24 listopada, 2015

Zebranie Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi


Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie odbyło się zebranie Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. W zebraniu uczestniczył prezes Oddziału Kol. Sławomir Wieczorek.
Przewodniczący Sekcji Kol. Konrad Duszyński zreferował działania podejmowane przez niego, Zarząd SPAiO i Zarząd Oddziału w sprawie wzrostu wynagrodzeń. Omówił także efekty tych działań (przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wzrosną o 6%). Nakreślono także kierunek dalszych prac zarządu sekcji.
Ustalone zostały najważniejsze szczegóły dotyczące świątecznego spotkania członków Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi.

23 listopada, 2015

Stanowisko ZNP w sprawie gimnazjów

 
Stanowisko ZNP w sprawie gimnazjów

Uchwała ZG ZNP ws. projektowanych zmian ustroju szkolnego
Załącznik do Uchwały Nr 19/2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie projektowanych zmian ustroju szkolnego
Stanowisko ZNP ws. projektowanych zmian ustroju szkolnego
System oświaty zapewniający właściwą edukację dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych filarów państwa, a każda jego przebudowa znacząco wpływa zarówno na życie obywateli, jak i całą wspólnotę społeczną. Edukacja to obszar wymagający szczególnej troski ze strony nas wszystkich...

Z całością stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektowanych zmian ustroju szkolnego można się zapoznać (TUTAJ) na stronie ZG ZNP

17 listopada, 2015

Akcja protestacyjna zawieszona

Poniżej cytujemy stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie akcji protestacyjnej ZNP:

"Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia zawiesić akcję protestacyjną ZNP na czas związany z procedurami tworzenia nowej Rady Ministrów RP.
Jednocześnie Prezydium Zarządu Głównego ZNP oczekuje spotkania z nowym Ministrem Edukacji Narodowej w możliwie najszybszym czasie po otrzymaniu przez Radę Ministrów RP wotum zaufania.
Od efektów tego spotkania Prezydium Zarządu Głównego ZNP uzależnia dalsze działania protestacyjne Związku Nauczycielstwa Polskiego."

Stanowisko podpisał
Prezes Zarządu Głównego ZNP
Sławomir Broniarz

 

Wyniki ankiety w sprawie likwidacji gimnazjów - Gmina Wolsztyn


Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego poprosił nauczycieli gimnazjów z całej Polski o wyrażenie, poprzez wypełnienie ankiety, swojej opinii w kwestiach związanych z planowaną likwidacją ich szkół. Na terenie naszej gminy w badaniach tych wzięło udział 88 nauczycieli.

Poniżej prezentujemy pytania ankietowe i wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli gimnazjów na terenie Gminy Wolsztyn:

 1. Czy obawia się Pani/Pan zwolnienia z pracy z powodu braku godzin dla wszystkich nauczycieli w zreorganizowanych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych?
  Odp. TAK – 83 osoby
  Odp. NIE – 5 osób

 2. Czy zdaniem Pani/Pana, w przypadku likwidacji gimnazjów będzie istniała możliwość podjęcia pracy w szkole podstawowej lub liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy?
  Odp. TAK – 12 osób
  Odp. NIE – 76 osób

 3. Czy Pani/Pana zdaniem, nauczyciele są gotowi od najbliższego roku szkolnego wdrożyć zapisy nowej podstawy programowej dla szkół wszystkich typów?
  Odp. TAK – 5 osób
  Odp. NIE – 81 osób

 4. Czy Pani/Pana zdaniem, przeniesienie uczniów z gimnazjów do szkół podstawowych rozwiąże problemy w pracy wychowawczej?
  Odp. TAK – 4 osoby
  Odp. NIE – 83 osoby

 5. Czy problemy wychowawcze w gimnazjum można by skutecznie rozwiązywać przy większym wsparciu psychologów, pedagogów i innych specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole?
  Odp. TAK – 83 osoby
  Odp NIE – 4 osoby

 6. Czy w gimnazjum można wypracować dobre wyniki edukacyjne?
  Odp. TAK – 86 osób
  Odp. NIE – 2 osoby

 7. Czy Pani/Pana zdaniem, korzystną zmianą społeczną będzie zakończenie obowiązku szkolnego na szkole podstawowej?
  Odp. TAK – 7 osób
  Odp. NIE – 77 osób

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uzyskane w ten sposób opinie zostaną wykorzystane w dalszych działaniach Związku Nauczycielstwa Polskiego na rzecz środowiska oświatowego.

11 listopada, 2015

Odwiedziny u Państwa Laskowskich

 W dniu dzisiejszym Kol. Anna Ciesielska i Kol. Sławomir Wieczorek odwiedzili Państwa Danutę i Edwarda Laskowskich.
Stan zdrowia nie pozwolił Państwu Laskowskim uczestniczyć w oddziałowej uroczystości z okazji 110 lecia ZNP, a przecież oboje są twórcami niezłego kawałka historii naszego Oddziału. Ponadto Pani Danuta w bieżącym roku obchodzi swój jubileusz.
Nasi prezesi przekazali Pani Danucie i Panu Edwardowi życzenia od Kolegów i Koleżanek z Zarządu Oddziału i Sekcji Emerytów i Rencistów, wraz z okolicznościowymi listami.

Narodowe Swięto NiepodległościDzisiaj, podczas powiatowych obchodów Narodowego Swięta Odzyskania Niepodległości delegacja Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. W skład delegacji wchodzili: Kol. Anna Ciesielska - wiceprezes zarządu, Kol. Elżbieta Puzicka - członek zarządu oraz Kol. Sławomir Wieczorek prezes wolsztyńskiego oddziału ZNP.


04 listopada, 2015

110 lat ZNP w Polsce i 87 lat ZNP w Wolsztynie


Dzisiaj w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Ireny Pfeifer w Wolsztynie odbyła się uroczystość z okazji 110 lecia istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Piotr Krajewski - wicestarosta wolsztyński oraz Pani Beata Ślebioda - Sekretarz Gminy Wolsztyn, która reprezentowała Burmistrza Wolsztyna Pana Wojciecha Lisa.  Prócz wymienionych wyżej Gości, w uroczystości uczestniczyli Państwo Dyrektorzy placówek oświatowych, będący członkami naszego Związku oraz członkowie Zarządu Oddziału i Sekcji Emerytów i Rencistów działającej przy wolsztyńskim Oddziale ZNP.

Uroczystość prowadził Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie Kol. Sławomir Wieczorek. Po części wstępnej uczestnicy obejrzeli prezentację ujmującą w skondensowanej formie historię naszego Związku ze szczególnym  uwzględnieniem historii Związku Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Wolsztyńskiej. Następnie głos zabrali przedstawiciele samorządów - powiatowego i gminnego, którzy w ciepłych słowach podsumowali dotychczasową współpracę ZNP z władzami. Z wieloletnią życzliwość, zrozumienie i pracę dla dobra wolsztyńskiej oświaty, obu samorządom podziękował Prezes Oddziału Sławomir Wieczorek
Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie Koleżankom: Teresie Kmiećkowiak, Stefanii Zawiei, Joannie Adamczak oraz Halinie Wachowiak odznak za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz gratulacji i życzeń jubileuszowych dla Kol. Kol.: Róży Kruk, Danuty Laskowskiej, Marii Walkowiak, Haliny Plury, i Marka Michalika. Wymienione Koleżanki i Kolega prócz odznak i okolicznościowych listów, z rąk Pani Sekretarz Gminy Wolsztyn otrzymali także drobne upominki  od Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa.
Uroczystość uświetniła swoim występem młodzież z wolsztyńskiego Gimnazjum nr 2, która zaprezentowała się we wzruszającym spektaklu "Ta nasza młodość" przygotowanym pod kierownictwem Pani Anny Antkowiak i Pana Krzysztofa Olszewskiego.
Koleżanka Anna Ciesielska w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie podziękowała, nieobecnemu na uroczystości, Honorowemu Prezesowi Oddziału - Koledze Edwardowi Laskowskiemu, za wieloletnie sprawne kierowanie oddziałem i stałą gotowość do pomocy w, nie zawsze łatwej, codziennej, pracy Zarządu. Podziękowania za bieżące kierowanie Oddziałem otrzymał także aktualny prezes Kol. Sławomir Wieczorek.
Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek do sali klubu "Bez Atu" w Wolsztyńskim Domu Kultury.

W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy w znaczący sposób przyczynili się do godnej i sprawnej organizacji uroczystości: Pani Agnieszce Pilarek - Szumskiej - dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Ireny Pfeifer w Wolsztynie, Panu Mariuszowi Urbanowi - dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie, Panu Tomaszowi Kaczmarkowi - dyrektorowi Gimnazjum w Kębłowie, Panu Jarosławowi Świrszczowi - dyrektorowi Wolsztyńskiego Domu Kultury, Twórcom spektaklu "Ta nasza Młodość" - Pani Annie Antkowiak i Panu Krzysztofowi Olszewskiemu oraz wykonawcom - Uczniom Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie.

W imieniu
Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie 
Prezes Oddziału
Sławomir Wieczorek
03 listopada, 2015

5 powodów, dla których nie należy likwidować gimnazjów

5 powodów, dla których nie należy likwidować gimnazjów


1. Problemy nie znikną
Nie rozwiąże to istniejących problemów, lecz stanie się źródłem kolejnych, generując napięcia i niepokój zarówno wśród rodziców, jak i uczniów. Gimnazja trzeba wspierać m.in. poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas...

Z całością artykułu można się zapoznać na stronie ZG ZNP - TUTAJ
 

02 listopada, 2015

Uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP i Sekcji Emerytów i Rencistów

Członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie oraz członków oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów zapraszamy na uroczyste posiedzenie obu gremiów z okazji 110 rocznicy powstania naszego Związku. Posiedzenie odbędzie się w środę 4 listopada w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im Ireny Pfeifer w Wolsztynie o godzinie 11.00.

Łączna liczba wyświetleń