02 grudnia, 2015

Zmarła Koleżanka Teresa BogielczykZ głębokim żalem zawiadamiamy
że 25 listopada b.r. zmarła 
przeżywszy 78 lat
nasza związkowa Koleżanka 

Ś.P.
TERESA BOGIELCZYK

wieloletnia nauczycielka i kierownik 
Szkoły Podstawowej w Karpicku

W sobotę 28 listopada b.r. Koleżanka Teresa spoczęła na cmentarzu przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie


 
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Wolsztynie
składa najszczersze wyrazy współczucia 
Najbliższym 
naszej drogiej Koleżanki


 

01 grudnia, 2015

Razem dla gimnazjów


Razem dla gimnazjów!

Akcja zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie!
Wg ZNP, gimnazja należy doskonalić – nie likwidować. Poprawiać ich funkcjonowanie poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.
- Pojawia się coraz więcej lokalnych inicjatywach nauczycieli, Rad Pedagogicznych, uczniów, rodziców oraz samorządowców podejmowanych w obronie gimnazjów. Coraz częściej samorządowcy, deklarują chęć współpracy z ZNP na rzecz obrony gimnazjów i proszą o koordynowanie działań w tym zakresie. Dlatego powołujemy szeroką koalicję środowisk na rzecz gimnazjów pod hasłem: Razem dla gimnazjów!  –  poinformował dziś (24.11.2015) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
Dodał, że wciąż nie ma merytorycznych argumentów przemawiających za likwidacją gimnazjów. - Nie uznajemy argumentów sentymentalnych: „trzeba wrócić do starego systemu” i emocjonalnych: „bo w gimnazjach są problemy wychowawcze” – mówił szef Związku. Wyjaśniał, że dostępne badania, raporty i analizy pokazują, że choć gimnazja nie są wolne od mankamentów, to dobrze spełniają swoją rolę: wyrównują szanse edukacyjne, gimnazjaliści osiągają dobre wyniki (PISA), a z przemocą rówieśniczą częściej mamy do czynienia w szkołach podstawowych niż w gimnazjach. Poza tym, gimnazja pod względem infrastruktury, należą do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkół w Polsce.
Prezes ZNP przedstawił konsekwencje systemowej likwidacji gimnazjów. Są to m.in.:
- głębokie zmiany w przepisach prawa w zakresie struktury systemu oświaty,
- zmiana zakresu obowiązku nauki (dotychczas obowiązywał do ukończenia gimnazjum), skrócenie okresu obowiązku szkolnego z 9 do 8 lat,
- opracowanie i wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia do wszystkich reorganizowanych etapów edukacyjnych oraz nowych podręczników szkolnych dostosowanych do nowej podstawy programowej,
- zmiana regulacji dotyczących oceniania w poszczególnych typach szkół, w tym projektu edukacyjnego w gimnazjum,
- reorganizacja egzaminów zewnętrznych (likwidacja egzaminu gimnazjalnego, modyfikacja/likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty, modyfikacja egzaminu maturalnego),
- subwencjonowanie szkół (likwidacja wag dla gimnazjów),
- zmiana ramowych planów nauczania we wszystkich typach szkół,
- zmiana rozporządzenia o ramowych statutach, nowelizacje wszystkich statutów szkolnych.
Zdaniem ZNP, pomysł likwidacji gimnazjów niesie wiele zagrożeń. Oto tylko niektóre z nich:
- wygaszanie gimnazjów od najbliższego roku szkolnego oznacza zaprzestanie naboru do klas pierwszych gimnazjum, zatrzymanie absolwentów klas szóstych w szkole podstawowej na dodatkowe dwa lata po zakończeniu realizacji podstawy programowej bez materiału programowego, funkcjonowanie od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych równolegle dwóch typów klas pierwszych,
- wygaszanie gimnazjów po zakończeniu cyklu kształcenia uczniów wg rozpoczętych podstaw programowych oznacza zaprzestanie naboru od roku 2019/2020, brak gimnazjów od roku 2021/2022,
- pogłębią się problemy wychowawcze w szkołach podstawowych,
- dorobek edukacyjny wielu gimnazjów zostanie zaprzepaszczony.
Prezes Związku mówił również o kosztach związanych z wprowadzeniem zmian, które wynikają m.in. z:
- konieczności powołania ekspertów do opracowania nowych podstaw programowych,
- opracowania i wdrożenia w szkołach nowych programów nauczania,
- wymiany podręczników, konieczności wycofania dotychczasowych podręczników i zrefundowania z funduszy publicznych nowych podręczników.
- Samorządy alarmują, że zmiany spowodują zmniejszenie środków finansowych z subwencji dla gmin z tytułu skrócenia o jeden rocznik edukacji w szkołach przez nie prowadzonych – mówił prezes ZNP. - Nauczyciele obawiają się o pracę. Nie uspokajają ich zapewnienia minister edukacji, ponieważ o pracy w konkretnej szkole decyduje organ prowadzący z dyrektorem placówki a nie resort edukacji.
Prezes Związku przedstawił harmonogram działań ZNP na rzecz obrony gimnazjów:
- przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie pod hasłem „Razem dla gimnazjów”,
- przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli gimnazjów,
- wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o powołanie Okrągłego Stołu w sprawie oświaty,
- wystąpienie do Piotra Dudy z wnioskiem o zorganizowanie specjalnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego ws. projektowanych zmian w edukacji,
- zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem partnerów społecznych w postaci przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych ws. projektowanych zmian w edukacji,
- 7 grudnia br. ZNP zorganizuje dyskusję panelową z udziałem ekspertów, samorządowców, praktyków, przedstawicieli MEN i członków ZNP.

Łączna liczba wyświetleń