16 grudnia, 2014

Życzenia - Boże Narodzenie 2014I pomyśl, jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
Matkę, osiołka, Betlejem.”
Ks Jan Twardowski

Koleżanki i Koledzy

Już za kilka dni Święta Bożego Narodzenia.
Prosimy z tej okazji przyjąć serdeczne życzenia radosnych
i szczęśliwych świątecznych chwil,
a w Nowym – 2015 – Roku spełnienia wszelkich 
osobistych i zawodowych pragnień i zamierzeń.

W imieniu Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek


Wolsztyn; Boże Narodzenie 2014 r.

10 grudnia, 2014

Mikołajkowe Spotkanie SEiR 2014

 Członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Oddziału ZNP w Wolsztynie spotkali się dzisiaj w wolsztyńskim Liceum Ogólnokształcącym. Okazją do spotkania są zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.
Podczas spotkania Prezes Oddziału Sławomir Wieczorek zrelacjonował przebieg 41 Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, który a dniach 22 - 24 listopada bieżącego roku odbył się w Warszawie. Była to także okazja do wspomnień i wielu rozmów, a także wspólnego śpiewania kolęd przy fortepianowym akompaniamencie niezastąpionej Małgosi Jobke
Spotkanie uświetnił wspaniały koncert kolęd w wykonaniu kwartetu wokalnego uczennic naszego Liceum.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali w prezencie piękne serwetki - gwiazdki wykonane własnoręcznie przez Koleżankę Małgosię Jobke.
Członkowie Sekcji zebrali kwotę ponad 500,00 zł, którą przeznaczyli na pomoc dla Koleżanki Bronisławy Poźniak.

Prośba!


Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Wolsztyn
ul. 5 stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
tel. 691 451 038, tel. stac. 68 384 20 77 e-mail: wolsztyn@znp.edu.plWolsztyn; 30 listopada 2014 r.Koleżanko, Kolego
Prezesie!

Życie niesie z sobą różnego rodzaju doświadczenia. Często stajemy wobec bardzo pogodnych i przynoszących wiele radości zdarzeń. Bywa jednak i tak, że los ciężko nas doświadcza. Takie właśnie doświadczenie dotknęło naszą związkową Koleżankę, Panią Bronisławę Poźniak. Pani Bronia jest członkiem naszej organizacji od ponad pięćdziesięciu lat. Jest osobą samotną. Mieszka w jednopokojowym mieszkaniu w jednym z wolsztyńskich bloków. Jej jedynym dochodem jest zaledwie kilkuset złotowa emerytura. Pani Bronia nigdy nie uskarżała się na swój los, wręcz przeciwnie, zawsze jest osobą pogodną, pełną życzliwości dla innych ludzi. Mimo podeszłego już wieku aktywnie działa w naszej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów od lat pełniąc funkcję członka Zarządu SEiR.
Dwa tygodnie temu Panią Bronię spotkało nieszczęście. W jednym z mieszkań w jej bloku wybuchł pożar. W jego wyniku oraz w wyniku akcji gaśniczej zniszczeniu uległo także mieszkanie naszej Koleżanki. Musi ono zostać poddane gruntownemu remontowi. Nie wystarczy tu tylko zwykłe malowanie ścian. Konieczne jest ponowne tynkowanie i malowanie mieszkania a także wymiana drzwi i mebli. W oparciu o własne
fundusze Pani Bronia nie będzie mogła uporać się z problemami, które na nią spadły. Dlatego postanowiliśmy udzielić jej wszelkiej możliwej pomocy (także finansowej) w ramach naszej statutowej działalności.
W imieniu prezydium Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie, zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Kol. Kol. Prezesów Ognisk o przeprowadzenie w Waszych Ogniskach wewnątrzorganizacyjnej zbiórki pieniężnej, z której całkowity dochód przeznaczymy na remont mieszkania Pani Bronisławy Poźniak. Chcielibyśmy, by Pani Bronia mogła jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia zamieszkać w odnowionym i godnie wyposażonym własnym mieszkaniu. Wierzę, że jako członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego potrafimy okazać naszą jedność i chęć pomocy w nieszczęściu, jakie dotknęło jedną z naszych Koleżanek.
Zebrane w Waszych Ogniskach kwoty proszę przekazać do 12 grudnia b.r. Koleżance wiceprezes Annie Ciesielskiej, która całość uzyskanych w ten sposób funduszy przekaże Pani Bronisławie Poźniak.
Za okazane serce i pomoc, w imieniu prezydium Zarządu Oddziału ZNP, serdecznie wszystkim Wam dziękuję.

Sławomir Wieczorek

Prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie

04 grudnia, 2014

Nowa strona - Uchwały 41 Zjazdu


Koleżanki i Koledzy!
Aby ułatwić Wam dostęp do najważniejszych dokumentów określających kierunki działań Związku Nauczycielstwa Polskiego na najbliższe lata, uruchomiliśmy kolejną stronę naszego bloga. Uchwały 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP
Są dwie możliwości dostępu do tej strony, pierwsza z nich to, po prostu, KLIKNĄĆ w wyróżniony napis, druga - wybrać stronę z katalogu stron na początku naszego bloga. 
A oto spis tych dokumentów:
- Uchwała 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Związku Nauczycielstwa Polskiego;
- Uchwała 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP na następną kadencję;
- Uchwała 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie obowiązywania Karty Nauczyciela w szkołach publicznych;
- Stanowisko  41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie statusu prawnego zawodu nauczyciela;
- Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie finansowania zadań oświatowych;
- Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie wynagrodzeń nauczycieli;
- Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej;
Stanowisko  41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie poprawy warunków bytowych, zdrowotnych i opiekuńczych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia kompensacyjne;
Stanowisko  41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym;
Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie przeciwdziałania bezrobociu wśród pracowników pedagogicznych;
Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie skutecznego wspomagania szkół w realizacji zadań statutowych;
Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego;
- Apel  41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie.

Spotkanie Mikołajkowe


Członków Sekcji Emerytów i Rencistów 
zapraszamy 
na "Spotkanie Mikołajkowe"
które odbędzie się 10 grudnia 2014 r.
o godz. 11.00 
w stołówce wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Przewodnicząca SEiR
Jolanta Witkowska 

Łączna liczba wyświetleń