28 lutego, 2013

XVII Konkurs Literacki "POMORSKIE KLIMATY"“POMORSKIE KLIMATY”


Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Koszalinie

organizuje XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki

pn. “POMORSKIE KLIMATY”
Współorganizatorami Konkursu są: Urząd Miasta  (poprzez CK 105)
i Klub Nauczyciela  w Koszalinie


REGULAMIN  XVII OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU LITERACKIEGO DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

PN. “P O M O R S K I E   K L I M A T Y”


1.Celem Konkursu jest :
  -inspirowanie i promowanie twórczości literackiej pracowników  oświaty
  -popularyzowanie piękna krajobrazu pomorskiego,utrwalanie  w poezji i prozie
   przeżyć i uczuć związanych z tym regionem.
2.Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy oświaty z całej Polski.
3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pod adres:
                  Zarząd Oddziału ZNP, ul. Ruszczyca 14,
          75-654 Koszalin w terminie do dnia 27 kwietnia 2013 roku
                            dotychczas niepublikowanych:
        5 wierszy lub opowiadania o objętości do 7 stron maszynopisu
                            (można przesyłać i wiersze i prozę)
4.Utwory na Konkurs – sygnowane godłem i przepisane na komputerze
   lub maszynie – należy składać w 4 egzemplarzach.
 W oddzielnej zaklejonej kopercie oznaczonej godłem autor powinien podać     imię i nazwisko, dokładny adres domowy oraz adres placówki, w której pracuje.
5.Utwory konkursowe oceni jury powołane przez Zarząd Oddziału ZNP
   w Koszalinie. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia, których wysokość
   uzależniona będzie od uzyskanych środków finansowych.
6.Przewiduje się, że wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystości
   z okazji DNI KOSZALINA, tj. w III dekadzie maja 2013r.
     O terminie podsumowania laureaci zostaną powiadomieni.
                  

21 lutego, 2013

Szkoła Podstawowa w Obrze nosi imię Misjonarzy Oblatów

Wczoraj - 20 lutego 2013 r. - w Obrze odbyła się uroczystość nadania, działającej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym Szkole Podstawowej, imienia Misjonarzy Oblatów oraz poświęcenia sztandaru i tablicy pamiątkowej. Warto dodać, że zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej związane jest z tą miejscowością już od roku 1926 i od początku budowały się trwałe więzy Misjonarzy ze społecznością lokalną i miejscowymi instytucjami, w tym ze Szkołą Podstawową.
Uroczystości rozpoczęła Msza Św. o godz. 9:00. Następnie w auli Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Oblatów odbyła się część oficjalna i nastąpił akt przekazania sztandaru Społeczności Szkoły. Całość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów z ww Szkoły.
Kolejna część uroczystości miała miejsce w budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego, gdzie odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca to ważne dla Szkoły wydarzenie. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczył prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie kol. Sławomir Wieczorek.

Bogata galeria zdjęć z uroczystości została zamieszczona na stronie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie 

12 lutego, 2013

Lata dwudzieste, lata trzydzieste w muzyce i nie tylko


18 marca 2013 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wolsztynie odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Organizatorami spotkania są: Starosta Wolsztyński oraz Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie.
Uczestnicy spotkania obejrzą spektakl p.t. "Lata dwudzieste, lata trzydzieste w muzyce i nie tylko" w wykonaniu chóru "NUTA W NUTĘ" działającego przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Rakoniewickiej.

05 lutego, 2013

50 rocznica pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w WolsztynieRówno 50 lat temu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej nowopowstałej Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. W rocznicę tego wydarzenia odbyło się uroczyste posiedzenie aktualnej Rady Pedagogicznej Szkoły. Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Szkoły mgr Artur Łoziński, a wśród zaproszonych gości  byli m.in.: przedstawiciele władz gminy, z Burmistrzem Andrzejem Rogozinskim, i powiatu, ze Starostą Powiatu Wolsztyńskiego, byłym nauczycielem i Dyrektorem Szkoły - Jubilatki Ryszardem Kurpem.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się także pierwsi nauczyciele i uczniowie Szkoły oraz wielu przyjaciół tej placówki oświatowej, wśród nich Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie Sławomir Wieczorek. W bogatym programie uroczystości znalazło się miejsce na odczytanie fragmentów protokołu z pierwszego posiedzenia Rady. Fragmenty te odczytał (i skomentował) pierwszy kierownik szkoły Pan dr Franciszek Dudziński. Wiele momentów uśmiechu, ale i refleksji, dostarczył zebranym wykład  Pana Jana Wróbla pt.: "Jak przetrwać w szkole i nie zwariować".

Rada Powiatu Wolsztyńskiego uhonorowała Szkołę godnością
"Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego"

W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego - Szkole - która od wielu lat jest dobrym ambasadorem Wolsztyna i Ziemi Wolsztyńskiej, życzenia przekazał Prezes wolsztyńskiego Oddziału ZNP Sławomir Wieczorek 
Pan mgr Artur Łoziński
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego
im. Michała Drzymały
w Wolsztynie


Z okazji
50 rocznicy pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej,
składam na Pana ręce najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich byłych i obecnych Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Szkoły,
za ich troskę o właściwe wychowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży,
za dbałość o dobre imię 
i markę
Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie.
Cieszę się, że w pięknej, cały czas pisanej księdze historii Szkoły jest także karta szkolnego
Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego
Życzę Państwu wytrwałości i cierpliwości w codziennej, trudnej pracy,
sukcesów w realizacji szczytnych marzeń, wizji i planów,
uznania, wsparcia i zrozumienia ze strony rodziców i władz.

Niech dobre imię Szkoły zawsze będzie Waszą chlubą i powodem do dumy
oraz wspaniałą wizytówką Wolsztyna.


Prezes Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek
Wolsztyn; 5 lutego 2013 r.

Łączna liczba wyświetleń