31 sierpnia, 2015

Protest ZNP - konferencja prasowa prezesa ZNP (27.08.2015)

Poniżej zamieszczamy relację z konferencji prasowej Sławomira Broniarza Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r.


źródło: https://www.youtube.com/watch?v=gZghnsHv8yg

Wznawiamy protest

Protest ZNP

- 1 września wznawiamy akcję protestacyjną i wchodzimy w spór z rządem – poinformował dziś (27 sierpnia 2015 r.) prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w Warszawie.
- Daliśmy rządowi czas na spełnienie naszych postulatów do 24 sierpnia. Tymczasem ani pani premier, ani pani minister edukacji nie podjęły rozmów dotyczących żądań ZNP – mówił szef ZNP .
Dlatego  25 sierpnia br. Prezydium Zarządu Głównego  ZNP podjęło uchwałę o wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
- W ramach akcji protestacyjnej z dniem 1 września 2015 r. ZNP wchodzi w spór z rządem RP. Jest to konsekwencja niespełnienia do 24 sierpnia postulatów ZNP – wyjaśniał szef Związku. Dodał, że ZNP wzywa rząd do podjęcia merytorycznych rozmów. - Ich brak upoważni Prezydium ZG ZNP do uruchomienia po 21 września 2015 r. procedur określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – mówił Sławomir Broniarz.
26 sierpnia Związek wystosował list w tej sprawie do premier Ewy Kopacz. - Pani premier deklaruje w wywiadach chęć rozmowy i dialogu. Na bilbordach widać, jak Ewa Kopacz rozmawia z ludźmi. Ale tylko na zdjęciach.  My tego nie odczuwamy. Czekamy na rozpoczęcie rozmów – dodawał prezes ZNP. - Chcemy również przedstawiać nasze postulaty i dyskutować o oświacie z lokalnymi politykami, samorządowcami i rodzicami. Ruszamy z naszą kampanią informacyjną i akcją protestacyjną już od 1 września – wyjaśniał prezes Sławomir Broniarz.
 


List do premier Ewy Kopacz
 

Pani Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
25 sierpnia br. Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego podjęło uchwałę o wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
W ramach akcji protestacyjnej z dniem 1 września 2015 r. ZNP wchodzi w spór z rządem RP.
Wznowienie akcji protestacyjnej jest konsekwencją niespełnienia do 24 sierpnia 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej postulatów ZNP przedstawionych podczas manifestacji w Warszawie 18 kwietnia br., a także wyrażonych w uchwale Prezydium ZG ZNP z 15 czerwca br. Wobec powyższego, Prezydium ZG ZNP wzywa rząd do podjęcia merytorycznych rozmów w sprawach istotnych dla środowiska oświaty. Ich brak upoważni Prezydium ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego do uruchomienia po 21 września 2015 r. procedur określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 
POSTULATY I ŻĄDANIA ZNP WOBEC RZĄDU
Zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy.
Zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB.
Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.
Zahamowania procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.
Stworzenie mechanizmów systemowych zapobiegających łamaniu prawa przez organy prowadzące szkoły i pracodawców.
Przywrócenie kompetencji i roli kuratora oświaty jako gwaranta prawidłowej realizacji polityki oświatowej państwa.
Przywrócenie obowiązku ustalania w budżetach organów prowadzących szkoły odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Z poważaniem,
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

źródło:http://www.znp.edu.pl/element/2457/Protest_ZNP

30 sierpnia, 2015

Pisma dotyczące podwyżek dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn

Poniżej publikujemy pisma dotyczące podwyżek dla pracowników administracji i obsługi, jakie w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie prezes Sławomir Wieczorek przekazał Panu Burmistrzowi Wojciechowi Lisowi oraz odpowiedź Pana Burmistrza. Kończą się wakacje

Co zrobić - kończą się wakacje. Przed nami nowy rok szkolny. 
Jakoś tak się ostatnimi czasy układa, że kolejne lata szkolne nie przynoszą z sobą stabilizacji, jasnego prawa oświatowego, pewności zatrudnienia dla wszystkich osób związanych ze szkolnictwem. Nie wszystko nowe co przychodzi jest złe, jednak często sprawdza się powiedzenie, że "lepsze jest wrogiem dobrego".
Również i ten rozpoczynający się niebawem rok, zapowiada się jako rok trudny. Przed nami wybory parlamentarne, których efekty będą rzutowały także na sytuację polskiej oświaty, w tym sytuację nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Aktualna pani minister edukacji narodowej już wcześniej zapowiedziała, że zlikwiduje Kartę Nauczyciela, jeśli tylko jej opcja polityczna zostanie przy władzy, a jej samej będzie dane piastować nadal ministerialny urząd. Strach się bać. Tym bardziej, że wszelkie wysiłki Związku Nauczycielstwa Polskiego, podejmowane od stycznia - jeszcze przed wyborczą gorączką, mające doprowadzić do rozmów ZNP i MEN, pani minister skutecznie torpeduje. Tym samym zmusza Związek do wchodzenia w spór z rządem i pracodawcami. Pozostaje tylko wierzyć, że wybory przyniosą z sobą zmiany na lepsze dla polskiej oświaty. Podobno wiara czyni cuda!

Tak czy inaczej

Wszystkim Pracownikom wolsztyńskich placówek oświatowych,
Uczniom, Rodzicom, Władzom administracyjnym gminy 
i powiatu
oraz wszystkim osobom, dla których ważne jest to jakie efekty przyniesie w nowym roku praca naszych szkół i przedszkoli,
z całego serca życzymy, by się nie zawiedli.
Życzymy wiele zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów 
i satysfakcji.
Życzymy także i tego, byśmy po wyborach
z czystym sumieniem mogli określać nowego 
ministra edukacji mianem 
"pierwszego nauczyciela Rzeczypospolitej Polskiej"

Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie 

Łączna liczba wyświetleń