30 maja, 2016

Zapraszamy na wycieczkę do Torunia, Trójmiasta, Helu i Łeby


Do końca roku szkolnego jeszcze trochę czasu, ale już dzisiaj myślimy o atrakcjach na zbliżające się wakacje. 

Podobnie jak w latach poprzednich Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie będzie organizatorem wycieczki, na którą zapraszamy członków ZNP oraz niezrzeszonych w naszej organizacji pracowników oświaty. W bieżącym roku zamierzamy odwiedzić Toruń, Trójmiasto, Łebę i Hel.
Podczas wycieczki zwiedzimy: pod opieką przewodnika w stroju historycznym - zabytkowy Fort IV w Toruniu oraz, z perspektywy statku płynącego po Wiśle, będziemy mieli okazję podziwiania pięknej zabudowy starego miasta (i nie tylko). W Łebie dotrzemy do Słowińskiego Parku Narodowego z ruchomymi wydmami i Muzeum Wyrzutni Rakiet Rąbka. Jeden dzień poświęcimy na zwiedzanie Półwyspu Helskiego. W Sopocie obejrzymy ul. Bohaterów Monte Cassino, Park Zdrojowy i Kuracyjny oraz słynne molo. W Gdyni Skwer Kościuszki z  ORP Błyskawica i darem Pomorza oraz Akwarium Gdyńskie. W Gdańsku głównymi atrakcjami będą: katedra w Oliwie, Droga Królewska. Długi Targ, ratusz Głównomiejski, Długie Pobrzeże, Żuraw, Kościół Mariacki i rejs statkiem na Westerplatte. To oczywiście nie wszystkie atrakcje planowanej na termin 5 - 9 lipca b.r. wycieczki.

Termin wycieczki 05 - 09 lipca 2016 r.

Koszt wycieczki wynosi 820 zł. Dla członków ZNP przewidujemy dofinansowanie w kwocie 150 zł. 

Przewidujemy także możliwość wpłacania należności w ratach:
- I rata - 300 zł wraz ze zgłoszeniem, do 20 kwietnia b.r. (dotyczy członków ZNP i osób niezrzeszonych);
- II rata - 300 zł dla osób niezrzeszonych i 200 zł dla członków ZNP - do 30 maja 2016 r.;
- III rata - 220 zł dla osób niezrzeszonych i 170 zł dla członków ZNP - do 30 czerwca 2016 r. 

Zgłoszenie oraz wpłaty prosimy kierować do wiceprezesa Oddziału ZNP Wolsztyn Kol. Anny Ciesielskiej.


18 maja, 2016

Komunikat z rozmów w resorcie pracy


17 maja odbyło się z inicjatywy ZNP spotkanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
Rozmowy dotyczyły:
  • zmiany przepisów rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych w zakresie podniesienia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i ujednolicenia tabel,
  • przyjęcia rozwiązań kompensujących pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych utratę uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela,
  • stosowania przepisów ustawy o pracownikach samorządowych wobec osób zatrudnionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 7 ustawy o  systemie oświaty (np. asystentów nauczycieli),
  • tworzenia centrów usług wspólnych w pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie kontynuowania rozmów.
Jednocześnie Związek zwróci się do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS o wystąpienie z inicjatywą poselską w sprawie przywrócenia stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela wobec pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 2004 r. w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Łączna liczba wyświetleń