30 maja, 2012

Wyniki sondażu Zarządu Głównego ZNP na terenie gminy Wolsztyn

       
Poniżej przedstawiamy wyniki sondażu ZG ZNP służącego poznaniu opinii środowiska nauczycielskiego na temat propozycji zmian ustawowych w oświacie zgłoszonych przez organizacje samorządowe.

        Przypominamy, że propozycje zmian zawierają:
-  możliwość przekazywania szkół i placówek oświatowych innym osobom prawnym lub fizycznym bez względu na liczbę uczniów;
-  Karta Nauczyciela tylko dla nauczycieli „tablicowych”;
- wyższe pensum dydaktyczne (20 + 2 godziny);
- skrócenie urlopu wypoczynkowego do 52 dni w placówkach feryjnych;
- ograniczenie systemu awansu zawodowego do stopnia nauczyciela mianowanego (nadawanego przez dyrektora), nauczyciel dyplomowany – tytuł honorowy;
- rezygnację z dodatku wiejskiego i mieszkaniowego;
- nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (orzeka zespół, na rok szkolny).

 Na terenie gminy Wolsztyn w badaniu wzięło udział 230 nauczycieli z 13 placówek. 

Za akcją protestacyjną, deklarując jednocześnie wzięcie w niej udziału, opowiedziały się 222 osoby.
8 osób jest przeciwko akcji protestacyjnej.

Spośród nauczycieli popierających protest najwięcej wybrało:
-  ogólnopolską manifestację w Warszawie - 106 osób;
-  strajk ostrzegawczy - 76 osób;
-  strajk - 68 osób.
Kilka osób zaproponowało inne formy protestu np.: strajk włoski, ograniczone wypełnianie dokumentacji, "ciche lekcje", oflagowanie placówek, intensywne akcje informacyjne i in.

Zebrane w ten sposób informacje przekazane zostaną do Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP, skąd dotrą do Zarządu Głównego i będą stanowić podstawę do dalszych decyzji dotyczących protestacyjnych działań Związku.

29 maja, 2012

Szkolenie prezesów Oddziałów ZNP

        
W dniach 24 - 27 maja bieżącego roku w Hotelu LOGOS w Gdańsku odbyło się szkolenie prezesów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego rejonu poznańskiego, w którym uczestniczył m.in. prezes wolsztyńskiego Oddziału ZNP Sławomir Wieczorek. Tematyka szkolenia obejmowała następującą problematykę:
- Emerytury dla nauczycieli;
- Ruch służbowy w oświacie;
- Odpowiedzialność porządkowa pracowników oświaty;
- Nauczyciel - funkcjonariusz publiczny;
- Jak pozyskać nowych członków ZNP? Jak poprawić wizerunek ZNP?;
 - Reforma programowa i struktura polskiego systemu oświaty od 1 września 2012 r. - zadania zakładowych organizacji związkowych.
      W czasie wolnym od zajęć uczestnicy szkolenia zwiedzili Trójmiasto, zamek w Malborku oraz, w drodze powrotnej do Poznania, Słowiński Park Narodowy.

Link do naszego bloga ze strony Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

        Od kilku dni na stronę bloga Oddziału ZNP w Wolsztynie można wejść także ze strony głównej Wolsztyńskiego Starostwa Powiatowego. Link ten może być dużym udogodnieniem dla wszystkich osób, które są zainteresowane problemami wolsztyńskiej oświaty lecz nie znają (lub nie pamiętają) adresu naszej strony.
        Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Ryszardowi Kurpowi
i Panu Wicestaroście Jackowi Skrobiszowi za wyrażenie zgody na umieszczenie naszego linku oraz Panu Maciejowi Nawracale,
za techniczne przeprowadzenie operacji.


W imieniu Zarządu Oddziału
ZNP w Wolsztynie
prezes Sławomir Wieczorek

68 384 20 77 znowu nadaje!


         Po czterech miesiącach nasz stacjonarny telefon znów działa! Stało się tak dzięki przychylności Starostwa Powiatowego i osobistemu zaangażowaniu Pana Starosty Ryszarda Kurpa i Pana Wicestarosty Jacka Skrobisza.
        Przypomnę, że nasz telefon nr 683842077 zamilkł na przełomie stycznia i lutego b.r. Przez kilkadziesiąt lat numer tego telefonu był jednym ze znaków rozpoznawczych naszego Oddziału ZNP i na trwałe zamieszkał w pamięci wielu wolsztyńskich nauczycieli. Zawsze jego właścicielem i płatnikiem była Gmina Wolsztyn. Moment, kiedy straciliśmy możliwość łączności był dla nas wielkim zaskoczeniem, gdyż ani przed, ani bezpośrednio po wyłączeniu go z sieci TP, nie otrzymaliśmy od nikogo żadnej informacji. Początkowo byliśmy przekonani, że przyczyną braku sprawności telefonu jest po prostu awaria. Dopiero po kilku próbach wyjaśnienia sytuacji dowiedzieliśmy się o tym, że nasz telefon "wypadł" z nowego pakietu połączeń telefonicznych Gminy. Podjęliśmy wówczas próbę przejęcia tego numeru na własność. Jednak ze względu na sytuację prawną oddziałów ZNP możliwość ta co prawda istniała lecz wymagała wielu zabiegów proceduralnych, obdarzonych dużym prawdopodobieństwem niepowodzenia.
        Szczęśliwie w odzyskaniu tego numeru telefonu dla naszych - związkowych - potrzeb pomogli nam Pan Starosta Ryszard Kurp i Pan Wicestarosta Jacek Skrobisz.

68 384 20 77

już jako telefon Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, będący do naszej dyspozycji
"znowu nadaje!"
        
Dziękujemy  
Panu Staroście Ryszardowi Kurpowi
oraz Panu Wicestaroście Jackowi Skrobiszowi

którzy okazali nam zrozumienie, życzliwość i daleko idącą pomoc. 
Dzięki nim od dzisiaj nasz telefon znów może służyć wolsztyńskim nauczycielom.
Dziękujemy także 
Panu Przemkowi Laskowskiemu, 
który cały czas pilotował sprawę przejęcia telefonu przez Starostwo Powiatowe dla naszego Związku

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie
Prezes Sławomir Wieczorek

13 maja, 2012

Sondaż ZNP


Wolsztyński Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął, zainicjowane przez Zarząd Główny ZNP, badania sondażowe, w celu poznania opinii środowiska nauczycielskiego na temat propozycji zmian ustawowych w oświacie zgłoszonych przez organizacje samorządowe.  
Prezesów ognisk działających w placówkach oświatowych na terenie gminy Wolsztyn prosimy o przeprowadzenie sondażu i dostarczenie wyników zbiorczych do biura Zarządu Oddziału do 25 maja 2012 r.
Poniżej publikujemy treść ankiety sondażowej.


Koleżanki i Koledzy!
24 kwietnia 2012 r. strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu przedstawiła „Założenia niezbędnych zmian ustawowych w oświacie”.

I. W ustawie o systemie oświaty strona samorządowa proponuje m.in. możliwość przekazywania szkół i placówek oświatowych innym osobom prawnym lub fizycznym bez względu na liczbę uczniów.

II. W ustawie Karta Nauczyciela strona samorządowa proponuje m.in.:
- Karta Nauczyciela tylko dla nauczycieli „tablicowych”
- wyższe pensum dydaktyczne (20 + 2 godziny)
- skrócenie urlopu wypoczynkowego do 52 dni w placówkach feryjnych
- ograniczenie systemu awansu zawodowego do stopnia nauczyciela mianowanego (nadawanego przez dyrektora), nauczyciel dyplomowany – tytuł honorowy
- rezygnację z dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
- nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (orzeka zespół, na rok szkolny).

Koleżanko, Kolego!
Czy wobec tych propozycji jesteś gotowa/gotowy poprzeć akcję protestacyjną pracowników oświaty i wziąć w niej udział?

 TAK                           NIE

Jeżeli TAK, to wybierz formę:
 ogólnopolska manifestacja w Warszawie ......
 strajk ostrzegawczy ......
 strajk ......
 inne działania: ……………………………………………………………………………………………………

11 maja, 2012

Koniec złych reform! Teraz!

  
KONIEC ZŁYCH REFORM!
TERAZ!

To hasło ogólnopolskiej akcji, z którą w maju rusza Związek – powiedział dziś (7.05.2012) na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.


Cztery ostatnie lata to czas nieustannych reform i zmian w polskiej szkole. Mam na myśli przede wszystkim: nowe podstawy programowe, autorskie programy nauczania, tzw. godziny karciane, reformę szkolnictwa zawodowego, nowe „ramówki”, nową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, nowe egzaminy i sprawdzian, profilowanie od II klasy liceum. Te zmiany rodzą nie tylko nowe obowiązki po stronie nauczycieli, ale także dodatkową biurokrację, która znacznie obciąża pracowników oświaty – mówił na konferencji prasowej w Warszawie prezes ZNP Sławomir Broniarz.
- Ale to nie wszystko. Reforma programowa w szkołach ponadgimnazjalnych to mniej godzin dla wielu nauczycieli. Ilu z nas straci pracę? Dlaczego tak się dzieje? Bo to reformy „3 x B”: bez koncepcji, bez faktycznego dialogu ze środowiskiem, bez wsparcia państwa! Takiej polityce edukacyjnej mówimy nie! Protestujemy przeciwko złym reformom edukacji, pośpiesznie wdrażanym bez przygotowania, bez pilotażu, bez wysłuchania praktyków nauczycieli - mówił prezes ZNP.
- W ten sposób chcemy wesprzeć nauczycieli, na barki których spadają nowe obowiązki, a którzy są podawani w mediach ciągłej krytyce z powodu rzekomych przywilejów i podwyżek, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. To może budzić zawodową frustrację. Chcemy także zaakcentować nasz sprzeciw wobec nieprzemyślanych i pośpiesznie wprowadzanych reform, którym nie towarzyszy pilotaż oraz odpowiednie wsparcie dla nauczycieli – dodawał. - Koniec złych reform! Teraz!
- Chcemy spokojnie pracować! Nie jesteśmy przeciwko zmianom. Edukacja musi się zmieniać, ale mądrze i odpowiedzialnie! Koniec złych reform! Teraz! To hasło ogólnopolskiej akcji, z którą w maju rusza Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zaczynamy od ulotek i plakatów, które wkrótce trafią do szkół - wyjaśniał szef Związku.

10 maja, 2012

Burza wokół szkół wiejskich z klasami I-III        Wiosna tego roku była i jest bardzo burzliwa dla rodziców Starej Dąbrowy, Tłok, Adamowa i Karpicka. Rodzice i nauczyciele zostali zaskoczeni pochopną decyzją władz samorządu gminnego Wolsztyna o podjęciu działań zmierzających do likwidacji szkół w tych miejscowościach, oprócz Karpicka, mimo iż władze kilka miesięcy wcześniej zapewniały rodziców, że żadnych zmian się nie planuje.
         Nasz Oddział ZNP był również negatywnie ustosunkowany na próbę likwidacji tych szkół.
         Należy przypomnieć, że od wielu lat nasz Związek walczył o utrzymanie tych placówek oświatowych wskazując na doniosłe znaczenie roli szkoły jako centrum kultury, tradycji, wychowania w patriotyzmie w „malej Ojczyźnie”, kształcenia więzi młodego pokolenia ze swoją miejscowością, itp. To nasz Związek, z udziałem rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli, po wielu konsultacjach i różnych argumentach, opracował w ramach reformy szkolnictwa nowy projekt sieci obwodów szkolnych, powołania samodzielnych szkół z klasami I-III. IV-VI i czterech gimnazjów. Projekt został przyjęty bez zastrzeżeń przez władze samorządowe, oświatowe i rodziców. Sieć ta działała do dzisiaj.
         Nasz Oddział ZNP w osobie prezesa Sławomira Wieczorka podjął negocjacje z władzami miasta i gminy w sprawie zaniechania likwidacji tych szkół wspierając podobne działania rodziców. Szkoły udało się uratować mimo przekształcenia ich w filie szkół wyżej zorganizowanych. Władze i tym razem zapewniły, że nie zagraża likwidacja żadnej ze szkół.
         Jest jednak problem, który będzie się powtarzał jak bumerang. Aby istniała szkoła, muszą być w niej uczniowie. Niepokoi drastyczny spadek liczby dzieci w tych miejscowościach mimo budowy wielu nowych domów, zakładania młodych rodzin. Dziś rodziny wielodzietne to rzadkość i kosztowny rarytas.
         Chcąc utrzymać małą szkołę. Musimy zatroszczyć się o zapełnienie klas I-III dostateczną liczbą naszych dzieci, zapewnić im opiekę świetlicową na czas pracy rodziców, aby nie musieli zawczasu przenosić je do szkół większych w mieście, unikać jak ognia łączenia klas w ogniwach lekcyjnych (budzi to niepokój rodziców o poziom nauczania w klasach łączonych).
         Utrzymywanie małych szkół z niewielką liczbą dzieci staje się pokusą dla władz w argumentacji o znacznych kosztach ich utrzymania i próbach likwidacji tych placówek. Zauważmy, że wiele sąsiednich gmin już dawno polikwidowało małe szkoły wiejskie z wielką szkodą dla rozwoju tych miejscowości. Te wsie powoli wyludniają się i starzeją.
         Warto przypomnieć, że rolę szkoły w każdej, nawet małej miejscowości docenił już zaborca pruski budując w każdej wsi pruską szkołę po to, by kształcić dzieci osadników pruskich i germanizować polskie dzieci. Solidne budynki pruskie stoją do dziś, ale większość z nich przeznacza się  na inne cele.
         Można też przytoczyć determinację mniejszości polskiej na Litwie, gdzie Polacy za wszelką cenę utrzymują malutkie polskie szkoły, bo w nich jest ostoja patriotyzmu, kształcenia historii Polski i zachowania języka ojczystego. Bierzmy z nich przykład!
 Reasumując spostrzeżenia:
·        Nie wolno oszczędzać na oświacie i kształceniu naszych dzieci już od najmłodszych lat, przecież to nasza przyszłość.
·        Zapewnić w tych szkołach opiekę świetlicową nad dziećmi, których rodzice pracują w innych miejscowościach.
·        Taka opieka spowoduje, że dzieci nie będą przenoszone do innych obwodów szkolnych.
·        Unikać za wszelką cenę łączenia klas, tzw. klas łączonych.
·        Władze samorządowe muszą podejmować przemyślane decyzje poprzedzone szeroką dyskusją z rodzicami na temat ewentualnych zmian w kształceniu dzieci.

Edward Laskowski
Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP 
w Wolsztynie 

08 maja, 2012

Zapraszamy na zabawę z okazji Dnia Edukacji Narodowej

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD ODDZIAŁU W WOLSZTYNIE
64-200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5,     tel. 502 288 647,     e-mail:  znpwolsztyn@wp.pl http://znpwolsztyn.blogspot.com   
_____________________________________________________________________________

organizuje z okazji
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

w dniu 13 października 2012 roku (sobota)
w godz. od 18.oo do 2.oo
w Restauracji ORION w Wolsztynie

               ZABAWĘ  TANECZNĄ

               dla pracowników oświaty z gminy Wolsztyn


                Koszt udziału w zabawie – 90,00 złotych 
od osoby
Chęć udziału w zabawie należy zgłaszać 
u prezesów ognisk ZNP w poszczególnych placówkach oświatowych
w terminie do 30 czerwca br.
Ostateczne potwierdzenie udziału łącznie z wpłatą
do 15 września 2012 r.

Informacji szczegółowych udziela i zapisy prowadzi Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie
pod nr tel. 600268215, 502288647, 606710036,  lub e-mail: znpwolsztyn@wp.pl.
Ilość osób uczestniczących w zabawie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.                                                                                  

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP


   
   Wczoraj – 7 maja w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podczas posiedzenia zatwierdzony został plan pracy oddziału na bieżący rok kalendarzowy.
   Szeroko omówiono zaangażowanie Związku na rzecz obrony przewidywanych do likwidacji szkół podstawowych. Sprawozdanie dotyczące tych działań złożył prezes Sławomir Wieczorek, zaś wiceprezes Edward Laskowski uzupełnił je o historię powstania aktualnie istniejącej sieci szkół w gminie Wolsztyn, a także o refleksje wynikające z porównań sytuacji polskich szkół np. na Litwie z sytuacją szkół w Polsce.
   Przedstawiono stan przygotowań i program wycieczki na Podlasie planowanej na lipiec b.r., a także stan przygotowań do planowanej na październik zabawy nauczycielskiej.
   Ważnym momentem zebrania była dyskusja nad niedoskonałościami prawa oświatowego oraz zakusami organizacji samorządowych do likwidacji postanowień zawartych w Karcie Nauczyciela.
   Wobec zbliżających się konkursów na dyrektorów szkół (w bieżącym roku w gminie Wolsztyn będzie ich 9) przypomniano, że wbrew niektórym opiniom dyrektor szkoły może być członkiem ZNP, natomiast członkowie komisji konkursowych nie powinni zadawać pytań o przynależność związkową kandydata na dyrektora.
   Podsumowano także ankiety o realizacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszu zdrowotnego. Zwrócono przy tym uwagę, że fundusz zdrowotny w wielu placówkach nie jest wykorzystywany w 100%.
   Zarząd postanowił wystąpić do wszystkich dyrektorów placówek oświatowych w gminie z prośbą o zaprenumerowanie Głosu Nauczycielskiego.

Nauczycielu! Do robotyPoniżej zamieszczamy artykuł stanowiący element dyskusji o sensie funkcjonowania Karty Nauczyciela i sytuacji zawodowej pracowników oświaty.
 
Nauczycielu! Do roboty
7.5.2012    Express Bydgoski    str. 5   Bydgoszcz
    Hanna Walenczykowska    Związek Nauczycielstwa Polskiego   
Przedstawiciele samorządów nie chcą płacić, na przykład, za urlopy dla poratowania zdrowia.

Samorządowcy domagają się kolejnej zmiany przepisów: 40-godzinnego tygodnia pracy dla nauczycieli oraz skrócenia urlopów.
Przedstawiciele samorządów przedstawili posłom własny projekt zmian w Karcie nauczyciela. Chcą, m.in., by nauczyciele w tygodniu pracowali 40 godzin, by obowiązywał inny system awansu zawodowego oraz zmiany płatnika rocznych urlopów dla poratowania zdrowia. Zdaniem samorządowców, ich kosztami należy obciążyć ZUS.
            Przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli uważają, że propozycja ta jest, po pierwsze, zła, a po drugie, nie ma szansy na wprowadzenie jej pod obrady Sejmu.
            - O jakich przywilejach mówią autorzy tego projektu? - zastanawia się Ryszard Kowalik, prezes okręgu ZNP. - Praktycznie nie ma ich już wcale. Mówi się o rocznych urlopach na poratowanie zdrowia, ale przecież to nie nauczyciele sami sobie je przyznają. Lekarze o tym decydują i jeśli mówimy o kontroli, to właśnie ich należy sprawdzać, nie nas.
            Zdaniem Ryszarda Kowalika, kolejny atak na Kartę nauczyciela wynika z niegospodarności.
            - Niektóre samorządy zadłużyły się ponad miarę i teraz wszystkie swoje błędy próbują zwalić na oświatę - mówi Ryszard Kowalik. - Szkołę oskarża się już o wszystko, także o to, że dzieci są źle wychowane. Szkoła to nie zakład produkcyjny, zyski osiąga się po wielu latach.
            Ryszard Kowalik podkreśla, że czas urlopu, który wynosi 7 tygodni, nie jest zbyt wygórowany, ponieważ nauczyciel w każdej chwili winien być do dyspozycji dyrektora placówki.
            - Od 15 sierpnia zaczynają się rady pedagogiczne - przypomina prezes kujawsko-pomorskiego okręgu ZNP. - Jeśli już, to zlikwidowałbym dodatek wiejski.
            Przysługuje on nauczycielom, którzy pracują w małych, wiejskich szkołach.
- Takich szkół już nie ma, wszystkie zamknięto - twierdzi Ryszard Kowalik. - Poza tym, można zlikwidować dodatek wyrównawczy, tak zwaną czternastą pensję. Otrzymują ją samorządy, w których nauczyciele w danym roku nie osiągnęli średniej płacy. Dodatek wypłacany jest jednak wszystkim, bez względu na to, ile zarabiają. Sprawiedliwiej byłoby podnieść najniższe pensje.
            Zdaniem przedstawiciela ZNP, Karta nauczyciela jest najczęściej nowelizowaną i ograniczaną ustawą. Podobną opinię wyraża przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”.
            - Samorządowcy szukają poparcia grupy posłów po to, by wprowadzić projekt pod obrady Sejmu. Nie zgłosili się jednak do członków komisji edukacji, tylko do komisji samorządu terytorialnego - twierdzi Sławomir Wittkowicz. - Problemem jednak nie jest Karta nauczyciela, tylko system finansowania oświaty. Naszym zdaniem, lepiej byłoby, gdyby państwo ponosiło 100 procent kosztów związanych z płacami i nie przekazywało na ten cel subwencji. Sławomir Wittkowicz uważa, że utrzymanie Karty nauczyciela, wbrew pozorom, jest korzystne dla samorządów.
            - Zapisy Kodeksu pracy byłyby ekonomicznie jeszcze bardziej dotkliwe - twierdzi Sławomir Wittkowicz. - Myślę, na przykład, o obowiązkach pracodawcy, wynikających z wyposażenia stanowiska pracy.

Samorządowcy chcą zmiany
Propozycje dotyczą m.in. nowelizacji Karty nauczyciela:
            KN ma objąć tylko nauczycieli prowadzących proces dydaktyczny 40-godzinny tydzień pracy oraz wyższe pensum dydaktyczne (20 godzin plus 2).

Łączna liczba wyświetleń