Anna Hajduk - Honorowa Przewodnicząca SEiR

 Honorowa Przewodnicząca sekcji Emerytów i Rencistów
wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

Kol. Anna Hajduk
 
Urodzona 10 kwietnia 1923 w majątku Planta koło Iwanisk na Kielecczyźnie. Pochodzi z rodziny ziemiańskiej o kilkusetletniej tradycji. Ojciec, Stanisław Morawski, był bardzo dobrym gospodarzem oraz zasłużonym działaczem społecznym i katolickim. Mama, Olga z Duninów, urodziła trzynaścioro dzieci. Rodzice przekazali im gruntowne i wszechstronne wykształcenie.
Anna Hajduk spędziła w Plancie całe dzieciństwo i młodość (1923-1945). Naukę najpierw pobierała w domu (1926-1933), potem w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie pod Warszawą (1934) i w Nowym Sączu (1935-1939), a podczas II wojny światowej samodzielnie przygotowała się do matury, którą zdała w 1941 roku. Podczas okupacji niemieckiej tajnie nauczała swoje młodsze rodzeństwo i dzieci z Gimnazjum Handlowego w Iwaniskach, a oficjalnie uczyła dzieci z okolicznych folwarków. Wykazywała duże zdolności pedagogiczne. Poza tym, jako niewykwalifikowana pielęgniarka, niosła pomoc partyzantom z okolicznych lasów.
Po wojnie kontynuowała pracę w charakterze nauczycielki. Uczyła w Grębowie koło Tarnobrzega (1945-1947), w Kielcach (1947-1951) oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie (1951-1977). W latach 1947-1950 studiowała eksternistycznie filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1953 roku wyszła za mąż za Wiktora Hajduka, wdowca z czwórką dzieci.
Za pracę zawodową i związkową (od 1945 roku aktywnie działała w Związku Nauczycieli Polskich) otrzymała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń. Została uhonorowana m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, wpisem do Księgi Pamiątkowej Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze "Zasłużeni dla Oświaty i Wychowania", Medalem "Zasłużona dla Powiatu Wolsztyńskiego" oraz medalem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Łączna liczba wyświetleń