24 lutego, 2012

"Głuchy telefon"

Od pewnego czasu przestał funkcjonować nasz telefon. Szkoda! Niestety, nie znamy przyczyny, która spowodowała, że po wykręceniu 68 384 20 77 słyszymy komunikat: "przepraszamy, nie ma takiego numeru". Prawdopodobnie coś się musiało stać, bo ten numer przecież "zawsze był!".
Drogie Koleżanki i Kolegów prosimy o jeszcze kilka dni cierpliwości. Jeśli uda nam się ponownie uruchomić stary numer w możliwie krótkim czasie, to będziemy się cieszyć - niestety nie wiemy czy będzie to możliwe.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że będziemy musieli zmienić numer telefonu stacjonarnego. Póki sytuacja jest taka, jaka jest, kontakt telefoniczny z członkami prezydium zarządu jest możliwy pod numerami:

Prezes Sławomir Wieczorek - 505 288 647 lub tel domowy 68 346 70 18
Wiceprezes Edward Laskowski - 606 710 036
Księgowa Anna Ciesielska - 68 384 22 71(Biblioteka Pedagogiczna)

lub za pomocą łączy internetowych

znpwolsztyn@wp.pl


Tak czy inaczej, gdy tylko odzyskamy "łączność ze światem" powiadomimy Was odpowiednim wpisem na blogu.

21 lutego, 2012

Zebranie Zarządu9 lutego b.r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie. Podczas zebrania przeanalizowaliśmy dane statystyczne oddziału za rok 2011. Warto wiedzieć, że na dzień 31 grudnia 2011 r. w naszym oddziale zrzeszonych jest 265 osób, w tym 191 czynnych nauczycieli, 15 pracowników obsługi oraz 59 emerytów i rencistów. W minionym roku w szeregi ZNP wstąpiło 9 nowych członków. Przy okazji - gorąco zachęcamy wszystkich pracowników oświaty z terenu gminy Wolsztyn do  czynnego udziału w działalności ZNP.  Czas jaki jest przed nami – pracownikami oświaty – to na pewno czas trudny i warto dbać o swoją godność zawodową, a także dbać o swoje grupowe i indywidualne sprawy w sposób zorganizowany. A przecież nasza działalność to nie tylko walka o poprawę niezwykle ułomnych postanowień prawa oświatowego, ale także dbałość o wspólne uczestnictwo w kulturze, o warunki pracy, o materialną sytuację każdego z nas. ZNP nie jest partią polityczną (jak, niestety, do dzisiaj uważają osoby nam nieprzychylne). ZNP jest związkiem zawodowym i dba o interesy całej grupy zawodowej.
Prezes Oddziału przekazał uwagi dotyczące sporządzania formularza statystycznego.
Zarząd poparł działania zainicjowane przez OPZZ, zmierzające do poddania pod osąd referendalny kwestii wieku emerytalnego. Propozycja OPZZ przewiduje uzależnienie uprawnień emerytalnych nie od wieku pracownika lecz od liczby przepracowanych lat.
Krytycznie przyjęto stanowisko władz państwowych w związku z decyzją, na bieżący rok, rewaloryzacji kwotowej (zamiast jak dotychczas – procentowej – emerytur.
Przekazano informację dotyczącą delegacji ZNP, działającego w strukturach OPZZ, co do opiniowania założeń i projektów aktów prawnych wydawanych przez jednostki samorządów terytorialnych.
Wśród wielu, m.in. corocznie realizowanych przez nasz Związek przedsięwzięć, w planie pracy oddziału postanowiono uwzględnić także: zabawę taneczną (14 pażdziernika 2012 r.) oraz zorganizowanie dwóch wyjazdów na imprezy kulturalne (organizatorem jednego z nich będzie Sekcja Emerytów i Rencistów, zaś drugiego Zarząd Oddziału).
Zarząd pozytywnie zaopiniował prośbę jednej z naszych koleżanek o poparcie jej wniosku dotyczącego przydziału mieszkania w obiekcie Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu.
Szeroko omówiono i zaakceptowano działalność i zaangażowanie prezesa i prezydium zarządu oddziału w zakresie dotyczącym podjętych przez Radę Miasta Wolsztyna uchwał o zamiarze przekształcenia w filie, dotychczas samodzielnych szkół, w Karpicku, Dąbrowie i Tłokach oraz likwidacji szkoły w Adamowie.
Przyjęto plan finansowy oddziału na rok 2012. Na wniosek wiceprezesa Edwarda Laskowskiego, postanowiono wyróżnić Kol. Księgową Annę Ciesielską za wzorowe prowadzenie gospodarki finansowej oddziału.
Potwierdzono, że w bieżącym roku, podczas wakacji zostanie zorganizowana wycieczka na Podlasie, jednak zrezygnowano z planowanego wcześniej, jednodniowego wyjazdu na Białoruś.

16 lutego, 2012

REGULAMIN X V I I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO „NATURA MOICH OKOLIC” – 2012


1.    Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze organizuje   X V I I Ogólnopolski  Konkurs Literacko- Plastyczno – Fotograficzny „Natura moich okolic”, w którym mogą wziąć udział pracownicy i emeryci placówek oświatowo – wychowawczych i naukowych z terenu całego kraju.

2.    Tematyka prac obejmuje wszelkie inspiracje pochodzące z otaczającej przyrody, ochrony środowiska i zagrożeń dla niej.

3.    Prace plastyczne w ilości 1-3 sztuk (od formatu A-3 wzwyż) w technikach rysunek, kolorowanka, malarstwo, wydzieranka, techniki mieszane itp. – do wyboru, grafika – format dowolny.

4.    Prace literackie w ilości 1-3 utwory – poezja, opowiadanie, reportaż itp. w maszynopisie znormalizowanym do 3 stron.

5.    Prace fotograficzne w ilości 1 sztuka lub cykl zdjęć do 3 sztuk, format technika i kolorystyka dowolna. Zdjęcia należy oprawić na papierze lub kartonie o marginesie 5cm.

6.    Wszystkie prace muszą być opatrzone godłem. W osobnej kopercie powinno znajdować się imię i nazwisko, adres do korespondencji.

7.    Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane w celach reklamy i publikacjach.

8.    Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2012 r. na adres:
Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze,
ul. Sikorskiego 15 d ,  65 – 415 Zielona Góra z dopiskiem „konkurs”.
Kontakt telefoniczny, faksowy  (0 68) 32 708 31.
               Kontakt e – meilowy  bmania@znp.edu.pl

9.    Autorzy najlepszych prac w dziedzinie plastyki, literatury i fotografii zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.


                                                                                    Za Komitet Organizacyjny  
                                                                                                              Bożena  Mania

07 lutego, 2012

Relacjia TV Karat z dyskusji dotyczącej likwidacji szkół i XIV sesji Rady Miejskiej Wolsztyna

7 lutego TV Karat zamieściła na swojej stronie relację z dyskusji dotyczącej ewentualnej likwidacji szkół oraz z sesji Rady Miejskiej, podczas której podjęto uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Adamowie i przekształceniu szkół w Tłokach, Karpicku i Dąbrowie w filie szkół - odpowiednio - nr 1, nr 3, Wroniawy. Poniżej zamieszczamy link do tej relacji.

http://www.tvkarat.wolsztyn24.pl/

02 lutego, 2012

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie


Zapraszam członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego na zebranie, które odbędzie się w czwartek 9 lutego 2012 r. o godz. 15.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie.  
Ze względu na wagę przewidzianych do omówienia spraw, bardzo proszę Prezesów ognisk o potraktowanie tego zaproszenia priorytetowo. W każdym przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w zebraniu proszę o informację, kto w zastępstwie prezesa będzie w nim uczestniczył.

UWAGA
Tym razem nie wysyłamy zaproszeń pisemnych. Jeśli ktoś potrzebuje zaproszenie na piśmie (np. ze względu na konieczność zwolnienia z zajęć) - proszę o pilny kontakt telefoniczny (mój tel. 505 288 647) lub mailowy (znpwolsztyn@wp.pl).

Prezes Oddziału
Sławomir Wieczorek

Łączna liczba wyświetleń