31 marca, 2017

Podziękowanie za strajk!

Dziękujemy wszystkim, którzy dziś strajkują i tym, którzy nas wspierają. Strajkujący nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się odwagą obywatelską i pokazali solidarność zawodową.
- Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji - mówił dziś o godz. 11.00 na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Jako pierwsi przystąpili do strajku o godz. 5.00 pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie na Śląsku. W wielu placówkach strajk rozpoczął się o godz. 7.30.
Strajkujących popierają także pracownicy szkół, w których dziś nie odbywa się strajk – solidaryzują się ze strajkującymi, wywieszają czarne flagi i plakaty wspierające strajk.
- Strajkujący nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się niebywała odwagą obywatelską i solidarnością zawodową. Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Przypomniał, że kuratorzy rozsyłali do dyrektorów szkół materiał „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, twierdząc -  niezgodnie z prawdą, że żądania ZNP nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy.
- Nasze żądania są zgodne z obowiązującym prawem! – powiedział szef ZNP.
Na nauczycieli wywierane były naciski ze strony przedstawicieli związku Solidarność, np. list koła oświatowej Solidarności w Radomsku, w którym czytamy, że „uczestnicy strajku opowiadają się przeciwko temu rządowi, a jego organizatorom chodzi o prowokowanie zamętu”. Mamy przykłady zastraszania i wywierania nacisku w szkołach, których celem było zniechęcenie pracowników do udziału w strajku, np. dyrektor Gimnazjum w Trąbkach w woj. pomorskim żądał od nauczycieli i pracowników, by na piśmie zadeklarowali, że nie wezmą udziału w akcji strajkowej! Takie sygnały płynęły z wielu miejsc. Zdecydowanie podkreślamy, że takie działania, podjęte w szkołach, w których prowadzono procedury związane z wejściem w spór zbiorowy i referendum, są naruszeniem przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To rażące naruszenie prawa do strajku i zakłócanie legalnego protestu. Dokumentujemy takie przypadki i będziemy je nagłaśniać!
Nasz protest wspierają organizacje nauczycieli z całego świata. Listy i deklaracje wsparcia otrzymaliśmy do tej pory od - reprezentujących miliony pracowników oświaty - organizacji ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Słowenii, a także od Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych! Dziękujemy!
Strajk popiera duża grupa rodziców, szkoły społeczne i niepubliczne, stowarzyszenia i organizacje, Nie dla chaosu w szkole.
Dziękujemy za wsparcie. To bardzo dla nas ważne.
To jest strajk o lepszą szkołę, o lepszą edukację i lepsze warunki pracy w oświacie!

Przypominamy żądania Związku Nauczycielstwa Polskiego

Trwa strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Strajkuje także 6 wolsztyńskich szkół, łącznie 129 nauczycieli i pracowników.

Przypominamy nasze żądania:
1)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
2)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
3)      podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
4)      wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.

30 marca, 2017

STRAJK!!!


S T R A J K !

31 marca 2017 r. odbędzie się strajk pracowników oświaty. W piątek pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu.

Informacje o skali i zasięgu protestu w całym kraju podamy w piątek ok. godz. 11.00.
Jak będzie wyglądał strajk?
W strajku mogą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od przynależności związkowej. Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy. W czasie strajku pracownicy nie wykonują żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy (czyli strajkujący nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć wychowawczych i opiekuńczych). Strajkują także pracownicy szkolnej administracji i obsługi.
Czas trwania strajku ustalają oddziały ZNP i zależy on od typu placówki, inaczej wygląda w przedszkolach, inaczej w szkołach. Wiemy, że w wielu placówkach strajk odbędzie się w godzinach: 7.30 - 15.30. Jednak wiążące decyzje w sprawach organizacyjnych, w tym także dotyczące czasu trwania strajku, podejmują zarządy oddziałów ZNP lub działający z ich upoważnienia prezesi oddziałów ZNP.
Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami nie może być podstawą do wyciągnięcia wobec niego jakichkolwiek konsekwencji służbowych.
Oddział ZNP nie jest zobowiązany do zorganizowania opieki dla uczniów przebywających w szkole w czasie strajku. Ten obowiązek spoczywa na dyrektorze.
Prosimy rodziców o wyrozumiałość
Cały czas prosimy rodziców o wyrozumiałość i apelujemy, by w miarę możliwości pozostawili dzieci w domu. Wiemy, że strajk może skomplikować życie rodzinne i zawodowe. Jednak to tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos.
W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty prosimy o zrozumienie naszej decyzji. Dla nauczycieli decyzja o strajku jest dramatycznym i trudnym wydarzeniem. Już dzisiaj spotykamy się z dużym wsparciem ze strony rodziców, którzy również sami strajkują i protestują przeciwko reformie.
Strajk jest legalny, nasze żądania mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Walczymy o:
- o podwyższenie statusu zawodowego (domagamy się 10% podwyżki),
- o miejsca pracy i utrzymanie warunków pracy i płacy do 2022 r.! (ponieważ w wyniku reformy będą zwolnienia i tzw. „obniżki” etatu).

29 marca, 2017

Nie będzie strajku w Powodowie


UWAGA! Szkolny Komitet Strajkowy w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie podjął decyzję o rezygnacji ze strajkowej formy protestu.
W tej szkole protest 31 marca b.r. będzie polegał na oplakatowaniu i oflagowaniu budynku - podobnie jak w placówkach, w których pracownicy, w referendach, opowiedzieli się przeciwko strajkowi.

28 marca, 2017

List Prezesa ZNP do Rodziców

List Prezesa ZNP do RodzicówWiemy, że zamknięcie szkół i przedszkoli w dniu strajku może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca!
Drodzy Rodzice!
W piątek, 31 marca 2017 roku pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu.
Zdecydowaliśmy się na ten niełatwy dla nas wychowawców  krok, wiedząc, że zamknięcie szkół i przedszkoli w dniu strajku może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. Jednak to będzie tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos, bo nie polega tylko na likwidacji gimnazjów. Jej negatywne skutki odczują wszyscy: od trzylatków, dla których zabraknie miejsc w przedszkolach po uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Jak podkreślają rodzice z koalicji „Nie dla chaosu w szkole”, w tej zmianie nie chodzi o dobro uczniów.
Drodzy Rodzice,
w imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca! Bądźcie z nami!
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

27 marca, 2017

31 marca STRAJK także w wolsztyńskich szkołach

Od 16 stycznia w 21 wolsztyńskich szkołach i przedszkolach Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie prowadził działania związane ze sporem zbiorowym. W większości z nich spór ten został zakończony na etapie referendum strajkowego.
Przypomnijmy, że w tym referendum nauczyciele i pozostali pracownicy mieli podjąć decyzję, czy w placówce powinien odbyć się strajk, czy też nie. Referendum było ważne jeśli wzięło w nim udział ponad 50% pracowników. W większości szkół ten wymóg został spełniony, jednak rozstrzygnięcia były różne.
Po analizie wyników wszystkich referendów okazało się, że nauczyciele i pracownicy siedmiu placówek zdecydowali się prowadzić spór do ostatniego etapu czyli uznali konieczność prowadzenia akcji strajkowej. Są to:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie - w referendum wzięło udział 44 pracowników (77,2%), za strajkiem opowiedziało się 28 osób (63,6%);
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie - w referendum wzięło udział 47 pracowników (56,6), za strajkiem opowiedziało się 35 osób (76,1%);
 • Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie - w referendum wzięło udział 45 pracowników (78,9%), za strajkiem opowiedziało się 38 osób (84,4%);
 • Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie - w referendum wzięło udział 21 pracowników (56,8%), za strajkiem opowiedziało się 17 osób (80,95%);
 • Gimnazjum w Kębłowie - w referendum wzięło udział 23 pracowników (95,8%), za strajkiem opowiedziało się 21 osób (91,3%);
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze - w referendum wzięło udział 30 pracowników (65,2%), za strajkiem opowiedziało się 21 osób (70,0%);
 • Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie - w referendum wzięło udział 55 pracowników (77,5%), za strajkiem opowiedziało się 42 osób (76,4%).
W wyżej wymienionych szkołach aktualnie trwa kompletowanie list strajkowych, które najpóźniej w najbliższą środę, do godz. 10.00, zostaną przekazane dyrektorom placówek.


O kolejnych działaniach i ważnych decyzjach Szkolnych Komitetów Strajkowych i Oddziałowego Komitetu Strajkowego postaramy się informować Państwa na bieżąco.

Dlaczego strajkujemy?


24 marca, 2017

List prezesa ZNP do pracowników oświaty

31 marca przychodzimy do szkoły, ale nie pracujemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu!
Koleżanki, Koledzy!
Stoimy przed ogromnym wyzwaniem zawodowym i obywatelskim: ostatniego dnia marca odbędzie się w całej Polsce strajk pracowników oświaty. Zawsze z uznaniem patrzyliśmy na inne grupy zawodowe, protestujące w tej formie: górników, pielęgniarki, lekarzy. Walczmy teraz o nasze prawa, bo nikt inny za nas tego nie zrobi!
Od kilku lat polska szkoła jest nieustannie reformowana i marzeniem każdego z nas jest rok spokojnej pracy. Niestety, reforma edukacji minister Anny Zalewskiej funduje wszystkim – uczniom i rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi, dyrektorom i organom prowadzącym - pięcioletni chaos, skutkujący pogorszeniem warunków nauki i pracy.
Teraz, kiedy wyczerpały się wszystkie inne możliwości, sięgamy po ostatni element sporu zbiorowego: strajk pracowników oświaty. Stawką tego sporu jest nasza przyszłość. Walczymy o:
- miejsca pracy! W ciągu pięciu lat reforma edukacji może spowodować zwolnienia, dlatego żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy do 2022 roku;
-  podwyższenie statusu zawodowego! Domagamy się wzrostu wynagrodzenia, bo od pięciu lat nie było podwyżek w oświacie. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, ponieważ ministerstwo edukacji proponuje likwidację tzw. średnich wynagrodzeń i niektórych dodatków. Być może czeka nas obniżka płac;
- utrzymanie warunków pracy i płacy! W wyniku reformy każdy może stracić zatrudnienie na obecnych zasadach, dlatego żądamy niedokonywania - na niekorzyść - zmian warunków pracy do 2022 roku.  
Nasze działania podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i zgodne z prawem!
Wiem, że dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty decyzja o strajku nie jest łatwa, ale dziś są z nami rodzice, którzy również protestują przeciwko złym zmianom w edukacji. Wspierają nas samorządowcy, którzy z przerażeniem patrzą na koszty finansowe i społeczne reformy Anny Zalewskiej. Bądźmy solidarni 31 marca 2017 roku. Bądźmy tego dnia razem!
31 marca przychodzimy do szkoły, ale nie pracujemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu! Czas na strajk pracowników oświaty!
 
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

22 marca, 2017

Zbieraj podpisy razem z nami!

 

REFERENDUM SZKOLNE

Zbieraj podpisy razem z nami! www.referendum-szkolne.pl
Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy edukacji pod hasłem „Referendum szkolne”.
Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?
2. Zbierz podpisy.
3. Złóż osobiście lub wyślij podpisy.

List rodziców do strajkujących pracowników oświaty

2017-03-20 15:19:15

List rodziców do strajkujących pracowników

Jesteśmy z Wami i popieramy strajk 31 marca!
Szanowni Państwo,                                                                                     
Nauczycielki i Nauczyciele,
z ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy działania prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wokół reformy systemu edukacji. Jesteśmy rodzicami uczennic i uczniów uczęszczających do szkół w całej Polsce. Zarówno tych uczących się w gimnazjach, szkołach
ponadgimnazjalnych, jak i podstawowych, a nawet w przedszkolach. Wiemy, że reforma edukacji nie dotyczy tylko dzieci w 6. klasie szkoły podstawowej, czy tych z pierwszych klas gimnazjów, ale wszystkich dzieci i młodzieży, a także ich rodziców. Reforma dotyczy w zasadzie całego naszego społeczeństwa i jego przyszłości. Jesteśmy świadomi, że zmiany w systemie edukacji są nam potrzebne. Ale nie takie, które wprowadzane są z pogwałceniem zasad dialogu społecznego i nieuwzględniające potrzeb najbardziej zainteresowanych – czyli uczennic i uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli.
Od jesieni 2016 roku staramy się, aby nasz głos – głos rodziców – został przez polityków partii rządzącej wysłuchany. Uczestniczyliśmy w posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, prosiliśmy Panią Minister Annę Zalewską o spotkania, pisaliśmy listy do posłów, przedstawiliśmy swoje krytyczne wobec reformy stanowisko Prezydentowi, spotkaliśmy się z Rzecznikiem Praw Dziecka. Organizujemy pikiety i manifestacje oraz „Szkolny protest”, czyli strajk rodziców, bo tylko w ten sposób mamy nadzieję zostać wysłuchani. Żadna forma zwrócenia uwagi na nasze postulaty nie przyniosła efektu.
Na 31 marca 2017 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wyznaczył datę strajku nauczycielek i nauczycieli. Chcemy, abyście wiedzieli, że w tym dniu będziemy z Wami! Wspieramy Wasze dążenia i dziękujemy za wsparcie naszych dotychczasowych działań.

Jako rodzice rozumiemy zasadniczą rolę nauczycieli w kształceniu naszych dzieci. Chcielibyśmy, aby czerpali Państwo satysfakcję z wykonywanej, jakże przecież trudnej, pracy. Zmiany wprowadzane przez MEN nie gwarantują stabilizacji i ciągłości procesu kształcenia, co powoduje uzasadnione obawy. Nasze inicjatywy mają na celu nie tylko ochronę naszych dzieci, ale także całego środowiska szkolnego. Dlatego całym sercem wspieramy planowany strajk nauczycieli.
Zdajemy sobie sprawę, że tylko wspólne działanie rodziców i środowiska nauczycielskiego może doprowadzić do zatrzymania reformy edukacji. Bądźmy więc razem 31 marca i pokażmy wszystkim, że działamy razem. Działajmy razem!
Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, 
Nie dla chaosu w szkole, 
Zielonogórskie Forum Rodziców i Rad Rodziców, 
Zatrzymać Edukoszmar, 
 Szkoła to nie eksperyment, 
Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

Dzień Kobiet Sekcji Emerytów i Rencistów

15 marca w stołówce wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego spotkali się członkowie oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Okazją do spotkania był niedawno miniony Dzień Kobiet. Życzenia wszystkim Koleżankom złożył prezes Oddziału ZNP Wolsztyn Kol. Sławomir Wieczorek. Spotkanie uświetnił program artystyczny w wykonaniu Zespołu „MiniForte”, którego opiekunem i instruktorem jest Pan Leszek Tomiak z Wolsztyńskiego Domu Kultury oraz występ pary tanecznej.
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłego Kol. Kazimierza Wawrzynowicza.
Prezes oddziału zrelacjonował aktualne działania podejmowane przez wolsztyński Oddział ZNP.

13 marca, 2017

Odbyło się kolejne zebranie Zarządu Oddziału ZNP Wolsztyn

Dzisiaj odbyło się kolejne zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie. Było to czwarte z rzędu zebranie poświęcone prowadzonemu od 16 stycznia b.r. sporowi zbiorowemu z placówkami oświatowymi objętymi terytorialnie granicami gminy Wolsztyn.
Głównym tematem dzisiejszego zebrania było podjęcie odpowiedniej uchwały i sprawy organizacyjne związane ze strajkiem, na jaki, w wyniku referendum, zdecydowało się siedem z dwudziestu jeden placówek objętych sporem zbiorowym. 

Inne ważne tematy to:
 • objęcie ochroną osób, które z racji stanowiska społecznego takiej ochrony wymagają;
 • udzielenie pełnomocnictwa przewodniczącemu Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi do prowadzenia rozmów z władzami gminy Wolsztyn, w sprawie podwyżek dla tej grupy pracowników i opracowania nowego regulaminu wynagradzania;
 • ustalenie opinii dotyczącej sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolsztyn;
 • akcja zbierania podpisów pod inicjatywą ogólnopolskiego referendum szkolnego.

09 marca, 2017

Kol. Jerzy Luftmann laureatem nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego

Spotkanie Starosty Wolsztyńskiego z Jerzym Luftmannem - laureatem nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego

 Dnia 8 marca 2017r. Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak gościł Jerzego Luftmanna, któremu pogratulował szczególnego wyróżnienia. Decyzją kapituły XXXII edycji Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. Bolesława Domańskiego został on  uhonorowany „Nagrodą za pracę organiczną realizowaną w duchu Pięciu Prawd Polaków na polu kultury i edukacji”. Uroczysta gala odbyła się 5 marca br. w Studiu Koncertowym S-1 Polskiego Radia w Szczecinie.

Nagrody te przyznaje się osobom oraz instytucjom, zasłużonym w inspirowaniu i wcielaniu w życie ideałów, wartości i postaw chrześcijańskiego humanizmu i patriotyzmu, które w swoim życiu, pracy i działalności, zbliżają się do ideałów Patrona nagrody, wyrażonych głównie w Pięciu Prawdach Polaków, przyjętych na Kongresie Polaków 06 marca 1938 roku w Berlinie.

Pan Jerzy Luftmann jest jednym z trzech tegorocznych laureatów. Nagrodzeni zostali również: Iwona Mirońska – Gargas ze Szczecina, za propagowanie kultury inspirowanej wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi, oraz dr Peter Brezan z Kulowa, za wytrwałą służbę Bogu oraz na rzecz narodu Serbów Łużyckich.
 źródło: strona Starostwa Powiatowego w Wolsztynie http://www.powiatwolsztyn.pl/wpisy_6336_0.html 

Koledze Jerzemu Luftmannowi (dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świętnie), w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie składam serdeczne gratulacje.
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddz. ZNP
Wolsztyn 

31 marca STRAJK SZKOLNY

Uchwała nr 1/2017 ZG ZNP z dnia 7 marca 2017 roku

w sprawie strajku
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 Statutu ZNP Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:
§ 1
 1. Wyznaczyć dzień 31 marca 2017 r., jako datę strajku we wszystkich szkołach i placówkach, w których na przeprowadzenie strajku uzyskano zgodę pracowników stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.).                                                  
 2. Zobowiązać oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w ramach procedury sporu zbiorowego do podjęcia uchwał w sprawie ogłoszenia strajku i poinformowania dyrektorów szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 o dacie strajku, nie później niż do 24 marca 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za Zarząd Główny ZNP
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

07 marca, 2017

Dzień Kobiet


31 marca STRAJK SZKOLNY!

We wtorek (7.03.2017) Zarząd Główny ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego oraz podjął decyzję o terminie strajku pracowników oświaty.
20 grudnia 2016 r. ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP. W styczniu i lutym oddziały ZNP występowały do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.
Żądania ZNP. ZNP domaga się:
- podniesienia zasadniczego wynagrodzenia o 10 proc., ponieważ od 2012 r. nie było podwyżek w oświacie;
- deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień oraz że do tego czasu nie zmienią się nauczycielom na niekorzyść warunki pracy, ponieważ reforma edukacji może w ciągu następnych 5 lat spowodować zwolnienia w oświacie i każdy może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach.
Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Referendum strajkowe
W referendum strajkowym pracownicy danej szkoły wypowiadali się, czy są za strajkiem, czy przeciw. Wyniki referendum strajkowego są bardzo różne i zależą od regionu. I tak np. w Sosnowcu 22 i 23 lutego br. odbyło się referendum strajkowe, w  którym udział wzięło 3167 pracowników (77,75%). Za strajkiem opowiedziało się 2564 pracowników oświaty, czyli 78,72%.
Dzisiaj jednak nie podajemy liczb i adresów konkretnych szkół, w których odbędzie się strajk z uwagi na działania kuratorów oświaty i oświatowej Solidarności, utrudniające akcję strajkową.
Strajki pracowników oświaty organizowane przez ZNP w ostatnim czasie: 29 maja 2007 r. oraz  27 maja 2008 roku.
PIKIETA
Dzisiaj (7.03) o godz. 17.30 odbędzie się przed gmachem ministerstwa edukacji wspólna pikieta rodziców i nauczycieli. Podczas pikiety rodzice ogłoszą swoje postulaty strajkowe. Prowadzenie pikiety: Dorota Łoboda, „Rodzice przeciwko reformie edukacji”. Uczestnicy: rodzice i nauczyciele z Warszawy, prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Wspomnienia o Kol. Kazimierzu Wawrzynowiczu

Artykuł Red. Jacka Patalasa Tygodnik Nadobrzański Na Temat


Urodził się 8 lutego 1934 r. w Obrze. W okresie okupacji, tak jak inni chodził obowiązkowo do szkoły niemieckiej dla polskich dzieci. Po wyzwoleniu niższe klasy zaliczyły w trybie przyspieszonym, a Szkołę Podstawową w Obrze ukończył w 1949r. Uczęszczał najpierw do Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie, a później do Liceum Pedagogicznego w Sulechowie. Maturę pedagogiczną zdał z wynikiem bardzo dobrym w 1954r. Potem ukończył Studium Nauczycielskie (1961) oraz studia wyższe (1978) na kierunku : geografia. Angażował się w sporcie, szczególnie w lekkiej atletyce, reprezentując powiat sulechowski i wolsztyński. Pierwszą pracę nauczycielską wraz z najbliższym kolegą Kazimierzem Łojkiem podjął w Borui Wsi. Po zakończeniu służby wojskowej w 1956r. otrzymał etat nauczyciela geografii w Szkole Podstawowej nr 2 w Wolsztynie. Jako nauczyciel geografii stosował nowatorskie metody nauczania, jedną z nich opisywał w odczycie pedagogicznym „Jak poprzez aktualizację wiedzy na lekcjach geografii wiążę szkołę z życiem przy pomocy nowoczesnych środków informacji”. Otrzymał za ten odczyt wyróżnienie w województwie i kraju oraz na krajowym zjeździe autorów we Wrocławiu w 1966r. Odczyt ten był prezentowany na Wystawie postępu Pedagogicznego w Poznaniu. W latach 1968- 72 kierował Powiatowym Ośrodkiem Metodycznym. Był współautorem biuletynu Okręgowego Ośrodka Metodycznego „Testy w szkole - geografia”. Za nowatorskie metody nauczania i ich propagowanie w 1966r. został nagrodzony medalem Rady Postępu Pedagogicznego w Poznaniu oraz dyplomem uznania za twórcze wysiłki i osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Za całokształt pracy pedagogicznej i rozwój turystyki zastał uhonorowany: Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”. Po 32 latach pracy, przeszedł w 1984 r. na emeryturę. Będąc już na emeryturze opracował kilka tematów dotyczących historii regionu: Wiatraki i młyny wodne w naszej okolicy; Winnice okolic Wolsztyna; Osadnictwo od najdawniejszych czasów; Grody i grodki w okolicy; Obra i Kębłowo w Powstaniu Wielkopolskim, a Wolne Miasto Świętno; Średniowieczne trakty handlowe; Szpital dla płucnochorych w Obrze w czasie okupacji. Jest autorem monografii Obry. W okolicy Obry dokonał odkrycia średniowiecznych kopców granicznych.

Kazimierz Wawrzynowicz jako regionalista opracował kilkanaście tematów dotyczących regionu, które prezentował w szkołach, bibliotekach, parafiach, organizacjach społecznych, w muzeum.
Odznaczenia:
•    Brązowym Krzyżem Zasługi
•    Złotym Krzyżem Zasługi
•    Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
•    Medalem Komisji Edukacji Narodowej
•    Złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego
•    Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Woj. Poznańskiego (1969)
•    Odznaką Honorowa za Zasługi dla Woj. Wielkopolskiego (2005)
•    Odznaką Honorową – Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego (1973)
•    Uhonorowany Odznaką – Zasłużony dla Powiatu (2005)
•    Uhonorowany Medalem Rady Wolsztyńskiego Postępu Pedagogicznego (2005)
•    Nagrodą Kuratora Oświaty
•    Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania
•    Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej

tekst, źródło: strona Urzędu Miejskiego w Wolsztynie http://www.wolsztyn.pl/aktualnosc,1437.html#a
foto, archiwum ZNP Wolsztyn


fotografia, źródło: Strona Starostwa Powiatowego w Wolsztynie http://www.powiatwolsztyn.pl/uroczysty-jubileusz-50-lat-pracy-wybitnego-regionalisty_wpisy_6228.html
 
 Jedno z ostatnich zdjęć Kazimierz Wawrzynowicza wykonane podczas uroczystości, która odbyła się w wolsztyńskim Starostwie Powiatowym  15 grudnia 2016 r., 
z okazji 50 lat pracy Wybitnego Regionalisty
  

Zmarł Kol. Kazimierz Wawrzynowicz


01 marca, 2017

STRAJK RODZICÓW

W całej Polsce rodzice organizują szkolne lub miejscowe komitety i akcje protestacyjne, wspólnie walcząc o przyszłość swoich dzieci.
Proponują następujące formy wyrażenia sprzeciwu wobec reformy w piatek, 10 marca br.:
Całodzienna nieobecność dziecka w szkole
Nieobecność dziecka w szkole na pierwszych godzinach lekcyjnych
- Chaos i nieodpowiedzialność zagrażają edukacji naszych dzieci. Przyłączcie się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, której celem jest odwołanie deformy oświaty – mówi Dorota Łoboda z ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji. - Wspólnie walczymy o przyszłość naszych dzieci. Mobilizujemy nauczycieli i samorządowców.

Zapraszamy na film Maria Skłodowska Curie

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie zaprasza członków ZNP na film p.t.  
"Maria Skłodowska Curie".
Seans odbędzie się 10 marca o godz. 19.00 w Wolsztyńskim Domu Kultury.
Koszt biletów pokrywa Zarząd Oddziału.
Zgłoszenia przyjmuje wiceprezes Kol. Anna Ciesielska (tel. 600268215). Ostateczny termin zgłoszeń upływa w piątek 3 marca, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili.

"Wystawna, międzynarodowa koprodukcja o życiu słynnej polskiej noblistki – Marii Skłodowskiej-Curie. Historia niezwykłej kobiety, która opuszcza ojczyznę i wyjeżdża do Francji, by rozpocząć karierę naukową A przy tym niepowtarzalna podróż w czasie do Paryża z przełomu wieków – miasta intryg, romansów, sztuki i odkryć, które zmieniały świat. W roli tytułowej Karolina Gruszka. Partnerują jej m.in. Izabela Kuna w roli Bronisławy Skłodowskiej – siostry noblistki, Piotr Głowacki jako Albert Einstein i Daniel Olbrychski jako Emile Amagat – zagorzały przeciwnik Marii."
 źródło: https://multikino.pl/filmy/maria-sklodowska-curie


Łączna liczba wyświetleń