25 stycznia, 2018

XXIII Konkurs Natura Moich Okolic 2018

Regulamin XXIII Konkursu

NATURA MOICH OKOLIC 2018



 1. Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze, organizuje   XXIII Ogólnopolski  Konkurs Literacko- Plastyczno – Fotograficzny „Natura moich okolic”, w którym mogą wziąć udział pracownicy i emeryci placówek oświatowo – wychowawczych i naukowych z terenu całego kraju.
 1. Tematyka prac obejmuje wszelkie inspiracje pochodzące z otaczającej przyrody, ochrony środowiska i zagrożeń dla niej.
 1. Prace plastyczne w ilości 1–3 sztuk (od formatu A-3 wzwyż) w technikach rysunek, kolorowanka, malarstwo, wydzieranka, techniki mieszane itp. – do wyboru, grafika – format dowolny.
 1. Prace literackie w ilości 1–3 utwory – poezja, opowiadanie, reportaż itp. w maszynopisie znormalizowanym do 3 stron.
 1. Prace fotograficzne w ilości 1 sztuka lub cykl zdjęć do 3 sztuk, format technika i kolorystyka dowolna. Zdjęcia należy oprawić na papierze lub kartonie o marginesie 5cm.
 1. Wszystkie prace muszą być opatrzone godłem. W osobnej kopercie powinno znajdować się imię i nazwisko, adres do korespondencji.
 1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane w celach reklamy i publikacjach.
 1. Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2018 r. na adres:
Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze,
ul. Sikorskiego 15 d ‚  65 – 415 Zielona Góra z dopiskiem „KONKURS”.
Kontakt telefoniczny, faksowy  (68) 327 08 31.
                        Kontakt e – meilowy  bmania@znp.edu.pl
 1. Autorzy najlepszych prac w dziedzinie plastyki, literatury i fotografii zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Za Komitet Organizacyjny
Bożena  Mania

19 stycznia, 2018

Wspólne wystąpienie dwóch oświatowych związków do MEN

Wspólne wystąpienie dwóch oświatowych związków do MEN

Dziś (18.01) dwa oświatowe związki zawodowe Branża Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpiły razem do minister edukacji Anny Zalewskiej. Domagają się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, by porozmawiać o znaczących podwyżkach dla pracowników oświaty, a także zmiany formuły pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.
- Ze względu na wagę zagadnień i problemów wymagających pilnego rozwiązania, takich jak: znaczące zwiększenie nakładów na oświatę, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 15 proc., z
wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r., zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i ich wzrost dla wszystkich nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwe resorty, oczekujemy, że doprowadzi Pani Minister do spotkania Premiera Mateusza Morawieckiegoze związkami zawodowymi, w terminie dogodnym dla stron – czytamy we wspólnym liście związków do szefowej resortu edukacji.
Związki podkreślają, że prowadzony podczas spotkań Zespołu dialog nie spełnił ich oczekiwań i nie doprowadził do wspólnych ustaleń w wielu kluczowych dla nauczycieli i pracowników oświaty kwestiach.  Przypominają, że powołany 3 listopada 2016 r. przez Ministra Edukacji Narodowej Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty miał wypracować rozwiązania systemowe w dziedzinie edukacji, a także strategię polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty dotyczącą finansowania oświaty, wynagrodzeń nauczycieli, awansu zawodowego nauczycieli, czasu pracy i warunków pracy.
Tymczasem, 27 października 2017 r. Sejm RP przyjął nowelizację Karty Nauczyciela, między innymi w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, urlopu dla poratowania zdrowia, a także likwidacji niektórych dodatków socjalnych. Żadna ze zmian przyjętych w Karcie Nauczyciela nie wpłynęła na wzrost wynagrodzeń nauczycieli czy polepszenie ich warunków pracy. Nie uzyskała też aprobaty partnerów społecznych.
Związki podkreślają, że kosztem pracowników dokonano wymiernych oszczędności w budżecie państwa. Z zapowiadanych znacznych podwyżek płac przyjęto rozwiązanie o wzroście wynagrodzeń rozłożonym na lata 2018-2020, w wysokości 3 razy po 5 proc. w każdym roku. Wzbudziło to ogromne niezadowolenie pracowników oświaty,  zwłaszcza w kontekście informacji rządu o bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa.
- Zmiany przyjęte przez Sejm w pragmatyce nauczycielskiej są dowodem, że formuła pracy Zespołu  nie sprawdziła się, a postawiony główny cel jego powołania, dotyczący podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela, nie został osiągnięty – czytamy w liście do MEN. - Opowiadamy się za współpracą Ministra Edukacji Narodowej z partnerami społecznymi opartą o autentyczny dialog i porozumienie. Oczekujemy, że prace prowadzone w jego ramach będą toczyły się wyłącznie z udziałem strony rządowej i partnerów społecznych reprezentowanych przez związki zawodowe. Strona samorządowa reprezentowana jest w innym gremium – Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przyjęcie nowej formuły pracy Zespołu wymaga zatem przesunięcia terminu spotkania, które planowane jest obecnie na 24 stycznia br.
List do Anny Zalewskiej podpisali 18 stycznia przewodniczący Branży Nauki i Oświaty FZZ Sławomir Wittkowicz oraz prezes ZNP Sławomir Broniarz.

18 stycznia, 2018

Głos Nauczycielski Nr 3 - 2018

Temat z okładki: „Darmówki” w co drugiej szkole
W co drugiej szkole nauczyciele realizują zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej całkowicie lub częściowo niezgodnie z prawem! Czyli w ramach tzw. godzin statutowych lub w ramach wolontariatu. Oznacza to, że nauczyciele pracują za darmo! Mamy przykłady jak to wygląda w niektórych szkołach! Wszystko z powodu złych przepisów przeforsowanych przez MEN. Prawo można poprawić, a problem rozwiązać. Jak? Więcej w Głosie Nauczycielskim nr 3 z 17 stycznia br.

Oprócz tego w numerze:
■ MEN nie wycofał się z oceniania nauczycielskiej moralności – co naprawdę było w liście Anny Zalewskiej do związkowców z 5 stycznia br.?
■ Nowa podstawa programowa to porażka – do takiego wniosku doszli już nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także niektórzy posłowie PiS.
■ Rozporządzenia w sprawie urlopów zdrowotnych nadal brak. Co Ministerstwo Zdrowia wpisze do tego dokumentu?
■ Ekspert potwierdza: bez rozporządzenia MZ nowe przepisy o urlopie zdrowotnym pozostają martwe!
■ „Bliżej prawa”: Udzielanie urlopu zdrowotnego na nowych zasadach; Konsultowanie przez związek zwolnień dyscyplinarnych; Przeniesienie pracownika samorządowego w oświacie.
Polecamy!

14 stycznia, 2018

Na emeryturę przeszła Pani Józefa Inda

12 stycznia na zasłużoną emeryturę przeszła nasza związkowa Koleżanka Pani Józefa Inda. Pani Józefa wiele lat przepracowała w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie jako pracownik obsługi. Wiele lat była także aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Między innymi, razem z pozostałymi związkowcami z wolsztyńskiego oddziału ZNP, uczestniczyła w manifestacjach w Warszawie. Podziękowania za pracę, gratulacje i życzenia związane z faktem przejścia na emeryturę złożyli Pani Józefie prezes Oddziału Sławomir Wieczorek oraz członek Zarządu Oddziału i Prezes Ogniska ZNP w SP nr 2 w Wolsztynie Kol. Wiesława Sobisiak - Zając.



Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Wolsztynie







Pani Józefa Inda





Z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę, życzymy Pani,

aby ten czas okazał się idealnym momentem na zwolnienie tempa życia, odpoczynek, relaks przy filiżance kawy i dobrej książce. Życzymy, by w pełnym zdrowiu mogła Pani korzystać  z piękna świata

i miała czas na to wszystko, na co brakowało go dotąd.

Życzymy także, by nie brakowało Pani chęci i ochoty

na wykorzystanie tego etapu na spędzenie jak najwięcej czasu

z bliskimi, z rodziną czy z przyjaciółmi, by móc pokazać im

jak wiele dla Pani znaczą.

Dziękujemy jednocześnie za wiele lat rzetelnej pracy w szkole

i za lata aktywności w wolsztyńskim Oddziale

Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zapraszamy Panią do czynnej współpracy z prężnie działającą Sekcją Emerytów i Rencistów ZNP.







W imieniu Zarządu Oddziału ZNP

w Wolsztynie

Prezes Oddziału

Sławomir Wieczorek



Wolsztyn; styczeń 2018 r.

11 stycznia, 2018

Zawieszamy rozmowy z ministerstwem edukacji

2018-01-11 14:07:43

Zawieszamy rozmowy z ministerstwem edukacji

Zgodnie z decyzją Prezydium ZG ZNP, Związek zawiesza udział w dalszych pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Wczoraj w godzinach popołudniowych poinformowaliśmy o tym minister edukacji Annę Zalewską – powiedział dziś na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Szef ZNP wyjaśnił, że Związek krytycznie ocenia dotychczasową formułę pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty przy MEN. - Prowadzony podczas spotkań Zespołu dialog był pozorowany i nie doprowadził do wspólnych ustaleń w wielu ważnych dla pracowników oświaty kwestiach – powiedział. - Anna Zalewska wykorzystuje spotkania z partnerami społecznymi do legitymizowania swoich decyzji. Nie uwzględnia zgłaszanych przez nas uwag.
- Oczekujemy, że ministerstwo przekaże nam harmonogram i proponowaną tematykę spotkań, by za chwilę nie okazało się, że bierzemy udział w Zespole, który wszystko akceptuje i na wszystkie propozycje Anny Zalewskiej się zgadza – powiedział prezes ZNP. - Jednocześnie zapraszamy pozostałe związki zawodowe działające w oświacie na spotkanie 16 stycznia poza ministerstwem edukacji, w siedzibie ZNP, podczas którego razem wypracujemy stanowisko partnerów społecznych w kluczowych sprawach dla pracowników – wynagrodzeń nauczycieli i zatrudnienia.
Wczoraj, 10 stycznia br. Zespół miał się zebrać po półrocznej przerwie. Spotkanie odwołała w ostatniej chwili Anna Zalewska tłumacząc, że tego samego dnia będzie w Sejmie na posiedzeniu połączonych komisji edukacji i samorządu ws. „monitorowania wdrażania reformy”. Minister edukacji jednak nie pojawiła się 10 stycznia na posiedzeniu komisji w Sejmie.
Prezes ZNP przypomniał, że Związek chce rozmawiać przede wszystkim o:
- podwyżkach,
- miejscach pracy dla nauczycieli zagrożonych utratą pracy w wyniku reformy edukacji.
Wg SIO, pracę straciło 6 668 nauczycieli, z uprawnień emerytalnych skorzystało 6 564 nauczycieli, natomiast z uprawnień do świadczeń kompensacyjnych - 2 629. Niestety, w wyniku reformy edukacji nauczyciele utracili pracę i będą ją tracić w czasie stopniowego likwidowania gimnazjów, czyli do roku 2019.

Źródło: strona internetowa ZG ZNP

04 stycznia, 2018

Urlopy zdrowotne zawieszone

To przykład lekceważenia nauczycieli! 

- To przykład lekceważenia nauczycieli. Nieopublikowanie podstawowego rozporządzenia powoduje, że żadna spośród ponad 600 tys. uczących osób nie ma możliwości skorzystania z uprawnienia, które gwarantuje jej prawo – mówi dziś Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP („Dziennik Gazeta Prawna”, 4 stycznia 2018 r.). Dodaje, że nawet jeżeli stan zdrowia pedagoga jest fatalny, to dyrektor nie może skierować go na badania, a lekarz wydać orzeczenia, bo nie zostały opublikowane ich wzory.
Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2018 r. prawo kierowania na urlop dla poratowania zdrowia ma tylko lekarz medycyny pracy. Nauczyciele mają prawo do urlopu jedynie „w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę” albo też na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową – przypomina „Głos Nauczycielski”.
Tymczasem, jak donosi dziś „Dziennik Gazeta Prawna”, wraz z wejściem w życie z początkiem tego roku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych automatycznie utraciło moc rozporządzenie ministra zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Nowego rozporządzenia, które miało regulować zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, wzór skierowania na badanie lekarskie oraz orzeczenia lekarskiego, nie ma.
Przypominamy, że najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela od 2018 roku to:
 •     nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
 •     obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
 •     ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,
 •     urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,
 •     likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
 •     likwidacja mieszkań służbowych.
źródło: strona internetowa ZG ZNP http://www.znp.edu.pl/element/3253/Urlopy_zdrowotne_zawieszone

03 stycznia, 2018

Chcesz pójść na urlop dla poratowania zdrowia na starych zasadach? Musisz się pospieszyć

Nauczyciele, którzy chcą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach, mają tylko cztery dni na uzyskanie orzeczenia lekarskiego. Od nowego roku wejdą w życie nowe, bardziej restrykcyjne zasady udzielania urlopów

Zgodnie ze zmianami w Karcie Nauczyciela, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., urlop dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach będzie udzielany tylko nauczycielom, którzy otrzymają orzeczenie lekarskie do końca 2017 r.

Potem zaczną obowiązywać nowe zasady, a urlopy dla poratowania zdrowia będą udzielane według mniej przyjaznych nauczycielom zasad. Dziś dyrektor udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarza, który go leczy. Od 1 stycznia 2018 r. to się skomplikuje. Prawo kierowania na urlop dla poratowania zdrowia otrzyma tylko lekarz medycyny pracy. Nauczyciele będą mieli prawo do urlopu jedynie "w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę" albo też na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku ma przysługiwać, podobnie jak obecnie, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu 7 lat w szkole. Do siedmioletniego okresu będzie się jednak liczył także czas, gdy nauczyciel pracował w niepełnym wymiarze - byle nie niższym niż 1/2 pensum.

Od wydanego przez lekarza medycyny pracy orzeczenia zarówno nauczyciel jak i dyrektor będą mogli odwołać się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a jeśli orzeczenie wydał lekarz wojewódzkiego ośrodka - do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy.

Urlop dla poratowania zdrowia ma nie przekraczać jednorazowo roku. Jeżeli urlop dla poratowania zdrowia wydłuży się ponad 30 dni, to nauczyciel obowiązkowo przejdzie badania kontrolne "w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku".

Ministerstwo nie ukrywa, że zmiany w przyznawaniu urlopu dla poratowania zdrowia oznacza "zmniejszenie się liczby korzystających" z tego świadczenia. "Przewiduje się, że zmniejszenie będzie istotne" - czytamy w MEN-owskich dokumentach. Obecnie z urlopów korzysta 12 tys. nauczycieli, a koszt ich wynagrodzeń to 550 mln zł. MEN liczy, że nauczycieli na urlopach zdrowotnych będzie o 25 proc. mniej, czyli oszczędności sięgną 68 mln w 2018 r. i 137 mln zł w kolejnych latach.

Od nowego roku na nauczyciela spadnie też konieczność poniesienia części kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z procedurą udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Szkoła sfinansuje tylko koszty badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych.


Nauczyciele, którzy 1 stycznia 2018 r. przebywać będą na urlopie dla poratowania zdrowia, zachowają prawo do tego urlopu do końca okresu, na jaki go udzielono.

źródło: strona internetowa Głosu Nauczycielskiego http://www.glos.pl/node/19926  

Uwaga! Artykuł jest datowany 27 grudnia 2017 r.

Łączna liczba wyświetleń