27 czerwca, 2013

Dyżur Radcy Prawnego


Zarząd Okręgu Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniach od 15 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. Punkt Poradnictwa Prawnego Okręgu Wlkp. ZNP w Poznaniu będzie nieczynny.

Wiceprezes Zarządu Okręgu
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Małgorzata Kowzan

25 czerwca, 2013

Spotkanie kierownictwa ZNP z minister Szumilas


Spotkanie kierownictwa ZNP z minister Szumilas

W dniu 20 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z delegacją Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W skład delegacji ZNP wchodzili prezes Sławomir Broniarz oraz jego zastępcy Jarosław Czarnowski i Grzegorz Gruchlik. Spotkanie z minister Szumilas odbyło się z inicjatywy ZNP. Zarząd Główny ZNP wystosował pismo z pośbą o spotkanie w dniu 14 czerwca 2013 roku.
Podczas spotkania omówiono stan obecny i planowany harmonogram prac nad rządowym projektem zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Przedstawiciele Związku uzyskali informację, że projekt ustawy trafi do konsultacji społecznych na początku września br.  ZNP przedstawi swoje uwagi do projektu w ramach konsultacji społecznych. Jeszcze w czerwcu założenia do projektu będą przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Przedstawiciele ZNP zwrócili również uwagę minister Szumilas na przykłady łamania przez jednostki samorządu terytorialnego prawa oświatowego. Przedstawiono i omówiono z przedstawicielami resortu przypadki działania wójtów gmin: Chmielnik, Darłowo, Hanna oraz Leśniowice. Obie strony zadeklarowały wolę zorganizowania spotkania ministerialnych i związków prawników, podczas którego zostaną omówione prawne aspekty działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oświaty. Wymieniono również uwagi na temat pożądanej konstrukcji nadzoru pedagogicznego. 
Prezes Broniarz zadał minister Szumilas pytanie, czy jako pierwszy nauczyciel RP zamierza na posiedzeniu rządu upomnieć się o podwyżki dla nauczycieli, chociażby mające charakter waloryzacji inflacyjnej. Przypomnijmy, zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na rok 2014 nauczyciele – z wyjątkiem nauczycieli akademickich – w roku przyszłym nie otrzymają podwyżek. Minister Edukacji Narodowej przyjęła do wiadomości stanowisko ZNP w sprawie podwyżek dla nauczycieli. 
Podniesiono również problem rosnącego bezrobocia wśród nauczycieli. Prezes ZNP zaprezentował opinię, że kwestia bezrobocia wśród nauczycieli powinna być troską nie tylko resortu edukacji, ale całego rządu, ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Minister Szumilas wyraziła chęć odbycia spotkania z udziałem przedstawicieli innych resortów, które poświęcone byłoby problemowi bezrobocia wśród nauczycieli. Prezes ZNP wskazał na możliwość zatrudniania nauczycieli w sektorze usług opiekuńczo-wychowawczych oraz w sektorze szkoleń. 
Obie strony wymieniły się uwagami na temat wdrażania reformy obniżającej wiek szkolny. Prezes ZNP zaprezentował stanowiska nauczycieli, dyrektorów oraz władz Związku. W tym wątku szczególnie wiele uwagi poświęcono problemowi świetlic szkolnych. Omówiono ankietę ZNP dotyczącą świetlic. Prezes ZNP powtórzył stanowisko Związku w sprawie realizowania opieki świetlicowej w ramach tzw. godzin karcianych. 
Poruszono również temat kształcenia nauczycieli. Prezes Broniarz wyraził opinię, że obecny czas jest dobrym momentem na refleksję na temat optymalizacji systemu kształcenia nauczycieli. W ramach tego wątku poruszono również temat likwidacji Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. Prezes ZNP wyraził ubolewania w związku z ich likwidacją. 

"Już za parę dni, za dni parę..."


Już za parę dni... 
WAKACJE
czas, na który czeka się z utęsknieniem 
po 10 miesiącach wytężonej pracy 

Wszystkim Czytelnikom naszego bloga 
w Wolsztynie
w Polsce
na Litwie
i wszędzie na świecie
z całego serca życzymy
by czas wakacji był rzeczywiście czasem wypoczynku
by obfitował we wspaniałe wakacyjne przeżycia i wrażenia
by pozwolił wszystkim nabrać nowych sił do pracy

Pięknych, uśmiechniętych, słonecznych
wakacji 2013

życzy 
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie


22 czerwca, 2013

Prezenty od Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP i Zarządu Oddziału w Wolsztynie dla polskiej szkoły na Litwie
Zaledwie kilka dni minęło od powrotu z Litwy Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP Kol. Joanny Wąsali. Podczas tego pobytu delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego odwiedziła polskie placówki oświatowe znajdujące się w Rejonie Solecznickim, z którym od ponad dziesięciu lat współpracują samorządowe władze Powiatu Wolsztyńskiego. Rejon Solecznicki w zdecydowanej większości zamieszkany jest przez Polaków, którzy także dominują we władzach samorządowych.
Polskie szkoły na Litwie działają zgodnie z prawem tego kraju. Prócz codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej ich zadaniem jest także podtrzymywanie polskości wśród mieszkańców rejonu. Koleżanka Prezes szczególnie wzruszyła się podczas pobytu w maleńkim oddziale przedszkolnym w Tietańcach. Do tego oddziału uczęszcza zaledwie ośmioro dzieci.
Tak się złożyło, że od wczoraj, w Wolsztynie przebywa delegacja władz Rejonu Solecznickiego z merem Panem Zdzisławem Palewiczem na czele. Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ZNP postanowił wykorzystać ten fakt, aby przekazać oddziałowi przedszkolnemu w Tietańcach prezent w postaci materiałów dydaktycznych. Także Zarząd wolsztyńskiego Oddziału przygotował dla najmłodszych polskich dzieci z Litwy drobny upominek w postaci płyt z polskimi piosenkami i słuchowiskami. Oba prezenty, na ręce Pani Anny Jeswilienie, przekazali prezes wolsztyńskiego Oddziału ZNP, członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego, Sławomir Wieczorek i wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie Edward Laskowski. Kol.  Laskowski przekazał także Panu merowi Zdzisławowi Palewiczowi płytę zawierającą nagranie sprzed ośmiu lat z pobytu polskiej delegacji w Solecznikach.

18 czerwca, 2013

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie

11 czerwca b.r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie. Podczas zebrania dokonano podsumowania konferencji z 17 kwietnia, omówiono zasady dotyczące sprawozdań statystycznych, przeanalizowano skalę zwolnień i ograniczeń zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych na terenie  gminy Wolsztyn, omówiono stan przygotowań do organizowanej przez oddziałową Sekcję Emerytów i Rencistów wycieczki na Kaszuby, podsumowano trzyletnie funkcjonowanie naszego związkowego bloga. Podjęto decyzję o zgłoszeniu Kol. Janusza Mrozkowiaka do konkursu "Nauczyciel Roku" organizowanego przez redakcję "Głosu Nauczycielskiego". Zdecydowano również o przygotowaniu prezentu dla jednej z polskich szkół z terenu Solecznik na Litwie. Wiele emocji wzbudził temat opublikowanych przed kilkoma dniami wyników badań czasu i warunków pracy nauczyciela oraz głosów podważających rzetelność tych badań.07 czerwca, 2013

Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli” - nauczyciele pracują prawie 47 godzin tygodniowo.


Poniżej zamieszczamy link, pod którym można się zapoznać z wynikami badań czasu i warunków pracy nauczycieli. Badania prowadzone były przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”

Jubileusz Teatru Magia


Harcerski Teatr "Magia" przy Gimnazjum w Kębłowie istnieje już 25 lat. Założył go i cały czas prowadzi nasz związkowy Kolega, emerytowany dyrektor Gimnazjum, Adam Żuczkowski. W uroczystościach jubileuszowych, które odbyły się 7 czerwca b.r. wzięli udział m.in. burmistrz Wolsztyna - Pan Andrzej Rogozinski, wicestarosta wolsztyński - Pan Jacek Skrobisz, przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Komendant Lubuskiej Chorągwi ZHP oraz prezes wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego - Sławomir Wieczorek. Jednak najważniejszymi uczestnikami uroczystości byli aktorzy teatru. Przez 25 lat przewinęło się wielu uczniów kębłowskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, harcerzy 6 Drużyny Harcerskiej Kuglarze. Teatr odnosił i cały czas odnosi wiele sukcesów. Młodzi aktorzy grali m.in. w Kielcach, Płocku i Warszawie. Koledze Adamowi oraz aktorom Teatru Magia życzymy wielu dalszych sukcesów artystycznych.Łączna liczba wyświetleń