01 lipca, 2019

KomunikatInformujemy, że 
do 31 lipca 2019  
biuro Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w Wolsztynie 
będzie nieczynne.


W pilnych sprawach prosimy 
o kontakt telefoniczny 

z prezesem Oddziału
Magdaleną Piotrowską tel. 690 150 917 

lub wiceprezesem     
Sławomirem Wieczorkiem tel. 505 288 647

24 czerwca, 2019

Świadectwo Anny Zalewskiej

źródło: strona internetowa ZG ZNP https://znp.edu.pl/swiadectwo-szkolne/

Stanowisko ZG ZNP

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z  18 czerwca 2019 r. w sprawie dalszych działań protestacyjnych.

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego dziękuje wszystkim pracownikom oświaty, którzy z wielką determinacją uczestniczyli w szkołach i placówkach w ogólnopolskiej akcji strajkowej  o godność zawodu nauczyciela, w tym o wzrost wynagrodzeń. Tak zdecydowane poparcie dla protestu (ponad 90-procentowe) wymusiło reakcję rządu, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej, doprowadzając do zmiany regulacji prawnych w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli. Efektem protestu środowiska oświatowego jest również, mający nastąpić od 1 września 2019 r., wzrost nauczycielskich wynagrodzeń.
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zdaje sobie sprawę, że przewidywane zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli dalekie jest od ich oczekiwań i żądania określonego w sporze zbiorowym. Niestety, porozumienie podpisane 7 kwietnia 2019 r. w Radzie Dialogu Społecznego między rządem a kierownictwem oświatowej Solidarności – wbrew stanowisku ZNP i Forum Związków Zawodowych – jak później się okazało, usztywniło stanowisko strony rządowej w zakresie znaczącego zwiększenia nauczycielskich wynagrodzeń.
Strajk pokazał nie tylko ogromną determinację naszego środowiska, ale również ogromną zawodową solidarność. Pokazał również, że rządzący aby złamać protest są gotowi w nadzwyczajnym trybie nowelizować prawo, dezorganizując system egzaminacyjny, w tym egzamin maturalny. To właśnie ten fakt przesądził o decyzji Prezydium Zarządu Głównego zawieszającej akcję strajkową. Nie wolno było dopuścić do kolejnej dewastacji systemu oświaty, w tym systemu egzaminów zewnętrznych. Nie można było dopuścić również do kolejnej eskalacji krzywdzących opinii kierowanych pod adresem naszego środowiska. Stoją przed nami kolejne wyzwania. Strajk jest zawieszony, ale nasz protest nadal trwa. Zarząd Główny ZNP zwraca się do ogniw związkowych, aby mimo rozpoczynających się wakacji przeprowadzić szeroką dyskusję, na podstawie której zostanie wypracowane stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego o formie dalszych działań protestacyjnych w obronie naszej godności.

źródło: strona internetowa ZG ZNP  https://znp.edu.pl/stanowisko-zg-znp/

21 czerwca, 2019

List prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019

Koleżanki, Koledzy!

Koniec roku szkolnego skłania do podsumowań. Ten rok zapamiętamy przede wszystkim z dwóch powodów: końca gimnazjów i początku ogromnego zrywu środowiska oświatowego.
Z edukacyjnej mapy znikają gimnazja, których uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki w międzynarodowych badaniach umiejętności, znikają zespoły nauczycielskie, znika dorobek specjalistów zajmujących się kształceniem nastolatków.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy tworzyli gimnazja i przez lata pracowali z gimnazjalistami. Zasługujecie na uznanie. Wykształciliście całe pokolenie Polaków! Dzięki Wam świat dowiedział się o polskich szkołach. Mogliście pracować dalej w gimnazjach, gdyby nie polityczna decyzja o ich likwidacji.
Ten rok był również wyjątkowy ze względu na trzytygodniowy strajk, w którym uczestniczyło ponad pół miliona nauczycieli i pracowników oświaty. Strajk o lepszą szkołę, o godne zarobki, o godność zawodu i w końcu o godność nas samych.
W czasie tego protestu pokazaliśmy, że potrafimy się zjednoczyć, razem walczyć o swoje prawa i o edukację, że potrafimy wytrwać w długim proteście. To było dla nas ważne, ale i bardzo trudne doświadczenie.
W czasie tego największego od lat ’80 strajku spotkaliśmy się z ogromną bezczelnością i bezwzględnością strony rządowej. Mieliśmy do czynienia z lekceważeniem protestu, dzieleniem środowiska, a potem z upokarzaniem strajkujących i psuciem prawa oświatowego. I zostaliśmy sami z problemami, z którymi dalej musimy się mierzyć. Rozumiem, że wielu z Was może odczuwać rozgoryczenie z tego powodu. Tak się dzieje, kiedy wiele poświęca się dla dobra sprawy, której nie sposób wygrać w pierwszej rundzie.
Pamiętajmy jednak, że to co robi każdy z nas, jako nauczyciel, ale i jako obywatel, ma ogromne znaczenie. Pamiętajmy, że nasze działania kumulują się i prowadzą do zmiany. A jak wiemy, każda wielka zmiana jest procesem.
My, strajkując, ten proces zmian zainicjowaliśmy. Niczego nie kończymy. Wiemy, że szkoła po strajku nie jest już taka sama. Także my się zmieniliśmy. Wiemy, co możemy razem zrobić, jak zaplanować działania i jak je realizować. Ładujmy teraz akumulatory, bo czeka nas intensywna jesień pod hasłem „Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji”.
Bądźmy razem!
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

17 czerwca, 2019

Nauczyciele/ki przedszkoli, jest akcja! Piszemy do senatorów!

Nowelizacja Karty Nauczyciela (obecnie procedowana w Sejmie) pozbawia nauczycieli przedszkoli dodatku za wychowawstwo! To skandaliczne wykluczenie! Dlatego prosimy nauczycieli przedszkoli, aby kierowali do Senatu RP listy, e-maile:
Domagamy się wpisania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (w art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 34a ust. 1 Karty Nauczyciela) zapisu o dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli.
Sprawa jest pilna, bo w tym tygodniu Sejm przyjmie nowelizację ustawy Karta Nauczyciela, a w najbliższym czasie nowelizacja będzie procedowana w Senacie!
Kontakt do Senatu RP:
https://www.senat.gov.pl/kontakt/spis-telefonow/kontakt/

19 maja, 2019

W A Ż N E ! ! ! Zasady składania wniosków o pomoc finansową

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Za nami pierwsza, niezwykle trudna, część strajku.
Zarząd Główny ZNP zdecydował o jego zawieszeniu, widząc brak jakiejkolwiek dozy dobrej woli w rozwiązaniu naszych problemów ze strony władz centralnych. Z każdym dniem strajku coraz wyraźniej okazywało się, że wysiłek strajkujących osób stawał się biciem głową w mur stworzony po stronie tych, którzy mają władzę. Z dnia na dzień coraz bardziej pewni byliśmy tego, że tracimy znaczącą część naszego wynagrodzenia, nie uzyskując nic.
Wielu z nas strajkowało od pierwszego dnia do momentu zawieszenia strajku. Te osoby straciły najwięcej.
W wielu przypadkach, strata znaczącej części wynagrodzenia stała się powodem poważnych kryzysów finansowych rodzin nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego stworzony został Społeczny Fundusz Strajkowy adresowany do osób niebędących członkami jakiegokolwiek związku zawodowego. Członkowie naszego związku mogą się ubiegać o pomoc finansową z Funduszu Specjalnego ZNP.
W przypadkach obu funduszy zasoby finansowe nie pozwalają na znaczące wspomożenie wszystkich strajkujących. W żadnym indywidualnym przypadku, na znaczącą poprawę kondycji finansowej naszych rodzin, nie wpłynie przecież zapomoga w wysokości kilku złotych!
Dlatego decydując się na złożenie wniosku o pomoc finansową, z któregoś z funduszy, sami bądźmy tą pierwszą instancją weryfikującą zasadność tego wniosku.
Naprawdę jest wiele osób, dla których to wsparcie jest konieczne, bowiem będzie ono decydować o „być, albo niebyć”dla całej rodziny. Niech nasza zawodowa spójność spowoduje, że wspólnie pomożemy tym, którzy najbardziej ucierpieli finansowo w wyniku strajku.

Do naszego – wolsztyńskiego – oddziału ZNP docierają w ostatnich dniach wnioski od osób strajkujących, przygotowane w ten sposób, że zawierają: imię i nazwisko oraz nr konta na które należy przesłać zapomogę. Nie jesteśmy w stanie sprawnie zweryfikować zasadność tych wniosków. Bardzo często nie jest w nich wskazana nawet placówka, w której konkretna osoba strajkowała. Wnioski te adresowane bywają do: Oddziału ZNP w Wolsztynie, Okręgu Wielkopolskiego ZNP, a nawet Zarządu Głównego ZNP. Ze względu na braki formalne, nie będą one rozpatrywane na żadnym z wymienionych szczebli władz Związku.

Dlatego przypominamy - rozpatrywane będą tylko te wnioski, które spełnią wymogi formalne zawarte w:
 • Regulaminie przyznawania pomocy materialnej ze Społecznego Funduszu Strajkowego
  lub
 • Regulaminie przyznawania zapomóg członkom ZNP.

Szeroką informację na ten temat oraz dostęp do obu regulaminów, mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie:


oraz na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego:Pierwsze zebranie nowego Zarządu Oddziału ZNP Wolsztyn

16 maja w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie odbyło się pierwsze zebranie nowego Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie. 
Na zebraniu gościli Panowie: Jacek Skrobisz – Starosta Wolsztyński oraz Wojciech Lis – Burmistrz Wolsztyna. 
Poprzedni prezes Oddziału Sławomir Wieczorek przedstawił gościom nowego prezesa Kol. Magdalenę Piotrowską.
Podczas zebrania wybrani zostali członkowie prezydium Zarządu Oddziału. Wiceprezesem został Sławomir Wieczorek, sekretarzem Stefania Zawieja, a skarbnikiem Anna Ciesielska.
Omawiano także zasady składania wniosków o pomoc finansową dla strajkujących członków związku i osób niezrzeszonych.
Podczas dyskusji członkowie Zarządu Oddziału pytali Gości przede wszystkim o zamiary obu samorządów dotyczące przeznaczenia środków finansowych zaoszczędzonych przez samorządy w wyniku strajku. Obaj panowie zapewnili, że środki te w dalszym ciągu znajdują się w budżetach szkoły.

16 maja, 2019

Pensum dla nauczycieli przedszkoli (grupy mieszane)

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
wobec licznych pytań i wątpliwości dotyczących pensum dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze - przypominam, że po nowelizacji Karty Nauczyciela od 1 września 2019 r. obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dla tych nauczycieli wynosi - do 25 godzin. Oznacza to (o czym informowaliśmy już wcześniej w comiesięcznych komunikatach), że kwestia ta powinna być przedmiotem uzgodnień między zakładową organizacją związkową a organem prowadzącym, w celu przyjęcia jak najkorzystniejszych rozwiązań dla nauczycieli.
Uprzejmie proszę o przekazanie (w pilnym trybie) powyższej informacji do oddziałów ZNP.
Pozdrawiam
Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP

Społeczny fundusz strajkowy (WNIOSEK i terminy)

WSPARCIE DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH – SPOŁECZNY FUNDUSZ STRAJKOWY
Osoby nienależące do związku mogą skorzystać ze Społecznego Funduszu Strajkowego “Wspieram Nauczycieli”.
11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają dobrowolne wpłaty na rzecz protestujących pracowników oświaty. W chwili obecnej na koncie funduszu znajduje się ponad 8 mln zł. Podziału tych środków dokona Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”.
Społeczny Komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które:
 • przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych
 • strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
 • nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
 • znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
Tutaj znajduje się „Regulamin_Społeczny Fundusz Strajkowy”.
Wynika z niego, że osoba ubiegająca się o wsparcie musi wydrukować, wypełnić i złożyć wniosek w biurze oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową, w której brała udział w strajku.
Oddział ZNP w ciągu 10 dni zaopiniuje wniosek i prześle go do komisji powołanej przez Sekretariat ZG ZNP. Podziału środków dokona Społeczny Komitet!
UWAGA: wnioski w ramach społecznego funduszu należy składać w oddziale ZNP do 31 maja br.!
„Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego” (KLIKNIJ TUTAJ, aby pobrać dokument).
Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” tworzą: dr Henryka Bochniarz, Halina Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski.
Społeczny fundusz strajkowy można cały czas wspierać dokonując tradycyjnej wpłaty na konto:
13 1240 5934 1111 0010 8960 6877 lub na Facebooku, gdzie trwa zbiórka ogłoszona przez Halinę Bortnowską, filozofkę, publicystkę, wybitną działaczkę na rzecz praw człowieka.

Informacja o Funduszu strajkowym dla członków ZNP

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do właściwego oddziału ZNP lub za jego pośrednictwem do Zarządu Głównego ZNP. Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:
 1. za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,
 2. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 3. złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.
Zasady przyznawania zapomóg określone są w Regulaminie przyznawania zapomóg członkom ZNP dostępnym tutaj.
Wzór wniosku o przyznanie zapomogi, składanego:
 1. do oddziału ZNP – dostępny jest w biurze oddziału;
 2. do Zarządu Głównego ZNP (składanego za pośrednictwem oddziału ZNP) – dostępny jest pod adresem wskazanym powyżej.
Jednocześnie informujemy, że uruchomione zostało specjalne konto, na które można wpłacać darowizny z przeznaczeniem na zapomogi dla członków ZNP, którzy w związku z udziałem w strajku utracili wynagrodzenie i znajdują się w trudnej sytuacji.
Dane do wpłat:
Odbiorca: Związek Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
Tytuł: Fundusz strajkowy
Numer rachunku (bank Pekao SA): 82 1240 6247 1111 0000 4976 6017
Istnieje również możliwość przekazania darowizny na rzecz członków ZNP zrzeszonych w konkretnym oddziale ZNP, wówczas w tytule przelewu należy wpisać: Fundusz Strajkowy – Oddział ZNP …… (i podać nazwę oddziału).
Oddziały ZNP nie mają możliwości tworzyć odrębnych funduszy strajkowych.

źródło strona ZG ZNP:  https://znp.edu.pl/informacja-o-funduszu-strajkowym-dla-czlonkow-znp/

12 maja, 2019

Magdalena Piotrowska nowym prezesem wolsztyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

11 maja w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie.
Prócz 45 delegatów reprezentujących szkolne ogniska związku, w obradach uczestniczyli: Jacek Skrobisz - starosta Wolsztyński, Wojciech Lis - Burmistrz Wolsztyna oraz Małgorzata Kowzan - wiceprezes Wielkopolskiego Okręgu ZNP.

Sprawozdanie z działalności oddziału podczas minionej - pięcioletniej kadencji, złożył prezes Sławomir Wieczorek, informując jednocześnie, że ze względu na stan zdrowia, nie będzie kandydował na stanowisko prezesa w kolejnej kadencji.

Zebrani jednogłośnie udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium, po czym przystąpiono do części wyborczej.

Nowym prezesem Oddziału ZNP w Wolsztynie została Kol. Magdalena Piotrowska - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie. Watro dodać, że jest ona pierwszą w 80 letniej historii wolsztyńskiego ZNP kobietą - prezesem oddziału.
Wybrano także nowy zarząd oddziału, komisję rewizyją oraz delegatów na Konferencję Okręgową, która odbędzie się we wrześniu b.r. w Poznaniu.


30 kwietnia, 2019

Protest włoski

Od 29 kwietnia br. Sekretariat ZG ZNP rekomenduje włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca.
Zawieszamy strajk, ale nie protest! Trwa spór zbiorowy!
W ramach czasu pracy realizujemy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jak również inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły. Czas ten przeznaczamy także na przygotowanie się do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe. Uczestniczymy w przeprowadzaniu egzaminów w swojej szkole i rekrutacji do szkół.
Pamiętajmy, że katalog zadań wykonywanych przez nauczycieli określa między innymi statut szkoły. Nie wykonujmy zatem zadań, które nie zostały ujęte w przyjętych przez rady pedagogiczne statutach.
Jednocześnie ponownie przeanalizujmy nasze statuty. Być może należy je „odchudzić”, bowiem zadania nauczycieli wynikające z zapisów w nich zawartych, w połączeniu z innymi obowiązkami nauczycieli, znacznie przekraczają 40-godzinny czas pracy. Rada pedagogiczna ma prawo do przygotowania i uchwalenia (w przypadku braku rady szkoły) zmian w statucie.
Wykonujmy nasze obowiązki w sposób drobiazgowy!
 

PROTESTUJEMY NADAL!


29 kwietnia, 2019

Szef ZNP rekomenduje nową formę protestu (http://www.tvn24.pl)

Strajk włoski - co na to wikipedia...?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk_w%C5%82oski

Co na to ZNP...?

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/strajk-nauczycieli-znp-rekomenduje-inna-forme-protestu,931441.html


I ruszamy z nowym impetem, tylko trzymajmy się razem!

Co ważne - to jeszcze nie jest druga część strajku.

To tylko taka forma protestu.

Rekomendujemy włoski protest

źródło: strona ZNP na FB

Kończymy pierwszy etap protestu i zaczynamy drugi

Strajk był wielkim protestem społecznym, który spotkał się z ogromną solidarnością rodziców, uczniów i różnych grup zawodowych. Wyrażamy podziw dla strajkujących, którzy wytrwali w tym trudnym i długim proteście!
Zawieszamy strajk, ale nie protest. Trwa spór zbiorowy, trwa nasz protest o lepszą przyszłość edukacji!
Zaczynamy drugi etap protestu. Mamy program “Szkoła na szóstkę” i dajemy premierowi czas na jego realizację do września br.

Program #Szkołana6 to:
 • wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB
 • odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister )
 • kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
 • zmniejszenie biurokracji w szkołach
 • zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli
 • wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty
Drodzy Rodzice! Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja!

źródło: strona ZG ZNP  https://znp.edu.pl/konczymy-pierwszy-etap-protestu-i-zaczynamy-drugi/

28 kwietnia, 2019

Broniarz o zawieszeniu strajku: Bohatersko umierać? Lepiej żyć i walczyć dalej

"Nikt nie jest ze skały i to w człowieku siedzi. Ale przeważyło, co ma być dalej. Nie ma co szlachetnie umierać. Trzeba szukać poprawy sytuacji, jak nie dziś, to jutro. Ale żyć, a nie umierać. Nawet bohatersko. Ktoś powie, że to konformizm, ale dla mnie najważniejsze było, żeby nie zmarnować tego poparcia społecznego i odrodzenia związku - mówi Broniarz...


Warto zapoznać się z całym wywiadem, jakiego prezes ZNP Sławomir Broniarz udzielił 26 kwietnia. 

Całość dostępna TUTAJ

https://oko.press/broniarz-o-zawieszeniu-strajku-bohatersko-umierac-lepiej-zyc-i-walczyc-dalej/?fbclid=IwAR31YCXGT7EYIu2RCqeWuxAow8Vm_qGz9nepj3XCWOlqBKyxhic-EEo4dsM

25 kwietnia, 2019

Strajk zawieszony


Kochani!
Jak zapewne wszystkim wiadomo dzisiaj prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanowiło zawiesić, trwający prawie trzy tygodnie strajk.
Przykre to, ale prawdziwe – czy ktokolwiek z nas, przed strajkiem, przypuszczał, że rząd znajdzie absurdalne sposoby na wyeliminowanie nauczycieli z egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasistów, z klasyfikowania uczniów klas maturalnych, a pewnie także z egzaminów maturalnych? Jak się okazuje, przynajmniej w tym zakresie nauczyciel jest zbędny. Boję się, że kiedy przyjdzie nowy rok szkolny i wznowimy nasz strajk, rząd powie nauczycielom „nie jesteście potrzebni nawet do tego, by dzieci uczyć”. Bzdura? Pewnie bzdura, ale co to za filozofia podjąć uchwałę, czy ustawę, która powie, że owszem, rok szkolny się zaczyna, ale dzieci nie muszą chodzić do szkoły. Mogą się uczyć same, jest przecież tyle różnych źródeł wiedzy... Na koniec roku zrobi im się testy - sposobem sprawdzonym w bieżącym roku - i będzie po sprawie.
Pan Kiepski mawiał, że „są na tym świecie rzeczy, które się nie śniły fizjologom” i pewnie miał rację, ale to taka sama prawda jak to, co kiedyś powiedział Jarosław Kaczyński: „Żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne”. Trudno dyskutować z kimś kto tak pojmuje świat. Jak się okazuje są na tym świecie rzeczy, które się śniły nie tylko fizjologomi. Są także ludzie, którzy do dziś nie mogą uwierzyć, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
Strajk jest zawieszony, bo ci, od których zależy dobro Polski i przyszłość naszej Ojczyzny tak właśnie rozumują. To ich prawda jest prawdziwa, choćby nic z prawdą wspólnego nie miała.
Myślę, i mam do tego takie samo prawo jak każdy człowiek, że dobrze się stało, że strajk został zawieszony. W sytuacji, kiedy brak jest nawet iskierki nadziei na to, że rząd zrobi choćby lekki ukłon w stronę naszych żądań, kiedy władza aprobuje fakt, że uczniowie od trzech tygodni nie pobierają nauki, kiedy perspektywy są takie, że strajkowalibyśmy dla samego faktu strajkowania z błogosławieństwem pani minister, pana premiera, pana prezesa i innych prominentnych członków władzy ustawodawczej i wykonawczej - zmiana formy protestu jest konieczna. Przypuszczam, że za kilka dni, dostaniemy propozycje dotyczące kształtu naszego protestu na czas zawieszenia strajku. Bo przecież – pamiętajmy, że ten strajk się nie skończył! Nasze związkowe flagi na budynkach szkół ciągle mają przypominać, że postulaty nie zostały zrealizowane. Do strajku czynnego wrócimy w bardziej sprzyjającym momencie. W takim momencie, który będzie dawał nadzieję, na efekty. Teraz tej nadziei nie ma.
Gorąco dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom, którzy z wielkim zaangażowaniem trwali w tej niestety nierównej walce, z przeciwnikiem wyposażonym w potężny oręż jakim jest władza. Teraz wiemy więcej o ich uczciwości i o tym jak dbają o dobro nas wszystkich. To była dla nas wielka lekcja, która – gorąco wierzę – pozwoli nam dobrze się przygotować do drugiej, wrześniowej, części strajku.
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Od soboty zawieszamy strajk do września

Dzisiaj Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło decyzję o zawieszeniu strajku od najbliższej soboty do września.Nie kończymy protestu!

Oświadczenie Sławomira Broniarza
Dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia z próbą finalnego demontażu polskiego systemu edukacji. Dlatego stajemy tu dziś przed Państwem – my, nauczyciele, ale też rodzice i uczniowie - żeby ogłosić wspólną decyzję co do kolejnych kroków.
Od soboty, 27 kwietnia ZNP zawiesza ogólnopolski strajk. Zawiesza, ale nie kończy. Powiem więcej: od dzisiaj wchodzimy w nowy, znacznie ważniejszy etap.
Jesteśmy bowiem w połowie drogi. Dlatego dzisiaj nie podpisujemy tego, co podpisała Solidarność, torpedując negocjacje z rządem.
Żądamy natomiast usystematyzowanej i osadzonej w krótkim czasie rozmowy o pakiecie odbudowy systemu edukacji na miarę XXI wieku i odpowiedniego rozwoju dzieci i młodzieży.
Chciałbym powiedzieć tu jasno: prawda jest taka, że strajk mógłby być prowadzony dalej. Prawda jest taka, że strajk trwałby w czasie matur. I nie zdołalibyście, Panie Premierze Morawiecki, rozwiązać tego problemu. Nie bylibyście w stanie zastąpić nauczycieli, zaryzykowalibyście dobro uczniów, skazalibyście ich na ten stres. Nie wzięliście za nich odpowiedzialności – dlatego bierzemy ją my. Nauczyciele i rodzice. I dlatego, w porozumieniu z samymi uczniami, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do spokojnego ukończenia roku.
Panie Premierze Morawiecki, dajemy Panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania. My swoje przedstawiamy jako rozwiązanie całościowe.
Stoję tu dziś naprzeciwko Pana nie ja, jeden związkowiec. Nie jeden związek zawodowy. Ale miliony ludzi. Rodzice, uczniowie i nauczyciele. I nie poddamy się. To nie jest żaden partyjny konflikt, jakich rozgrywacie dziesiątki. To nie jest konflikt PiS czy PO, Jarosława Kaczyńskiego czy Grzegorza Schetyny. Nie zakopiecie go w partyjnych przepychankach i medialnej rozgrywce. To sprawa milionów Polaków. Nie damy się podzielić.
Powiem Panu więcej, jako związkowiec, który pamięta lata ‘80. Wtedy też zaczynało się od pojedynczych akcji. Ale każdy taki zryw, jak wielki strajk nauczycieli, daje ludziom siłę. Tworzy się kula śniegowa, której nie będzie Pan w stanie powstrzymać propagandą. Bo ludzie wiedzą, że jest źle i czują okazywaną im pogardę. Czujemy to my, czują to lekarze, czują to opiekunowie niepełnosprawnych, przedsiębiorcy. Czują to wychodzące na ulice protestować kobiety. Ale też, musi Pan wiedzieć, my czujemy się coraz bardziej razem. Odebrałem przez te dni dziesiątki telefonów od ludzi, których podziwiałem za walkę i przeciwstawianie się niesprawiedliwości. Lekarzy, prawników, artystów, legend strajków z lat ’80-tych, ale też po prostu: rodziców.
I powiem Panu jedno – z taką siłą, z siłą zjednoczenia ludzi, Pan nie wygra.
Jeśli będzie trzeba, staniemy razem jesienią przed Pana Kancelarią, wszyscy. Setki tysięcy nauczycieli, pielęgniarek, rodziców, uczniów, pacjentów, opiekunów niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn.
My, ludzie. Wszystkich nas nie zlekceważycie.
Z całą stanowczością chcę podkreślić: niczego dziś nie podpisujemy. Nie składamy broni. Nie przystąpimy też do fasadowych negocjacji organizowanych przez rząd.
Zamykamy dziś pierwszy etap. Przez 17 dni posunęliśmy negocjacje do przodu. Na ten moment mamy:
• 10 proc. podwyżki od września
• skrócenie awansu zawodowego z 15 do 10 lat
• uwolnienie dodatku stażowego (administracja i obsługa) – skutkuje wzrostem pensji
• wprowadziliśmy do debaty publicznej sprawę zarobków nauczycieli i innych pracowników szkół i przedszkoli.
To jednak nadal nie rozwiązuje najpoważniejszych problemów, przekładających się na dobro uczniów: czasu dla nich, podstawy programowej, utrzymania w zawodzie najlepszych.
Dzisiaj rozpoczynamy prace w ramach drugiego etapu naszej strategii:
• zorganizujemy w czerwcu prawdziwy okrągły stół edukacji
• rozpoczynamy budowę szerokiej koalicji na rzecz stworzenia tzw. pakietu wrześniowego - mamy kalendarz spotkań ze środowiskami, które identyfikują się z mocnym systemem edukacji w naszym kraju
• Zaczynamy promocję programu „Szkoła na szóstkę”, która będzie elementem szerszego pakietu wrześniowego wypracowanego z naszymi partnerami.
Program „Szkoła na szóstkę” to:
• wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB
• odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister )
• kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
• zmniejszenie biurokracji w szkołach
• zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli
• wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty
Pierwszy etap strajku pokazał nam wszystkim, że można. Że można się zorganizować i przeciwstawić. Że nie trzeba godzić się na niegodne dla uczniów, rodziców i nauczycieli warunki funkcjonowania systemu oświaty. Że nie trzeba uginać się przed propagandą i siłowymi rozwiązaniami rządu. Stoimy tu dziś silniejsi, bo wiemy już, że jesteśmy w stanie skutecznie zorganizować z dnia na dzień pół miliona nauczycieli, tysiące szkół, a przede wszystkim – że są z nami rodzice, uczniowie i wiele środowisk.
W tym miejscu chciałbym ogromnie podziękować i w imieniu ZNP wyrazić podziw dla tych strajkujących, którzy trzy tygodnie wytrwali w proteście mimo akcji zastraszania przez przedstawicieli władzy, kuratoria, czasem nawet policję, którzy nie ulegli nagonce. I apeluję do Was: zawieście strajk. Pokazaliśmy już siłę. Siła w jedności. Mamy plan i zrealizujemy go. W imieniu nauczycieli dziękuję też przede wszystkim uczniom i rodzicom – to da nas bardzo dużo znaczy, że staliśmy i stoimy tu razem.
Bardzo doceniamy także poparcie strajku, jakie dostaliśmy: demonstracje, koncerty, zbiórki pieniędzy m.in. na Fundusz Strajkowy. Dziękujemy za ten obywatelski odruch solidarności. Traktujemy go jako wielkie zobowiązanie. I obiecuję, że wykorzystamy ten potencjał, by dalej, nieprzerwanie bronić polskiej szkoły i by doprowadzić do koniecznych zmian.
Dziś zawieszamy strajk, ale walka trwa i będzie trwała do skutku.
Panie Premierze Morawiecki, siadamy do pracy, radzę zrobić to samo.
Proszę być gotowym na wrzesień.

Decyzja Komitetu Strajkowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie


24 kwietnia, 2019

KOMUNIKAT po posiedzeniu Prezydium ZG ZNP (23.04.2019)

Odpowiedzialność za los maturzystów w strajkujących w całej Polsce liceach i technikach spada na rząd. Decyzja o klasyfikowaniu należy do rad pedagogicznych.
Trwa akcja strajkowa!
Prezydium ZG ZNP – po przerwie – zbierze się w czwartek, 25.04 o godz. 9.00.
ZNP wyraża podziw dla tych strajkujących, którzy protestują trzeci tydzień! Jesteśmy razem!

23 kwietnia, 2019

RDS o edukacyjnym okrągłym stole

Chcemy rozmawiać o edukacji i rozmawiamy, ale nie w zaproponowanej stadionowej formule – deklarują ZNP, FZZ, Pracodawcy RP, BCC, Lewiatan, Związek Rzemiosła. Takie jest dzisiejsze stanowisko partnerów społecznych RDS (bez Solidarności).

Stanowisko Reprezentatywnych Partnerów Społecznych ws. Okrągłego Stołu ds. oświaty (23.04.2019)
My, niżej podpisani reprezentatywni partnerzy społeczni – centrale związkowe oraz organizacje pracodawców chcemy uczestniczyć w obradach tzw. Okrągłego Stołu ds. oświaty, jednakże nie w formule zaproponowanej przez Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Doprowadzono do sytuacji, w której zamiast poważnej, merytorycznej rozmowy na temat postulatów środowiska nauczycielskiego organizuje się debatę o charakterze stadionowym. Taka formuła dyskusji w żaden sposób nie wpłynie na rozwiązanie problemów oświaty.
Niezbędne jest znaczne podniesienie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty. Ta ważna grupa społeczna nie może zarabiać poniżej przeciętnego wynagrodzenia w Polsce i musi odzyskać należny jej prestiż.
W naszej ocenie jedynym wariantem umożliwiającym zażegnanie historycznego kryzysu w oświacie jest przedstawienie przez stronę rządową propozycji korespondującej z postulatami organizacji związkowych współorganizujących strajk nauczycieli. Dopiero w momencie zabezpieczenia środowiska nauczycielskiego w zadowalające i zgodne z europejskimi standardami wynagrodzenia można powrócić do rozmów o koncepcji Okrągłego Stołu ds. Oświaty. Zwracamy szczególną uwagę, że to Rada Dialogu Społecznego jest właściwym miejscem do prowadzenia tego typu dyskusji. Jednocześnie przychylamy się do rekomendacji, które przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Pani Dorota Gardias przekazała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Andrzejowi Dudzie w trakcie dyskusji na temat realizacji formuły Okrągłego Stołu ds. Oświaty. Niewątpliwie to właśnie Prezydent RP jako patron Rady Dialogu Społecznego jest właściwą osobą dla organizacji merytorycznej debaty na temat całościowej reformy systemu edukacji.
Dostrzegamy otwartość strony związkowej na dalsze negocjacje i tego samego oczekujemy od przedstawicieli rządu. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na propozycje rozwiązania problemu zaproponowane przez organizacje pracodawców, aby podwyżki dla nauczycieli częściowo sfinansować ze środków pochodzących z Funduszu Pracy na rok 2019. Apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby wziął odpowiedzialność za przyszłość systemu edukacji i co najważniejsze – spełnił oczekiwania środowiska nauczycieli co do kwestii wynagrodzeń.

Związek Pracodawców Business Centre Club, OPZZ, FZZ, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego

źródło strona internetowa ZG ZNP

23 kwietnia WOLSZTYN STRAJKUJE!!!

Po ponad dwóch tygodniach strajku nauczycieli i pracowników oświaty pojawiają się różne głosy - szczególnie w mediach związanych z rządem - mówiące także o tym, że ten strajk upada.

Cóż, są wśród strajkujących osoby, które szczerze wierzyły, że strajk potrwa bardzo krótko. Ta wiara wynikała z tego, że przecież żyjemy w kraju, który szanuje demokrację i ponad inne sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych wynosi dialog i dążenie do kompromisu.
Pamiętajmy, że w tym konflikcie, z jednej strony, uczestniczą osoby zarabiające 2 - 3 tys. zł, często ledwo wiążące koniec z końcem, a w zasadzie "miesiąc z miesiącem", a z drugiej strony rządzący ministrowie, o dochodach których trudno mi się wypowiadać. Ci pierwsi, są od tego by realizować to co postanowią ci drudzy.

Czasy są takie, że temu, kto zarabia 10 - 20 tys. na miesiąc, a jeszcze na dodatek "dzierży władzę", ten biedak zarabiający 2 tys. po prostu nie podskoczy!
Czy naprawdę nie ma takiej siły, by ten kto posiada władzę i dostaje olbrzymie wynagrodzenie za miesiąc swojej pracy, potrafił choćby w znikomym stopniu zrozumieć tego, który ani władzy nie posiada, ani pieniędzy?
Jest taka siła, by przekonać władzę o tym, że nie ma racji. Tą zgodną z prawem siłą jest nasz strajk! Strajk, który mimo złej woli rządzących, jest kontynuowany.
W Wolsztynie, w którym 8 kwietnia rozpoczęło strajk 18 placówek, aktualnie strajkuje 15 i wszystko wskazuje na to, że taka sytuacja, jeśli oczywiście zajdzie potrzeba, może potrwać jeszcze długo, dużo dłużej niż wydaje się to pani minister.

Strajk zakończyły tylko trzy przedszkola. 

Ze szczerego serca dziękujemy nauczycielkom i pracownikom tych przedszkoli za każdy dzień, w którym z olbrzymią determinacją i wielką nadzieją, wierząc w dobrą wolę rządzących, czekały na porozumienie. Wiemy, że sercem ciągle jesteście z nami - strajkującymi i za to też Wam dziękujemy!

Strajk trwa!!!

A strajkującym nauczycielom i pracownikom na chwile zwątpienia, dedykuję piosenkę Wojciecha Młynarskiego.

TYCH CHWIL MOŻE BYĆ WIELE,
ale...


https://www.youtube.com/watch?v=fBevQd5P0KQ 


Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

19 kwietnia, 2019

Życzenia Wielkanocne

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych
prawdziwego odpoczynku od trudów i rozterek, 
których w ostatnim czasie nam nie brakuje
życzy 
Zarząd Oddziału ZNP 
w Wolsztynie

18 kwietnia, 2019

18 kwietnia: Jedenasty dzień strajku

Godzina 10.00: powrót do rozmów z rządem na wniosek ZNP.
Rząd – w trakcie drugiego tygodnia strajku – proponuje strajkującym nauczycielom zwiększenie pensum o dwie godziny i proporcjonalne podniesienie pensji zasadniczej od września 2020 roku. Chodzi o wzrost średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego o 250 zł, co wzrost pensji zasadniczej o ok. 125 zł. Gdyby przeliczyć, ile nauczyciel zarabia za godzinę okaże się, że nowa propozycja rządu to obniżka, a nie podwyżka!
ZNP i FZZ składają nową propozycję, polegającą na rozłożeniu na raty 30% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku:
 • 1.01: 5%
 • 1.09: 9,6 oraz
 • 1.10: 5%
 • 1.11: 5%
 • 1.12: 5%
Związek zaproponował także powołanie niezależnych mediatorów (profesorów B.Śliwerskiego i M.Konopczyńskiego), ale tę propozycję rząd odrzucił.
Godz. 17.00: premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej ogłasza, że okrągły edukacyjny stół odbędzie się 26 kwietnia na Stadionie Narodowym, a rozmowy będą dotyczyły czterech obszarów (uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i nowoczesna szkoła).
Szef ZNP Sławomir Broniarz, komentując wystąpienie premiera rządu pyta, dlaczego premier nie rozmawiał dzisiaj ze strajkującymi nauczycielami oraz dlaczego w wymienionych obszarach nie pojawia się kwestia płac i nakładów na edukację.

źródło strona internetowa ZG ZNP  https://znp.edu.pl/18-kwietnia-jedenasty-dzien-strajku/
Trochę prywaty - Albo my jesteśmy niewidzialni i niesłyszalni, albo rząd jest ślepy i głuchy. Ogłaszam wszem i wobec - według mnie - ta druga opcja jest prawdziwa! Boję się, że mogę być źle zrozumiany pisząc o swoich przemyśleniach związanych z możliwościami przywódczymi osób będących jednocześnie i głuchymi, i ślepymi, dlatego w żaden sposób ich (tych przemyśleń) Wam nie przekazuję. 
Lepsza będzie bajka pana biskupa:

Kulawy i ślepy

Niósł ślepy kulawego, dobrze im się działo;
Ale że to ślepemu nieznośno się zdało,
Iż musiał zawsze słuchać, co kulawy prawi;
Wziął kij w rękę: ten, rzecze, z szwanku nas wybawi.
Idą; a wtem kulawy krzyknie: umknij w lewo!
Ślepy wprost; i choć z kijem, uderzył łbem w drzewo.
Idą dalej; kulawy przestrzega od wody;
Ślepy w bród; sakwy zmaczał, nie wyszli bez szkody.
Nakoniec przestrzeżony, gdy nie mijał dołu,
I ślepy i kulawy zginęli pospołu.
I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył,
I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył.

Niech więc nas wiedzie kulawy, głuchy i ślepy - zginiemy wszyscy! Pewnie o to im chodzi.

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie 

16 kwietnia, 2019

Wracamy do rozmów w czwartek

PILNE: Na nasz wniosek zostało zwołane posiedzenie Rady Dialogu Społecznego!
Wracamy do stołu rozmów w czwartek, 18 kwietnia o godz. 10.00
Chcemy rozmawiać wcześniej, bo strajk trwa tu i teraz!
Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w wypowiedzi dla PAP powiedział: Przyjęliśmy zaproszenie na spotkanie prezydium Rady Dialogu Społecznego w najbliższy czwartek o godz. 10.

źródło strona internetowa ZG ZNP  https://znp.edu.pl/wracamy-do-rozmow-w-czwartek/

12 kwietnia, 2019

Briefing prezesa ZNP


W siedzibie Zarządu Głównego ZNP odbył się briefing prezesa ZNP Sławomira Broniarza:
Odpowiadając na apel Premier zgłoszony wczoraj na konferencji prasowej w sprawie kolejnego spotkania z przedstawicielami związków zawodowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z listem do Pani Premier wyrażając gotowość do tego spotkania, a jednocześnie prosząc w tym piśmie o to, aby Pani Premier zechciała przedstawić nowe propozycje dla środowiska nauczycielskiego, bowiem tylko w takim przypadku to spotkanie ma jakikolwiek sens.
Prezes ZNP podkreślił, że strona związkowa oczekuje na nowe otwarcie. Jednak na stole musi znaleźć się coś więcej niż dotychczasowe porozumienie podpisane z „Solidarnością”, bowiem takiego porozumienia strona związkowa nie podpisze.
Sławomir Broniarz zapowiedział, że zgodnie z uchwałą Prezydium ZG ZNP powołany zostanie Fundusz Strajkowy. Na Fundusz składać się będą wyłącznie środki społeczne, zebrane w ramach zbiórki prowadzonej przez komitet obywatelski. Celem Funduszu jest wsparcie tych, którzy na trwającym strajku najwięcej stracą finansowo. Szczegóły zaprezentowane zostaną na konferencji prasowej o godz. 12.30 w Centrum Nauki Kopernik.
Prezes ZNP wyraził gorące podziękowania za społeczny odbiór akcji, za zrozumienie, liczne dowody sympatii i wyrazy poparcia. Szczególne podziękowania skierował do strajkujących:
Po raz kolejny chciałbym podziękować wszystkim strajkującym i stwierdzić, że ten kolejny dzień strajku, kolejny dzień egzaminów jest także kolejnym dniem próby. Niczego nie wygaszamy, niczego nie hamujemy, apelujemy o to, abyśmy byli razem, abyśmy we wspólnym, skonsolidowanym działaniu pokazali, że wartością nadrzędną jest godność zawodu nauczycielskiego, jest także troska o jakość, jest także troska o naszych uczniów, absolwentów, tych, którzy są naszymi podopiecznymi.
Jednocześnie poinformował o antynauczycielskich i antystrajkowych działaniach kuratoriów oświaty, zbierających w szkołach informacje o liczbie pracowników, którzy przyłączyli się do protestu oraz żądających dostarczenia imiennych list strajkujących. Są to działania niezgodne z obowiązującym prawem i noszące znamiona mobbingu, szykan i próby zastraszania środowiska, dlatego ZNP wzywa do zaprzestania tych działań.

Informacja na temat udziału w strajku

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego ZNP informujemy, że zgodnie z treścią art. 18 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych udział każdego pracownika w strajku jest dobrowolny.
Oznacza to, że po stronie pracownika leży decyzja w sprawie przystąpienia do strajku albo podjęcia pracy – może to uczynić w każdej chwili.
Nie jest zgodne z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zarówno wywieranie presji, czy zmuszanie strajkujących do podjęcia pracy, jak i podejmowanie takich działań w stosunku do osób pracujących w celu przystąpienia przez nich do strajku.

WAŻNE: Kontynuujemy strajk!

Uchwała Prezydium ZG ZNP z 12.04.2019 ws. kontynuowania strajku!
Prezydium ZG ZNP postanawia:
 • Kontynuować strajk prowadzony w ramach sporu zbiorowego, zainicjowany 10 stycznia br.
 • Wystąpić do premiera z wnioskiem o natychmiastowe podjęcie rozmów z ZNP z udziałem zewnętrznego mediatora.
źródło strona internetowa ZG ZNP:  https://znp.edu.pl/wazne-kontynuujemy-strajk/

List prezesa ZNP do strajkujących


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Nauczyciele i Pracownicy oświaty!
To naprawdę niezwykłe, że kolejny, czwarty już dzień, trwacie w wielkim, ogólnopolskim proteście pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, proteście przeciwko ubóstwu i ciągłej pauperyzacji środowiska oświatowego.
Edukacja to najważniejsza sfera życia społecznego, bez niej nie przetrwa żadne społeczeństwo, żaden naród.
Nasza walka toczy się o przyszłe pokolenia. Zwracamy uwagę na poważny kryzys, który dotknął edukację publiczną, na zmniejszające się nakłady finansowe z budżetu państwa, na dramatycznie źle przygotowaną i przeprowadzoną reformę oświaty, na fatalne podstawy programowe, na rosnące zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne coraz większej grupy uczniów i zatrudnianie w szkole specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów.
Nasza walka toczy się dobrą edukację dla dzieci i młodzieży, zależy nam na szkole wolnej, autonomicznej, prowokującej do myślenia, szkole, która przygotowuje do życia i mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata.
Nasza walka toczy się o dobrego nauczyciela, dobrze wykształconego i dobrze opłacanego, bo to od niego wszystko się zaczyna. Od nauczyciela przedszkola, szkoły podstawowej, ponadpodstawowej… Walczymy o nauczyciela biblioteki, o pedagoga, psychologa, o każdego, bez którego niemożliwe jest kształcenie i kształtowanie młodych pokoleń. Nasza walka toczy się o pracowników oświaty niebędących nauczycielami, o panie i panów woźne, sprzątaczki, kucharki, wszystkie szkolne i przedszkolne „ciocie”, o pracowników szkolnej administracji. Walczymy o pozostanie w najpiękniejszym zawodzie świata.
Nasza walka to walka o godność.
Dlatego musimy wytrwać. Nigdy dotąd środowisko oświatowe nie było tak zjednoczone. Jesteśmy razem: członkowie związków zawodowych i niezrzeszeni. Rozejrzyjmy się i zobaczmy, jak wielki potencjał w nas drzemie. Razem możemy więcej.
Nie jesteśmy w tej walce sami. Są z nami Rodzice. Są nasi Uczniowie. Studenci. Są pracownicy innych branż, lekarze, pracownicy LOT-u, artyści, naukowcy, dziennikarze… Są pracodawcy, również nasi dyrektorzy. Są samorządowcy. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, nauczyciele i organizacje z innych krajów Europy i świata.
Dziękujemy Im wszystkim za wsparcie, dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Wiemy, jak bardzo nasz strajk zaburza funkcjonowanie innych dziedzin życia społecznego. Płynące do nas słowa poparcia dają nam jednak wiarę w sens tego, co robimy.
Koleżanki i Koledzy, Szanowni Pracownicy Oświaty, racja jest po naszej stronie. Musimy być razem, do końca.
Dzisiaj, dzięki wsparciu wielu ludzi, osób publicznych i prywatnych, znanych i nieznanych, uruchamiamy Fundusz Strajkowy, z którego środków będzie możliwe wsparcie tych, którzy nie licząc się z konsekwencjami, z ryzykiem utraty środków do życia podjęli tę, nierzadko heroiczną decyzję o przystąpieniu do strajku. Jutro zbiera się Prezydium Zarządu Głównego ZNP, będą podjęte decyzje o dalszych działaniach.
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Łączna liczba wyświetleń