24 lutego, 2015

Zmarła Koleżanka Weronika JokschZ głębokim żalem
zawiadamiamy
że 21 lutego 2015 r
 zmarła przeżywszy 67 lat
nasza związkowa Koleżanka

Ś.P.
W E R O N I K A
J O K S C H

W dniu dzisiejszym 
w Kościele
p.w. św. Józefa w Wolsztynie 
odprawiona została Msza Św. żałobna.
Weronika spoczęła 
na cmentarzu przy ul. Lipowej 
w Wolsztynie

Zarząd Wolsztyńskiego Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego
składa
najszczersze wyrazy współczucia
dzieciom
i najbliższym
naszej drogiej Koleżanki

Zarząd
Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie


WERONIKA JOKSCH
z d. Hamrol. Urodziła się 31 maja 1947 r. w Starym Widzimiu. W roku 1961 ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 w Wolsztynie, a w 1965 roku wolsztyńskie Liceum Ogólnokształcące. Zawsze pasjonowała ją praca z dziećmi. Wiedzę i kwalifikacje potrzebne do pracy w zawodzie nauczyciela zdobywała kolejno kończąc Studium Nauczycielskie ze specjalnością nauczanie początkowe i filologia rosyjska w Poznaniu, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze (specjalność filologia rosyjska) oraz Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania w Kaliszu.
W roku 1989 uzyskała drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.
Droga zawodowa Kol. Weroniki biegła przez Szkołę Podstawową w Obrze (1967 - 1968), Szkołę Podstawową nr 3 w Wolsztynie (1968 - 1974) zaś od 1 września 1974 do chwili przejścia na emeryturę - 31 sierpnia 1998 piastowała stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach. 
Od początku swej pracy nauczycielskiej do ostatnich dni swojego życia była instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W roku 1970 prowadzona przez Druhnę Weronikę III Drużyna Harcerek i Harcerzy IV Szczepu ZHP przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie zdobyła nagrodę chorągwianą, którą był wyjazd na obóz w Charkowie w ówczesnym ZSRR.
Za swoją sumienną i oddaną pracę z dziećmi i młodzieżą, Koleżanka Weronika Joksch była wilokrotnie wyróżniana nagrodami resortowymi i  odznaczeniami państwowymi, w tym: Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, trzykrotnie Nagrodami Ministra Oświaty, czterokrotnie Nagrodami Kuratora Oświaty oraz wieloma nagrodami i honorowymi tytułami przez Związek Harcerstwa Polskiego.

 

19 lutego, 2015

Nauczyciele kontraktowi na umowach o pracę na czas określony

     

 Poniżej publikujemy pismo, dotyczące umów na czas określony zawieranych z nauczycielami kontraktowymi, jakie Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie skierował do pana Wojciecha Lisa - Burmistrza Wolsztyna - w dniu 19 stycznia bieżącego roku. 
      W formie skanu dokumentu publikujemy także odpowiedź, jaką Zarząd otrzymał w dniu dzisiejszym.
      Ponieważ wydaje mi się, że odpowiedź ta jest, niestety, zbyt ogólna i trudno w niej doszukać się analizy każdego - indywidualnego - przypadku zatrudniania nauczyciela kontraktowego na podstawie umowy zawartej na czas określony -

PROSZĘ

Nauczycieli Kontraktowych

- zatrudnionych na umowy na czas określony w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn, o kontakt ze mną lub wiceprezesem Zarządu Oddziału Kol. Anną Ciesielską, w celu uzgodnienia dalszych działań Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie, zmierzających do jednoznacznego wyjaśnienia zasadności zawierania takich właśnie umów i ewentualnego doprowadzenia do ich zmiany na umowy o pracę na czas nieokreślony.
Telefony do kontaktu:
Prezes Oddziału Sławomir Wieczorek: 505 288 647 lub  691 451 038
Wiceprezes Zarządu Oddziału Anna Ciesielska, Biblioteka Pedagogiczna Wolsztyn:  68 384 22 71  lub 600268215

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wolsztyn;19 stycznia 2015 r.Pan
Wojciech Lis
BURMISTRZ WOLSZTYNA


W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie działań zmierzających do sprawdzenia zasadności zawierania przez dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn, umów o pracę na czas określony, z nauczycielami posiadającymi stopień awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy lub wyższy.
W ostatnim czasie, do mnie osobiście oraz do członków Zarządu Oddziału, dotarło wiele skarg nauczycieli kontraktowych, którzy zatrudnieni są w szkołach na podstawie umów o pracę na czas określony. W każdym ze zgłoszonych nam przypadków, brak jest konkretnych przyczyn powodujących konieczność zastosowania właśnie tego rodzaju umowy.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela nauczyciel kontraktowy powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ustęp 7 tego artykułu dopuszcza zatrudnienie nauczyciela kontraktowego na podstawie umowy o pracę na czas określony wyłącznie w przypadkach zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Bardzo często jednak nauczyciele kontraktowi zatrudniani są na drugiej i kolejnych umowach o pracę na czas określony. W tych przypadkach z reguły nie występują przyczyny związane z zastępstwem czy też z organizacją nauczania. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że ze względu na przyczyny związane z „organizacją nauczania” nauczycielka zatrudniana jest w tej samej szkole na np. siódmą z kolei umowę na czas określony. Najczęściej w tych umowach o pracę w żaden sposób nie określa się przyczyn, dla których zastosowano umowę na czas określony, a nie umowę na czas nieokreślony.
W związku z powyższym prosimy Pana o:
  • doprowadzenie do analizy wszystkich umów o pracę na czas określony, zawartych z nauczycielami kontraktowymi;
  • w każdym przypadku, określenie przyczyn, dla których zastosowano umowę o pracę na czas określony;
  • w przypadku umów nie spełniających zastrzeżeń zawartych w art. 10 ust. 7, podjęcie działań zmierzających do poprawnego ustalenia stosunku pracy.
Z góry dziękuję za zainteresowanie się opisanym wyżej problemem.

Z poważaniem
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP 
w Wolsztynie


18 lutego, 2015

Spotkanie Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi.


17 lutego b.r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie odbyło się robocze spotkanie oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Dominującym tematem dyskusji był wzrost wynagrodzeń oraz plany związane z imprezą integracyjną przewidywaną na maj lub czerwiec bieżącego roku. W spotkaniu, które prowadził przewodniczący Konrad Duszyński, uczestniczyło ok. 30 osób.

16 lutego, 2015

Broszura: "Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r."

 
Czas płynie i niektóre starsze informacje zawarte na naszej stronie internetowej niestety się dezaktualizują. Informujemy, że adres http://sklep.znp.edu.pl/kategoria/ksiazki/biblioteka-zg-znp nie daje już możliwości zakupu broszury "Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r."

Zainteresowanych informujemy, że broszurę tę
można zakupić  za pośrednictwem internetu
pod adresem Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP:

Nauczyciele z kodeksem pracy i większym pensum

 Koleżanki i Koledzy!

Przedstawiciele władz coraz częściej i coraz śmielej zapowiadają ostateczne rozprawienie się z naszą nauczycielską "konstytucją" jaką niewątpliwie jest KARTA NAUCZYCIELA. Zapowiedzi jej likwidacji płyną szerokim strumieniem z ust pani minister i wielu innych polityków. Raz łączą się one z pomysłem na opracowanie innego dokumentu, który określałby status zawodowy nauczyciela, raz (tak jak w artykule poniżej) z pomysłami, by zastąpić KN po prostu Kodeksem Pracy. Koncepcje te, w zestawieniu z kłamliwymi informacjami typu: "nauczyciele pracują 18 godzin tygodniowo i zarabiają 6000 zł miesięcznie", powodują, że gaśnie w nas wiara w życzliwość polityków nie tylko w stosunku do stanu nauczycielskiego, ale do całokształtu oświaty w Polsce. W ten chór krytyków doskonale wpisuje się wielu dziennikarzy reprezentujący poczytne dzienniki i czasopisma. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie przechodzi obojętnie wobec tych zapowiedzi.

Wybory parlamentarne coraz bliżej. Warto już dzisiaj zastanowić się kogo podczas tych wyborów obdarzymy zaufaniem i komu warto powierzyć władzę, ale przecież i opiekę, nad Polską i tą jej częścią jaką jest wychowanie i edukacja.

Kto wie, czy za kilka miesięcy nie staniemy znów wobec konieczności protestów w obronie naszej sytuacji zawodowej. Pamiętajmy! Siła naszego Związku wynika przede wszystkim z tego ilu nas jest.

Gorąco zachęcam wszystkich do zapoznania się z treścią poniższego artykułu, który zaczerpnęliśmy ze strony Zarządu Głównego ZNP 

Sławomir Wieczorek

Prezes Oddziału ZNP

w Wolsztynie 

Nauczyciele z kodeksem pracy i większym pensum
Politycy PO kolejny raz zapowiadają drastyczne zmiany w edukacji!


W dzisiejszym wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” (12.02.2015) nowa sekretarz stanu w MEN Urszula Augustyn (PO) mówi o konieczności gruntownych zmian w Karcie nauczyciela. Jej zdaniem, nauczyciele mogliby być zatrudniani na podstawie kodeksu pracy. Proponuje także zwiększenie pensum.

DGP: Po dokonaniu zmian w Karcie zostawiłaby pani ochronę stosunku pracy dla mianowanych?

UA: Wszyscy jesteśmy na rynku pracy. Ochroniłabym pensum nauczyciela. W pozostałych kwestiach dotyczących zatrudnienia mógłby mieć zastosowanie kodeks pracy, ale to moje prywatne zdanie.

Takie deklaracje padają z ust polityków rządu PO-PSL coraz częściej. W styczniu tego roku wiceminister edukacji Joanna Berdzik mówiła o planach likwidacji Karty Nauczyciela po tegorocznych wyborach parlamentarnych.

Jak mówi minister Joanna Kluzik-Rostkowska, jedną z pierwszych decyzji szefa MEN po tegorocznych wyborach powinna być ta dotycząca przygotowania ustawy, która zastąpi Kartę nauczyciela” – mówiła wiceminister edukacji.

ZNP zdecydowanie sprzeciwia się zamiarom likwidacji ustawy Karta Nauczyciela i destabilizacji statusu zawodowego nauczycieli w Polsce, którego gwarantem jest właśnie Karta.

Karta porządkuje i ujednolica zasady nauczycielskiego stosunku pracy. Skutki każdej nieprzemyślanej zmiany statusu zawodowego nauczycieli negatywnie wpłyną na jakość edukacji!

Nasze środowisko musi mieć świadomość zamiarów ekipy, która kieruje ministerstwem edukacji!


Zebranie Zarządu wolsztyńskiego Oddziału ZNP


10 lutego odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie Zarządu Oddziału związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie. Gościem naszego spotkania był Pan Wojciech Lis – Burmistrz Wolsztyna.
Członkowie Zarządu przedstawili Burmistrzowi najważniejsze problemy dotyczące sytuacji pracowników placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn, w tym:
  • sytuację wielu nauczycieli kontraktowych zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony;
  • problemy pedagogów szkolnych wynikające ze zbyt małej, niewystarczającej do sprawnej realizacji wszystkich zadań, ilości godzin;
  • sytuację bibliotek publiczno – szkolnych, które funkcjonują na nie do końca wyjaśnionych zasadach;
  • sytuację pracowników administracji i obsługi, którzy mimo ostatnich podwyżek, otrzymują wynagrodzenie na bardzo niskim poziomie.
Sygnalizowaliśmy również konieczność zwiększenia dodatku za wychowawstwo i dodatku motywacyjnego, zmniejszenia liczebności klas, racjonalnego podziału na grupy w nauczaniu języków obcych i inne.
Pan Burmistrz, odnosząc się do zasygnalizowanych problemów, obiecał ich dogłębną analizę, jednak ze względu na możliwości finansowe gminy, nie wszystkie z tych spraw będą mogły być rozwiązane jeszcze w bieżącym roku.
Ustalono, że spotkania z przedstawicielami władz gminy będą się odbywały regularnie co najmniej raz w roku.
Członkowie zarządu Oddziału widzą także potrzebę spotkania z przedstawicielami samorządu powiatowego.

Ważnym momentem zebrania było podjęcie uchwał przyjmujący sprawozdanie z działalności oddziału i sprawozdanie finansowe za 2014 r. oraz plan finansowy i plan pracy na rok 2015.
Omówiono stan rozmów ZG ZNP z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz żądania płacowe i postulaty Związku.
Ustalono, że centralnym punktem obchodów 110 lecia naszej organizacji będzie uroczysta akademia, która odbędzie się w okolicach Dnia Edukacji Narodowej w październiku b.r.
Omówiono stan przygotowań do letniej wycieczki. Jej celem w bieżącym roku będzie Kraków (rozważana jest możliwość jednodniowego wyjazdu na Słowację).
Ze względu na zapowiedzi minister Kluzik - Rostkowskiej radykalnego „rozliczenia się” z Kartą Nauczyciela po wyborach parlamentarnych, nasz związek rozważa konieczność podjęcia, w odpowiednim czasie, zdecydowanej akcji protestacyjnej, z marszem protestacyjnym w Warszawie włącznie.
Ustalono, że w kwietniu b.r. odbędzie się szkolenie wyjazdowe Zarządu Oddziału i aktywu związkowego.

Łączna liczba wyświetleń