14 grudnia, 2017

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP

        Ostatnie w bieżącym roku zebranie Zarządu wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się dzisiaj, jak zwykle w gościnnych progach Biblioteki Pedagogicznej. 
        Mijający rok, jeśli chodzi o ilość naszych spotkań, nie był rokiem przeciętnym. Już na samym jego początku, w styczniu, lutym i marcu spotykaliśmy się co dwa tygodnie w sprawach związanych z prowadzonym wówczas przez Związek sporem zbiorowym. 
        Tak czy inaczej, przed świętami i przed Nowym Rokiem zostało jeszcze parę spraw do omówienia. Na dzisiejszym zebraniu zajęliśmy się m. in.:
 • podwyżkami dla pracowników administracji i obsługi – w tym zakresie udało nam się wynegocjować 5% podwyżki zamiast planowanych przez władze Gminy Wolsztyn 2%;
 • omówieniem roli statutów szkolnych jako aktów prawa;
 • podsumowaniem akcji zbierania podpisów w związku z protestem ZNP dotyczącym obrony autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków;
 • zmianami w Karcie Nauczyciela wchodzącymi od 1 stycznia 2018 – ta część zebrania pochłonęła najwięcej czasu, ale także emocji;
 • stanem osobowym naszego Oddziału i uprawnieniami członków ZNP;
 • zmianami związanymi z codziennym funkcjonowaniem Oddziału i Ognisk;
 • na 6-7 kwietnia 2018 r. zaplanowaliśmy także wyjazdowe szkolenie Zarządu. Szkolenie odbędzie się w Żaganiu w ośrodku Arena.
 • na koniec złożyliśmy sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

13 grudnia, 2017

Prezenty od Zalewskiej

Nauczycielu, od nowego roku zarobisz mniej, bo tracisz dodatki socjalne! 

Ale to nie koniec złych wieści, bo m.in. awans zostanie powiązany z oceną pracy (jedno z kryteriów: moralność), trudniej będzie o urlop dla poratowania zdrowia.

24 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela to:
 • nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
 • obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
 • ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,
 • urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,
 • likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
 • likwidacja mieszkań służbowych.
źródło: strona internetowa ZG ZNP

04 grudnia, 2017

BEZPIECZNY SENIOR – relacja ze spotkania 29.11.2017 r.

W ramach działań edukacyjno-prewencyjnych i w trosce o bezpieczeństwo osób starszych Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Wolsztynie we współpracy z Powiatową Komendą Policji i Oddziałem ZNP w Wolsztynie zorganizowała spotkanie pod hasłem BEZPIECZNY SENIOR, którego uczestnikami byli nauczyciele i pracownicy oświaty zrzeszeni w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

Osoby starsze w znacznie większym stopniu narażone są na działania ze strony przestępców. Często ich bezradność, niepełnosprawność i samotność związana z wiekiem sprawia, że seniorzy stają się łatwym celem dla różnych grup przestępczych. Przez nieuwagę, nieostrożność, czy też zbyt dużą ufność są często ofiarami oszustów.

Gościem spotkania był aspirant sztabowy Wojciech Adamczyk z Powiatowej Komendy Policji w Wolsztynie, który omówił sytuacje, w jakich najczęściej osoby starsze stają się ofiarami przestępstw i jak powinny postępować, by uniknąć sytuacji niebezpiecznych i nie dać się oszukać.

Gość przedstawił także krótki film zrealizowany przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, który dotyczył przeciwdziałania kradzieżom rowerów. Krótki spacer ulicami Wolsztyna pokazał sytuacje, w których właściciele jednośladów nie zabezpieczają ich we właściwy sposób, dzięki czemu stają się one łatwym łupem złodziei.

Mamy nadzieję, że wiedza przekazana seniorom zwiększyła ich świadomość nt. w/w zagrożeń oraz sposobów ich zapobiegania, jednocześnie dając im poczucie większej pewności siebie i umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia.
Seniorzy mieli również okazję do wspólnych rozmów przy kawie i ciastkach.

Biblioteka przygotowała także wystawkę literatury dot. ludzi starszych - ich bezpieczeństwa, społecznej aktywności, edukacji i życiowej satysfakcji. Zapraszamy do lektury!


Fot. H. Bloch

Jeszcze raz o podwyżkach dla pracowników administracji i obsługi01 grudnia, 2017

Informacja w sprawie ustawy Karta Nauczyciela


Informacja

w sprawie ustawy Karta Nauczyciela


27 października 2017 r. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, w tym - mimo negatywnej opinii Biura Analiz Sejmowych - nowelizację Karty Nauczyciela w zakresie:
 • awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • likwidacji dodatku mieszkaniowego i na zagospodarowanie oraz prawa do mieszkania służbowego,
 • ujednolicenia pensum dydaktycznego nauczycieli specjalistów.

Za ustawą głosowało 274 posłów, w tym 231 z Prawa i Sprawiedliwości, 26 z KUKIZ‘15, 10 z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeciw głosowało 161 posłów, w tym 130 z Platformy Obywatelskiej i 20 z Nowoczesnej.1

W czasie prac parlamentarnych w Sejmie i Senacie, przedstawiciel ZNP zgłosił szereg poprawek, w tym najdalej idącą o wyłączeniu z procedowania ustawy o finansowaniu zadań oświatowych projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

Dzięki determinacji ZNP podczas procedowania ustawy w Sejmie, Minister Edukacji Narodowej wycofała się:
 • ze zmiany terminu wypłaty nauczycielskich pensji (nauczyciel otrzyma wynagrodzenie, tak jak dotychczas ”z góry”, a nie jak proponowano „z dołu”) oraz
 • określenia pensum nauczycieli specjalistów na 22 godziny (pensum tych nauczycieli będzie ustalane w wymiarze – do 22 godzin).

Ponadto ZNP zgłaszał poprawki dotyczące pozostawienia w Karcie Nauczyciela:
 • dotychczasowej formuły awansu zawodowego i niełączenia go z oceną pracy,
 • dodatku mieszkaniowego, mieszkań służbowych i dodatku na zagospodarowanie,
 • dotychczasowych zasad przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia,

a także
 • wycofania regulacji odnoszących się do permanentnej oceny pracy nauczyciela oraz określania przez dyrektorów w szkolnych regulaminach wskaźników oceny pracy nauczyciela.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas prac parlamentarnych domagał się również:
 • objęcia przepisami Karty Nauczyciela nauczycieli szkół publicznych prowadzonych przez inne niż samorząd podmioty,
 • możliwości zatrudniania asystentów nauczycieli jako nauczycieli wspomagających, po uzupełnieniu przez nich kwalifikacji do 2020 roku.

Niestety poprawki zgłoszone przez ZNP zostały odrzucone.

24 listopada 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Nie wziął pod uwagę wniosku ZNP o jej zawetowanie. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie Karta Nauczyciela w nowym brzmieniu.
Wkrótce ZNP rozpocznie cykl szkoleń, które przybliżą nauczycielom zakres zmian, a także przedstawią zadania ogniw związkowych w kontekście przyjętej nowelizacji.

ZNP w batalii o Kartę Nauczyciela w Sejmie i Senacie pozostał sam. Inne związki zawodowe były nieobecne – to zły prognostyk na przyszłość, tym bardziej, że wkrótce czeka nas kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania, w tym likwidacji kolejnych dodatków.


Wiceprezes ZG ZNP
Krzysztof Baszczyński
Warszawa, grudzień 2017 r.

1 Przypominamy, że w wyniku działań podjętych przez ZNP na etapie opiniowania ww. projektu rząd wycofał się z ustalania oceny pracy na poziomie niezadowalającym oraz likwidacji funduszu zdrowotnego.

Łączna liczba wyświetleń