22 września, 2016

Zaproszenie na zebranie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej

Zapraszam członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie oraz członków oddziałowej Komisji Rewizyjnej na pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie. Odbędzie się ono jak zawsze w gościnnych
progach Biblioteki Pedagogicznej w Wolsztynie 28 września o godz. 15.15.
Do omówienia jest wiele naprawdę ważnych spraw. Liczę na obecność wszystkich.
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Niedobra zmiana w edukacji

NIEDOBRA ZMIANA W EDUKACJI

16 września po południu Minister Edukacji przedstawiła założenia ustaw zmieniających ustrój szkolny i tym samym ujawniła rzeczywistą skalę zapowiedzianej reformy edukacji.
Tajfun, który nadciąga wymaga od nas solidarności zawodowej, współpracy z samorządami, mediami lokalnymi, a przede wszystkim rodzicami naszych uczniów.
Wspólnie zatrzymamy niedobrą zmianę w edukacji!
Zdaniem ZNP, planowana reforma edukacji wywoła olbrzymi chaos i spowoduje masowe zwolnienia pracowników oświaty.
Według wstępnych szacunków ZNP, zagrożone będą etaty co najmniej 37 tys. nauczycieli gimnazjów, a wypowiedzenia otrzymają dyrektorzy 7,5 tysiąca szkół. Masowe zwolnienia grożą też około 30 tys. pracowników administracji i obsługi.
Reforma systemu oświaty przyniesie wiele zagrożeń dla statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela.
Polska szkoła jest dziś w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak mówią międzynarodowe badania PISA. Tymczasem planowana reforma edukacji oznacza powrót do starego systemu kształcenia.
Organy prowadzące szkoły postawiono przed faktem dokonanym, nie licząc się ze skutkami finansowymi i społecznymi: gimnazja będą zlikwidowane. Wbrew faktom, które mówią, że gimnazja są najnowocześniejszymi, najlepiej wyposażonymi szkołami w Polsce z profesjonalną kadrą.

Źródło: http://www.znp.edu.pl/element/2808/NIEDOBRA_ZMIANA_W_EDUKACJI

Łączna liczba wyświetleń