16 grudnia, 2019

Związkowa pożyczka


Nauczycielu, poznaj swoje prawa!


Podstawowe warunki niezbędne do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 grudnia 2010 r.

Co daje Karta i dlaczego jest tak ważnym dokumentem?


Deklaracja facebookowej grupy „Ja, nauczyciel” o potrzebie likwidacji Karty zbiega się w czasie z wypowiedzią posłanki PiS, szefowej sejmowej komisji edukacji. W tym tygodniu Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) powiedziała, że „inicjatywa zmiany bądź likwidacji tego aktu prawnego leży po stronie nauczycieli. Nie warto jednak umierać za Kartę”.
Wczoraj fundacja „Ja, Nauczyciel” otwarcie wystąpiła przeciwko Karcie Nauczyciela, publikując na facebookowej stronie deklarację, w której czytamy: „Karta Nauczyciela jako dokument nie przystaje do wyzwań, jakie stawia przed pedagogami i pedagożkami obecna rzeczywistość. Od momentu powstania w 1982 roku była wielokrotnie nowelizowana, dlatego też zawiera wiele zapisów archaicznych, niezrozumiałych, a często wewnętrznie sprzecznych. Ja,Nauczyciel proponuje wprowadzenie Kodeksu Oświatowego”. Wcześniej o likwidacji Karty tak mówił jeden z założycieli tego ruchu: „Młodzi nauczyciele oczekują jasno określonego czasu pracy i godnej płacy. Uważają też, że dobry nauczyciel obroni się sam i nie trzeba mu do tego Karty”.
Natomiast przeciwko pomysłowi powołania nowego związku zawodowego nauczycieli i likwidacji Karty opowiedziała się edukacyjna inicjatywa „Protest z Wykrzyknikiem”.
– Musimy sobie wyraźnie powiedzieć – nie ma teraz klimatu politycznego na korzystne dla nas zmiany i nie widać na razie słońca na horyzoncie. Ta władza, która depcze nas swoim butem każdego dnia, nie jest i nie będzie dla nas partnerem. Kto twierdzi inaczej, może ulegać naiwnemu przekonaniu, że nowy byt coś zmieni. Odczuwany przez nauczycieli brak poczucia bezpieczeństwa finansowego i społecznego tworzy pewnego rodzaju “kapitał” i z pewnością daje pokusę zagospodarowania go. Jesteśmy spragnieni przytulenia, dowartościowania, zmiany, ale powinniśmy być bardzo ostrożni, bo kolejne rozczarowanie może być dla nas zabójcze – czytamy w oświadczeniu nauczycieli z inicjatywy „Protest z Wykrzyknikiem”.
KARTA NAUCZYCIELA TO NASZE PRAWA! 
FAKT: Historia nauczycieli i nauczycielek w Polsce splata się z Kartą Nauczyciela, ustawą regulującą pragmatykę zawodową. Prababką dzisiejszej ustawy jest ustawa o stosunkach służbowych nauczycieli z 1926 roku, a obecnie funkcjonująca Karta jest jedną z najczęściej nowelizowanych ustaw w Polsce.
FAKT: Karta jest ustawą regulującą kwestie związane z warunkami pracy, wynagrodzeniem oraz określa kwalifikacje nauczycieli.
FAKT: Karta stanowi jedyny już dzisiaj właściwie w Polsce – zbiorowy układ pracy.
FAKT: Ustawa ta szczegółowo określa warunki pracy nauczycieli, ich obowiązki, prawa oraz precyzuje stopnie awansu zawodowego i wysokość wynagrodzenia nauczycieli.
FAKT: Karta wyrównuje szanse edukacyjne (wszędzie – niezależnie od położenia i zamożności samorządu – nauczyciele muszą spełniać te same wymagania).
FAKT: Dzięki Karcie wszyscy otrzymują podwyżki, mają zagwarantowane wynagrodzenie zasadnicze, określony czas pracy i mogą realizować awans zawodowy.
FAKT: Karta jest swoistą konstytucją zawodową zawierającą określającą prawa i obowiązki nauczycieli.
FAKT: Karta Nauczyciela zapewnia nauczycielom stabilizację.
FAKT: Karta chroni edukację przed pełną komercjalizacją, czyli przed urynkowieniem zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli.
FAKT: Wcześniejsze zapisy nie chroniły nauczycieli przed nadużyciami ze strony dyrektorów.
FAKT: Karta Nauczyciela wprowadziła pronauczycielskieie rozwiązania. Co dała?
>> Określiła jednoznacznie czas pracy, w tym pensum dydaktyczne. Dała prawo do dodatków (stażowego, za pracę na wsi), prawo do funduszu zdrowotnego i socjalnego oraz nagród.
>> Wprowadzała w szkołach rewolucję, jeśli chodzi o metody nauczania i warunki nauki dzieci. Karta nakładała na państwo m.in. obowiązek zapewnienia wiejskim szkołom wykwalifikowanych nauczycieli.
>> Zagwarantowała każdemu nauczycielowi prawo do „swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne”.
>> Określiła sposób doskonalenia i dokształcania nauczycieli.
>> Nałożyła na dyrekcje szkół oraz organy nadzorujące konieczność zapewnienia nauczycielom i uczniom odpowiednich warunków do pracy i nauki.
FAKT: Dzisiejszą Kartę, od tej uchwalonej w 1982 r., dzielą lata świetlne – w ciągu 30 lat dokument był zmieniany ponad 60 razy. Najważniejsze przepisy oraz – co istotne – duch tej ustawy pozostały jednak niezmienione – to przekonanie o konieczności zapewnienia dzieciom bezpłatnej, świadczonej na wysokim poziomie oświaty przez stabilnych zawodowo nauczycieli.
Karta Nauczyciela nie tylko nikomu nie szkodzi, ale wręcz przeciwnie – gwarantuje wysoką jakość nauczania, dlatego że ustawa zapewnia szkole i jej pracownikom pewną stabilizację pozwalającą im wykonywać swoje zadania niezależnie od koniunktury ekonomicznej i politycznej!

09 grudnia, 2019

8 grudnia “Łańcuch światła dla edukacji” w Gdańsku

Około  tysiąc osób wzięło udział w pikiecie „Łańcuch światła dla edukacji”, która odbyła się 8 grudnia pod Dworem Artusa w Gdańsku. Uczestnicy przypomnieli o postulatach nauczycieli wyrażanych podczas strajku 8 kwietnia, które są wciąż aktualne. – Jestem bardzo zaskoczona, że mimo zimnej i deszczowej pogody przyszło tyle osób – powiedziała Głosowi Elżbieta Markowska, prezes Okręgu Pomorskiego ZNP.
Nauczyciele, pracownicy oświaty oraz rodzice przypomnieli nasz trzytygodniowy strajk. – W czasie strajku broniliśmy autonomii polskiej szkoły i godności polskiego nauczyciela – mówi Elżbieta Markowska. – Na pikiecie były delegacje z Małopolski i z Lubuskiego, były obecne reprezentacje wszystkich oddziałów Związku na Pomorzu, przedstawiciele Klubu Młodego Nauczyciela. Grał zespół jazzowy złożony ze studentów i nauczycieli, do pikiety dołączyło wielu przechodniów – relacjonuje.Przemawiał m.in. prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Nie chcemy być tymi, którzy muszą walczyć w lokalnych samorządach o podwyżki płac, nie chcemy zabierać lokalnej społeczności środków, które samorząd ma na inne cele, a musi je przeznaczyć na potrzeby edukacji – powiedział prezes ZNP.Szef ZNP zaznaczył, że związek zwraca uwagę na to, że edukacja jest wspólnym dobrem i do obowiązków rządu należy właściwe jej finansowanie. Dodał, że Związku „absolutnie nie zadowalają” zapewnienia ministra edukacji, „że za kilka lat ma nadzieję, że edukacja będzie miała zwiększone środki”.To druga odsłona akcji „8 kwietnia, pamiętamy”. Pierwsza manifestacja odbyła się miesiąc temu w Krakowie. Podczas przemarszu z Rynku Głównego w Krakowie przed siedzibę Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego na ul. Basztowej uczestnicy pochodu nieśli flagi ZNP i tablice z napisami „Wysokie kwalifikacje, godne płace”, „Do Irlandii nie jedziemy, polskie dzieci uczyć chcemy”.
Kolejna manifestacja odbędzie się 8 stycznia w Katowicach, a następna w Szczecinie.
Polecamy wywiad z Elżbietą Markowską, prezes Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego TUTAJ.
Źródło: www.glos.pl

03 grudnia, 2019

PISA 2018: Wielki sukces gimnazjalistów!

Jak wynika z badania PISA, polskie gimnazja należały do najlepszych szkół w Europie i na świecie. Przedostatni rocznik gimnazjalistów wystawił tym szkołom świadectwo z czerwonym paskiem. Uczniowie osiągnęli świetne wyniki z czytania i interpretacji, matematyki oraz nauk przyrodniczych.
– Gimnazja należały do najlepszych szkół w Europie i na świecie, ale niestety zostały zamknięte z przyczyn politycznych a nie merytorycznych – mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to badanie realizowane co trzy lata przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i dotyczy trzech dziedzin, w których sprawdza się umiejętności piętnastolatków – matematyce, czytaniu i interpretacji oraz rozumowaniu w naukach przyrodniczych. W najnowszym, zrealizowanym w 2018 r. badaniu wzięło udział ponad 600 tys. uczniów z aż 79 krajów. Polskę reprezentowało 5653 uczniów z 227 szkół (gimnazjów).
Wyniki badania PISA opisuje Głos Nauczycielski:
Wyniki polskich uczniów imponują – należą do najlepszych w Europie i na świecie.
Z czytania i interpretacji uzyskali oni 512 punktów. To 6 punktów więcej niż w badaniu PISA z 2015 r. i aż 25 pkt. więcej niż wynosi średnia krajów OECD. W Europie lepszy wynik zrobili jedynie uczniowie z Estonii – 523 punkty, Finlandii – 520 pkt. i Irlandii – 518 pkt. W rankingu światowym Polskę przegoniły tylko wybrane regiony Chin (555 punktów), Singapur (549 pkt.), Makao (525 pkt.) i Hongkong (524 pkt.), a także Kanada (520 pkt.) i Korea Południowa (514 pkt.).
W czytaniu i interpretacji tekstu polscy uczniowie zajęli więc czwarte miejsce w Europie!
W matematyce polscy gimnazjaliści rozbili bank – zdobyli 516 punków, czyli aż 11 pkt. więcej niż w badaniu z 2015 r. i 27 pkt. więcej niż wynosi średnia OECD. W Europie lepsi od naszych uczniów byli tylko ich rówieśnicy z Estonii z 523 pkt. i Holandii z 519 pkt. Trzecie miejsce na kontynencie to najlepszy wynik Polski w historii tego badania (czyli od 2000 r.)! Dość powiedzieć, że nasi gimnazjaliści wyraźnie przegonili kraj, który do tej pory był stawiany za przykład świetnego kształcenia na wysokim poziomie, czyli Finlandię (507 pkt.). W tyle pozostała też m.in. Szwajcaria (515 pkt.), Dania (509 pkt.), Słowenia (509 pkt.), Belgia (508 pkt.) oraz Szwecja (502 pkt.). Na świecie Polskę przegoniły jedynie wysoko rozwinięte regiony i państwa azjatyckie: najbogatsze kantony chińskie (591 pkt.), Singapur (569 pkt.), Makao (558 pkt.), Hongkong (551 pkt.), Tajpej (531 pkt.), a także Japonia (527 pkt.) i Korea Południowa (526 pkt.).
W naukach przyrodniczych polscy gimnazjaliści zdobyli 511 pkt. To o 10 pkt. więcej niż w badaniu z 2015 r. i o 22 pkt. więcej niż wynosi średnia OECD. W tym zestawieniu Polskę prześcignęła w Europie jedynie Estonia – 530 pkt. i Finlandia – 522 pkt. Trzecie miejsce na kontynencie to historyczny wynik polskich gimnazjalistów. Na świecie lepsze osiągnięcie zanotowały najbogatsze regiony chińskie (590 pkt.), Singapur (551 pkt.), Makao (544 pkt.), Japonia (529 pkt.), Korea Płd. (519 pkt.), Kanada (518 pkt.), Hongkong (517 pkt.) i Tajpej (516 pkt.).
SZCZEGÓŁOWA NOTATKA -PISA2018 TUTAJ

02 grudnia, 2019

Spotkanie w MEN ws. płac

4 grudnia 2019 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim. Głównym tematem spotkania ma być projekt rozporządzenia MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które mają obowiązywać od stycznia 2020 r.
Resort planuje podnieść tylko najniższe stawki wynagrodzenia zasadniczego części pedagogów po to, by zrównać je z przyszłoroczną pensją minimalną. Pozostałe stawki MEN chce pozostawić bez zmian. Podwyżka od 1 stycznia 2020 r. będzie dotyczyła jedynie nauczycieli, których płaca zasadnicza wynosi dzisiaj mniej niż 2600 zł brutto.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w siedzibie ministerstwa edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentować będzie wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński z prawnikami.

29 listopada, 2019

Postanowienia 42 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP


PROPONUJEMY trzy proste mechanizmy:
• podniesienie prestiżu zawodowego nauczycieli poprzez powiązanie płac z sytuacją na rynku pracy
• finansowanie wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa
• zwiększenie nakładów na edukację.
Nie odstępujemy od strajkowego postulatu podwyżki średnio o 1000 zł. Takie są założenia naszego obywatelskiego projektu ustawy dot. pensji nauczycieli, które chcemy powiązać z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.
W uchwale podjętej przez 42. Zjazd, domagamy się też:
• zwiększenia nakładów na oświatę do wysokości 5 proc. PKB
• finansowania wynagrodzeń nauczycieli w całości z budżetu centralnego w formie dotacji.
 

TAK DLA EDUKACJI! → TAK dla prestiżu zawodowego nauczycieli → TAK dla pensji nauczycieli z budżetu państwa → TAK dla zwiększenia nakładów na edukację

25 listopada, 2019

Nasz projekt: Płace nauczycieli powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem

42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP podjął decyzję o wszczęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.
Związek chce wprowadzenia do Karty Nauczyciela zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego (chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia ustalaną na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
Według ZNP należy zapisać w Karcie (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:
1) nauczyciela stażysty – 90 proc.,
2) nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
3) nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
4) nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.
– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

22 listopada, 2019

42 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP wybrał presesa Związku. Jest nim ponownie Sławomir Broniarz21 listopada delegaci 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP wybrali prezesa ZNP. Został nim ponownie Sławomir Broniarz. Wiceprezesami ZG ZNP zostali natomiast Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

        Dzisiaj, 22 listopada odbędzie się oficjalne otwarcie XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP o godz. 9.00, podczas którego zaplanowano:
– wystąpienie Prezesa ZNP
– wystąpienia gości Zjazdu
– pokaz filmu o TON (reż. Anita Plumińska-Mieloch, Piotr Świdziński)
– wręczenie Złotych Odznak ZNP
– wystąpienia gości honorowych (Fred van Leeuwen, pani Wanda Traczyk-Stawska)

źródło: strona internetowa zg znp https://znp.edu.pl/drugi-dzien-42-zjazdu/

19 listopada, 2019

Karta Nauczyciela – tekst jednolity

Marszałek Sejmu opublikował ujednolicony tekst Karty Nauczyciela zawierający najnowsze zmiany w prawie – w tym m.in. dodatek za wychowawstwo oraz nową ocenę pracy nauczycieli.
W opublikowanym przez marszałka Sejmu ujednoliconym tekście Karty Nauczyciela (TUTAJ) znalazły się ostatnie modyfikacje tej ustawy.

14 listopada, 2019

Nauczycielu, poznaj swoje prawa!

Czy muszę brać udział w organizacji i realizacji uroczystości, imprez lub wycieczek szkolnych?
Katalog typów zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, organizowanych w danej szkole określa statut szkoły. Konkretny zestaw uroczystości, imprez i wycieczek realizowanych w danym roku szkolnym uchwala rada pedagogiczna  w planie pracy szkoły. Dlatego tak ważne są zapisy przyjęte w statucie i planie pracy szkoły – od nich bowiem zależy część obowiązków nauczyciela. Jeżeli zatem statut Twojej szkoły i przyjęty plan pracy szkoły przewiduje realizację zajęć opiekuńczych i wychowawczych w formie np. wycieczek, organizacji uroczystości czy imprez szkolnych, to w ramach 40-godzinnego czasu pracy powinieneś je realizować.
Ważne!
Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć co do zasady obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy (art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela).
W przypadku:
  • udziału w kilkudniowej wycieczce nauczyciel powinien mieć zagwarantowany 11-godzinny nieprzerwany dobowy odpoczynek (art. 132 §1 Kodeksu pracy),
  • wycieczki wielodniowej – jeżeli łączny czas pracy w tygodniu przekroczy normę 40 godzin – nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych (art. 151 §1 w zw. z art. 151 ¹ §2 Kodeksu pracy),
  • wycieczki (lub np. sprawowania opieki nad uczniami podczas konkursu, festynu szkolnego) realizowanej  w dniu wolnym od pracy nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy (art. 42c ust. 3 KN), albo odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową (§10 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli …) .
  • Nauczyciel, któremu zlecono pracę w czasie wycieczek szkolnych i tzw. zielonych szkół powinien domagać się wydania delegacji służbowej.

07 listopada, 2019

Za mała subwencja oświatowa w 2020 roku

Związek Nauczycielstwa Polskiego w opinii do projektu rozporządzenia MEN ws. podziału części oświatowej subwencji w roku 2020 pisze, że:
brak środków na zapowiedzianą przez MEN podwyżkę nauczycielskich wynagrodzeń w 2020 r. o 6%. Koszt ewentualnej podwyżki wynagrodzeń o 6%, nie został w ogóle uwzględniony w planowanej wysokości subwencji oświatowej na rok 2020. Kosztów tych nie uwzględnia ani ustawa budżetowa, ani projektowane rozporządzenie o podziale subwencji. Tak więc koszt sfinansowania tego zadania zostanie przeniesiony do budżetów samorządowych i finansowany z ich dochodów własnych, tak jak to miało miejsce w tym roku;
– wzrost kwoty subwencji oświatowej w 2020 r. nie zabezpiecza nawet w pełni wydatków związanych ze skutkami przechodzącymi na rok 2020, związanymi z podwyżką wynagrodzeń od 1 września 2019 r.
Różnica między kwotą uwzględniającą w całości koszty przechodzące podwyżki wynagrodzenia o 9,6% od 1 września 2019 r., a kwotą planowanej subwencji oświatowej w 2020 r. wynosi 35.261.314 zł.
minister edukacji po raz kolejny naruszył procedury konsultacji społecznych, wskazując nieznany ustawie 14 dniowy termin do przedstawienia opinii. W ustawie o związkach zawodowych przewidziano jedynie dwa terminy opiniowania projektów aktów prawnych: 30-dniowy i 21-dniowy – skrócony ze względu na ważny interes publiczny. Dokonywanie konsultacji tak bardzo ważnego aktu normatywnego w terminie 14 dni, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, rażąco narusza zasady opiniowania aktów prawnych przez partnerów społecznych.

04 listopada, 2019

8 kwietnia 2019 r., pamiętamy!

Manifestacja w Krakowie 8 listopada (najbliższy piątek).
8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się największy strajk w polskiej oświacie – strajk na rzecz dobrej edukacji. Dobra edukacja to wciąż jest nasz cel! Dlatego w ósmym dniu każdego miesiąca spotykamy się, by wspólnie przypomnieć, że edukacja jest największą dziedziną życia społecznego.
8 listopada br. o godzinie 16:00 na Rynku Głównym w Krakowie  akcję „8 KWIETNIA – PAMIĘTAMY!” rozpocznie Okręg Małopolski Związku Nauczycielstwa Polskiego. W następnych miesiącach akcja będzie kontynuowana przez kolejne województwa (8 grudnia – Gdańsk i 8 stycznia – Katowice)!
W Krakowie spotkajmy się w najbliższy piątek na Rynku Głównym pod Ratuszem. Zabierzmy ze sobą lampiony, świeczki. Spotkajmy się i stańmy razem w łańcuchu światła dla edukacji! Przypomnijmy, że nasze postulaty nie zostały zrealizowane!
Zakończenie krakowskiej pikiety nastąpi ok. godziny 17:30 pod Urzędem Wojewódzkim przy ul. Basztowej.

Minister edukacji o podwyżkach

Jak to jest panie ministrze? Premier mówi, że gospodarka ma się dobrze i zapowiada podniesienie płacy minimalnej do 2600 zł, a pan, żeby nauczyciele nie oczekiwali podwyżek (pensje od 2450 zł) i brali pod uwagę możliwości finansowe państwa?
31 października  minister edukacji był gościem radiowej Jedynki (TUTAJ). W wywiadzie powiedział m.in.:
– Trzeba brać pod uwagę możliwości finansowe państwa i gdzieś po drodze znaleźć porozumienie, wspólnie wypracować system i poziom wynagrodzeń, który przyniesie satysfakcję.
Przypominamy, że według premiera Mateusza Morawieckiego , gospodarka ma się bardzo dobrze. We wrześniu premier zapowiedział wzrost wynagrodzenia minimalnego. – Minimalne wynagrodzenie od 2020 r. będzie wynosiło 2600 zł, a od 2021 r. zadeklarowaliśmy 3000 zł – ogłosił premier 10 września podczas wizyty w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Agros Nova w Łowiczu, w woj. łódzkim.

Minister edukacji odniósł się dzisiaj także do protestu włoskiego.
– Na razie nie widzę specjalnych powodów do protestów. Przypomnę, że nauczyciele w tym roku, m.in. poprzez spełnienie postulatów związków zawodowych otrzymali ogromne podwyżki, łącznie 15 procent – zaznaczył szef MEN.
Przypominamy ministrowi, że po tych rzekomo „ogromnych podwyżkach” pensje zasadnicze nauczycieli zaczynają się od 2450 zł brutto.

29 października, 2019

W szkołach trwa protest włoski. Pojawiają się naciski.

“Mimo że decyzja o przystąpieniu do protestu nauczycieli jest indywidualna i dobrowolna, to niektórzy dyrektorzy żądają pisemnych oświadczeń. To niezgodne z prawem – mówi ZNP” – czytamy dziś (29.10.2019) w „Gazecie Wyborczej”, która przypomina, że w szkołach trwa protest włoski.
“Nauczyciele wstrzymują się od działań, za które nie otrzymują wynagrodzenia: prowadzenia kół zainteresowań, wyjazdów na wycieczki, pisania sprawozdań. Każdy sam decyduje, kiedy i w jakim zakresie będzie protestował. Rady pedagogiczne nie muszą poddawać tego pod głosowanie. Jednak w województwach pomorskim, małopolskim i lubuskim dyrektorzy zażądali od nauczycieli pisemnych oświadczeń o udziale w akcji.
Formę protestu wybrał Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis: – Być może dyrektorzy mylą protest ze strajkiem. To protest godnościowy. Polega na pokazaniu, ile pracy wykonujemy bez zapłaty. Zwróceniu uwagi, że na kilkudniową wycieczkę często jedzie jeden nauczyciel i nie śpi przez trzy doby, a przecież przysługuje mu 11-godzinny odpoczynek.
Sławomir Broniarz, szef ZNP: – Będziemy sprawdzać, czy te oświadczenia to nadgorliwość dyrektorów, czy próba zastraszania nauczycieli. Nie wiemy, czy to akcja kuratorów.
Związek twierdzi, że zainteresowanie protestem jest duże. Akcja ma charakter kroczący.
– Trzeba dać czas nauczycielom, żeby przypomnieli sobie swoje prawdziwe obowiązki i prawa. Zdarzają się już przypadki, że cała rada pedagogiczna solidarnie decyduje się na protest – mówi Kaszulanis.
– Nie uchylamy się od obowiązków. Jesteśmy w szkołach, ale nie chcemy być żebrakami – dodaje Broniarz.
Protest włoski to niejedyna forma sprzeciwu nauczycieli. W ubiegłym tygodniu prezes małopolskiego ZNP Arkadiusz Boroń zapowiedział akcję „8 kwietnia, pamiętamy”. Każdego ósmego dnia miesiąca nauczyciele będą manifestować w innym mieście. W listopadzie na ulice wyjdą nauczyciele z Krakowa. W kolejnych miesiącach przyłączyć mają się Gdańsk i Katowice. Organizatorzy chcą, by w rocznicę strajku odbyła się duża manifestacja w Warszawie”.
Źródło: Gazeta Wyborcza
Przypominamy, że dyrektor nie może zobowiązać pracowników szkoły do złożenia oświadczeń o tym, czy mają zamiar wziąć udział w akcji polegającej na:
  • odmowie wykonywania poleceń przełożonych niespełniających warunków, o których mowa w art. 100 § 1 Kodeksu pracy,
  • występowaniu o wypłatę wynagrodzenia należnego im za pracę ponadwymiarową.
Brak jest podstaw prawnych  upoważniających dyrektorów do zobligowania pracowników do złożenia oświadczenia o tym, czy mają zamiar wziąć udział w takiej akcji. O wszelkich przypadkach nakładania na pracowników tego rodzaju obowiązku prosimy niezwłocznie informować miejscowe oddziały ZNP oraz Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego.

28 października, 2019

Nauczycielu, poznaj swoje prawa!

15 października br. Prezydium ZG ZNP przyjęło uchwałę ws. przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty.
Celem akcji jest rozpowszechnienie wiedzy o warunkach pracy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, bo wiele rzeczy nauczyciele wykonują od lat zwyczajowo i za darmo, choć nie należą one do ich obowiązków oraz przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli.
Chcemy pokazać, jak wiele robimy jako nauczyciele za niewielkie pieniądze, odczarować mit pracy postrzeganej tylko i wyłącznie przez pryzmat pensum, uświadomić społeczeństwu wszystkie zadania, jakie wykonujemy, pracując w szkole czy przedszkolu. I wspierać się wzajemnie w egzekwowaniu naszych praw pracowniczych!
Ważne jest więc, by:
– znać prawo i wiedzieć, które zadania zlecane przez dyrektora nie należą do naszych obowiązków (jak np. dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły, spisywanie wyposażenia sali lekcyjnej),
– albo za które możemy domagać się wynagrodzenia (np. za godziny nadliczbowe przepracowane w czasie kilkudniowej wycieczki szkolnej).
Warto znać swoje prawa i je egzekwować (np. prawo do 11-godzinnego odpoczynku w czasie szkolnych wycieczek).

24 października, 2019

Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę ws. kontynuowania protestu

– Zarząd Główny ZNP postanowił kontynuować Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty – poinformował wczoraj prezes ZNP Sławomir Broniarz. – W ankiecie, którą Związek przeprowadził we wrześniu, 55 proc. respondentów opowiedziało się „za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce”. Umownie nazwaliśmy tę formę akcji protestacyjnej protestem włoskim. Jest to protest w obronie godności i prestiżu zawodu nauczyciela. Protest w obronie podstawowych praw pracowniczych.
Nauczycielskie wynagrodzenia są bardzo niskie, a w 2020 roku będą niższe od płacy minimalnej w sytuacji, kiedy nauczyciele wykonują bardzo dużo zadań za darmo, bo nie należą one do ich obowiązków.
– Chodzi nam o pokazanie, jak wiele rzeczy nauczyciele zwyczajowo wykonują, choć nie należą one do ich obowiązków. Chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli – mówił szef ZNP. – Dlatego tak ważne jest by wiedzieć, które zadania zlecane przez dyrektora nie należą do naszych obowiązków (jak np. dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły, spisywanie wyposażenia sali lekcyjnej), albo za które możemy domagać się wynagrodzenia (np. za godziny nadliczbowe przepracowane w czasie kilkudniowej wycieczki szkolnej).
Udział w tzw. proteście włoskim jest indywidualną decyzją nauczyciela nauczycielki. Przystępowanie do niego będzie procesem rozłożonym w czasie.
– W ramach tego protestu chcemy walczyć o prestiż zawodu, bo nauczyciel ma być odpowiednio wynagradzany, w miejscu pracy powinien mieć zapewnione odpowiednie warunki, a nie tworzyć sobie to miejsce pracy, wykorzystując własny sprzęt i środki finansowe  – mówił szef ZNP.

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2019/10/Plakat_nauczycielu-czy-wiesz_v3.pdf
 

15 października, 2019

Ankieta Głosu Nauczycielskiego

W ankiecie Głosu Nauczycielskiego ponad 60 proc. głosujących nauczycieli zadeklarowało udział w proteście włoskim.

 Nauczycielu, czy weźmiesz udział w proteście włoskim w oświacie, rozpoczynającym się 15 października br.?

Głos w anonimowej ankiecie można oddać na stronie internetowej Głosu Nauczycielskiego. Poniżej podajemy link - wystarczy kliknąć

Protest włoski nauczycieli. 15 października br. rusza kampania informacyjna

Ruszyła akcja informacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca tzw. protestu włoskiego w szkołach i placówkach. Akcja skierowana jest do rodziców uczniów i nauczycieli. Związek przedstawia powody organizacji protestu. “Chcemy pokazać, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze” – wyjaśnia ZNP.


W ramach akcji nauczyciele nie odejdą od tablicy, lecz powstrzymają się od wykonywania dodatkowych zadań i obowiązków, które nie wynikają z przepisów prawa oświatowego i nie są dodatkowo wynagradzane. Udział w proteście jest indywidualną decyzją każdego nauczyciela.
– Nie będziemy realizować zadań, które były przez nas wykonywane, a za które nie otrzymywaliśmy żadnych pieniędzy. Nie wyrażamy zgody na ponoszenie kosztów przygotowania materiałów, potrzebnych do prowadzenia zajęć – zapowiadał niedawno prezes ZNP Sławomir Broniarz.
Taką formę protestu wybrali nauczyciele głosujący w ankiecie przeprowadzonej przez Związek. ZNP zapytał w ankiecie o to w jaki sposób – po kwietniowym strajku –  nauczyciele chcą walczyć o podniesienie nakładów na oświatę i o podwyżki wynagrodzeń. W głosowaniu wzięło udział ponad 220 tys. pracowników oświaty i 55,3 proc. z nich opowiedziało się „za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce”. Za wznowieniem strajku ogólnopolskiego było natomiast 18,6 proc. respondentów.
Związek już teraz prowadzi akcję informacyjną, w której przedstawia powody protestu. Szczególnie ważne jest, aby o sytuacji nauczycieli dowiedzieli się rodzice uczniów. Dlatego ZNP informuje rodziców, że dotychczas nauczyciele wykonywali w ramach swojej pracy wiele dodatkowych czynności, choć nie należą one do ich obowiązków. Wiele pomocy naukowych finansowali z własnych pieniędzy. Tymczasem nauczycielskie zarobki pozostają na niskim poziomie: w styczniu 2020 r. pensja minimalna nauczyciela (2 450 zł brutto) będzie niższa od płacy minimalnej (2 600 zł). Dlatego nauczyciele – rezygnując w ramach protestu z wykonywania dodatkowych zadań – chcą pokazać, jak wiele robią za niewielkie pieniądze.
“Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą” – informuje Związek.
Więcej na ten temat – TUTAJ.
22 października br. zbiera się Zarząd Główny ZNP, który podejmie formalną decyzję w sprawie udziału Związku w proteście włoskim. Uchwała ta jest ważna, ponieważ stanowi formalną podstawę, umożliwiającą nauczycielom przyłączenie się do protestu.
– Praktycznie jednak w wielu szkołach ten protest się rozpocznie już we wtorek, bo są do tego gotowe. Tu czas nie odgrywa specjalnej roli, ponieważ ten protest nie ma charakteru zamkniętego. Jest ciągły, nieprzerwany. Chcielibyśmy, żeby trwał przez wiele miesięcy, po to, żeby uzmysłowić władzom, samorządom, rodzicom, że czasy wolontariatu się skończyły – powiedział Sławomir Broniarz.

źródło: strona internetowa Głosu Nauczycielskiego https://glos.pl/protest-wloski-nauczycieli-15-pazdziernika-br-rusza-kampania-informacyjna

14 października, 2019

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji naszego Święta życzę wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty, aby Wasza praca cieszyła się jak najwyższym społecznym uznaniem. To ważne, bo w końcu bez nauczycieli i bez szkoły świat nie stanie się lepszy. Życzę także uznania w wymiarze finansowym, jest to konieczne, by prestiż naszego zawodu wzrastał, a praca w szkole mogła nam przynosić satysfakcję.


 Znalezione obrazy dla zapytania bukiet kwiatów\

Łączna liczba wyświetleń