, nie licząc się ze skutkami finansowymi i społecznymi: gimnazja będą zlikwidowane. Wbrew faktom, które mówią, że gimnazja są najnowocześniejszymi, najlepiej wyposażonymi szkołami w Polsce z profesjonalną kadrą.

Źródło: http://www.znp.edu.pl/element/2808/NIEDOBRA_ZMIANA_W_EDUKACJI

26 lipca, 2016

Petycja w obronie polskiej szkoły

Petycja w obronie polskiej szkoły


Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską "nowe" rozwiązania w edukacji oznaczają powrót do systemu sprzed 1999 roku, zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.
Związek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysoką jakość kształcenia i wychowania, mając na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidując ogromne koszty społeczne i finansowe, wynikające z zapowiadanej reformy, rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły.
Zwracamy się do rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osób, którym leży na sercu dobro dzieci, o podpisanie petycji zamieszczonej na stronie: www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

W obliczu rewolucyjnych zmian w oświacie, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, nieprzemyślanych i społecznie szkodliwych, chcemy budować szeroki front porozumienia w obronie polskiej szkoły. Do dialogu i podejmowania wspólnych działań zapraszamy między innymi organizacje pozarządowe, samorządowców, przedstawicieli środowisk oświatowych i naukowych (pod koniec sierpnia zamierzamy zorganizować spotkanie wszystkich zainteresowanych podmiotów).

źródło strona ZG ZNP : http://www.znp.edu.pl/element/2751/Petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

10 lipca, 2016

Ta "REFORMA" oznacza likwidację szkół ! ! !


Wycieczka: Toruń, Gdynia, Sopot, Łeba, Hel, Gdańsk - to już historia

Co prawda zasadnicza część wakacji jeszcze przed nami, ale już przeszła do historii tegoroczna wycieczka naszego Oddziału ZNP.

W drogę wyruszyliśmy 5 lipca b.r. ok. godz. 5:00. Pierwszym miastem, które zwiedzaliśmy był Toruń. Prócz starówki toruńskiej, Starego Rynku i spotkania z Mikołajem Kopernikiem, mieliśmy okazję, pod opieką przewodnika w stroju historycznym, zwiedzić Fort IV – jeden z ważnych elementów fortyfikacyjnych twierdzy Toruń. Z perspektywy Wisły, płynąc statkiem, podziwialiśmy panoramę tego pięknego i pełnego zabytków miasta.
Późnym popołudniem dotarliśmy do Rewy położonej nad Zatoką Pucką, gdzie mieściła się nasza baza żywieniowo-noclegowa na cały czas pobytu nad morzem.
Kolejny dzień to Gdynia i Sopot. Zwiedziliśmy m.in. gdyńskie akwarium, okręt-muzeum „Błyskawica”, spotkaliśmy się z „Darem Pomorza”. W Gdyni Orłowie spacerowaliśmy po molo i podziwialiśmy wybrzeże klifowe. Z kolei Sopot to przechadzka po deptaku Bohaterów Monte Cassino i sopockim molo.
W czwartek wybraliśmy się do Słowińskiego Parku Narodowego by podziwić ruchome wydmy położone na mierzei między jeziorem Łebsko a Bałtykiem oraz wspaniały spacer nadbałtycką plażą. Zwiedziliśmy także pełną wakacyjnego gwaru Łebę.
Główną atrakcją piątku był pobyt na Półwyspie Helskim. Tutaj podziwialiśmy karmienie fok w helskim fokarium, miasto i port w Helu, elementy umocnień obronnych rozłożone na całym półwyspie, wspaniałe widoki na Zatokę Gdańską i otwarte morze. Niewątpliwą atrakcją dla wielu z nas było spotkanie z flagowym żaglowcem Związku Harcerstwa Polskiego „Zawiszą Czarnym”, który w tym czasie cumował przy nabrzeżu helskiego portu.
Ostatni dzień naszej wycieczki wypełniło nam zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku, rejs statkiem spod gdańskiego żurawia na Westerplatte oraz pobyt w Katedrze w Oliwie i wysłuchanie koncertu organowego.
Ok. 22:00 w sobotę wróciliśmy do Wolsztyna.
To tyle – w wielkim skrócie – wspomnień miejsc, które odwiedziliśmy w czasie wycieczki. Cały czas towarzyszyła nam przyjazna pogoda i radosna atmosfera panująca wśród uczestników.
Gorąco dziękujemy Kol. Ani Ciesielskiej, która, jak co roku, wzięła na siebie trud organizacyjny. Dziękujemy też P. Darkowi – naszemu wspaniałemu kierowcy, za sprawne i bezpieczne pokonywanie kilometrów oraz pani Bernadce za całokształt opieki logistycznej.


Tak to już w życiu jest, coś się kończy, ale to nie znaczy, że nic się nie zaczyna. Skończyła się nasza tegoroczna wycieczka, a zaczynają się przygotowania do tej, która będzie w przyszłym roku. 
No tak, ale dokąd się wybrać...
 A może tak... do Budapesztu?
ZAPRASZAMY! 

zdjęcie pochodzi ze strony: http://budapeszt.lovetotravel.pl/

03 lipca, 2016

Reforma oświaty Anny Zalewskiej

Reforma oświaty Anny ZalewskiejKomentarz prezesa ZNP: Nie wyrażamy zgody na niszczenie dorobku polskiej szkoły, nauczycieli i uczniów oraz na demontaż systemu oświaty! Reforma ogłoszona przez minister edukacji w Toruniu wywoła ogromny chaos!
Chcemy spokojnie pracować, nie chcemy rewolucji – skandowaliśmy w poniedziałek w Toruniu podczas pikiety ZNP przed gmachem CKK Jordanki. W tym samym czasie minister edukacji ogłaszała zmiany. Zastanawiam się tylko, po co ta zmiana?
GIMNAZJA
Likwidacja gimnazjów nie rozwiąże istniejących problemów, ale stanie się źródłem kolejnych. Gimnazja trzeba wspierać m.in. poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.
Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają badania dotyczące przemocy w szkołach, z których wynika, że do przemocy częściej dochodzi w szkołach podstawowych.
Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają wyniki gimnazjalistów. Wg międzynarodowego badania PISA 2012 nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej!
ZWOLNIENIA
Ta decyzja spowoduje zwolnienia. Mamy ponad 7,5 tysiąca gimnazjów, nie wszyscy pracownicy tych szkół znajdą zatrudnienie w innych placówkach.
Nie wierzymy w zapewnienia minister edukacji, że nikt nie straci pracy. O etatach dla nauczycieli decyduje samorząd, a nie ministerstwo! Z ekonomicznego punktu widzenia taniej będzie przydzielić dwie, trzy dodatkowe godziny np. biologii nauczycielowi szkoły podstawowej niż zatrudnić nowego biologa. Tym bardziej, że coraz częściej nauczyciele pracują dziś w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół czy ¾ etatu.
Miesiąc temu szefowa MEN zapewniała nas: „Nieprawdą jest, że w związku z tą reformą zostanie ktokolwiek zwolniony”. Dziś wiemy, że podwyższenie wieku obowiązku szkolnego spowodowało zwolnienia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na niespotykaną dotąd skalę.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Zapowiedź skrócenia o rok okresu kształcenia ogólnego (z dziewięciu do ośmiu lat) negatywnie odbije się na jakości kształcenia. Kraje, które mogą się pochwalić najlepszymi osiągnięciami edukacyjnymi, wydłużają okres kształcenia ogólnego. Tymczasem my go dziś skracamy! Wbrew badaniom!
CHAOS
Od poniedziałkowego popołudnia nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i samorządowcy nieustannie piszą i dzwonią do Związku Nauczycielstwa Polskiego, zadając konkretne i merytoryczne pytania dotyczące ustroju szkolnego, podstaw programowych, programów, podręczników, itp. Adresatem tych pytań jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dlatego wystąpiliśmy do minister edukacji z wnioskiem o niezwłoczne uruchomienie infolinii, dzięki której rodzice, nauczyciele, dyrektorzy oraz samorządowcy będą mogli szybko uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.
Do tej pory propozycje minister Zalewskiej są albo nieścisłe, albo niejasne, albo wzajemnie się wykluczają. Nie ma żadnych założeń, projektów. Jest tylko prezentacja.
KOSZTY
Zmiana wygeneruje dodatkowe koszty związane m.in. z wprowadzeniem nowych programów, podręczników i przygotowaniem szkół. Wprowadzi chaos w podstawach programowych, które były niedawno zmienione oraz w systemie egzaminów zewnętrznych.
BUDYNKI
Gimnazja to najnowocześniejsze, najnowsze i najlepiej wyposażone szkoły w Polsce. Do tej pory samorządy na same budynki wydały 130 mld zł. Co się stanie teraz z tymi obiektami?
Koleżanki, Koledzy!
Nie zgadzamy się na nieprzemyślane reformy! Szczegółowo analizujemy (dostępne na chwilę obecną) propozycje ministerstwa edukacji. W środę, 29 czerwca zbierają się w Zarządzie Głównym ZNP: Komisja Pedagogiczna oraz Komisja Socjalna i Ochrony Pracy. Natomiast w piątek, 8 lipca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG ZNP z Prezesami Okręgów ZNP oraz spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Razem będziemy bronić polskiej szkoły przed chaosem!

Przedeptane ścieżki Madagaskaru

30 czerwca o godzinie 17.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn odbyła się promocja książki "Przedeptane ścieżki Madagaskaru. O. Mariusz Kasperski OMI" pod redakcją Włodzimierza Chrzanowskiego.
W uroczystości  uczestniczyli także przedstawiciele wolsztyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego m.in. prezes Oddziału Sławomir Wieczorek i wiceprezes Anna Ciesielska. Podczas spotkania przedstawiono misjonarski życiorys Ojca Mariusza, pochodzącego z położonego w pobliżu Wolsztyna - Chorzemina, fragmenty listów Misjonarza do Rodziców, a także kilka pięknych wierszy i piosenek. Wiele braw zebrała grupa malgaskiej młodzieży, w której wykonaniu usłyszeliśmy kilka utworów wokalno - instrumentalnych związanych kulturowo z dalekim Madagaskarem.
Kilka słów o Ojcu Mariuszu:
O. Mariusz Kasperski OMI, urodził się 1963 r., w Wolsztynie (Wielkopolska), a pochodzi z Chorzemina (rodzice Walerian i Agnieszka z d. Tomczak). Od 1978 r. uczęszczał do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Powodowie, gdzie 1983 r. zdał maturę. Następnie odbył służbę wojskową. We wrześniu 1986 r. rozpoczął nowicjat na Świętym Krzyżu, gdzie 8 września 1987 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Dalszą część swojej formacji odbył w Obrze k. Wolsztyna (Wielkopolska). Tam 8 września 1991 r. złożył śluby wieczyste, przyjął święcenia diakonatu z rąk bp. Z. Fortuniaka (20 czerwca 1992 r.) i prezbiteratu z rąk abp. J. Stroby (21 czerwca 1993 r.). W Polsce przez rok pracował jako wikariusz w Lublińcu, a po intensywnym kursie języka francuskiego w Paryżu, 27 grudnia 1994 r. dotarł na Madagaskar. Na Madagaskarze, przez kilka lat, pracuje jako misjonarz w buszu. Następnie przyczynił się do rozwoju parafii na Analakinininie, w Tamatav - największym portowym mieście na Wyspie. Od 2012 r. zakłada parafię misyjną w Morondavie, gdzie wybudował kaplicę, kościół, buduje szkołę, klasztor i ujęcie wody. Znany jest z wielkiej braterskości, rozmodlenia, szacunku oraz jako człowiek, który jednoczy ludzi.

Delegatura Polskiej Prowincji na Madagaskarze obejmuje zasięgiem terytorialnym wyspy: Madagaskar i La Réunion. W jej skład wchodzi 80 oblatów, w tym 28 kleryków i 9 nowicjuszy (60 Malgaszy i 20 Polaków). Pracują w 13 stacjach misyjnych. Pierwsi oblaci z Polski dotarli na Czerwoną Wyspę w 1980 r.
Od 18 lutego 2015 Ojciec Mariusz jest Superiorem Malgaskiej Delegatury Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów.
  
Drogiemu
Ojcu Mariuszowi,
który już 1 lipca b.r. wrócił na Madagaskar
życzymy wielu sukcesów i ciągłej Bożej Opieki
na trudnej drodze pracy misyjnej

Zarząd Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Wolsztynie    

Ważna wiadomość dla uczestników wycieczki

Zbiórka uczestników wycieczki do Torunia, Trójmiasta, na Hel itd. godz. 4:45 raniusieńko we wtorek 5 lipca bieżącego roku pod wiaduktem.
Osoby, które będą wsiadały w Starym Widzimiu zbierają się o godz. 4:35 na przystanku autobusowym w Widzimiu.
Odjeżdżamy z Wolsztyna w kierunku północnym o godz. 5:00.
Kto się spóźni będzie gonił autokar na własnych nogach. (Podkreślone dość prostym wężykiem, bo to taki żart). Wierzymy, że nikt się nie spóźni i cały plan wycieczki uda nam się zrealizować bez problemów.

26 czerwca, 2016

List prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Kończymy trudny rok szkolny pełni obaw: właściwie nie wiemy, jaki będzie następny. Minister edukacji czeka z ogłoszeniem zmian w oświacie do wakacji. O tym, jak będzie w przyszłości wyglądał ustrój szkolny, jakie będą etapy kształcenia, w jakim kierunku zmierzają zmiany podstawy programowej, dowiemy się dopiero 27 czerwca w Toruniu. Do tego czasu żyjemy w niepewności, a po ogłoszeniu zmian prawdopodobnie trudno będzie o mówić o beztroskim wypoczynku. Już dziś mamy poważne powody do niepokoju o przyszłość oświaty...

WAKACJE 2016

Czekali na nie wszyscy: Uczniowie i Nauczyciele, 
Rodzice, Babcie i Dziadkowie... 
W końcu zaczęły się upragnione 

WAKACJE!

Wszystkim - Małym i Dużym, Młodszym i Starszym, 
którzy po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy 
oczekują radosnych, pięknych chwil, 
bezpiecznego i pełnego wrażeń wypoczynku, 
niezapomnianych spotkań z przyrodą i ludźmi 
- życzymy spełnienia pragnień
Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie 

 


21 czerwca, 2016

340 776 podpisów pod inicjatywą!Tyle podpisów pod obywatelską inicjatywą, gwarantującą wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, Związek złożył w Sejmie 20 czerwca 2016 roku.

Źródło: strona ZG ZNP     http://www.znp.edu.pl/element/2726/340_776_podpisow_pod_inicjatywa

12 czerwca, 2016

Zakończyliśmy zbieranie podpisów

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Do 15 czerwca będzie trwało liczenie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą "Pensje nauczycieli z budżetu". Aby ta inicjatywa mogła być rozpatrywana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej tych podpisów powinno być w skali kraju minimum 100000.
Na terenie działania wolsztyńskiego oddziału ZNP podpisy były zbierane przez cały maj. Łącznie zebraliśmy ich ok. 800. Prezydium Zarządu Oddziału przeprowadziło wstępną weryfikację zgromadzonych list, odrzucając te, w których znalazły się oczywiste błędy. Ostatecznie do Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP przekazaliśmy ponad 630 podpisów z poparciem dla ww inicjatywy.
W skali Wielkopolskiego Okręgu ZNP zebrano blisko 23 tys. podpisów. 


Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie, a także wszystkim pozostałym osobom, które aktywnie zaangażowały się w akcję zbierania podpisów. Dzięki temu wynikowi okazaliśmy nie tylko poparcie dla inicjatywy ustawodawczej, ale także udowodniliśmy naszą sprawność organizacyjną i gotowość do działania  w słusznej sprawie.

Prezes Oddziału
ZNP w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek