02 grudnia, 2015

Zmarła Koleżanka Teresa BogielczykZ głębokim żalem zawiadamiamy
że 25 listopada b.r. zmarła 
przeżywszy 78 lat
nasza związkowa Koleżanka 

Ś.P.
TERESA BOGIELCZYK

wieloletnia nauczycielka i kierownik 
Szkoły Podstawowej w Karpicku

W sobotę 28 listopada b.r. Koleżanka Teresa spoczęła na cmentarzu przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie


 
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Wolsztynie
składa najszczersze wyrazy współczucia 
Najbliższym 
naszej drogiej Koleżanki


 

01 grudnia, 2015

Razem dla gimnazjów


Razem dla gimnazjów!

Akcja zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie!
Wg ZNP, gimnazja należy doskonalić – nie likwidować. Poprawiać ich funkcjonowanie poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.
- Pojawia się coraz więcej lokalnych inicjatywach nauczycieli, Rad Pedagogicznych, uczniów, rodziców oraz samorządowców podejmowanych w obronie gimnazjów. Coraz częściej samorządowcy, deklarują chęć współpracy z ZNP na rzecz obrony gimnazjów i proszą o koordynowanie działań w tym zakresie. Dlatego powołujemy szeroką koalicję środowisk na rzecz gimnazjów pod hasłem: Razem dla gimnazjów!  –  poinformował dziś (24.11.2015) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
Dodał, że wciąż nie ma merytorycznych argumentów przemawiających za likwidacją gimnazjów. - Nie uznajemy argumentów sentymentalnych: „trzeba wrócić do starego systemu” i emocjonalnych: „bo w gimnazjach są problemy wychowawcze” – mówił szef Związku. Wyjaśniał, że dostępne badania, raporty i analizy pokazują, że choć gimnazja nie są wolne od mankamentów, to dobrze spełniają swoją rolę: wyrównują szanse edukacyjne, gimnazjaliści osiągają dobre wyniki (PISA), a z przemocą rówieśniczą częściej mamy do czynienia w szkołach podstawowych niż w gimnazjach. Poza tym, gimnazja pod względem infrastruktury, należą do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkół w Polsce.
Prezes ZNP przedstawił konsekwencje systemowej likwidacji gimnazjów. Są to m.in.:
- głębokie zmiany w przepisach prawa w zakresie struktury systemu oświaty,
- zmiana zakresu obowiązku nauki (dotychczas obowiązywał do ukończenia gimnazjum), skrócenie okresu obowiązku szkolnego z 9 do 8 lat,
- opracowanie i wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia do wszystkich reorganizowanych etapów edukacyjnych oraz nowych podręczników szkolnych dostosowanych do nowej podstawy programowej,
- zmiana regulacji dotyczących oceniania w poszczególnych typach szkół, w tym projektu edukacyjnego w gimnazjum,
- reorganizacja egzaminów zewnętrznych (likwidacja egzaminu gimnazjalnego, modyfikacja/likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty, modyfikacja egzaminu maturalnego),
- subwencjonowanie szkół (likwidacja wag dla gimnazjów),
- zmiana ramowych planów nauczania we wszystkich typach szkół,
- zmiana rozporządzenia o ramowych statutach, nowelizacje wszystkich statutów szkolnych.
Zdaniem ZNP, pomysł likwidacji gimnazjów niesie wiele zagrożeń. Oto tylko niektóre z nich:
- wygaszanie gimnazjów od najbliższego roku szkolnego oznacza zaprzestanie naboru do klas pierwszych gimnazjum, zatrzymanie absolwentów klas szóstych w szkole podstawowej na dodatkowe dwa lata po zakończeniu realizacji podstawy programowej bez materiału programowego, funkcjonowanie od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych równolegle dwóch typów klas pierwszych,
- wygaszanie gimnazjów po zakończeniu cyklu kształcenia uczniów wg rozpoczętych podstaw programowych oznacza zaprzestanie naboru od roku 2019/2020, brak gimnazjów od roku 2021/2022,
- pogłębią się problemy wychowawcze w szkołach podstawowych,
- dorobek edukacyjny wielu gimnazjów zostanie zaprzepaszczony.
Prezes Związku mówił również o kosztach związanych z wprowadzeniem zmian, które wynikają m.in. z:
- konieczności powołania ekspertów do opracowania nowych podstaw programowych,
- opracowania i wdrożenia w szkołach nowych programów nauczania,
- wymiany podręczników, konieczności wycofania dotychczasowych podręczników i zrefundowania z funduszy publicznych nowych podręczników.
- Samorządy alarmują, że zmiany spowodują zmniejszenie środków finansowych z subwencji dla gmin z tytułu skrócenia o jeden rocznik edukacji w szkołach przez nie prowadzonych – mówił prezes ZNP. - Nauczyciele obawiają się o pracę. Nie uspokajają ich zapewnienia minister edukacji, ponieważ o pracy w konkretnej szkole decyduje organ prowadzący z dyrektorem placówki a nie resort edukacji.
Prezes Związku przedstawił harmonogram działań ZNP na rzecz obrony gimnazjów:
- przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie pod hasłem „Razem dla gimnazjów”,
- przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli gimnazjów,
- wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o powołanie Okrągłego Stołu w sprawie oświaty,
- wystąpienie do Piotra Dudy z wnioskiem o zorganizowanie specjalnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego ws. projektowanych zmian w edukacji,
- zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem partnerów społecznych w postaci przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych ws. projektowanych zmian w edukacji,
- 7 grudnia br. ZNP zorganizuje dyskusję panelową z udziałem ekspertów, samorządowców, praktyków, przedstawicieli MEN i członków ZNP.

24 listopada, 2015

Zebranie Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi


Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie odbyło się zebranie Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. W zebraniu uczestniczył prezes Oddziału Kol. Sławomir Wieczorek.
Przewodniczący Sekcji Kol. Konrad Duszyński zreferował działania podejmowane przez niego, Zarząd SPAiO i Zarząd Oddziału w sprawie wzrostu wynagrodzeń. Omówił także efekty tych działań (przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wzrosną o 6%). Nakreślono także kierunek dalszych prac zarządu sekcji.
Ustalone zostały najważniejsze szczegóły dotyczące świątecznego spotkania członków Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi.

23 listopada, 2015

Stanowisko ZNP w sprawie gimnazjów

 
Stanowisko ZNP w sprawie gimnazjów

Uchwała ZG ZNP ws. projektowanych zmian ustroju szkolnego
Załącznik do Uchwały Nr 19/2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie projektowanych zmian ustroju szkolnego
Stanowisko ZNP ws. projektowanych zmian ustroju szkolnego
System oświaty zapewniający właściwą edukację dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych filarów państwa, a każda jego przebudowa znacząco wpływa zarówno na życie obywateli, jak i całą wspólnotę społeczną. Edukacja to obszar wymagający szczególnej troski ze strony nas wszystkich...

Z całością stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektowanych zmian ustroju szkolnego można się zapoznać (TUTAJ) na stronie ZG ZNP

17 listopada, 2015

Akcja protestacyjna zawieszona

Poniżej cytujemy stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie akcji protestacyjnej ZNP:

"Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia zawiesić akcję protestacyjną ZNP na czas związany z procedurami tworzenia nowej Rady Ministrów RP.
Jednocześnie Prezydium Zarządu Głównego ZNP oczekuje spotkania z nowym Ministrem Edukacji Narodowej w możliwie najszybszym czasie po otrzymaniu przez Radę Ministrów RP wotum zaufania.
Od efektów tego spotkania Prezydium Zarządu Głównego ZNP uzależnia dalsze działania protestacyjne Związku Nauczycielstwa Polskiego."

Stanowisko podpisał
Prezes Zarządu Głównego ZNP
Sławomir Broniarz

 

Wyniki ankiety w sprawie likwidacji gimnazjów - Gmina Wolsztyn


Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego poprosił nauczycieli gimnazjów z całej Polski o wyrażenie, poprzez wypełnienie ankiety, swojej opinii w kwestiach związanych z planowaną likwidacją ich szkół. Na terenie naszej gminy w badaniach tych wzięło udział 88 nauczycieli.

Poniżej prezentujemy pytania ankietowe i wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli gimnazjów na terenie Gminy Wolsztyn:

 1. Czy obawia się Pani/Pan zwolnienia z pracy z powodu braku godzin dla wszystkich nauczycieli w zreorganizowanych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych?
  Odp. TAK – 83 osoby
  Odp. NIE – 5 osób

 2. Czy zdaniem Pani/Pana, w przypadku likwidacji gimnazjów będzie istniała możliwość podjęcia pracy w szkole podstawowej lub liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy?
  Odp. TAK – 12 osób
  Odp. NIE – 76 osób

 3. Czy Pani/Pana zdaniem, nauczyciele są gotowi od najbliższego roku szkolnego wdrożyć zapisy nowej podstawy programowej dla szkół wszystkich typów?
  Odp. TAK – 5 osób
  Odp. NIE – 81 osób

 4. Czy Pani/Pana zdaniem, przeniesienie uczniów z gimnazjów do szkół podstawowych rozwiąże problemy w pracy wychowawczej?
  Odp. TAK – 4 osoby
  Odp. NIE – 83 osoby

 5. Czy problemy wychowawcze w gimnazjum można by skutecznie rozwiązywać przy większym wsparciu psychologów, pedagogów i innych specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole?
  Odp. TAK – 83 osoby
  Odp NIE – 4 osoby

 6. Czy w gimnazjum można wypracować dobre wyniki edukacyjne?
  Odp. TAK – 86 osób
  Odp. NIE – 2 osoby

 7. Czy Pani/Pana zdaniem, korzystną zmianą społeczną będzie zakończenie obowiązku szkolnego na szkole podstawowej?
  Odp. TAK – 7 osób
  Odp. NIE – 77 osób

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uzyskane w ten sposób opinie zostaną wykorzystane w dalszych działaniach Związku Nauczycielstwa Polskiego na rzecz środowiska oświatowego.

11 listopada, 2015

Odwiedziny u Państwa Laskowskich

 W dniu dzisiejszym Kol. Anna Ciesielska i Kol. Sławomir Wieczorek odwiedzili Państwa Danutę i Edwarda Laskowskich.
Stan zdrowia nie pozwolił Państwu Laskowskim uczestniczyć w oddziałowej uroczystości z okazji 110 lecia ZNP, a przecież oboje są twórcami niezłego kawałka historii naszego Oddziału. Ponadto Pani Danuta w bieżącym roku obchodzi swój jubileusz.
Nasi prezesi przekazali Pani Danucie i Panu Edwardowi życzenia od Kolegów i Koleżanek z Zarządu Oddziału i Sekcji Emerytów i Rencistów, wraz z okolicznościowymi listami.

Narodowe Swięto NiepodległościDzisiaj, podczas powiatowych obchodów Narodowego Swięta Odzyskania Niepodległości delegacja Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. W skład delegacji wchodzili: Kol. Anna Ciesielska - wiceprezes zarządu, Kol. Elżbieta Puzicka - członek zarządu oraz Kol. Sławomir Wieczorek prezes wolsztyńskiego oddziału ZNP.


04 listopada, 2015

110 lat ZNP w Polsce i 87 lat ZNP w Wolsztynie


Dzisiaj w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Ireny Pfeifer w Wolsztynie odbyła się uroczystość z okazji 110 lecia istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Piotr Krajewski - wicestarosta wolsztyński oraz Pani Beata Ślebioda - Sekretarz Gminy Wolsztyn, która reprezentowała Burmistrza Wolsztyna Pana Wojciecha Lisa.  Prócz wymienionych wyżej Gości, w uroczystości uczestniczyli Państwo Dyrektorzy placówek oświatowych, będący członkami naszego Związku oraz członkowie Zarządu Oddziału i Sekcji Emerytów i Rencistów działającej przy wolsztyńskim Oddziale ZNP.

Uroczystość prowadził Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie Kol. Sławomir Wieczorek. Po części wstępnej uczestnicy obejrzeli prezentację ujmującą w skondensowanej formie historię naszego Związku ze szczególnym  uwzględnieniem historii Związku Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Wolsztyńskiej. Następnie głos zabrali przedstawiciele samorządów - powiatowego i gminnego, którzy w ciepłych słowach podsumowali dotychczasową współpracę ZNP z władzami. Z wieloletnią życzliwość, zrozumienie i pracę dla dobra wolsztyńskiej oświaty, obu samorządom podziękował Prezes Oddziału Sławomir Wieczorek
Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie Koleżankom: Teresie Kmiećkowiak, Stefanii Zawiei, Joannie Adamczak oraz Halinie Wachowiak odznak za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz gratulacji i życzeń jubileuszowych dla Kol. Kol.: Róży Kruk, Danuty Laskowskiej, Marii Walkowiak, Haliny Plury, i Marka Michalika. Wymienione Koleżanki i Kolega prócz odznak i okolicznościowych listów, z rąk Pani Sekretarz Gminy Wolsztyn otrzymali także drobne upominki  od Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa.
Uroczystość uświetniła swoim występem młodzież z wolsztyńskiego Gimnazjum nr 2, która zaprezentowała się we wzruszającym spektaklu "Ta nasza młodość" przygotowanym pod kierownictwem Pani Anny Antkowiak i Pana Krzysztofa Olszewskiego.
Koleżanka Anna Ciesielska w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie podziękowała, nieobecnemu na uroczystości, Honorowemu Prezesowi Oddziału - Koledze Edwardowi Laskowskiemu, za wieloletnie sprawne kierowanie oddziałem i stałą gotowość do pomocy w, nie zawsze łatwej, codziennej, pracy Zarządu. Podziękowania za bieżące kierowanie Oddziałem otrzymał także aktualny prezes Kol. Sławomir Wieczorek.
Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek do sali klubu "Bez Atu" w Wolsztyńskim Domu Kultury.

W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy w znaczący sposób przyczynili się do godnej i sprawnej organizacji uroczystości: Pani Agnieszce Pilarek - Szumskiej - dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Ireny Pfeifer w Wolsztynie, Panu Mariuszowi Urbanowi - dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie, Panu Tomaszowi Kaczmarkowi - dyrektorowi Gimnazjum w Kębłowie, Panu Jarosławowi Świrszczowi - dyrektorowi Wolsztyńskiego Domu Kultury, Twórcom spektaklu "Ta nasza Młodość" - Pani Annie Antkowiak i Panu Krzysztofowi Olszewskiemu oraz wykonawcom - Uczniom Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie.

W imieniu
Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie 
Prezes Oddziału
Sławomir Wieczorek
03 listopada, 2015

5 powodów, dla których nie należy likwidować gimnazjów

5 powodów, dla których nie należy likwidować gimnazjów


1. Problemy nie znikną
Nie rozwiąże to istniejących problemów, lecz stanie się źródłem kolejnych, generując napięcia i niepokój zarówno wśród rodziców, jak i uczniów. Gimnazja trzeba wspierać m.in. poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas...

Z całością artykułu można się zapoznać na stronie ZG ZNP - TUTAJ
 

02 listopada, 2015

Uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP i Sekcji Emerytów i Rencistów

Członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie oraz członków oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów zapraszamy na uroczyste posiedzenie obu gremiów z okazji 110 rocznicy powstania naszego Związku. Posiedzenie odbędzie się w środę 4 listopada w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im Ireny Pfeifer w Wolsztynie o godzinie 11.00.

18 października, 2015

EVITA

W sobotę 17 października byliśmy na pięknym musicalu EVITA 
w poznańskim Teatrze Muzycznym.

  Wrażenia wspaniałe!

Na spektakl pojechało 55 osób. Chętnych było więcej jednak podstawowym czynnikiem ograniczającym liczebność była pojemność największego autokaru jaki jest w dyspozycji wolsztyńskiej placówki PKS.


EVITA
Autor: Andrew Lloyd Webber
Libretto: Tim Rice
Przekład: Andrzej Ozga

Evita jest opartą na faktach muzyczną biografią Evy Perón-Duarte – drugiej żony prezydenta Argentyny, Juana Peróna. Jest to najbardziej znane i najczęściej wystawiane dzieło Andrew Lloyda Webbera. Premiera odbyła się w Prince Edward Theatre na londyńskim West Endzie w dniu 21 czerwca 1978 roku. Rok później to niezwykłe dzieło pokazano na Broadwayu, gdzie zagrano je 1584 razy! Ogromnym sukcesem okazała się również wersja filmowa w reżyserii Alana Parkera, nominowana do pięciu Oscarów, gdzie w głównej roli wystąpiła Madonna, a partnerował jej Antonio Banderas.

Jeśli ktoś z Szanownych Czytelników zastanawia się czy wybrać się na EVITĘ do Teatru Muzycznego w Poznaniu, 
zapewniamy że warto!

Poniżej podajemy link do strony głównej Teatru Muzycznego. Łatwo tam zapoznać się z repertuarem Teatru, a nawet kupić bilet.

15 października, 2015

14 padziernika 2015 - Dzień Protestu

14 października br. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się demonstracja dwóch nauczycielskich związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Demonstracja rozpoczęła się o godz. 13.00. Podczas demonstracji przedstawiciele związków złożyli petycję adresowaną do premier Ewy Kopacz.

Wspólne postulaty środowiska oświatowego:
zwiększenie nakładów na edukację
Od kilku lat maleją nakłady na edukację w Polsce. Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania;

podniesienie płac
Polscy nauczyciele zarabiają za mało. Wzrost ich wynagrodzeń jest zamrożony od trzech lat. Domagamy się finansowego uznania dla pracy nauczycieli i podwyżek;

przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji
Od 2007 r. zamknięto ponad dwa tysiące szkół, a ponad pół tysiąca samorządy przekazały do prowadzenia podmiotom zewnętrznym: fundacjom, stowarzyszeniom lub spółkom. Od kilku lat mamy do czynienia z ograniczaniem sieci publicznych placówek na rzecz podmiotów prywatnych;

zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły
Stale przybywa gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem. Brak zdecydowanych działań ze strony ministerstwa edukacji zachęca kolejne gminy do wyzbywania się publicznych placówek.

Wolsztyńskie środowisko oświatowe na tej manifestacji reprezentowali: Kol. Sławomir Wieczorek – prezes Oddziału ZNP oraz Kol. Waldemar Szymański – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie

06 października, 2015

Prośba do Prezesów Ognisk

 Koleżanki i Kolegów Prezesów ognisk ZNP proszę o przygotowanie na zbliżające się zebranie (08.10.2015 r.) Zarządu Oddziału danych koniecznych do rzetelnego wypełnienia formularzy statystycznych - zgodnie z zamieszczoną niżej tabelką:CZŁONKOWIE ZNP
Lp.
Członkowie
Ogółem
Kobiety
w tym
do 35 r.ż.
Mężczyźni
w tym
do 35 r.ż.
1.
Nauczyciele

w tym przyjęci w 2015 r.

2.
Pracownicy adm. i obsł.

w tym przyjęci w 2015 r.

3.
Ogółem nauczyciele i pracownicy adm. i obsł.     (1+2)

4.
Emeryci i renciści

5.
OGÓŁEM         (3+4)
Kompletny formularz można też pobrać ze strony ZG ZNP (link poniżej) i przynieść wypełniony na zebranie
Prezes Oddziału ZNP 
w Wolsztynie 
Sławomir Wieczorek

Apel Prezesa ZNP Sławomira Broniarza do Marszałków, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych jednostek samorządu terytorialnego
BP/073/17/MK/15                                               Warszawa, 5 października 2015 r.

Szanowni Marszałkowie, Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie i Radni

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego ogłosił 14 października 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu.
W Dniu Edukacji Narodowej razem z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” organizujemy w Warszawie ogólnopolską demonstrację pracowników oświaty oraz nauki i szkolnictwa wyższego. To wspólna, od wielu lat, akcja protestacyjna dwóch nauczycielskich związków zawodowych. Tego dnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów będziemy się domagać zwiększenia nakładów na edukację. Zdecydowaliśmy się  na ten krok, ponieważ od kilku lat mamy do czynienia ze spadkiem udziału wydatków na oświatę w relacji
do PKB (w tym roku udział ten wynosi tylko 2,52%).
Nakłady państwa w zakresie oświaty i wychowania nie zabezpieczają finansowania zadań oświatowych w sposób umożliwiający ich prawidłową realizację przez samorządy. Budżety jednostek samorządu terytorialnego zostały nadmiernie obciążone ogromną częścią kosztu wykonywania tychże zadań. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że niedofinansowanie oświaty jest przyczyną wielu problemów, których skutki odczuwają uczniowie, nauczyciele, a także samorządy.
Naszym zdaniem, wszystkie zadania edukacyjne powinny być finansowane z budżetu państwa. Jestem przekonany, że ten postulat jest bliski także wielu przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego.
Domagając się zwiększenia nakładów na edukację działamy we wspólnym interesie pracowników oświaty i organów prowadzących szkoły. Dlatego zwracam się do wszystkich Marszałków, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych  o wsparcie naszej demonstracji i ułatwienie członkom oświatowych związków zawodowych udziału
w Nauczycielskim Dniu Protestu, który odbędzie się 14 października br. w Warszawie.
Jeszcze raz pragnę podkreślić z całą mocą: to nie jest protest przeciw samorządom,
ale ogólnopolska akcja na rzecz zwiększenia nakładów na edukację.

Z poważaniem
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Sławomir Broniarz

Łączna liczba wyświetleń