21 grudnia, 2016

SPÓR ZBIOROWY – STRAJK. Krok po kroku

20 grudnia 2016 r. Zarząd Główny ZNP zdecydował, że rozpoczyna procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego. Strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego!
Przyczyną decyzji ZG ZNP jest niespełnienie postulatów ZNP dotyczących:
- wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego,
- zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty.
Dlatego Zarząd Główny ZNP postanowił od 20 grudnia br. rozpocząć procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP.
Procedura wejścia w spór zbiorowy - szczegółowo opisana w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – jest wieloetapowa. Trzeba ją przeprowadzić zgodnie z prawem, bo tylko wówczas ewentualny strajk będzie legalny.
Dlaczego spór zbiorowy a nie od razu strajk?
Strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego. Legalny strajk może być zorganizowany tylko w ramach sporu zbiorowego. Dlatego najpierw należy wejść w spór zbiorowy z pracodawcą. Dla pracowników oświaty pracodawcą jest dyrektor szkoły / placówki oświatowej.
Czego dotyczy spór zbiorowy?
Spór zbiorowy może dotyczyć: warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych, praw i wolności związkowych pracowników. Żądania ZNP mieszczą się w ustawowych wymogach.
Etapy sporu zbiorowego
1.      Zgłoszenie żądań
Spór zbiorowy rozpoczyna się w dniu przekazania pracodawcy żądań przez organizację związkową (pisemnie).
2.      Rokowania
Niespełnienie przez pracodawcę żądań (w terminie nie krótszym niż 3 dni) skutkuje podjęciem rokowań. Ich celem jest dojście przez strony do porozumienia.
3.      Mediacje
      W przypadku braku porozumienia na etapie rokowań spór przechodzi na etap mediacji, polegających na negocjacjach z udziałem niezależnego mediatora.
4.      Strajk ostrzegawczy
      W trakcie mediacji (nie wcześniej niż 14 dni od wszczęcia sporu zbiorowego) może być zorganizowany strajk ostrzegawczy. Nie jest on obowiązkowy.
5.      Arbitraż
Po zakończeniu etapu mediacji można ewentualnie poddać spór zbiorowy pod rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu społecznego (przy sądzie okręgowym lub Sądzie Najwyższym).
6.      Strajk
Dopiero nieosiągnięcie porozumienia, rozwiązującego spór zbiorowy w trakcie mediacji, otwiera drogę
do zorganizowania strajku.
Kalendarium
Zgodnie z uchwałą ZG ZNP:
- do 16 stycznia 2017 r. oddziały ZNP występują do pracodawców, czyli dyrektorów szkół z żądaniami, które znajdują się w załączniku do uchwały ZG ZNP;
- Związek domaga się ich spełnienia w terminie 5 dni.
Ze względu na wieloetapowość sporu zbiorowego oraz ferie zimowe przypadające w okresie styczeń-luty, ewentualne powstrzymanie się od pracy nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi - jednocześnie w całym kraju - jest możliwe dopiero po 28 lutego 2017 r. (to jednak nie oznacza, że poszczególne szkoły nie mogą strajkować wcześniej).

20 grudnia, 2016

Zmarł Kol. Janusz Zając


Prezydencie, nie podpisuj!


Pikietę 19.12.2016 pod hasłem „Prezydencie! Nie podpisuj złej zmiany dla polskiej edukacji” zorganizował ZNP razem z Koalicją „NIE dla chaosu w szkole” i ruchem „Rodzice przeciwko reformie edukacji”, by pokazać swój sprzeciw wobec reformy edukacji i zaapelować do Prezydenta RP o weto.

Całość  artykułu dostępna TUTAJ


źródło: Strona ZG ZNP

Boże Narodzenie 2016


Zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie

14 grudnia b.r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie.
Podczas zebrania analizowano stan organizacyjny naszego oddziału.
Podsumowano nasz udział w manifestacji w obronie polskiej oświaty, która odbyła się 19 listopada 2016 r. w Warszawie, oraz efekty dotychczasowych działań protestacyjnych podejmowanych przez ZNP.
Wyjaśniono nieprawdziwe, podawane przez media, informacje dotyczące np. ilości osób biorących udział w manifestacji i domniemanej flagi narodowej na kopcu kredy, która w efekcie okazała się transparentem nie mających nic wspólnego z flagą.
Omawiano potrzebę dalszych działań protestacyjnych, w tym ewentualność strajku, możliwość wysyłania kartek z życzeniami do posłów i inne. Prezes oddziału przedstawił kilka realnych zagrożeń dla nauczycieli i pracowników szkół, jakie niesie ze sobą reforma.
Na początek marca 2017 r.ustalono termin szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Przeanalizowano zawartość strony internetowej oddziału.
Na zakończenie zebrania prezes Sławomir Wieczorek i honorowy prezes Edward Laskowski  złożyli uczestnikom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zaś wiceprezes Anna Ciesielska przekazała wszystkim drobne upominki.

16 grudnia, 2016

PIKIETA: Prezydencie! Nie podpisuj!


W poniedziałek, 19 grudnia br. ZNP organizuje razem z Koalicją „NIE dla chaosu w szkole” i ruchem „Rodzice przeciwko reformie edukacji” pikietę przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, by pokazać swój sprzeciw wobec reformy edukacji i zaapelować do Prezydenta RP o weto.
Pikieta odbędzie się pod hasłem „Prezydencie! Nie podpisuj złej zmiany dla polskiej edukacji”.
Uczestnicy pikiety pragną wręczyć Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie:
- paczkę na święta, czyli ponad 250 tysięcy podpisów zebranych w obronie obecnego ustroju szkolnego i gimnazjów,
- kartki z życzeniami: „Prezydencie! Nie podpisuj złej zmiany dla polskiej edukacji”.
Organizatorzy wystąpili do Kancelarii Prezydenta RP z wnioskiem o spotkanie z Panem Prezydentem w poniedziałek, 19 grudnia w celu przedstawienia swoich argumentów oraz złożenia kolejnego wniosku o zawetowanie przyjętych przez Sejm ustaw wprowadzających reformę edukację (pierwszy wniosek o weto został złożony 19 listopada br.).
Wg ZNP, reforma edukacji:
- jest nieuzasadniona i nieprzemyślana,
- wprowadza wieloletni chaos organizacyjny i programowy,
- naraża dziesiątki tysięcy nauczycieli na utratę pracy,
- koszt jej wprowadzenia poniosą samorządy (tylko w dwóch pierwszych latach wyniesie on 985 mln zł).
Następnie Zarząd Główny ZNP podejmie decyzję o kształcie dalszych działań w ramach prowadzonej przez ZNP akcji protestacyjnej.
APEL KOALICJI NIE DLA CHAOSU W SZKOLE: organizujcie pikiety 19 grudnia (TUTAJ)

źródło: strona internetowa ZG ZNP

15 grudnia, 2016

Gaśnie kaganek oświaty. Wysyłajmy kartki do Prezydenta RP

14 grudnia Sejm przyjął reformę edukacji. 19 grudnia PIKIETA!

Prawo i Sprawiedliwość - we właściwym dla siebie stylu – w nocy 14 grudnia, wyłączając mikrofony, przepychając na siłę i nie odpowiadając na pytania, wygrało głosowanie i uchwaliło nowe prawo oświatowe. Apelujemy: Panie Prezydencie! Nie podpisuj złej zmiany dla polskiej edukacji!
Swoją decyzją partia rządząca zlekceważyła:
- miliony uczniów i rodziców, skazując ich na wieloletni chaos programowy i organizacyjny;
- dziesiątki tysięcy nauczycieli zagrożonych utratą pracy i redukcjami zatrudnienia;
- samorządy i lokalne społeczności skupione wokół gimnazjów i zmuszone do poniesienia kosztów zmian.
W poniedziałek, 19 grudnia o godz. 17.00 spotykamy się wszyscy przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, gdzie będziemy demonstrować swój sprzeciw wobec ustawy i apelować do Prezydenta RP o weto.
Następnie Zarząd Główny ZNP podejmie decyzję o kształcie dalszych działań.
Cały czas można podpisywać petycję w obronie polskiej szkoły.
Nie jesteśmy sami!
Od: ZOW ZNP
Wysłane: 15 grudnia 2016 12:19
Temat: Wysyłajmy kartki do Prezydenta RP
 


Wysyłajmy kartki do Prezydenta RP!
14 grudnia w nocy Sejm przyjął reformę edukacji. Teraz ustawy trafiły do Senatu. Być może w najbliższy weekend trafią one do Kancelarii Prezydenta.
Wysyłajmy kartę z życzeniami do Prezydenta RP: „Prezydencie! Nie podpisuj złej zmiany dla polskiej edukacji”.


JAK WYSŁAĆ KARTKĘ
I. MAIL
1. Skopiuj adres:
listy@prezydent.pl
i wyślij ze swojej skrzynki mailowej kartkę z życzeniami.
II Media społecznościowe: wyślij kartkę poprzez stronę na Facebooku lub profil na Twitterze
https://twitter.com/prezydentpl14 grudnia, 2016

Wysyłajmy kartki do posłów i posłanek

Kartki do posłów i posłanek
Nie głosujcie nad złą zmianą dla polskiej edukacji. Wysyłajmy kartki z takimi życzeniami. W Sejmie trwają finalne prace nad nowym prawem oświatowym.
13 grudnia rozpoczęło się przedostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu (ostatnie odbędzie się 16 grudnia), podczas którego odbywa się drugie czytanie rządowego projektu ustaw: Prawo oświatowe i ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe. Oba dokumenty staną się podstawą do likwidacji gimnazjów.
Dziś (14 grudnia) o godz. 10.00 sejmowe komisje edukacji oraz samorządu rozpatrzą poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania.
Potem projekty ustaw trafią do Senatu (zaplanowano dwa posiedzenia 16.12 oraz 20 - 21.12). Ponieważ czasu na pracę nad nimi nie ma wiele, być może PiS spróbuje przeprowadzić obie ustawy przez Senat tak, by jeszcze przed świętami dokumenty trafiły do Kancelarii Prezydenta.
Naszym życzeniem jest natomiast, by posłowie nie poparli złych ustaw.  Dlatego tak ważne jest zademonstrowanie, że nie zgadzamy się na wprowadzenie tych zmian.
JAK WYSŁAĆ KARTKĘ
E-MAIL
1. Na stronie Sejmu znajduje się lista wszystkich posłów i posłanek z adresami mailowymi parlamentarzystów:
Należy skopiować adres mailowy posła/posłanki i wysłać ze swojej skrzynki mailowej kartkę z życzeniami.
FACEBOOK
1. Wybierz jedną z kartek. Wejdź na jej/jego stronę na Facebooku lub profil na Twitterze.
2. Wybierz opcję: wyślij wiadomość. Dodaj zdjęcie i prośbę o wycofanie poparcia dla ustaw.
3. Wyślij wiadomość, poinformuj znajomych, udostępniaj!

12 grudnia, 2016

Podpisz petycję w obronie polskiej szkoły

Petycja w obronie polskiej szkoły

Prosimy wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili o podpisanie petycji w obronie polskiej szkoły.
Zamiast doskonalić obecny system oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, bez żadnych konsultacji, ignorując wyniki badań międzynarodowych, świadczących o wysokich osiągnięciach edukacyjnych polskich uczniów, postanowiło zburzyć struktury szkolnictwa.
Zostawmy strukturę systemu oświaty w spokoju. Zacznijmy ten system wspierać i racjonalnie doskonalić, zamiast go burzyć!
źródło: strona internetowa ZG ZNP

Petycja dostępna TUTAJ
 

11 grudnia, 2016

Mikołajkowe spotkanie SEiRW środę 07 grudnia nasi Emeryci i Renciści spotkali się w Klubie "Bez Atu" Wolsztyńskiego Domu Kultury. Spotkanie,  wykonaniem pięknych kolęd i piosenek o tematyce świątecznej i zimowej, uświetnił zespół wokalny "Miniforte" prowadzony przez Pana Leszka Tomiaka.
Prezes Sławomir Wieczorek złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne, a także przekazał najważniejsze informacje dotyczące spraw, którymi aktualnie żyje ZNP.
Z rąk przewodniczącej Sekcji Kol. Jolanty Witkowskiej uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki.

06 grudnia, 2016

Gratulujemy uczniom i nauczycielom takich osiągnięć

 Gratulujemy uczniom i nauczycielom takich osiągnięć: Polska powyżej średniej OECD! Nadal jesteśmy liderami: plasujemy się bardzo wysoko na świecie! Polska wciąż utrzymuje się w czołówce krajów Unii Europejskiej!
Badanie PISA2015 po raz pierwszy było przeprowadzane w formie komputerowej na taką skalę.
Tymczasem polscy uczniowie rzadziej od uczniów z innych krajów korzystają z nowych technologii w szkole. Stąd te wyniki: nieco słabsze niż w 2012 roku (choć wyniki spadły w całej czołówce)...

Całość artykułu dostępna TUTAJ Źródło: strona ZG ZNP

Ogólnopolska Manifestacja STOP REFORMIE 19.11.2016 r. (video)


Ogólnopolska Manifestacja 
19 listopada 2016 r.
STOP REFORMIE!

04 grudnia, 2016

Posłowie PiS i PO nie poparli poprawek ZNP

Szkoła samorządowa dla wybranych

Sejm: posłowie PiS i PO nie poparli poprawek ZNP gwarantujących szkołę samorządową.
Art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Wskazuje on jednocześnie katalog tych zadań. Mieszczą się w nim między innymi: lokalny transport zbiorowy, ochrony zdrowia, pomocy społeczna, kultura, budownictwo mieszkaniowe, edukacja...
Całość artykułu dostępna TUTAJ

01 grudnia, 2016

Projekt podstawy programowej dla szkół podstawowych.

Projekt podstawy

30 listopada br. ministerstwo edukacji opublikowało tylko projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Do 9 grudnia - w ramach prekonsultacji - wszyscy mogą zgłaszać uwagi. Potem projekty rozporządzeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ramowych planów nauczania będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Ministerstwo przewiduje, że projekty rozporządzeń będą podpisane w drugiej połowie lutego. W tym samym czasie – w oparciu o konsultowane projekty – nad podręcznikami mają pracować wydawcy...

Cały artykuł dostępny TUTAJ

Pierwsze czytanie projektów ustaw - pikieta przed Sejmem


W dniu pierwszego czytania projektów ustaw wprowadzających reformę edukacji przed Sejmem protestowali nauczyciele, rodzice, samorządowcy i eksperci zajmujący się edukacją...

Całość artykułu dostępna TUTAJ

Nasz apel do Pani Premier

2016-11-30 15:41:13

ZNP do Pani Premier

Apeluje o wycofanie się z planowanej prywatyzacji szkół.
Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do premier Beaty Szydło z wnioskiem o:
- wycofanie się z planowanej prywatyzacji szkół samorządowych,
- wycofanie się z propozycji wprowadzenia nowego standardu w systemie oświaty zwalniającego jednostki samorządu terytorialnego z obowiązku prowadzenia więcej niż jednej szkoły,
- zagwarantowanie rodzicom konstytucyjnego prawa posłania swych dzieci do szkoły prowadzonej przez podmiot publiczny,
- wycofanie się ze wspierania gmin, które wyzbyły się wszystkich szkół.
UZASADNIENIE
W art. 1 projektu ustawy Prawo oświatowe, przesłanego przez Radę Ministrów do prac parlamentarnych, zawarto szeroki, bo aż...

Całość artykułu dostępna TUTAJ

Łączna liczba wyświetleń