27 września, 2012

Zebranie Zarządu Oddziału

Wczoraj odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie. Podczas zebrania część członków ZO otrzymała nowe legitymacje, warto dodać, że w naszym oddziale są to pierwsze osoby, które posiadają legitymacje w formie plastikowych kart. Sukcesywnie będziemy dążyć do tego by wszyscy nauczyciele należący do ZNP wymienili swoje "stare" - książeczkowe - legitymacje na nowe. Aktualnie przygotowujemy do wysłania kolejną partię deklaracji.
Podsumowano także sprawozdania statystyczne. W latach poprzednich sprawozdania te przygotowywane były zawsze na koniec roku kalendarzowego. W roku bieżącym, po raz pierwszy Zarząd Główny ZNP wyznaczył datę 14 września jako dzień sprawdzenia stanu ilościowego naszej organizacji. Na terenie gminy Wolsztyn, w placówkach, dla których organem prowadzącym są gmina lub powiat, mamy 19 ognisk oraz Sekcję Emerytów i Rencistów zrzeszających ogółem 257 osób. W tej liczbie znajduje się 50 emerytów lub rencistów, 195 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi i administracji. W 2012 r. (do dnia 14 września) przyjęliśmy 5 nowych członków. W sprawozdaniu nie ujęto nowych członków Związku, którzy deklaracje złożyli po 14 września.
Podsumowaliśmy roczną pracą naszego blogu, który odnotował dotychczas 4585 odwiedzin (w tej liczbie nie są ujmowane wejścia administratora). Blisko 4100 to odwiedziny z Polski, a prócz tego: 197 - Stany Zjednoczone, 122 - Rosja, 44 - Wielka Brytania, 34 - Niemcy, 25 - Francja, 16 - Łotwa, po 8 - Wybrzeże Kości Słoniowej i Ukraina. Jest wiele (czasami bardzo egotycznych) państw, których mieszkańcy zaglądali na naszą stronę mniej niż 8 razy. Największą popularnością cieszyły się wpisy dotyczące: godzin pracy logopedów i pedagogów, sprawy związanej z przekształceniem szkół w Adamowie, Dąbrowie, Karpicku i Tłokach oraz informacje związane z codziennym funkcjonowaniem oddziału (informacje o zebraniach, uroczystościach itp.).
Prezes Sławomir Wieczorek zdał relację z zebrania w Okręgu Wielkopolskim, które odbyło się 15 września.
Omawiano sprawy bieżące wolsztyńskiej oświaty. Szczególnie gorącą dyskusję wywołał temat związany z brakiem środków na minimalne choćby podwyżki dla pracowników obsługi i administracji na rok 2013 w placówkach podległych gminie. Zarząd zobowiązał prezesa Sławomira Wieczorka do podjęcia w tej sprawie rozmów z władzami gminy.
Innymi sprawami, poruszanymi podczas zebrania były: zasady korzystania z pomocy prawnej w Okręgu, planowany wyjazd do teatru oraz planowane na 2013 r. szkolenie wyjazdowe.

23 września, 2012

Pan Starosta i Pan Wicestarosta odwiedzili nasze biuro


    Od początku września b.r. nasze biuro w Starostwie Powiatowym funkcjonuje już w nowej szacie. Nowe meble, podłoga odnowione ściany, wszystko to powoduje, że wygląd, wyposażenie i funkcjonalność biura odpowiada współczesnym standardom.
   W piątek 20 września b.r. w naszej siedzibie gościli: Pan Starosta Ryszard Kurp oraz Pan Wicestarosta Jacek Skrobisz, dzięki którym biuro Związku Nauczycielstwa Polskiego przeszło gruntowny remont oraz zyskało nowe umeblowanie. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli także Prezes Oddziału ZNP Sławomir Wieczorek, Wiceprezes ZO Edward Laskowski oraz Księgowa Anna Ciesielska członkowie Zarządu Oddziału przekazali obu Gościom gorące podziękowania za życzliwość i daleko idącą pomoc. Pan Starosta Ryszard Kurp podarował Zarządowi Oddziału witraż z herbem powiatu wolsztyńskiego.06 września, 2012

Ważna informacja dla Prezesów Ognisk ZNP

Drogie Koleżanki i Koledzy!
W bieżącym roku ZG ZNP zmienił termin składania formularzy statystycznych. Dotychczas dokumenty te wypełnialiśmy na koniec roku kalendarzowego, od roku bieżącego będziemy je przygotowywać we wrześniu. Na adresy mailowe Waszych szkół wysłałem egzemplarze formularzy wraz z informacją dotyczącą terminów i formy ich przekazania do Zarządu Oddziału. Proszę wszystkich Prezesów ognisk o pobranie tych dokumentów w sekretariatach i po wypełnieniu przekazanie do Zarządu. 
Przypominam:
- formularz statystyczny powinien zawierać dane aktualne na dzień 14 września 2012 r;
- ostateczny termin przekazania formularzy do Zarządu Oddziału to 21 września b.r.;
- wypełnione formularze można dostarczyć do biura Zarządu Oddziału (w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie ul. 5 stycznia 5 pok.15) lub do kol. Ani Ciesielskiej (Biblioteka Pedagogiczna w Wolsztynie ul. Rzeczna 17/1)
- wypełniony formularz można także wysłać pocztą elektroniczną na adres Zarządu:

znpwolsztyn@wp.pl

Formularz statystyczny można także pobrać korzystając z zamieszczonego poniżej linku
FORMULARZ STATYSTYCZNY

Pierwsze zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie planujemy na 26 września godz. 15.00, tak jak zwykle odbędzie się ono w Bibliotece Pedagogicznej na ul. Rzecznej. Informacje o zebraniu otrzymacie także formie pisemnej.

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie

04 września, 2012

Gminna inauguracja nowego roku szkolnego


W poniedziałek 3 września b.r. w Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie odbyła się gminna inauguracja nowego roku szkolnego. Wśród zaproszonych gości uczestniczył w niej prezes wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego kol. Sławomir Wieczorek. Gospodarzem uroczystości rozpoczynającej rok szkolny w bieżącym roku była szkoła, w której podczas wakacji przeprowadzono termomodernizację dachu.

02 września, 2012

Przed nami nowy rok szkolny


"...Ptaków tyle, Zieleni tyle.
Lato, zaczekaj chwilę..." 

                                     K.I. Gałczyński 

        Wakacje już za nami. Już jutro w szkołach rozlegną się dzwonki oznajmiające początek nowego roku szkolnego. Chciałoby się zatrzymać czas i jeszcze trochę poczuć powiew tej letniej - wakacyjnej - swobody...
        
        Wszystkim Nauczycielom wolsztyńskich szkół z całego serca życzymy, aby ten 2012/2013 rok szkolny był rokiem spokojnej pracy, rokiem bez obaw o przyszłość Waszych Uczniów, Waszych szkół i Waszą. 
        Życzymy byście mimo dających się przewidzieć przeciwności, tak jak zawsze, odnaleźli
w sobie
pokłady powołania do tej trudnej, ale jakże pięknej pracy. 
        Wierzymy także, że przez cały ten rok będziecie się spotykać z płynącą zewsząd pomocą
w realizacji Waszej misji zawodowej...
 

Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie 

Łączna liczba wyświetleń