31 stycznia, 2013

ZNP: Komunikat w sprawie nowelizacji Karty Nauczyciela

2013-01-31 14:53:55

 

Komunikat w sprawie nowelizacji Karty Nauczyciela


31 stycznia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie podsumowujące wielomiesięczne rozmowy dotyczące zmian w ustawie Karta Nauczyciela, z udziałem przedstawicieli związków zawodowych, korporacji samorządowych oraz organizacji rodziców.
Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował prezes Sławomir Broniarz oraz wiceprezes Krzysztof Baszczyński.
Minister edukacji Krystyna Szumilas przedstawiła obszary, które będą przedmiotem zmian, tj.:
-     urlopy (wypoczynkowy i dla poratowania zdrowia),
-     jednorazowe dodatki uzupełniające,
-     ewidencjonowanie 40-godzinnego czasu pracy,
-     dodatki socjalne, w tym dodatek wiejski
-      awans zawodowy.
Zgodnie z zapowiedzią MEN założenia oraz projekt ustawy zmieniającej ustawę Karta Nauczyciela zostaną przesłane do konsultacji związkom zawodowym w najbliższym czasie.
Propozycje rozwiązań dotyczące ww. obszarów będą szczegółowo omówione podczas posiedzenia Prezydium ZG ZNP 4 lutego br.

źródło:

MEN przedstawia propozycje zmian w Karcie nauczyciela

- Nadrzędnym celem wszelkich działań w edukacji musi być dobro ucznia - minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas
- Specyfika zawodu nauczyciela wymaga szczególnych regulacji. Jednak budując prestiż tego zawodu, trzeba szukać rozwiązań służących przede wszystkim dobru uczniów i jakości ich kształcenia - podkreśliła minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podczas dzisiejszej (31 stycznia) konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu podsumowującym rozmowy Ministerstwa Edukacji Narodowej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz przedstawicielami korporacji samorządowych w sprawie zmian przepisów ustawy Karta nauczyciela...

Całość informacji dostępna jest pod poniżej zamieszczonym linkiem:

Dzisiaj Minister Szumilas przedstawi rządowe propozycje zmian w Karcie Nauczyciela


"22.01. Warszawa (PAP) - Minister edukacji Krystyna Szumilas zapowiedziała, że 31 stycznia przedstawi samorządowcom i nauczycielskim związkom zawodowym propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela; będzie to ostatnie spotkanie zespołu dyskutującego o zmianach w Karcie...

Z całością artykułu można zapoznać się klikając w poniższy link:
Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela

17 stycznia, 2013

Romeo i Julia


Wczoraj, 16 stycznia, w Teatrze Wielkim w Poznaniu, obejrzeliśmy spektakl baletowy Romeo i Julia do muzyki Sergiusza Prokofiewa. Mimo niesprzyjającej, zimowej, aury na spektakl wybrało się blisko czterdzieści osób. Wyszliśmy zachwyceni muzyką i kunsztem tanecznym solistów i zespołu baletowego poznańskiej opery.
W role tytułowych bohaterów dramatu wcielili się Ichiko Oguro - Julia i Mateusz Sierant - Romeo.
Inscenizacja i choreografia Emil Wesołowski
Kierownictwo muzyczne Aleksander Gref
Scenografia Andrzej Kreutz Majewski
Kostiumy Boris F. Kudlička
Warto dodać, że balet Teatru Wielkiego w Poznaniu jest drugim po warszawskim, który podjął się realizacji tego wielkiego i niezmiernie trudnego przedsięwzięcia scenicznego.Romeo i Julia fragment

08 stycznia, 2013

„NATURA MOICH OKOLIC” – 2013
REGULAMIN
X V I I I OGÓLNOPOLSKIEGO   KONKURSU

 LITERACKO - PLASTYCZNO  – FOTOGRAFICZNEGO

„NATURA MOICH OKOLIC” – 2013


1.     Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze organizuje   X V I I IOgólnopolski  Konkurs Literacko- Plastyczno – Fotograficzny „Natura moich okolic”, w którym mogą wziąć udział pracownicy i emeryci placówek oświatowo – wychowawczych i naukowych z terenu całego kraju.

2.     Tematyka prac obejmuje wszelkie inspiracje pochodzące z otaczającej przyrody, ochrony środowiska i zagrożeń dla niej.

3.     Prace plastyczne w ilości 1-3 sztuk (od formatu A-3 wzwyż) w technikach rysunek, kolorowanka, malarstwo, wydzieranka, techniki mieszane itp. – do wyboru, grafika – format dowolny.

4.     Prace literackie w ilości 1-3 utwory – poezja, opowiadanie, reportaż itp. w maszynopisie znormalizowanym do 3 stron.

5.     Prace fotograficzne w ilości 1 sztuka lub cykl zdjęć do 3 sztuk, format technika i kolorystyka dowolna. Zdjęcia należy oprawić na papierze lub kartonie o marginesie 5cm.

6.     Wszystkie prace muszą być opatrzone godłem. W osobnej kopercie powinno znajdować się imię i nazwisko, adres do korespondencji.

7.     Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane w celach reklamy i publikacjach.

8.     Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2013 r. na adres:
Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze,
ul. Sikorskiego 15 d ,  65 – 415 Zielona Góra z dopiskiem „konkurs”.
Kontakt telefoniczny, faksowy  (0 68) 32 708 31.
               Kontakt e – meilowy  bmania@znp.edu.pl
9.     Autorzy najlepszych prac w dziedzinie plastyki, literatury i fotografii zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.


                                                                                    Za Komitet Organizacyjny  

                                                                                                              Bożena  Mania

Łączna liczba wyświetleń