27 października, 2014

Dzień Edukacji Narodowej i 75 rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

23 października b.r. w wolsztyńskim Liceum Ogólnokształcącym odbyła się oddziałowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 75 rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Honorowym gościem uroczystości była nauczycielka TON Kol. Anna Hajduk – emerytowana nauczycielka języków obcych wolsztyńskiego ogólniaka, która w czasie okupacji hitlerowskiej, w swej rodzinnej Plancie, mając zaledwie 16 lat prowadziła tajne nauczanie młodszego rodzeństwa i dużej grupy dzieci z okolicznych folwarków.
Zaszczytem dla nas było także goszczenie członka Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczącej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów Kol. Haliny Olszewskiej oraz Starosty Wolsztyńskiego Ryszarda Kurpa, Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego, zastępcy Burmistrza Justyny Mikołajewskiej, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych Katarzyny Lulkiewicz i redaktor naczelnej Głosu Wolsztyńskiego Anny Domagalskiej.
Podczas uroczystości kol. Olszewska wręczyła pani prof. Annie Hajduk list okolicznościowy od prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza oraz statuetkę – miniaturę pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Listy gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki nasza związkowa Koleżanka otrzymała także od Starosty Wolsztyńskiego, Burmistrza Wolsztyna i Zarządu Oddziału ZNP.
Odznaki za 50 letnią przynależność do ZNP otrzymały Koleżanki: Małgorzata Jobke, Bronisława Poźniak i Weronika Wojtkowiak. Jak co roku wręczono także listy gratulacyjne Koleżankom i Kolegom, którzy w bieżącym roku obchodzą swoje jubileusze 85, 80, 75 i 70 rocznicy urodzin: Mirosławie Pogonowskiej, Krystynie Chałupce, Kazimierzowi Wawrzynowiczowi, Teresie Horowskiej, Marii Robak, Janinie Wolnik, Jadwidze Smolak i Weronice Wojtkowiak.
Z rąk Starosty Wolsztyńskiego i Burmistrza Wolsztyna listy gratulacyjne otrzymali również prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie Kol. Sławomir Wieczorek i przewodnicząca Oddziałowej sekcji Emerytów i Rencistów kol. Jolanta Witkowska.
Uroczystość uświetniła piękna część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie przygotowana przez Koleżanki: Alicję Czeszak i Mirosławę Filipowiak.
Główną organizatorką uroczystości był Kol. Jolanta Witkowska - przewodnicząca sekcji Emerytów i Rencistów.

20 października, 2014

Pani Anna Hajduk honorowym gościem wielkopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej

 

17 października w Sali Białej Hotelu Bazar w Poznaniu odbyły się wielkopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem spotkania był Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Jednym z elementów uroczystości były obchody 75 rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Z tego też powodu honorowymi gośćmi byli nauczyciele, którzy podczas II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie. Wśród nich Pani prof. Anna Hajduk – nasza związkowa Koleżanka. Pani Annie towarzyszyli: Pan Ryszard Kurp – Starosta Wolsztyński i Kol. Edward Laskowski – Honorowy Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie. W spotkaniu udział wzięli m.in. radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, który reprezentowała Kol. Joanna Wąsala – Prezes Okręgu Wlkp. ZNP
Warto pamiętać, że w podziemnym szkolnictwie na terenie Wielkopolski zaangażowanych było prawie półtora tysiąca nauczycieli i pracowników naukowych.
Uroczystość uświetnił koncert Marcina Wyrostka z towarzyszącym mu zespołem Coloriage. UWAGA! Zmiana adresu e-mail

Informujemy, że od dnia 20 października 2014 r. zmienia się nasz adres skrzynki mailowej.
Aktualny adres to:

wolsztyn@znp.edu.pl

Jednocześnie zapewniamy, że stary adres Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie będzie jeszcze funkcjonował i wszelka korespondencja kierowana na znpwolsztyn@wp.pl będzie do nas docierała. Stan taki zamierzamy utrzymać do końca roku 2014 r. Później pozostanie tylko nowy adres e-mail. Jednak już dzisiaj zachęcamy zainteresowane osoby i instytucje do kierowania korespondencji na adres wolszty@znp.edu.pl

17 października, 2014

Zmarła Maria Jankiewicz

13 października 2014 r.
zmarła
w wieku 73 lat

Kol. 
Maria Jankiewicz

wybitny pedagog,
nauczycielka wychowania muzycznego w szkołach wolsztyńskich, Kierownik wielu chórów szkolnych, wieloletni dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 
i Wolsztyńskiego Domu Kultury
Założycielka zespołów wokalnych Fiki Miki i Volstinella 
oraz Zespołu Pieśni i Tańca w Kębłowie.
Autorka doskonałych choreografii i reżyser licznych - wielkich - widowisk artystycznych.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!
Pogrzeb Kol. Marii odbył się 16 października b.r. w Białośliwiu

Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie 

  

09 października, 2014

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2014

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Koleżankom i Kolegom

Dyrektorkom i Dyrektorom

Nauczycielkom i Nauczycielom

Pracownikom Administracji i Obsługi

Życzymy

zdrowia, szczęścia, wytrwałości, radości i sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Życzymy

by nigdy nie zabrakło Wam sił fizycznych i duchowych koniecznych do wykonywania Waszej pracy 
– trudnej - ale też obfitującej w wiele niespotykanych gdzie indziej satysfakcji.

Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie 

06 października, 2014

Wspomnienie o Koledze Florianie Antkowiaku

Florian Antkowiak 
urodził się 21 kwietnia 1931 r. w Kiszewie pow. Oborniki Wlkp. 1 września 1938 r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Strzałkowie. Podczas okupacji hitlerowskiej kontynuował naukę na kompletach tajnego nauczania prowadzonych przez jego starszą siostrę Helenę. Szkołę Powszechną ukończył w Strzałkowie w 1946 r. Dalszą naukę kontynuował w Gimnazjum Handlowym w Słupcy, a następnie w Liceum Pedagogicznym w Morzysławiu koło Konina. W 1951 r. podjął pracę pedagogiczną w Bukowem w powiecie konińskim. Po odbyciu służby wojskowej kontynuował pracę nauczycielską w Gonicach powiat Września. Ukończył Studium Nauczycielskie a następnie studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 1959 roku zawarł związek małżeński z Melanią Kowalską, nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolsztynie. Od tego roku rozpoczął pracę w szkołach wolsztyńskich. Pierwszą jego wolsztyńską placówką była Szkoła Podstawowa nr 1, następnie szkoła Podstawowa nr 3 – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Przez szereg lat był nauczycielem historii w Zespole Szkół Zawodowych., gdzie kierował także zajęciami pozalekcyjnymi. Był wieloletnim kierownikiem Ogniska Metodycznego i wizytatorem metodykiem przy Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wolsztynie.
Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i społecznej w 1976 otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, a w1983 Nagrodę Specjalną Ministra oświaty i Wychowania.
Od początku swojej kariery zawodowej do ostatnich chwil życia był aktywnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, w szeregach którego pełnił funkcje: drużynowego, komendanta szczepu, członka Komendy Hufca ZHP Wolsztyn, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca, a ostatnio przez wiele lat komendanta Kręgu Instruktorów Seniorów „Dębowy Liść”.
W 1976 r. utworzył w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie Izbę Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły, której przez 30 lat był społecznym kustoszem i opiekunem.
W Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego wstąpił wraz z rozpoczęciem pracy nauczycielskiej, pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji od prezes ogniska szkolnego do członka Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów i członka Zarządu Oddziału w Wolsztynie.
Jego pasją była muzyka – pięknie śpiewał i grał na akordeonie, dzięki czemu wiele spotkań związkowych zyskiwało na oprawie muzycznej.
Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień, m.in.:
  • Odznakę Honorową „Zasłużony dla Chorągwi Zielonogórskiej ZHP”
  • Odznakę „Przyjaciel Dziecka”;
  • Krzyż za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego”
  • Tytuł honorowy „Senior ZHP”;
  • Odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”;
  • Złoty Krzyż Zasługi;
  • Odznakę honorową „Zasłużony dla Wielkopolskiej Organizacji ZHP”;
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
  • Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego;
  • Tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego”.

Florian Antkowiak zmarł 3 października 2014 r. w Wolsztynie.

Kolego Florianie!

W naszej pamięci zapisałeś się na zawsze jako oaza spokoju, pogody ducha, wrażliwości i łagodności. Bardzo będzie nam brakowało Ciebie i melodii płynących z Twojego akordeonu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Koleżanki i koledzy
z wolsztyńskiego Oddziału ZNP

Zmarł Kolega Florian Antkowiak

Z głębokim żalem informujemy
że 3 października b.r.
zmarł
nasz związkowy Kolega
emerytowany nauczyciel 
Zespołu Szkół Zawodowych
Harcmistrz - instruktor 
Związku Harcerstwa Polskiego

FLORIAN
ANTKOWIAK

Pogrzeb Kolegi Floriana odbędzie się 7 października 2014 r. 
o godz. 12.30
na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Wolsztynie

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP i członków naszego Związku serdeczne wyrazy współczucia składamy córkom 
i najbliższym Kolegi Floriana

Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie

Łączna liczba wyświetleń