03 września, 2017

Witamy nowy rok szkolny

Witamy Nowy Rok Szkolny
2017/2018

W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie wszystkim Nauczycielom i Pracownikom wolsztyńskiej oświaty składam najserdeczniejsze życzenia spokojnej i pełnej satysfakcji pracy w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Drogim Uczniom życzę, by nadchodzący czas był dla Was nie tylko czasem wytężonej pracy, ale także by niósł wiele radości i zadowolenia z rozwoju Waszych zainteresowań i uzdolnień

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
Wolsztyn 

List prezesa ZNP na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


2017-08-29 16:51:30

List prezesa ZNP na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Nowy rok szkolny to coś wyjątkowego dla społeczności szkolnej. Ten rok będzie jednak szczególny. Czeka nas trudny okres związany z wdrażaniem reformy w oświacie. Nowe rozwiązania obejmują nie tylko zmianę struktury szkolnictwa, ale również sferę programową. Czy tak głębokie zmiany w oświacie były konieczne? Wielotysięczne rzesze protestujących, liczba złożonych podpisów (ponad 900 tysięcy) pod inicjatywą przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w sprawie reformy w oświacie, a także wyniki sondaży, świadczą, że społeczne oczekiwania były sprzeczne z wolą rządzących. System oświaty wymaga doskonalenia, a nie rewolucji. Radykalne zmiany szkodzą szkole, zwłaszcza, gdy dokonywane są w sposób chaotyczny, bez właściwego przygotowania (niedostateczne środki finansowe na realizację zadań oświatowych, brak podręczników szkolnych, niedostosowana do nowej struktury szkolnictwa baza dydaktyczna i lokalowa). Dlatego na wszystkich pracownikach oświaty w zbliżającym się nowym roku szkolnym, a także w latach następnych, spoczywa szczególna odpowiedzialność za poziom przygotowania uczniów, ich edukowanie w duchu demokracji i tolerancji.
Nowy rok szkolny rozpoczynamy pełni obaw o przyszłość. Wdrażana przez minister edukacji Annę Zalewską reforma systemu oświaty niesie wiele zagrożeń dla statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Już obecnie pracę utraciło blisko 10 tysięcy nauczycieli, a przeszło 20 tysięcy pracować będzie w ograniczonym czasie pracy. Niestety, w nadchodzących latach, ta liczba znacznie się powiększy. Brak zapowiadanych osłon i nowych miejsc pracy stawia w trudnej sytuacji liczną rzeszę nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.
Nauczyciele, którzy pozostają w zawodzie, mimo zapowiedzi minister Anny Zalewskiej, nie mogą liczyć od 1 września 2017 r. na zwiększone wynagrodzenia i poprawę warunków pracy.
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zróbmy wszystko, by reforma edukacji jak najmniej dotknęła nasze dzieci, naszych uczniów i nasze środowisko.  Współpracując z rodzicami monitorujmy wdrażane zmiany i ich skutki.
Bądźmy solidarni w tej trudnej dla oświaty sytuacji.
Życzę wszystkim pracownikom oświaty wytrwałości i zadowolenia z realizacji Waszych zadań.
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

30 czerwca, 2017

Wycieczka do Budapesztu - ważna informacja.

Ważna informacja dla uczestników wycieczki do Budapesztu!
Zbiórka uczestników 3 lipca b.r. o godz. 4.45 pod wiaduktem w Wolsztynie. Wyjazd autokaru punktualnie o godz. 5.00.
Podajemy także link do programu wycieczki http://znpwolsztyn.blogspot.com/2017/01/program-wycieczki-do-budapesztu.html

Wspaniałych wrażeń!

Historia wolsztyńskiego ZNP

Od dzisiaj, na naszej stronie internetowej, można się zapoznać z historią wolsztyńskiej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Zainteresowanych prosimy o kliknięcie w zakładkę Historia wolsztyńskiego ZNP, która znajduje się u góry strony głównej.
Historia została opracowana od momentu powstania pierwszych struktur ZNP na Ziemi Wolsztyńskiej, do roku 1981. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem opisu historycznego kolejnych lat.
 
Autorami opracowania zamieszczonego na naszej stronie są: 
- Część I i II - Edward Laskowski - wieloletni prezes wolsztyńskiego Oddziału ZNP;
- Część III i IV - Kazimierz Wawrzynowicz - członek Sekcji Emerytów i Rencistów (zmarł 5 marca 2017 r.);
- opracowanie fotografii - Edward Laskowski. 

22 czerwca, 2017

List prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

2017-06-22 17:07:47

List prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2016/2017


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Do tej pory koniec roku szkolnego był dniem radosnym, pełnym podsumowań i podziękowań. Teraz jednak politycy zrobili wszystko, aby ten radosny nastrój nam popsuć.
23 czerwca br. spotykamy się, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2016/2017, ale powodów do świętowania nie mamy.
Rządzący postanowili, że mijający rok szkolny będzie ostatnim rokiem kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach dotychczasowego systemu. Był to system wypracowany i doskonalony przez kilkanaście lat, który nie tylko sprawdził się, ale przyniósł wymierne efekty edukacyjne. To, co zostało przez lata wypracowane ogromnym wysiłkiem nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty i samorządów terytorialnych, ma zostać teraz zaprzepaszczone.
Ostatnie miesiące to czas upominania się o spokój w polskiej szkole, to przeciwstawianie się pomysłom na dewastację systemu edukacji, to bezustanna walka o zachowanie wysokiej jakości kształcenia. Razem z rodzicami uczniów od 10 miesięcy robimy wszystko, by zatrzymać chaos w oświacie, który pojawi się w związku z nieprzygotowaną reformą edukacji. W tym miejscu, pragnę Wam gorąco podziękować za determinację i wytrwałość w tej sprawie.
Zaczynają się wakacje i to jest dobra wiadomość, choć zdaję sobie sprawę, że dla ponad 31 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty, tracących zatrudnienie lub pracę w dotychczasowym wymiarze z powodu reformy, zaczął się też osobisty i zawodowy dramat.
Wakacje to okres wypoczynku, nabierania sił. Będą one nam niezbędne w nowym roku szkolnym. „Naładujmy akumulatory”, ponieważ od września musimy zrobić wszystko, by deforma edukacji jak najmniej dotknęła nasze dzieci, naszych uczniów i nasze środowisko.
Jestem przekonany, że zakończenie roku szkolnego 2016/2017 głęboko zapadnie w naszej pamięci.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

źródło: http://www.znp.edu.pl/element/3107/List_prezesa_ZNP_na_zakonczenie_roku_szkolnego_20162017

20 czerwca, 2017

Życzenia wakacyjne


Przed nami wakacje. 
Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi. Wszystkim, którzy przez minione dziesięć miesięcy, wytrwale pracowali ucząc się, nauczając, a także dbając o jak najlepszy stan naszych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, 

życzymy wspaniałego 
i bezpiecznego wypoczynku. 

Choćby na te dwa wakacyjne miesiące zapomnijmy o różnego rodzaju problemach i stresach, jakimi nas obdarzał mijający rok szkolny. Kolejny rok przyniesie nam kolejne zmiany i pewnie nie mniej problemów... 

Teraz jednak „wszystko co kocham” niech opuści szkolne mury i zamieszka w górach, bukach, nad morzem i jeziorami, w lasach i wszędzie tam, gdzie można prawdziwie odpocząć i nabrać 
nowych sił do pracy.
Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie

W górach jest wszystko co kocham
Wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka 


Zawsze kiedy tam wracam
Siedzę na ławce z księżycem
I szumią brzóz kropidła
Dalekie miasta są niczem...
 
(Jerzy Harasymowicz)

15 czerwca, 2017

Zmiany w Karcie nauczyciela od roku 2018


Przed nami zmiany. Nie tylko te bezpośrednio związane z reformą oświaty. Szykują się także ważne zmiany w nauczycielskiej "Konstytucji" - Karcie Nauczyciela.
W roku 2018 najprawdopodobniej czeka nas zasadnicza przeróbka Karty. Oczywiście wszystkie zmiany są jeszcze w fazie projektowania, ale może warto się z nimi zapoznać. Projekt odpowiedniej ustawy jest już gotowy.
Obszerną analizę przewidywanych zmian zamieszczamy w zakładce 
"Zmiany w Karcie Nauczyciela od 2018 roku."

Zachęcamy do lektury.

05 czerwca, 2017

Marszałek blokuje referendum szkolne


Minęło 45 dni pod złożenia podpisów i wniosku o przeprowadzenie referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy edukacji - powiedział dziś (5.06) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
- W ciągu dwóch miesięcy ponad 910 tysięcy osób poparło referendum ws. deformy Anny Zalewskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili w kampanii wyborczej, że wsłuchując się w głosy rodziców, zorganizują referendum ws. edukacji. Teraz Marszałek Sejmu – z tylko sobie wiadomych powodów, bo nie ma żadnych ku temu przesłanek - blokuje obywatelski wniosek w tej sprawie, przetrzymuje niemal milion podpisów, by w wakacje powiedzieć, że jest już za późno. Nie jest za późno. Mówi o tym nawet prof. Handke.
Prezes ZNP poinformował, że Związek wystąpił z inicjatywą przesunięcia o rok terminu wdrożenia reformy w oświacie.
- Mamy gotowy projekt nowelizujący ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Jego celem jest przesunięcie o rok  terminu wdrożenia reformy. W tym okresie powinno być przeprowadzone ogólnokrajowe referendum w sprawie reformy w oświacie. To przesunięcie wejścia w życie poważnych zmian jest po to, by dać Marszałkowi Sejmu czas na zorganizowanie debaty i  przeprowadzenie referendum w optymalnym czasie – mówił szef ZNP. – Apelujemy do Marszałka, by nie przetrzymywał wniosku o referendum w szufladzie, tylko niezwłocznie poddał go pod obrady Sejmu.

źródło strona ZG ZNP

12 maja, 2017

Pani premier, obiecała Pani!

 

WIDEO: Pani premier, obiecała Pani!

 Clip zrealizowany dzięki partii Razem: „Pani premier, obiecała Pani!”.
04 maja, 2017

Pani Klara Rybarczyk nie żyje

Nie tak dawno, bo w styczniu b.r, reprezentanci Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie uczestniczyli w uroczystości setnej rocznicy urodzin Pani Klary Rybarczyk - najstarszej członkini Sekcji Emerytów i Rencistów naszego oddziału.
Pani Klara wówczas poruszała się tylko na wózku inwalidzkim. Miała też problemy ze słuchem. Jednak na jej twarzy gościł szczery uśmiech. Mimo problemów zdrowotnych, promieniowała optymizmem i pogodą ducha. Nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że tak krótko będzie dane Pani Klarze żyć, po przekroczeniu stu lat. Teraz Pan Bóg powołał ją do siebie...
Swoje ostatnie lata spędziła pod troskliwą opieką Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Domu Opieki Społecznej w Wolsztynie.

Pani Klaro! Wierzymy, że w podzięce za Pani piękne życie tu - na Ziemi - Bóg da Pani wieczne szczęście w Niebie.
Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Zmarła Pani Klara Rybarczyk


19 kwietnia, 2017

Ocalić od zapomnienia nasz dom utracony na Kresach Wschodnich

Właśnie ukazała się kolejna książka, której autorem jest Honorowy Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie Kol. Edward Laskowski. Książka nosi tytuł "Ocalić od zapomnienia nasz dom utracony na Kresach Wschodnich."
W tej publikacji Autor opisuje losy rodziny Laskowskich, wywodzącej się z miejscowości Trójca położonej w granicach dzisiejszej Ukrainy. Losy niełatwe, czasem wręcz tragiczne.
Poniżej, za zgodą Autora, publikujemy fragment wstępu do tej niezwykle wartościowej książki, która opisując losy jednej rodziny, wiele mówi o historii Polski i Polaków wywodzących się z Kresów Wschodnich.
Wszystkich szanownych Czytelników naszego bloga zachęcamy do lektury tej pasjonującej opowieści.
Kto chciałby się skontaktować z Kol. Edwardem w sprawie nabycia książki lub też podzielić się z Autorem  swoimi życiowymi doświadczeniami, może to uczynić wykorzystując adres mailowy:

"edward-las" <edward-las@o2.pl>
lub telefonicznie:
606 710 036

Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Fragment wstępu do książki Edwarda Laskowskiego "Ocalić od zapomnienia nasz dom utracony na Kresach Wschodnich":

W życiu każdego człowieka przychodzi czas refleksji nad swoją przeszłością, swoimi osiągnięciami i dokonaniami, porażkami i klęskami; czas zadumy nad kilkudziesięcioletnim podróżowaniem do ostatniej przystani.
Ta podróż wiąże się z losami naszych najbliższych: Dziadków, Rodziców, Dzieci i Wnuków. Ściśle jest związana z historią pokolenia, z którego wyrośliśmy, z historią ziemi, na której żyliśmy i żyjemy obecnie. Jest to podróż fascynująca i wręcz tajemnicza. A kiedy dobiegnie końca, jej zmęczony podróżnik cały bagaż doświadczeń i przeżyć zabiera ze sobą, na zawsze, chyba że ….....
Chyba, że zdąży u kresu podróży zatrzymać się na chwilę i spojrzeć za siebie na przebytą drogę. Zapytać się, skąd nasze korzenie, skąd nasze ramiona? Kto dał mi to prawo i szczęście do wielkiej podróży? Jaka była podróż moich Dziadków, Rodziców? Czy w pogoni za urządzaniem coraz bardziej dostatniego, życia materialnego mamy jeszcze czas do okazania wdzięczności tym, którzy dali nam życie i wychowanie? Jak często idziemy na cmentarz do miejsc świętych z prochami naszych najbliższych, by wspomnieć Ich pielgrzymowanie?
Ta skromna praca jest próbą odtworzenia jednej z wielu podróży. Jej celem jest przybliżenie moim Dzieciom, Wnukom, mojej najbliższej Rodzinie, moim współmieszkańcom Trójcy i okolicy – moich losów, historii mojego życia, a na jego kanwie historię nasze Rodziny, Rodziny Laskowskich w Polsce i Gajewskich w USA.
Pracę tę dedykuję mojej Drogiej Żonie Danucie, która wiernie towarzyszy mi w doli i niedoli i pomagała mi w gromadzeniu materiałów do niniejszego opracowania. Dedykuję ją też moim Dzieciom i Wnukom.
W pracy tej wyrażam wdzięczność moim śp. Rodzicom Antoninie i Józefowi za dar życia i wychowania szczególnie własnym przykładem postępowania Matki i Ojca; za to, że wszczepili we mnie najcenniejszą cechę, jaką jest wiara i pracowitość, często ponad siły dziecięcych wówczas rąk. Jestem Im wdzięczny za dane mi i moim Braciom wykształcenie opłacone ogromnym wyrzeczeniem, za serce i miłość. Ta szkoła przydała mi się w życiu własnym, w wychowaniu i postępowaniu z moimi dziećmi.
Wyrażam też wyrazy uznania dla mojej kuzynki Jennifer Hodges zamieszkałej w USA, która z ogromnym uporem i zaangażowaniem przez ponad dwadzieścia lat szukała do skutku swoich korzeni na Kresach Wschodnich i naszej rodziny po repatriacji na tzw. Ziemie Odzyskane, do nowej Polski.
Praca ta jest pokłonem przed naszymi drogimi Przodkami. Jestem dumny, że wywodzę się z tak licznego rodu. Ich życie, czyny, pracowitość, mądrość, honor i patriotyzm mogą być wzorem dla nas i następnych pokoleń. Zdaję sobie sprawę, że nasi Przodkowie żyli w innych historycznie czasach stwarzających określone warunki. My żyjemy już inaczej: nasze Dzieci i Wnuki w coraz lepszych warunkach cywilizacyjnych.
Ale gdzieś głęboko w duszy coś gra z przeszłości, coś wielkiego, co nas łączy - więź rodzinna, rzecz najświętsza, najważniejsza i najbliższa! Tęsknotę za utraconym domem rodzinnym wyraziła moja mama w wierszu zapisanym w swoim pamiętniku:

 
Ziemia Kresowa
………
Człowieka wygnali z ziemi.
Ziemię człowiekowi wydarli.
Zostali w ziemi ci tylko,
Którzy kiedyś wolnymi tu zmarli.

Wykarczować by chcieli korzenie,
Przeorali by ziemię do spodu,
Żeby nic tu nie mogło przypomnieć
Jej przeszłości i tego narodu.

Przesiedlili, wygnali, wywieźli,
Oddzielili duszę od ciała.
Zapomnieli tylko o jednym;
Przeoczyli, że ziemia została.

Ziemia, której ni wywieźć, ni wygnać,
Z której z nadejściem wiosny
Zielonością w górę strzelają
Klony, buki, topole i sosny.

I już gaj się rozszumiał, rozgadał
Po dawnemu, kresową brzozą.
Łatwo było wywieźć człowieka,
Ale brzóz wszystkich nie wywiozą!

Miasto da się przemienić, przestawić,
Można z każdą uporać się troską,
Ale ziemia wciąż ziemią zostanie.
Ziemia wołyńska, pokucka i lwowska!

I zostały w tej ziemi mogiły,
I te prochy zostały i kości
Jako symbol dawnego dziedzictwa,
Jako prawo odwiecznej własności.

………….
(fragmenty wiersza Feliksa Konarskiego)
12 kwietnia, 2017

Rekolekcje a godziny ponadwymiarowe. Odpowiedź MEN na interpelację w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych

W związku z licznymi pytaniami, jakie dopływają do nas od nauczycieli, poniżej publikujemy odpowiedź na interpelację pana posła Piotra Stanke w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych. Odpowiedź tę zaczerpnęliśmy ze strony:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/61F03DC6
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 9686

w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Piotra Stanke z dnia 26 maja 2009 r., nr SPS-023-9686/09, w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.
   W myśl art. 35 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
   Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, m.in. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W myśl art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela powyższy regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
   Zgodnie z ww. przepisami organ prowadzący szkołę określa w regulaminie wynagradzania nauczycieli między innymi szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Definicja godzin ponadwymiarowych została ustalona ustawą. Są to godziny przydzielone nauczycielowi i ujęte w planie organizacyjnym szkoły. Ustalanie przez dyrektora szkoły, za jakie godziny ponadwymiarowe nauczycielowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, jest przekroczeniem uprawnień ustawowych. Nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę ponadwymiarową, natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych wynagrodzenie przysługuje na mocy przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych przepisami ustawy mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
   1. W przypadku nauczyciela korzystającego z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat przy obliczeniu wynagrodzenia za ten dzień należy uwzględnić godziny ponadwymiarowe.
   W myśl art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia.
   Na podstawie § 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.) przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.
   Zgodnie z § 5 ust. 1-2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.) wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pracującego w szkole feryjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4 (a więc z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych) przez liczbę 30. Natomiast wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pracującego w placówce nieferyjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie, obliczone także według zasad określonych w § 1-4, przez liczbę 21.
   2. Wynagrodzenie nauczycieli za Dzień Edukacji Narodowej oraz rekolekcje winno być naliczane z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych.
   W myśl art. 74 ustawy Karta Nauczyciela w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest on wolny od zajęć lekcyjnych. Dzień Edukacji Narodowej nie jest dla nauczyciela dniem wolnym od pracy.
   Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Dni rekolekcji nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli, tym bardziej iż zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 69) nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków w drodze z i na rekolekcje.
   W obu podanych sytuacjach nauczyciel może być pozbawiony możliwości przepracowania godzin ponadwymiarowych, ale korzysta z przepisów dotyczących pracowników pozostających w gotowości do pracy. Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 1 Kodeksu pracy), dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 3 Kodeksu pracy) oraz wynagrodzenia za czas dyżuru (art. 151 § 3 Kodeksu pracy) stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
   Analogicznie należy obliczać wynagrodzenie nauczyciela za dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
   Zgodnie z art. 42 ust. 2b w związku z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.
   Nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nieprzepracowane z powodu uczestniczenia w przeprowadzeniu sprawdzianu. Jeżeli bowiem w arkuszu organizacyjnym szkoły przewidziano godziny ponadwymiarowe w dniach, w których przeprowadzany jest sprawdzian, to z całą pewnością należy nauczycielowi wypłacić wynagrodzenie za te godziny.
   3. Wycieczki szkolne są realizacją zadań statutowych szkoły, a dla nauczyciela wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Wycieczki rzadko trwają krócej niż przypadająca w danym dniu liczba godzin pracy nauczyciela, często natomiast trwają o wiele dłużej. Nie ma więc żadnych przesłanek, by nauczyciela opiekującego się dziećmi na wycieczce, a tym samym realizującego zadania opiekuńczo-wychowawcze, pozbawiać wynagrodzenia za przydzielone mu godziny ponadwymiarowe. Powinno być ono naliczone w ten sam sposób, jakby nauczyciel pracował na terenie szkoły.
   Z poważaniem
   Sekretarz stanu
   Krystyna Szumilas
   Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 r.


06 kwietnia, 2017

Nauczyciele sami sfinansują „podwyżki”

Nauczyciele sami sfinansują „podwyżki”

Komunikat dot. prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz działających w ramach tego Zespołu grup roboczych.
4 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz działających w ramach tego Zespołu grup roboczych.
W spotkaniu wzięła udział minister edukacji Anna Zalewska, przedstawiciele innych resortów, korporacji samorządowych oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczycielskiej „Solidarności” i Forum Związku Zawodowych.
Minister Anna Zalewska przedstawiła propozycje...

Z artykułem w całości można się zapoznać TUTAJ

Całość artykułu dostępna jest na stronie ZG ZNP
http://www.znp.edu.pl/element/3042/Nauczyciele_sami_sfinansuja_podwyzki 

31 marca, 2017

Podziękowanie za strajk!

Dziękujemy wszystkim, którzy dziś strajkują i tym, którzy nas wspierają. Strajkujący nauczyciele oraz pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się odwagą obywatelską i pokazali solidarność zawodową.
- Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji - mówił dziś o godz. 11.00 na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Jako pierwsi przystąpili do strajku o godz. 5.00 pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie na Śląsku. W wielu placówkach strajk rozpoczął się o godz. 7.30.
Strajkujących popierają także pracownicy szkół, w których dziś nie odbywa się strajk – solidaryzują się ze strajkującymi, wywieszają czarne flagi i plakaty wspierające strajk.
- Strajkujący nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi wykazali się niebywała odwagą obywatelską i solidarnością zawodową. Zdecydowali się, na ten trudny krok, pomimo licznych nacisków ze strony przedstawicieli oświatowej Solidarności i kuratorów oświaty, bo zależy im na edukacji – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Przypomniał, że kuratorzy rozsyłali do dyrektorów szkół materiał „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, twierdząc -  niezgodnie z prawdą, że żądania ZNP nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy.
- Nasze żądania są zgodne z obowiązującym prawem! – powiedział szef ZNP.
Na nauczycieli wywierane były naciski ze strony przedstawicieli związku Solidarność, np. list koła oświatowej Solidarności w Radomsku, w którym czytamy, że „uczestnicy strajku opowiadają się przeciwko temu rządowi, a jego organizatorom chodzi o prowokowanie zamętu”. Mamy przykłady zastraszania i wywierania nacisku w szkołach, których celem było zniechęcenie pracowników do udziału w strajku, np. dyrektor Gimnazjum w Trąbkach w woj. pomorskim żądał od nauczycieli i pracowników, by na piśmie zadeklarowali, że nie wezmą udziału w akcji strajkowej! Takie sygnały płynęły z wielu miejsc. Zdecydowanie podkreślamy, że takie działania, podjęte w szkołach, w których prowadzono procedury związane z wejściem w spór zbiorowy i referendum, są naruszeniem przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To rażące naruszenie prawa do strajku i zakłócanie legalnego protestu. Dokumentujemy takie przypadki i będziemy je nagłaśniać!
Nasz protest wspierają organizacje nauczycieli z całego świata. Listy i deklaracje wsparcia otrzymaliśmy do tej pory od - reprezentujących miliony pracowników oświaty - organizacji ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Słowenii, a także od Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych! Dziękujemy!
Strajk popiera duża grupa rodziców, szkoły społeczne i niepubliczne, stowarzyszenia i organizacje, Nie dla chaosu w szkole.
Dziękujemy za wsparcie. To bardzo dla nas ważne.
To jest strajk o lepszą szkołę, o lepszą edukację i lepsze warunki pracy w oświacie!

Przypominamy żądania Związku Nauczycielstwa Polskiego

Trwa strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Strajkuje także 6 wolsztyńskich szkół, łącznie 129 nauczycieli i pracowników.

Przypominamy nasze żądania:
1)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
2)      niedokonywania w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
3)      podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,
4)      wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.

30 marca, 2017

STRAJK!!!


S T R A J K !

31 marca 2017 r. odbędzie się strajk pracowników oświaty. W piątek pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu.

Informacje o skali i zasięgu protestu w całym kraju podamy w piątek ok. godz. 11.00.
Jak będzie wyglądał strajk?
W strajku mogą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od przynależności związkowej. Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy. W czasie strajku pracownicy nie wykonują żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy (czyli strajkujący nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć wychowawczych i opiekuńczych). Strajkują także pracownicy szkolnej administracji i obsługi.
Czas trwania strajku ustalają oddziały ZNP i zależy on od typu placówki, inaczej wygląda w przedszkolach, inaczej w szkołach. Wiemy, że w wielu placówkach strajk odbędzie się w godzinach: 7.30 - 15.30. Jednak wiążące decyzje w sprawach organizacyjnych, w tym także dotyczące czasu trwania strajku, podejmują zarządy oddziałów ZNP lub działający z ich upoważnienia prezesi oddziałów ZNP.
Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami nie może być podstawą do wyciągnięcia wobec niego jakichkolwiek konsekwencji służbowych.
Oddział ZNP nie jest zobowiązany do zorganizowania opieki dla uczniów przebywających w szkole w czasie strajku. Ten obowiązek spoczywa na dyrektorze.
Prosimy rodziców o wyrozumiałość
Cały czas prosimy rodziców o wyrozumiałość i apelujemy, by w miarę możliwości pozostawili dzieci w domu. Wiemy, że strajk może skomplikować życie rodzinne i zawodowe. Jednak to tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos.
W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty prosimy o zrozumienie naszej decyzji. Dla nauczycieli decyzja o strajku jest dramatycznym i trudnym wydarzeniem. Już dzisiaj spotykamy się z dużym wsparciem ze strony rodziców, którzy również sami strajkują i protestują przeciwko reformie.
Strajk jest legalny, nasze żądania mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Walczymy o:
- o podwyższenie statusu zawodowego (domagamy się 10% podwyżki),
- o miejsca pracy i utrzymanie warunków pracy i płacy do 2022 r.! (ponieważ w wyniku reformy będą zwolnienia i tzw. „obniżki” etatu).

29 marca, 2017

Nie będzie strajku w Powodowie


UWAGA! Szkolny Komitet Strajkowy w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie podjął decyzję o rezygnacji ze strajkowej formy protestu.
W tej szkole protest 31 marca b.r. będzie polegał na oplakatowaniu i oflagowaniu budynku - podobnie jak w placówkach, w których pracownicy, w referendach, opowiedzieli się przeciwko strajkowi.

28 marca, 2017

List Prezesa ZNP do Rodziców

List Prezesa ZNP do RodzicówWiemy, że zamknięcie szkół i przedszkoli w dniu strajku może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca!
Drodzy Rodzice!
W piątek, 31 marca 2017 roku pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu.
Zdecydowaliśmy się na ten niełatwy dla nas wychowawców  krok, wiedząc, że zamknięcie szkół i przedszkoli w dniu strajku może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. Jednak to będzie tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos, bo nie polega tylko na likwidacji gimnazjów. Jej negatywne skutki odczują wszyscy: od trzylatków, dla których zabraknie miejsc w przedszkolach po uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Jak podkreślają rodzice z koalicji „Nie dla chaosu w szkole”, w tej zmianie nie chodzi o dobro uczniów.
Drodzy Rodzice,
w imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca! Bądźcie z nami!
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

27 marca, 2017

31 marca STRAJK także w wolsztyńskich szkołach

Od 16 stycznia w 21 wolsztyńskich szkołach i przedszkolach Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie prowadził działania związane ze sporem zbiorowym. W większości z nich spór ten został zakończony na etapie referendum strajkowego.
Przypomnijmy, że w tym referendum nauczyciele i pozostali pracownicy mieli podjąć decyzję, czy w placówce powinien odbyć się strajk, czy też nie. Referendum było ważne jeśli wzięło w nim udział ponad 50% pracowników. W większości szkół ten wymóg został spełniony, jednak rozstrzygnięcia były różne.
Po analizie wyników wszystkich referendów okazało się, że nauczyciele i pracownicy siedmiu placówek zdecydowali się prowadzić spór do ostatniego etapu czyli uznali konieczność prowadzenia akcji strajkowej. Są to:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie - w referendum wzięło udział 44 pracowników (77,2%), za strajkiem opowiedziało się 28 osób (63,6%);
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie - w referendum wzięło udział 47 pracowników (56,6), za strajkiem opowiedziało się 35 osób (76,1%);
 • Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie - w referendum wzięło udział 45 pracowników (78,9%), za strajkiem opowiedziało się 38 osób (84,4%);
 • Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie - w referendum wzięło udział 21 pracowników (56,8%), za strajkiem opowiedziało się 17 osób (80,95%);
 • Gimnazjum w Kębłowie - w referendum wzięło udział 23 pracowników (95,8%), za strajkiem opowiedziało się 21 osób (91,3%);
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze - w referendum wzięło udział 30 pracowników (65,2%), za strajkiem opowiedziało się 21 osób (70,0%);
 • Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie - w referendum wzięło udział 55 pracowników (77,5%), za strajkiem opowiedziało się 42 osób (76,4%).
W wyżej wymienionych szkołach aktualnie trwa kompletowanie list strajkowych, które najpóźniej w najbliższą środę, do godz. 10.00, zostaną przekazane dyrektorom placówek.


O kolejnych działaniach i ważnych decyzjach Szkolnych Komitetów Strajkowych i Oddziałowego Komitetu Strajkowego postaramy się informować Państwa na bieżąco.

Dlaczego strajkujemy?


24 marca, 2017

List prezesa ZNP do pracowników oświaty

31 marca przychodzimy do szkoły, ale nie pracujemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu!
Koleżanki, Koledzy!
Stoimy przed ogromnym wyzwaniem zawodowym i obywatelskim: ostatniego dnia marca odbędzie się w całej Polsce strajk pracowników oświaty. Zawsze z uznaniem patrzyliśmy na inne grupy zawodowe, protestujące w tej formie: górników, pielęgniarki, lekarzy. Walczmy teraz o nasze prawa, bo nikt inny za nas tego nie zrobi!
Od kilku lat polska szkoła jest nieustannie reformowana i marzeniem każdego z nas jest rok spokojnej pracy. Niestety, reforma edukacji minister Anny Zalewskiej funduje wszystkim – uczniom i rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi, dyrektorom i organom prowadzącym - pięcioletni chaos, skutkujący pogorszeniem warunków nauki i pracy.
Teraz, kiedy wyczerpały się wszystkie inne możliwości, sięgamy po ostatni element sporu zbiorowego: strajk pracowników oświaty. Stawką tego sporu jest nasza przyszłość. Walczymy o:
- miejsca pracy! W ciągu pięciu lat reforma edukacji może spowodować zwolnienia, dlatego żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy do 2022 roku;
-  podwyższenie statusu zawodowego! Domagamy się wzrostu wynagrodzenia, bo od pięciu lat nie było podwyżek w oświacie. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, ponieważ ministerstwo edukacji proponuje likwidację tzw. średnich wynagrodzeń i niektórych dodatków. Być może czeka nas obniżka płac;
- utrzymanie warunków pracy i płacy! W wyniku reformy każdy może stracić zatrudnienie na obecnych zasadach, dlatego żądamy niedokonywania - na niekorzyść - zmian warunków pracy do 2022 roku.  
Nasze działania podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i zgodne z prawem!
Wiem, że dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty decyzja o strajku nie jest łatwa, ale dziś są z nami rodzice, którzy również protestują przeciwko złym zmianom w edukacji. Wspierają nas samorządowcy, którzy z przerażeniem patrzą na koszty finansowe i społeczne reformy Anny Zalewskiej. Bądźmy solidarni 31 marca 2017 roku. Bądźmy tego dnia razem!
31 marca przychodzimy do szkoły, ale nie pracujemy. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu! Czas na strajk pracowników oświaty!
 
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

22 marca, 2017

Zbieraj podpisy razem z nami!

 

REFERENDUM SZKOLNE

Zbieraj podpisy razem z nami! www.referendum-szkolne.pl
Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy edukacji pod hasłem „Referendum szkolne”.
Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?
2. Zbierz podpisy.
3. Złóż osobiście lub wyślij podpisy.

List rodziców do strajkujących pracowników oświaty

2017-03-20 15:19:15

List rodziców do strajkujących pracowników

Jesteśmy z Wami i popieramy strajk 31 marca!
Szanowni Państwo,                                                                                     
Nauczycielki i Nauczyciele,
z ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy działania prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wokół reformy systemu edukacji. Jesteśmy rodzicami uczennic i uczniów uczęszczających do szkół w całej Polsce. Zarówno tych uczących się w gimnazjach, szkołach
ponadgimnazjalnych, jak i podstawowych, a nawet w przedszkolach. Wiemy, że reforma edukacji nie dotyczy tylko dzieci w 6. klasie szkoły podstawowej, czy tych z pierwszych klas gimnazjów, ale wszystkich dzieci i młodzieży, a także ich rodziców. Reforma dotyczy w zasadzie całego naszego społeczeństwa i jego przyszłości. Jesteśmy świadomi, że zmiany w systemie edukacji są nam potrzebne. Ale nie takie, które wprowadzane są z pogwałceniem zasad dialogu społecznego i nieuwzględniające potrzeb najbardziej zainteresowanych – czyli uczennic i uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli.
Od jesieni 2016 roku staramy się, aby nasz głos – głos rodziców – został przez polityków partii rządzącej wysłuchany. Uczestniczyliśmy w posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, prosiliśmy Panią Minister Annę Zalewską o spotkania, pisaliśmy listy do posłów, przedstawiliśmy swoje krytyczne wobec reformy stanowisko Prezydentowi, spotkaliśmy się z Rzecznikiem Praw Dziecka. Organizujemy pikiety i manifestacje oraz „Szkolny protest”, czyli strajk rodziców, bo tylko w ten sposób mamy nadzieję zostać wysłuchani. Żadna forma zwrócenia uwagi na nasze postulaty nie przyniosła efektu.
Na 31 marca 2017 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wyznaczył datę strajku nauczycielek i nauczycieli. Chcemy, abyście wiedzieli, że w tym dniu będziemy z Wami! Wspieramy Wasze dążenia i dziękujemy za wsparcie naszych dotychczasowych działań.

Jako rodzice rozumiemy zasadniczą rolę nauczycieli w kształceniu naszych dzieci. Chcielibyśmy, aby czerpali Państwo satysfakcję z wykonywanej, jakże przecież trudnej, pracy. Zmiany wprowadzane przez MEN nie gwarantują stabilizacji i ciągłości procesu kształcenia, co powoduje uzasadnione obawy. Nasze inicjatywy mają na celu nie tylko ochronę naszych dzieci, ale także całego środowiska szkolnego. Dlatego całym sercem wspieramy planowany strajk nauczycieli.
Zdajemy sobie sprawę, że tylko wspólne działanie rodziców i środowiska nauczycielskiego może doprowadzić do zatrzymania reformy edukacji. Bądźmy więc razem 31 marca i pokażmy wszystkim, że działamy razem. Działajmy razem!
Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, 
Nie dla chaosu w szkole, 
Zielonogórskie Forum Rodziców i Rad Rodziców, 
Zatrzymać Edukoszmar, 
 Szkoła to nie eksperyment, 
Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

Dzień Kobiet Sekcji Emerytów i Rencistów

15 marca w stołówce wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego spotkali się członkowie oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Okazją do spotkania był niedawno miniony Dzień Kobiet. Życzenia wszystkim Koleżankom złożył prezes Oddziału ZNP Wolsztyn Kol. Sławomir Wieczorek. Spotkanie uświetnił program artystyczny w wykonaniu Zespołu „MiniForte”, którego opiekunem i instruktorem jest Pan Leszek Tomiak z Wolsztyńskiego Domu Kultury oraz występ pary tanecznej.
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłego Kol. Kazimierza Wawrzynowicza.
Prezes oddziału zrelacjonował aktualne działania podejmowane przez wolsztyński Oddział ZNP.

13 marca, 2017

Odbyło się kolejne zebranie Zarządu Oddziału ZNP Wolsztyn

Dzisiaj odbyło się kolejne zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie. Było to czwarte z rzędu zebranie poświęcone prowadzonemu od 16 stycznia b.r. sporowi zbiorowemu z placówkami oświatowymi objętymi terytorialnie granicami gminy Wolsztyn.
Głównym tematem dzisiejszego zebrania było podjęcie odpowiedniej uchwały i sprawy organizacyjne związane ze strajkiem, na jaki, w wyniku referendum, zdecydowało się siedem z dwudziestu jeden placówek objętych sporem zbiorowym. 

Inne ważne tematy to:
 • objęcie ochroną osób, które z racji stanowiska społecznego takiej ochrony wymagają;
 • udzielenie pełnomocnictwa przewodniczącemu Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi do prowadzenia rozmów z władzami gminy Wolsztyn, w sprawie podwyżek dla tej grupy pracowników i opracowania nowego regulaminu wynagradzania;
 • ustalenie opinii dotyczącej sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolsztyn;
 • akcja zbierania podpisów pod inicjatywą ogólnopolskiego referendum szkolnego.

09 marca, 2017

Kol. Jerzy Luftmann laureatem nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego

Spotkanie Starosty Wolsztyńskiego z Jerzym Luftmannem - laureatem nagrody im. ks. dra Bolesława Domańskiego

 Dnia 8 marca 2017r. Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak gościł Jerzego Luftmanna, któremu pogratulował szczególnego wyróżnienia. Decyzją kapituły XXXII edycji Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. Bolesława Domańskiego został on  uhonorowany „Nagrodą za pracę organiczną realizowaną w duchu Pięciu Prawd Polaków na polu kultury i edukacji”. Uroczysta gala odbyła się 5 marca br. w Studiu Koncertowym S-1 Polskiego Radia w Szczecinie.

Nagrody te przyznaje się osobom oraz instytucjom, zasłużonym w inspirowaniu i wcielaniu w życie ideałów, wartości i postaw chrześcijańskiego humanizmu i patriotyzmu, które w swoim życiu, pracy i działalności, zbliżają się do ideałów Patrona nagrody, wyrażonych głównie w Pięciu Prawdach Polaków, przyjętych na Kongresie Polaków 06 marca 1938 roku w Berlinie.

Pan Jerzy Luftmann jest jednym z trzech tegorocznych laureatów. Nagrodzeni zostali również: Iwona Mirońska – Gargas ze Szczecina, za propagowanie kultury inspirowanej wartościami chrześcijańskimi i patriotycznymi, oraz dr Peter Brezan z Kulowa, za wytrwałą służbę Bogu oraz na rzecz narodu Serbów Łużyckich.
 źródło: strona Starostwa Powiatowego w Wolsztynie http://www.powiatwolsztyn.pl/wpisy_6336_0.html 

Koledze Jerzemu Luftmannowi (dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świętnie), w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie składam serdeczne gratulacje.
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddz. ZNP
Wolsztyn 

31 marca STRAJK SZKOLNY

Uchwała nr 1/2017 ZG ZNP z dnia 7 marca 2017 roku

w sprawie strajku
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 Statutu ZNP Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:
§ 1
 1. Wyznaczyć dzień 31 marca 2017 r., jako datę strajku we wszystkich szkołach i placówkach, w których na przeprowadzenie strajku uzyskano zgodę pracowników stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.).                                                  
 2. Zobowiązać oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w ramach procedury sporu zbiorowego do podjęcia uchwał w sprawie ogłoszenia strajku i poinformowania dyrektorów szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 o dacie strajku, nie później niż do 24 marca 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za Zarząd Główny ZNP
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

07 marca, 2017

Dzień Kobiet


31 marca STRAJK SZKOLNY!

We wtorek (7.03.2017) Zarząd Główny ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego oraz podjął decyzję o terminie strajku pracowników oświaty.
20 grudnia 2016 r. ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP. W styczniu i lutym oddziały ZNP występowały do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.
Żądania ZNP. ZNP domaga się:
- podniesienia zasadniczego wynagrodzenia o 10 proc., ponieważ od 2012 r. nie było podwyżek w oświacie;
- deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień oraz że do tego czasu nie zmienią się nauczycielom na niekorzyść warunki pracy, ponieważ reforma edukacji może w ciągu następnych 5 lat spowodować zwolnienia w oświacie i każdy może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach.
Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Referendum strajkowe
W referendum strajkowym pracownicy danej szkoły wypowiadali się, czy są za strajkiem, czy przeciw. Wyniki referendum strajkowego są bardzo różne i zależą od regionu. I tak np. w Sosnowcu 22 i 23 lutego br. odbyło się referendum strajkowe, w  którym udział wzięło 3167 pracowników (77,75%). Za strajkiem opowiedziało się 2564 pracowników oświaty, czyli 78,72%.
Dzisiaj jednak nie podajemy liczb i adresów konkretnych szkół, w których odbędzie się strajk z uwagi na działania kuratorów oświaty i oświatowej Solidarności, utrudniające akcję strajkową.
Strajki pracowników oświaty organizowane przez ZNP w ostatnim czasie: 29 maja 2007 r. oraz  27 maja 2008 roku.
PIKIETA
Dzisiaj (7.03) o godz. 17.30 odbędzie się przed gmachem ministerstwa edukacji wspólna pikieta rodziców i nauczycieli. Podczas pikiety rodzice ogłoszą swoje postulaty strajkowe. Prowadzenie pikiety: Dorota Łoboda, „Rodzice przeciwko reformie edukacji”. Uczestnicy: rodzice i nauczyciele z Warszawy, prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Wspomnienia o Kol. Kazimierzu Wawrzynowiczu

Artykuł Red. Jacka Patalasa Tygodnik Nadobrzański Na Temat


Urodził się 8 lutego 1934 r. w Obrze. W okresie okupacji, tak jak inni chodził obowiązkowo do szkoły niemieckiej dla polskich dzieci. Po wyzwoleniu niższe klasy zaliczyły w trybie przyspieszonym, a Szkołę Podstawową w Obrze ukończył w 1949r. Uczęszczał najpierw do Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie, a później do Liceum Pedagogicznego w Sulechowie. Maturę pedagogiczną zdał z wynikiem bardzo dobrym w 1954r. Potem ukończył Studium Nauczycielskie (1961) oraz studia wyższe (1978) na kierunku : geografia. Angażował się w sporcie, szczególnie w lekkiej atletyce, reprezentując powiat sulechowski i wolsztyński. Pierwszą pracę nauczycielską wraz z najbliższym kolegą Kazimierzem Łojkiem podjął w Borui Wsi. Po zakończeniu służby wojskowej w 1956r. otrzymał etat nauczyciela geografii w Szkole Podstawowej nr 2 w Wolsztynie. Jako nauczyciel geografii stosował nowatorskie metody nauczania, jedną z nich opisywał w odczycie pedagogicznym „Jak poprzez aktualizację wiedzy na lekcjach geografii wiążę szkołę z życiem przy pomocy nowoczesnych środków informacji”. Otrzymał za ten odczyt wyróżnienie w województwie i kraju oraz na krajowym zjeździe autorów we Wrocławiu w 1966r. Odczyt ten był prezentowany na Wystawie postępu Pedagogicznego w Poznaniu. W latach 1968- 72 kierował Powiatowym Ośrodkiem Metodycznym. Był współautorem biuletynu Okręgowego Ośrodka Metodycznego „Testy w szkole - geografia”. Za nowatorskie metody nauczania i ich propagowanie w 1966r. został nagrodzony medalem Rady Postępu Pedagogicznego w Poznaniu oraz dyplomem uznania za twórcze wysiłki i osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Za całokształt pracy pedagogicznej i rozwój turystyki zastał uhonorowany: Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”. Po 32 latach pracy, przeszedł w 1984 r. na emeryturę. Będąc już na emeryturze opracował kilka tematów dotyczących historii regionu: Wiatraki i młyny wodne w naszej okolicy; Winnice okolic Wolsztyna; Osadnictwo od najdawniejszych czasów; Grody i grodki w okolicy; Obra i Kębłowo w Powstaniu Wielkopolskim, a Wolne Miasto Świętno; Średniowieczne trakty handlowe; Szpital dla płucnochorych w Obrze w czasie okupacji. Jest autorem monografii Obry. W okolicy Obry dokonał odkrycia średniowiecznych kopców granicznych.

Kazimierz Wawrzynowicz jako regionalista opracował kilkanaście tematów dotyczących regionu, które prezentował w szkołach, bibliotekach, parafiach, organizacjach społecznych, w muzeum.
Odznaczenia:
•    Brązowym Krzyżem Zasługi
•    Złotym Krzyżem Zasługi
•    Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
•    Medalem Komisji Edukacji Narodowej
•    Złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego
•    Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Woj. Poznańskiego (1969)
•    Odznaką Honorowa za Zasługi dla Woj. Wielkopolskiego (2005)
•    Odznaką Honorową – Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego (1973)
•    Uhonorowany Odznaką – Zasłużony dla Powiatu (2005)
•    Uhonorowany Medalem Rady Wolsztyńskiego Postępu Pedagogicznego (2005)
•    Nagrodą Kuratora Oświaty
•    Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania
•    Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej

tekst, źródło: strona Urzędu Miejskiego w Wolsztynie http://www.wolsztyn.pl/aktualnosc,1437.html#a
foto, archiwum ZNP Wolsztyn


fotografia, źródło: Strona Starostwa Powiatowego w Wolsztynie http://www.powiatwolsztyn.pl/uroczysty-jubileusz-50-lat-pracy-wybitnego-regionalisty_wpisy_6228.html
 
 Jedno z ostatnich zdjęć Kazimierz Wawrzynowicza wykonane podczas uroczystości, która odbyła się w wolsztyńskim Starostwie Powiatowym  15 grudnia 2016 r., 
z okazji 50 lat pracy Wybitnego Regionalisty
  

Łączna liczba wyświetleń