30 czerwca, 2015

Wyniki klasyfikacji rocznej p. minister

 30 czerwca 2015 r. przedstawiciele ZNP - podczas wyjazdowego posiedzenia rządu, które odbędzie się w Katowicach - przekażą na ręce pani premier świadectwo jakie nauczyciele z ZNP przygotowali dla minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej.
Świadectwo wręczy Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes ZNP na Śląsku, która razem z grupą związkowców uda się do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 we wtorek, 30 czerwca o godz.14.45.

21 czerwca, 2015

Jutro popłyniemy daleko...

...Jutro popłyniemy daleko,
jeszcze dalej niż te obłoki,
pokłonimy się nowym brzegom,
odkryjemy nowe zatoki...

Dzisiaj – najdłuższy dzień w roku – zaczyna się lato, a to nieomylny znak zbliżających się wakacji.

Wspaniałych rejsów ku nowym brzegom,

najciekawszych wakacyjnych odkryć i wypraw,

pogody zgodnej z indywidualnymi życzeniami,

bezpiecznego wypoczynku
po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy,

na zbliżające się wakacje

życzy
Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie

Zebranie Zarządu Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

16 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie odbyło się zebranie Zarządu oddziałowej  Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Podczas zebrania omawiano oczekiwania dotyczące podwyżek płac oraz konieczności ujednolicenia nazewnictwa stanowisk pracy, szczególnie w zakresie stanowisk administracyjnych. Postanowiono w tej sprawie skierować pismo do Burmistrza Wolsztyna Pana Wojciecha Lisa.
Poza tym omawiano udział członków sekcji w przedsięwzięciach Oddziału ZNP w Wolsztynie planowanych na rok bieżący oraz zasady planowania zebrań Zarządu i zebrań ogólnych SPAiO.

Od września protest

Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę ws. wszczęcia sporu zbiorowego od 1 września br. – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej 17 czerwca. - Dajemy rządowi dwa miesiące na spełnienie naszych żądań. Jeśli rząd nie podejmie rozmów do 24 sierpnia, od 1 września wejdziemy w spór zbiorowy. Oczekujemy konkretów, nie obietnic. A konkrety są zapisywane w budżecie.
W uchwale Prezydium ZG ZNP, czytamy, że „w związku z dalszym brakiem woli prowadzenia dialogu społecznego przez Ministra Edukacji Narodowej, podjęte zostaną działania zmierzające do wszczęcia 1 września 2015 roku sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego w przypadku, gdy postulaty ZNP nie zostaną spełnione przez Ministra Edukacji Narodowej do 24 sierpnia 2015 roku”.
Żądania ZNP są następujące:
1.         zachowanie, wynikających z ustawy Karta Nauczyciela (w brzmieniu obowiązującym 1 września 2014 r.), uprawnień nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych;
2.         podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych;
3.         zahamowanie - prowadzącego do pogorszenia warunków pracy i wynagradzania pracowników oświaty - przekazywania przez samorządy szkół i placówek oświatowych;
4.         zapewnienie uprawnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Zgodnie z prawem, pracodawcą nauczyciela jest szkoła lub zespół szkół. Dlatego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, spór zbiorowy może być prowadzony ze szkołą (zespołem szkół), w której zatrudnieni są członkowie ZNP.
- Spór zbiorowy może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników. Dlatego nasze żądania są tak ściśle zdefiniowane – mówił Sławomir Broniarz.
Dodał, że nie jest to jednak protest tylko w sprawie podwyżek.
- Protestujemy przeciwko dezawuowaniu pracy nauczycieli, lekceważeniu i obrażaniu pedagogów.  Nie zgadzamy się na demontaż publicznych szkół prowadzonych przez samorządy, likwidację placówek i przekazywanie szkół stowarzyszeniom i fundacjom,  na pogorszenie warunków pracy i płacy nauczycieli. Na zwolnienia i bezrobocie w oświacie – wymieniał.
Wg szacunków ZNP, utratą pracy zagrożonych jest ok. 5 tysięcy nauczycieli. Najwięcej zwolnień będzie w woj. śląskim: 414 os., łódzkim: 303 i świętokrzyskim: 292 os. Ale to nie wszystko. Mamy do czynienia z ograniczaniem etatów na dużą skalę. Ta sytuacja dotyczy aż kilkunastu tysięcy nauczycieli w całym kraju, najwięcej w woj. świętokrzyskim: 1780 os., śląskim: 1646 os.

Od 1 września możliwy spór zbiorowy

Uchwała nr 7/2015 z 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego


Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 Statutu ZNP oraz § 3 uchwały nr 1/2015 Zarządu Głównego ZNP z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:
§ 1
W związku z dalszym brakiem woli prowadzenia dialogu społecznego przez Ministra Edukacji Narodowej, podjęte zostaną działania zmierzające do wszczęcia 1 września 2015 roku sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego w przypadku, gdy postulaty ZNP nie zostaną spełnione przez Ministra Edukacji Narodowej do 24 sierpnia 2015 roku.
§ 2
 1. Zobowiązuje się Sekretariat Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do sformułowania postulatów, których spełnienia ZNP oczekuje od Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Zobowiązuje się Sekretariat Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do przedłożenia Zarządowi Głównemu ZNP projektu żądań Związku Nauczycielstwa Polskiego, które zostaną zgłoszone w sporze zbiorowym o którym mowa w § 1.
 3. Postulaty, o których mowa w ust. 1, będą stanowiły załącznik do uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP
 
Załącznik do uchwały nr 7/2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego
Postulaty ZNP:
1.     Zachowanie, wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 1 września 2014 roku, uprawnień nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 tej ustawy.
2.      Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w pkt 1 oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.
3.     Zahamowanie - prowadzącego do pogorszenia warunków pracy i wynagradzania pracowników oświaty - procesu przekazywania przez samorządy do prowadzenia  przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego szkół i placówek oświatowych.
4.      Zapewnienie uprawnień wynikających z ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) nauczycielom zatrudnionymw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

10 czerwca, 2015

Zapraszamy na musical EVITA


Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie organizuje wyjazd na musical EVITA do Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
Spektakl odbędzie się 17 października 2015 r. o godz. 19.00. 
Wyjazd autokarem z Wolsztyna ok. godz. 16.30.
Członkowie ZNP pokrywają jedynie ceny biletów wstępu, które wynoszą:
85 zł - bilet normalny;
65 zł bilet ulgowy (dla emerytów).
W przypadku osób niezrzeszonych w naszym Związku, prosimy o wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł na pokrycie kosztów przejazdu.

Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmują prezesi ognisk ZNP w poszczególnych placówkach oświatowych 
do 23 czerwca b.r.
Autor: Andrew Lloyd Webber
Libretto: Tim Rice
Przekład: Andrzej Ozga


Evita jest opartą na faktach muzyczną biografią Evy Perón-Duarte – drugiej żony prezydenta Argentyny, Juana Peróna. Jest to najbardziej znane i najczęściej wystawiane dzieło Andrew Lloyda Webbera. Premiera odbyła się w Prince Edward Theatre na londyńskim West Endzie w dniu 21 czerwca 1978 roku. Rok później to niezwykłe dzieło pokazano na Broadwayu, gdzie zagrano je 1584 razy! Ogromnym sukcesem okazała się również wersja filmowa w reżyserii Alana Parkera, nominowana do pięciu Oscarów, gdzie w głównej roli wystąpiła Madonna, a partnerował jej Antonio Banderas.

26 września, po raz pierwszy w Poznaniu, pokażemy musical najsłynniejszego kompozytora musicalowego na świecie – Andrew Lloyda Webbera. Będzie to najnowsza muzyczna wersja spektaklu Evita, której londyńska premiera odbyła się w 2009 roku.  Zawiera ona piosenkę „You must Love me” skomponowaną dla Madonny na potrzeby filmu z 1996 roku.

Andrew Lloyd Webber jest twórcą najbardziej kasowych musicali na świecie, takich jak „Koty”, „Jesus Christ Superstar” czy „Upiór w operze”. Spektakl przygotują realizatorzy, pracujący wcześniej przy musicalu „Jekyll&Hyde”. Reżyserii podjął się Sebastian Gonciarz, autorem scenografii jest Mariusz Napierała, choreografii Paulina Andrzejewska, a kostiumów Agata Uchman. Kierownikiem muzycznym spektaklu został Piotr Deptuch. Musical zostanie przedstawiony w polskim tłumaczeniu Andrzeja Ozgi. Licencji na wystawienie musicalu udzieliła Teatrowi firma The Really Usefull Group. Obsada wyłoniona została w drodze castingu, na który zgłosiło się ponad 100 osób z całej Polski.


09 czerwca, 2015

Dzisiaj odbyło się zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie


Dzisiaj odbyło się ostatnie w bieżącym roku szkolnym zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie.
Naszym gościem był Adam Cukier – przewodniczący Powiatowej Rady SLD. Kol. Cukier zaprosił nas na spotkanie z europosłanką Krystyną Łybacką. Pani Łybacka będzie uczestniczyła w festynie, który odbędzie się w sobotę 13 czerwca w wolsztyńskim parku, zaś o godz. 13.00 spotka się z mieszkańcami Wolsztyna w Pałacu Wolsztyn.

Pozostałe zagadnienia poruszane podczas dzisiejszego zebrania to:
 • sprawozdanie z udziału 48 osobowej delegacji wolsztyńskich nauczycieli w marszu protestacyjnym, który miał miejsce w Warszawie 18 kwietnia. Prezes Sławomir Wieczorek przekazał podziękowania wszystkim uczestnikom wyjazdu. Szczególnie serdecznie podziękował Kol. Annie Ciesielskiej – wiceprezes Oddziału - za znakomite przygotowanie wyjazdu pod względem organizacyjnym; Kol. Henrykowi Gubernatowi – za perfekcyjne przygotowanie i przeprowadzenie części szkoleniowej oraz Kol. Robertowi Tomysowi – za znakomite poprowadzenie części turystycznej (szczegółowe informacje dot. wyjazdu do Warszawy odnajdą Państwo we wcześniejszych postach);
 • efekty kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w wolsztyńskich szkołach gminnych (treść pisma podsumowującego przeprowadzone kontrole dostępna jest we wcześniejszym wpisie);
 • elektroniczne wydanie Głosu Nauczycielskiego (także i tę informację odnaleźć można we wcześniejszym artykule oraz na stronie Zarządu Głównego ZNP);
 • stanowisko ZNP w sprawie ograniczania zatrudnienia nauczycieli przedszkoli (treść stanowiska dostępna TUTAJ);
 • działania Zarządu Głównego ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej;
 • przyjęto propozycję wyjazdu do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakl EVITA (więcej szczegółów wkrótce);
 • Zarząd zobowiązał prezesa Oddziału do złożenia na ręce burmistrza Wolsztyna pisma zawierającego propozycje podwyżek dla pracowników obsługi i administracji szkół;
 • Wiceprezes Anna Ciesielska omówiła stan przygotowań do wycieczki do Krakowa i na Słowację;
 • przyjęto zarys programu obchodów 110 lecia ZNP. Główną uroczystość zaplanowano na dzień 28 października 2015 r.
 • Prezes S. Wieczorek przekazał zebranym informacje dotyczące spotkania prezydium Oddziału z Kol. Ryszardem Kurpem wieloletnim Starostą Wolsztyńskim oraz informacje dotyczące zwolnień nauczycieli.

08 czerwca, 2015

Głos Nauczycielski w wersji elektronicznej

ewydanie.glos.pl

Już jest! Teraz Głos Nauczycielski dostępny jest w wersji na komputery stacjonarne, smartfony i tablety!
Wejdź na stronę: ewydanie.glos.pl
zaloguj się i pobierz dwa bezpłatne wydania!
Czytaj, kiedy chcesz, gdzie chcesz i na czym chcesz!Łączna liczba wyświetleń