19 października, 2017

Dzień Edukacji Narodowej w Oddziale ZNP Wolsztyn

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 18 października b. r. w wolsztyńskim Liceum Ogólnokształcącym odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Honorowym gościem naszego spotkania była pani Danuta Szpakowska – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie.
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłej, Honorowej Przewodniczącej SEiR, Anny Hajduk. Prezes Oddziału Sławomir Wieczorek przedstawił życiorys Pani profesor. W ciepłych słowach wspominał ją także Honorowy Prezes naszego Oddziału Kol. Edward Laskowski.
Prezes Oddziału złożył zebranym serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Podczas spotkania Kol. Kol. Czesławie Horowskiej i Tadeuszowi Adamczakowi wręczono odznaki za 50 lat członkostwa w ZNP (na zdjęciu powyżej, wraz z Edwardem Laskowskim Honorowym Prezesem Oddziału, Anną Ciesielską wiceprezes Zarządu Oddziału i Jolantą Witkowską przewodniczącą SEiR).
Kol. prezes przekazał także gratulacje i życzenia Koleżankom i Kolegom, którzy w bieżącym roku obchodzą swoje życiowe jubileusze. Wśród nich byli: Joanna i Tadeusz Adamczakowie, Stanisław Warguła, Czesława Horowska, Dobrochna Nadolna, Stanisława Brodalka, Bronisława Poźniak oraz Cecylia Grzyl. Prezes Wieczorek i przewodnicząca SEiR Jolanta Witkowska przekazali serdeczne podziękowania Koleżankom: Małgorzacie Jobke i Bronisławie Poźniak, które szczególnie aktywnie organizują pracę Sekcji.
Serdeczne podziękowania i gratulacje za pracę dydaktyczną i wychowawczą odebrały przechodzące na emeryturę Koleżanki Halina Nowicka (dotychczasowa prezes Ogniska ZNP przy LO w Wolsztynie i członek Zarządu Oddziału) oraz Małgorzata Sierszuła, które zostały także gorąco powitane w Sekcji Emerytów i Rencistów.
Prezes Wieczorek przedstawił aktualną sytuację w wolsztyńskiej oświacie i w Oddziale Związku oraz omówił najważniejsze działania podejmowane przez Zarząd Główny ZNP w związku z wprowadzaną w życie reformą oraz projektowanymi zmianami w Karcie Nauczyciela.
Spotkanie uświetnił wspaniały koncert nastrojowych piosenek w wykonaniu utalentowanych uczennic wolsztyńskiego Liceum Patrycji Krawczyk i Martyny Lulkiewicz. 


17 października, 2017

Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG ZNP 16 października 2017 r.

Prezydium ZG ZNP

Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG ZNP 16 października 2017 r.
Tematem Prezydium ZG ZNP była - przyjęta przez połączone sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - nowelizacja Karty Nauczyciela.
Członkowie Prezydium ZG ZNP uznali, że rozwiązania dotyczące nowej formuły oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, trybu przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia, a także likwidacja niektórych dodatków socjalnych, są niekorzystne dla nauczycieli i niosą poważne zagrożenia dla autonomii zawodu nauczyciela.
Biorąc to pod uwagę, Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu wśród pracowników oświaty akcji zbierania podpisów przeciwko tym rozwiązaniom.
Ponadto Prezydium ZG ZNP krytycznie odniosło się do proponowanego przez rząd wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 15% rozłożonego na lata 2018 -2020.
Prezydium ZG ZNP ponownie zaapelowało do rządu o wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w pełnej wysokości od 1 stycznia 2018 r., a także o zabezpieczenie w budżecie państwa środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i placówek niesubwencjonowanych, w tym dla nauczycieli przedszkoli.
Prezydium ZG ZNP krytycznie odniosło się do zapisu ustawy – Karta Nauczyciela, który dotyczy wprowadzenia w pełnej wysokości od 1 września 2022 r. dodatku za wyróżniającą pracę wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych. Zgodnie z postulatem zgłoszonym podczas prac w Sejmie, Prezydium ZG ZNP domaga się wprowadzenia tego dodatku dla nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego od 2018 r.

13 października, 2017

Minister kłamie. Nie po raz pierwszy zresztą

Minister kłamie. Nie po raz pierwszy zresztą

Pani minister, kłamstwo może pomaga politykom w karierze, ale dobrej edukacji nie zbuduje się na manipulacji!
Mister edukacji Anna Zalewska, uciekając od odpowiedzi na niewygodne dla niej pytanie o podwyżki dla nauczycieli, powiedziała dziś w RMF FM, że prezes ZNP zarabia ok. 18 tys. zł.
Posłużyła się kłamstwem, by odwrócić uwagę od ważnego problemu zarobków polskich nauczycieli. Nie po raz pierwszy zresztą. Twierdzi przecież, że reforma edukacji przebiega bez problemów, zwolnień nie ma, podręczniki są, a chaos wywołują nieprzychylni samorządowcy.
Żądamy od minister edukacji sprostowania nieprawdziwej informacji. Prezes ZNP nie zarabia 18 tys. zł! Wynagrodzenie prezesa związku pokrywane jest - nie z budżetu państwa, jak wynagrodzenie minister edukacji - tylko ze składek członkowskich i ustalane przez ciała statutowe związku.

List prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, ale tym roku będzie to inne święto niż dotychczas: mniej radosne z powodu negatywnych konsekwencji reformy edukacji. Zwłaszcza dla tych, którzy utracili pracę; dla pracujących w niepełnym wymiarze; dla tych, którzy muszą uczyć w kilku szkołach. Pamiętajmy o problemach wywołanych nieprzemyślaną reformą tym bardziej, że to dopiero początek zmian.
14 października życzę wszystkim Kolegom i Koleżankom przede wszystkim wytrwałości, niezależności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawsze przeciwstawiał się próbom obniżenia przez rządzących rangi zawodu nauczyciela oraz pozbawienia nauczycieli autonomii i poczucia bezpieczeństwa w naszym zawodzie.
Dziękuję wszystkim Nauczycielkom i Nauczycielom za zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń, które najczęściej jest czymś więcej niż pracą – jest życiową pasją i powołaniem.
Dziękuję Pracownikom Szkolnej Administracji i Obsługi za pracę na rzecz młodych ludzi i całej szkolnej społeczności.
Dziękuję przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucji, współpracujących ze szkołami i przedszkolami za kształtowanie postaw obywatelskich i wpajanie młodym ludziom ponadczasowych wartości.
Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Edukacji Narodowej!
Z poważaniem,
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


04 października, 2017

Nowelizacja Karty Nauczyciela

Nowelizacja Karty Nauczyciela w sejmowej podkomisji


3 października sejmowa Podkomisja nadzwyczajna przyjęła nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, w tym nowelizację Karty Nauczyciela w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak szybkie tempo procedowania oznacza, że ustawa zostanie przyjęta przed 14 października br.
Związek Nauczycielstwa Polskiego w czasie prac Podkomisji zgłaszał liczne poprawki. Najdalej idącym był wniosek o wyłączeniu z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizacji Karty Nauczyciela. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, mimo krytycznych uwag Rządowego Centrum Legislacji, Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Biura Analiz Sejmowych, a także argumentów stawianych przez przedstawicieli ZNP dotyczących braku związku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z zakresem nowelizacji Karty Nauczyciela, zagłosowali za zmianami w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Dotyczą one przede wszystkim nowej formuły awansu zawodowego, powiązanej z permanentną oceną pracy nauczyciela, likwidacji niektórych dodatków, zmiany zasad wypłacania wynagrodzenia, nowych zasad przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia.
Jedyną zmianą, którą wprowadzono do nowelizacji Karty Nauczyciela jest zmiana dotycząca wymiaru pensum dla nauczycieli specjalistów. Związek Nauczycielstwa Polskiego domagał się ustalenia pensum nauczycieli specjalistów w wymiarze 20 godzin, a tzw. nauczycieli wspomagających w wymiarze 18 godzin. Posłowie przyjęli, że pensum dla nauczycieli pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ma wynosić do 22 godzin, a nie jak proponowano w projekcie ustawy - 22 godziny. Natomiast w przypadku tzw. nauczycieli wspomagających – do 20 godzin, a nie jak proponowano - 20 godzin.
Wkrótce Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi propozycje kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela, dotyczących systemu wynagradzania i dodatków.
Transmisja z obrad Podkomisji - link

źródło:  http://www.znp.edu.pl/element/3171/Nowelizacja_Karty_Nauczyciela_w_sejmowej_podkomisji

25 września, 2017

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Okręgu ZNP

W dniach 21 – 23 września w Łodzi odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja w oświacie – stan prac legislacyjnych. Uczestnicy zebrania spotkali się z wiceprezesem ZG ZNP Grzegorzem Gruchlikiem oraz odwiedzili siedzibę Zarządu Łódzkiego Okręgu ZNP.
Ważnym elementem były też odwiedziny kolebki naszego Związku w podłowickim Pilaszkowie. W maleńkiej szkółce znajdującej się w tej miejscowości, w roku 1905 odbył się konspiracyjny zjazd nauczycieli, zapoczątkowujący nauczycielski ruch związkowy na ziemiach polskich. Dzisiaj znajduje się tam Muzeum ZNP. Więcej o tym miejscu i o wydarzeniach sprzed 112 lat napiszemy niebawem. 

Zebranie Zarządu Oddziału

19 września odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie. Podczas zebrania między innymi omawiano:
  • sprawy związane z organizacją Oddziału, w tym podjęto uchwały o: likwidacji Ogniska ZNP przy Domu Dziecka „Droga” w Wolsztynie, połączeniu Ognisk dotychczas działających przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie i Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie, włączeniu pracowników administracji i obsługi do ognisk działających w poszczególnych placówkach oraz zmianie formuły działania Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, konieczności dokonania wyborów prezesów ognisk przy Liceum Ogólnokształcącym i przy Zespole Szkół Specjalnych oraz przewodniczącego SPAiO;
  • zasady wypełniania sprawozdania statystycznego. Ustalono termin zwrotu wypełnionego formularza do 10 października b.r.;
  • zasady dostosowania statutów placówek do nowej rzeczywistości oświatowej;
  • dotychczasowe i planowane na najbliższy czas działania Zarządu Oddziału i Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w sprawie podwyżek dla tej grupy pracowników;
  • przygotowania do uroczystego spotkania Zarządu Oddziału i Sekcji Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Termin spotkania ustalono na 18 października.

Pożegnanie Pani Profesor Anny Hajduk

Pożegnanie Pani prof. Anny Hajduk
wygłoszone 16 września podczas uroczystości pogrzebowej przez dyrektor  
Liceum Ogólnokształcącego p. Katarzynę Lulkiewicz

Pewnego dnia
wyjdę z domu o świcie,
tak cicho,
że nawet się nie zbudzicie.

Spokojna. Rzeczowa. Wymagająca. Kochana przez czworo wychowanych przez siebie dzieci i trzynaścioro wnuków. Na spotkaniach absolwentów zawsze otoczona gronem wdzięcznych wychowanków. Tak zapamiętamy Panią prof. Annę Hajduk, którą dziś z ogromnym smutkiem odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku. Pani profesor na dobre wpisała się w krajobraz Wolsztyńskiego Liceum, choć przed laty zastrzegała się słowami, ja tu długo nie pobędę. Może w stosunku do wieczności to wcale nie długo, ale prof. Anna Hajduk spędziła w Wolsztynie przeszło 65 lat. Wolsztyn okazał się jej miejscem na Ziemi.
Pochodziła z ziemiańskiej rodziny o tradycjach społecznikowskich i katolickich. Urodziła się 10 kwietnia 1923 r. w majątku Planta koło Iwanisk na Kielecczyźnie, jako jedno z trzynaściorga dzieci Stanisława Morawskiego i Olgi z Duninów. Jak zawsze podkreślała była wdzięczna swoim rodzicom za twardą szkołę życia, za wymagania, które przed nią stawiano. Najpierw pobierała naukę w domu, potem w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie pod Warszawą i w Nowym Sączu. Już jako 11 – latka biegle posługiwała się dwoma językami. Dzięki zasadom wychowawczym ojca, które dziś pewnie wydałyby się nie do zaakceptowania, bardzo szybko nauczyła się języka niemieckiego i francuskiego. To one towarzyszył jej przez całe życie zawodowe.
Dom rodzinny Morawskich był w czasie wojny oazą dla wysiedlonej inteligencji. Był czas, że przy wspólnym stole zasiadano z rodziną Parandowskich, rektorem Uniwersytetu Poznańskiego prof. Rochowskim z rodziną.
W 1939 r. prof. Anna Hajduk zdała małą maturę w Nowym Sączu. Wybuch II wojny światowej pokrzyżował jej dalszą naukę w liceum klasycznym. Mimo braku kwalifikacji pedagogicznych, przy wsparciu zaprzyjaźnionych nauczycieli, pani Anna zorganizowała dla młodszego rodzeństwa rodzinną szkółkę, do której uczęszczały też polskie dzieci z pobliskich domostw. W szkole, która powstała tymczasowo na wniosek Ojca Pani profesor, dzieci służby folwarcznej uczyły się pisania, czytania i liczenia z podręcznika „Ster”. Dodatkowo Anna w trybie tajnego nauczania uczyła języka polskiego, historii i geografii w zakresie szkoły średniej. Prowadziła także zajęcia z języka niemieckiego i francuskiego.
W 1941 r. zdała maturę w Szymonowie i zapisała się na tajny komplet w Iwaniskach w zakresie liceum handlowego. Zdobyła umiejętność maszynopisania i stenografii w języku polskim i niemieckim. Uczyła dodatkowo na tajnych kompletach w Gimnazjum handlowym w Iwaniskach. Jako niewykwalifikowana pielęgniarka, pomagała partyzantom z okolicznych lasów. W czasie wojny, po wkroczeniu wojsk radzieckich, jej rodzina została wydziedziczona i zmuszona do tułaczki po różnych miejscach; mieszkali m.in. w Grębowie koło Tarnobrzega. Tam Pani Profesor po wojnie (1945 – 1947) kontynuowała swoją pracę nauczycielską, która okazała się jej pasją. Wspominała wielokrotnie, że czasami od rana do nocy, w karczmie, przy dwóch lampach naftowych i tam przeżyła najwspanialsze chwile pracy nauczycielskiej. „Nie było dla niej rzeczy trudnych, a wyrzeczenie się czegokolwiek – było rzeczą normalną i akceptowaną”. Ucząc w Kielcach (1947 – 1951), za namową koleżanki podjęła eksternistyczne studia romanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od 1945 r. aktywnie działała w Związku Nauczycieli Polskich. 1 kwietnia 1951 roku podjęła pracę w Wolsztyńskim Liceum i chociaż na początku deklarowała, (jak już wspomniałam) że długo tu nie zostanie, pracowała tu przez 26 lat. W 1945 roku wyszła za mąż za Wiktora Hajduka. Ta decyzja po raz kolejny potwierdzała, że nie bała się wyzwań. Zdecydowała się podjąć obowiązek opieki i wychowania czwórki dzieci swojego męża. Zadanie wykonała wzorowo.
Początki pracy w liceum nie wywoływały, niestety, u Pani Profesor pozytywnych wspomnień. Trafiła bowiem na czasy, kiedy ze względów politycznych nie było mody na nauczanie języków zachodnioeuropejskich.
Pracowała wówczas Pani profesor w bibliotece i recenzowała książki do Głosu Nauczycielskiego. Nie trwało to długo, dyrektor Leon Wachowiak, zabiegając o dobry poziom placówki, wywalczył obecność języków obcych w nauczaniu.
Za pracę zawodową i związkową pani Profesor została uhonorowana m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, wpisem do Księgi Pamiątkowej kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze „Zasłużeni dla Oświaty i Wychowania”, Medalem „Zasłużona dla Powiatu Wolsztyńskiego”, a także Medalem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej nadanym przez Zarząd Główny ZNP.
Przez wiele lat była aktywnym członkiem ZNP, pracowała w Zarządzie Oddziału np. w Wolsztynie, a po przejściu na emeryturę w 1977 r. jeszcze bardzie włączyła się w działalność związkową. Przez kilka kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Wolsztynie, a w ostatnich latach została Honorową Przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów Wolsztyńskiego Oddziału związku Nauczycielstwa Polskiego.
Droga Pani Profesor! Zapamiętamy Cię jako wybitnego filologa: romanistę i germanistę, wymagającego nauczyciela, który nie raz bywał surowy, ale i skuteczny. Zdarzało się, że nie przebierałaś w słowach, by zmotywować uczniów do nauki, a przy tym umiałaś też pochylić się nad każdym z dobrą radą w przezwyciężaniu meandrów językowych.
Nie miałam okazji być Pani uczennicą, szanowna Pani Profesor, ale nasze kontakty na spotkaniach pracowników czy zjazdach absolwentów potwierdziły, że potrafiła Pani oczarować swoim lotnym umysłem, erudycją, niezwykłym oczytaniem, a przede wszystkim skromnością. Te cechy urzekły także prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomira Broniarza, który odwiedził Panią w 2013 roku z okazji 90-tych urodzin, w Pani mieszkaniu pełnym książek.
W imieniu społeczności Wolsztyńskiego Liceum dziękuję za piękny przykład życia. Powtarzać będziemy nieustannie słowa zaszczepione Tobie przez Twojego Ojca Stanisława: „Obojętne co będziesz robić, ale to, co będziesz robić, musisz robić najlepiej, jak umiesz”.
Pokazałaś, że można tak działać, bo Ty, droga Pani Profesor, tak właśnie pracowałaś. Vouloire, c'est pouvoire.
Śmierć nie jest kresem Twojego istnienia. Żyć będziesz w pamięci swoich bliskich i w nas – następnych pokoleniach.
Spoczywaj w pokoju.
 

Łączna liczba wyświetleń