28 lutego, 2019

RMF 24. Broniarz: Ogólnopolski strajk nauczycieli - nieunikniony. Najprawdopodobniej 4 marca poznamy termin

Broniarz: Ogólnopolski strajk nauczycieli - nieunikniony.

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-broniarz-ogolnopolski-strajk-nauczycieli-nieunikniony-najpra,nId,2858056?fbclid=IwAR3yqiBbqenNtxRnmeCL-Fq1DJCTwG0QXrlxrocNNfCpNEU5-yO5dWSFkSM#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
 https://www.rmf24.pl/fakty/news-broniarz-ogolnopolski-strajk-nauczycieli-nieunikniony-najpra,nId,2858056?fbclid=IwAR3yqiBbqenNtxRnmeCL-Fq1DJCTwG0QXrlxrocNNfCpNEU5-yO5dWSFkSM

Powyżej publikujemy link do wywiadu jakiego Prezes ZNP Sławomir Broniarz udzielił radiu RMF.


"Wszystko na to wskazuje - patrząc na opinie nauczycieli, informacje, które docierają do nas z każdego z województw - że ogólnopolski strajk nauczycieli jest nieunikniony" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz dodając, że formalnie decyzję w sprawie strajku „może podjąć prezydium zarządu głównego ZNP i to się stanie 4 marca”. Czy strajk odbędzie się w trakcie zaplanowanych egzaminów? "Przepis prawa powoduje, że dyrektor szkoły, przedszkola ma być poinformowany o terminie strajku na 5 dni przed wydarzeniem" - odpowiada Broniarz. Czy to oznacza, że uczniowie mogą się dowiedzieć o proteście np. 5 dni przed egzaminami? "Wiedząc, z jak wielkimi emocjami wiąże się to wydarzenie, najprawdopodobniej ta informacja zostanie także upubliczniona 4 marca" - odpowiada gość Marcina Zaborskiego.

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-broniarz-ogolnopolski-strajk-nauczycieli-nieunikniony-najpra,nId,2858056?fbclid=IwAR3yqiBbqenNtxRnmeCL-Fq1DJCTwG0QXrlxrocNNfCpNEU5-yO5dWSFkSM#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
"Wszystko na to wskazuje - patrząc na opinie nauczycieli, informacje, które docierają do nas z każdego z województw - że ogólnopolski strajk nauczycieli jest nieunikniony" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz dodając, że formalnie decyzję w sprawie strajku „może podjąć prezydium zarządu głównego ZNP i to się stanie 4 marca”. Czy strajk odbędzie się w trakcie zaplanowanych egzaminów? "Przepis prawa powoduje, że dyrektor szkoły, przedszkola ma być poinformowany o terminie strajku na 5 dni przed wydarzeniem" - odpowiada Broniarz. Czy to oznacza, że uczniowie mogą się dowiedzieć o proteście np. 5 dni przed egzaminami? "Wiedząc, z jak wielkimi emocjami wiąże się to wydarzenie, najprawdopodobniej ta informacja zostanie także upubliczniona 4 marca" - odpowiada gość Marcina Zaborskiego.

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-broniarz-ogolnopolski-strajk-nauczycieli-nieunikniony-najpra,nId,2858056?fbclid=IwAR3yqiBbqenNtxRnmeCL-Fq1DJCTwG0QXrlxrocNNfCpNEU5-yO5dWSFkSM#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
"Wszystko na to wskazuje - patrząc na opinie nauczycieli, informacje, które docierają do nas z każdego z województw - że ogólnopolski strajk nauczycieli jest nieunikniony" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz dodając, że formalnie decyzję w sprawie strajku „może podjąć prezydium zarządu głównego ZNP i to się stanie 4 marca”. Czy strajk odbędzie się w trakcie zaplanowanych egzaminów? "Przepis prawa powoduje, że dyrektor szkoły, przedszkola ma być poinformowany o terminie strajku na 5 dni przed wydarzeniem" - odpowiada Broniarz. Czy to oznacza, że uczniowie mogą się dowiedzieć o proteście np. 5 dni przed egzaminami? "Wiedząc, z jak wielkimi emocjami wiąże się to wydarzenie, najprawdopodobniej ta informacja zostanie także upubliczniona 4 marca" - odpowiada gość Marcina Zaborskiego.

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-broniarz-ogolnopolski-strajk-nauczycieli-nieunikniony-najpra,nId,2858056?fbclid=IwAR3yqiBbqenNtxRnmeCL-Fq1DJCTwG0QXrlxrocNNfCpNEU5-yO5dWSFkSM#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Broniarz: Ogólnopolski strajk nauczycieli - nieunikniony.

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-broniarz-ogolnopolski-strajk-nauczycieli-nieunikniony-najpra,nId,2858056?fbclid=IwAR3yqiBbqenNtxRnmeCL-Fq1DJCTwG0QXrlxrocNNfCpNEU5-yO5dWSFkSM#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

27 lutego, 2019

Za nami etap negocjacji

Dzisiaj zakończyliśmy kolejny etap sporu zbiorowego trwającego od 8 lutego między Oddziałem ZNP w Wolsztynie, a wolsztyńskimi placówkami oświatowymi.
W dniu wczorajszym w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie odbyło się spotkanie dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkolno - przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn z prezesem Oddziału ZNP Wolsztyn Sławomirem Wieczorkiem. Podczas spotkania odbyły się negocjacje, które zakończyły się podpisanie protokołów rozbieżności. Negocjatorem był Pan Jacek Skrobisz - Starosta Wolsztyński.
Dzisiaj prezes Wieczorek spotkał się z dyrektorami zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wolsztyński. Rolę negocjatora pełnił tym razem Pan Krzysztof Rozynek - Radny Rady Miejskiej w Wolsztynie. Również w tym przypadku spotkania zakończyły się podpisaniem protokołów rozbieżności.
Przed nami referenda strajkowe, które odbędą się w 18 wolsztyńskich placówkach.
Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztyn składa serdeczne podziękowania Panu Staroście Jackowi Skrobiszowi i Panu Radnemu Krzysztofowi Rozynkowi, którzy zechcieli pełnić role negocjatorów.

26 lutego, 2019

List prezesa ZNP do Premiera RP

List prezesa ZNP do Premiera wystosowany w poniedziałek, 25 lutego br.

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze!
Podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapewniał Pan o dobrej kondycji polskiej gospodarki. Powiedział Pan również, że „Europa dla PiS to europejskie zarobki” a pana formacja polityczna „Chce gonić Europę w jej zarobkach i dobrobycie”.
Szanowny Panie Premierze!
Mamy nadzieję, że mówiąc o dążeniu do europejskich zarobków miał Pan na myśli edukację, ponieważ na niskie zarobki polskich nauczycieli zwracają uwagę nawet instytucje międzynarodowe.
Według OECD, polski nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej w szczycie swojej kariery zarabia ok. 25,8 tys. dol. rocznie. To żałośnie mało przy średniej OECD wynoszącej ponad 56 tys. dol. i Unii Europejskiej – prawie 55 tys. dol.
Szanowny Panie Premierze!
Nauczyciele i pracownicy oświaty w Polsce chcą godnie zarabiać i nadal pracować w polskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.
Płace nauczycieli zaczynające się dziś od 1834 zł netto powinny wzrosnąć skoro, jak Pan zapewnia, sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra. Wzrosnąć realnie a nie symbolicznie, jak to miało miejsce ostatnio (płace zasadnicze nauczycieli wzrosły od stycznia tego roku od 83 do 115 zł netto).
Szanowny Panie Premierze!
Dotychczasowe rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty w roku 2019 nie przyniosły żadnego rezultatu.
Aktualnie sytuacja w oświacie jest bardzo napięta: trzy reprezentatywne związki zawodowe, w tym największy – Związek Nauczycielstwa Polskiego, weszły w spór zbiorowy.
To, czy w najbliższym czasie dojdzie do ogólnopolskiego strajku w oświacie, zależy dzisiaj od decyzji rządu, na czele którego Pan stoi.
Dlatego – po raz trzeci w ciągu ostatnich dwóch miesięcy – Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana Premiera z wnioskiem o pilne spotkanie.
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

źródło: strona internetowa ZG ZNP  https://znp.edu.pl/list-znp-do-premiera-rp/ 

24 lutego, 2019

Harmonogram sporu zbiorowego

HARMONOGRAM
działań ogniw ZNP
w sporze zbiorowym zainicjowanym
uchwałą nr 1/2019 Zarządu Głównego ZNP   
z dnia 10 stycznia 2019 r.


I. Zgłoszenie żądań
 • Uchwałą nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. Zarząd Główny ZNP postanowił o rozpoczęciu procedur zmierzających do wejścia w spór zbiorowy;
 • Oddziały ZNP zobowiązane zostały do wystąpienia z żądaniem podwyższenia o 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w terminie do 8 lutego 2019 r.
 • Niespełnienie żądania w ciągu 5 dni formalnie rozpoczyna procedurę sporu zbiorowego;
 • Wystąpienie z żądaniem zawiera informację, że jego niespełnienie będzie skutkowało przeprowadzeniem akcji strajkowej (akcja strajkowa nie może być przeprowadzona wcześniej niż po upływie 14 dni od zgłoszenia żądań).

II. Rokowania
 • Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia;
 • Rokowania kończą się podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie nieosiągnięcia porozumienia - sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron;
 • Etap rokowań trwa do 15 lutego 2019 r.

III. Mediacje
 • Mediacje mogą rozpocząć się niezwłocznie po zakończeniu rokowań.
 • Mediacje prowadzone są z udziałem osoby dającej gwarancję bezstronności, zwanej dalej mediatorem;
 • Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. Mediatorem może być także osoba z listy ustalonej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Jeżeli strony sporu zbiorowego nie porozumieją się w ciągu 5 dni w sprawie wyboru mediatora, dalsze postępowanie jest prowadzone z udziałem mediatora wskazanego na wniosek jednej ze stron przez ministra (wydłuża to procedurę o czas oczekiwania na wyznaczenie mediatora);
 • Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie nieosiągnięcia porozumienia - sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron. Czynności tych dokonuje się przy udziale mediatora.
 • Etap mediacji trwa do 28 lutego 2019 r.

IV. Strajk
 • Strajk (zbiorowe powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego żądania Związku) ogłasza zarząd oddziału ZNP na podstawie własnej uchwały;
 • Zarząd oddziału ZNP ogłasza strajk (również wielozakładowy) po uzyskaniu zgody w tzw. referendum strajkowym większości głosujących osób uprawnionych w poszczególnych szkołach i placówkach, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych;
 • Ogłoszenie strajku (po przeprowadzeniu referendum) powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem
 • Datę rozpoczęcia strajku oraz czas jego trwania określi Prezydium ZG ZNP na posiedzeniu 4 marca 2019 r.

Apel DEGRADOWANEGO NAUCZYCIELA

Witam serdecznie. Jako Degradowany  nauczyciel napisałem apel do nauczycieli w sprawie strajku. Ma on wspomóc związki zawodowe w swoich działaniach. Pani minister Zalewska za jednym kliknięciem  dociera ze swoim listem do wszystkich szkół. Niestety my takich możliwości nie mamy, dlatego w różnorodny sposób staramy się dotrzeć do nauczycieli, by zachęcić ich do czynnego udziału w proteście. Apel cieszy się dużym zainteresowaniem na facebooku, zarówno na stronie Degradowany nauczyciel, jak i na innych grupach nauczycielskich. Zdaję sobie sprawę, że facebooka posiada tylko część nauczycieli, dlatego proszę Was o pomoc w postaci rozpowszechniania tego apelu.
Pozdrawiam. Janusz Błażejewicz - Degradowany nauczyciel

Apel do nauczycieli

Koleżanki i koledzy !!! Obecnie jesteśmy na bardzo ważnym etapie walki o godność zawodu nauczyciela. Nie pamiętam czasów, w których do strajków przygotowywałyby się wszystkie związki zawodowe. W wielu miejscowościach, na wzór Wielkopolski, nauczyciele poszczególnych związków, odkładają na bok ideologię i - zjednoczeni - wspólnie przygotowują procedury strajkowe. Niebawem czekają nas negocjacje i referenda, w których będziemy deklarować swoją gotowość przystąpienia do strajku. Zróbmy to wszyscy - zarówno związkowcy, jak i nauczyciele niezrzeszeni. Jako zjednoczone środowisko musimy wziąć w nim udział gdyż :
 1. Walczymy o podwyżki pozwalające na godne zarobki w oświacie. Obecne jedynie rekompensują wskaźnik inflacji. Wzrost gospodarczy chcemy tak samo odczuć w portfelach, jak inne grupy zawodowe.
 2. Żeby zniechęcić nas do walki, często próbuje się wejść nam na ambicję, używając sformułowań w stylu - „nauczyciel z powołaniem to taki, który nie patrzy na pieniądze ”. Otóż w 99 % jesteśmy nauczycielami z powołaniem, którym godziwe zarobki potrzebne są m.in. do utrzymania swoich rodzin, opłacenia rachunków, wykształcenia swoich dzieci.
 3. O czym dzisiaj nikt nie mówi wysokość naszych płac, będzie miała w przyszłości ogromny wpływ na nasze emerytury. Pośrednio walczymy o to, żeby po 40 latach pracy za marne pieniądze, nie otrzymywać jeszcze bardziej „głodowej” emerytury.
 4. Dzisiaj walczymy o przyszłość naszej oświaty. Niskie płace spowodują, że za kilka lat nikt nie będzie chciał pracować w naszym zawodzie. Prestiż zawodu nauczyciela zadecyduje, kto w przyszłości nas zastąpi i będzie nauczał kolejne pokolenia naszych dzieci i wnuków. W jakim kierunku ten prestiż dzisiaj zmierza, nie trzeba nikomu wyjaśniać, dlatego musimy o niego walczyć.
 5. Dzięki zaangażowaniu związków zawodowych, możemy legalnie walczyć o godność naszego zawodu. Jest to ważne zwłaszcza dla osób, których bierność wynika ze strachu.
 6. Jako grupa zawodowa, w większości jesteśmy odważni w narzekaniu, ale tylko w pokojach nauczycielskich podczas przerw. Dzisiaj stajemy przed ogromną szansą, by wszem i wobec pokazać, że potrafimy walczyć o swoją godność. W tym momencie nie może nami kierować strach, pesymizm, brak czasu, czy też wizja utraty zarobku podczas strajku. Drugiej takiej szansy nie będzie.
 7. Ogromną rolę odgrywają powstałe na portalach społecznościowych, liczne grupy zrzeszające nauczycieli. To one w rozmaity sposób walczą o polską oświatę. Poprzez swoje oddolne inicjatywy i akcje protestacyjne, dają impuls i ogromne wsparcie w działaniu związkom zawodowym.
Jesteśmy świadkami niezwykle ważnego procesu - jednoczenia się środowiska oświatowego. Musimy być świadomi, że w razie strajku, będziemy krytykowani. Czy chcemy, aby doszedł do skutku zapowiadany strajk w egzaminy i matury ? Pewnie że nie, ale jakie mamy inne wyjście ? Były pisma i petycje, były protesty w Warszawie, zarówno jednych jak i drugich związków, były liczne rozmowy i negocjacje związków z minister Anną Zalewską. Efekt? Żaden! Zatem bez skrupułów i z czystym sumieniem możemy wyciągnąć „najcięższe działa”. Nadzieja w tym, że dojdzie do porozumienia i nie trzeba będzie ich użyć. Bądźmy świadomi, że o godność naszego zawodu musimy walczyć sami i nikt inny nam w tym nie pomoże. Jeżeli teraz się nie uda, to zapewne już nigdy.

Degradowany nauczyciel

21 lutego, 2019

VIDEO Nauczycielka o strajku: Dzisiaj to jedyne wyjście


– Nie jesteśmy w tej chwili w stanie w inny sposób rozmawiać z rządem. Jedynym wyjściem jest strajk – mówi Anna Zając, nauczycielka języka angielskiego z jednej z warszawskich szkół.

Rozmowy o podwyżkach dodatków funkcyjnych

19 lutego z Panem Burmistrzem Wolsztyna, a 20 lutego b.r. z Panem Starostą Wolsztyńskim spotkali się przedstawiciele Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie. Główne tematy rozmów to:
1. Przebieg działań związany ze sporem zbiorowym prowadzonym przez Oddział ZNP, a placówkami oświatowymi.
2. Przedstawienie oczekiwań nauczycieli związanych z wysokością dodatków funkcyjnych.

1. Prezes Sławomir Wieczorek złożył sprawozdanie z przebiegu sporu zbiorowego w placówkach oświatowych podległych odpowiednio Gminie Wolsztyn i Powiatowi Wolsztyńskiemu oraz omówił harmonogram kolejnych działań ZNP

2. W przypadku obu rozmów strona związkowa przedstawiła swoje propozycje wzrostu dodatków funkcyjnych, które, mimo tego, że lekko zostały zwiększone od 1 stycznia b.r. w placówkach podległych gminie, są naprawdę na bardzo niskim poziomie.
Aktualnie nauczyciel piastujący funkcję wychowawcy klasy dostaje dodatek w wysokości:
- 70 zł - wychowawca oddziału przedszkolnego (gmina);
- 85 zł - szkoły podstawowe (gmina);
- 70 zł - szkoły ponadpodstawowe (powiat)
Zaś nauczyciel sprawujący funkcję opiekuna stażu otrzymuje dodatek w wysokości:
- 70 zł - szkoły ponadpodstawowe (powiat);
- 52 zł - przedszkola i szkoły podstawowe (gmina).

Na różnych poziomach ustanowione są także wysokości dodatku motywacyjnego. W placówkach podległych gminie Wolsztyn dodatek ten wynosi 44,80 zł, zaś w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat określony jest procentowo i wynosi 6 - 20 % osobistego zaszeregowania nauczyciela.

Naszym celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że wszystkie wymienione dodatki będą identyczne w placówkach gminnych i powiatowych. W pismach jakie dostarczyliśmy Panu Burmistrzowi i Panu Staroście zawarliśmy propozycje, by:
- dodatek za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy wynosił od 1 stycznia 2020 roku 7%, a następnie wzrastał co roku o 1%, aż do osiągnięcia w roku 2023 poziomu 10 %;
- dodatek za sprawowanie funkcji opiekuna stażu wzrósł od 1 stycznia 2020 roku do poziomu 5 %;
- dodatek motywacyjny kształtował się na poziomie od 6 do 20 %.
W każdym z wymienionych przypadków chodzi o odniesienie procentowe do poziomu osobistego zaszeregowania nauczyciela.

Oba spotkania zakończyły się podpisaniem wspólnych oświadczeń Pana Burmistrza, Pana Starosty oraz Prezesa Oddziału ZNP w Wolsztynie. Treść tych oświadczeń prezentujemy poniżej.

17 lutego, 2019

List Prezesa ZNP do Samorządowców


Wiceprezes Zg ZNP K.Baszczyński o negocjacjach 2019


Przebieg sporu zbiorowego i udział w strajku


Związek Nauczycielstwa Polskiego wszczął procedury sporu zbiorowego ze szkołami, przedszkolami i placówkami objętymi działaniem ZNP.
Obecnie spór zbiorowy jest na etapie rokowań lub mediacji, w zależności od tego, kiedy oddział złożył pracodawcy pismo inicjujące spór (tj. żądanie podwyższenia o 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i placówek).
Po zakończeniu mediacji i ewentualnym braku porozumienia co do żądania ZNP można przystąpić do przygotowań do strajku. W tym celu zarządy oddziałów ZNP podejmą uchwały w sprawie zarządzenia referendum i przeprowadzą je w ścisłej współpracy z ogniskami ZNP. Pracownicy danej szkoły będą mogli strajkować o ile w referendum strajkowym weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem.
Warto podkreślić, że w referendum strajkowym i strajku mogą brać udział wszyscy pracownicy szkoły niezależnie od tego czy są członkami związku zawodowego, czy też nie.
Wszystkie ww. działania dotyczące przygotowania i ogłoszenia strajku, będą podejmowane po 28 lutego, tj. po zakończeniu ferii zimowych we wszystkich województwach i etapu mediacji we wszystkich szkołach, przedszkolach i placówkach.
Przypominamy również, że spór zbiorowy w imieniu pracowników może prowadzić wyłącznie związek zawodowy, a konkretnie zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa. Zgodnie ze Statutem ZNP organizacją międzyzakładową jest oddział Związku, a nie ognisko. Dlatego też, to oddziały ZNP otrzymały wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia sporu zbiorowego a pod koniec lutego, otrzymają wszystkie informacje dotyczące zorganizowania referendum i ogłoszenia strajku, o czym prezesi ognisk będą z całą pewnością informowani.
Mamy świadomość, że determinacja środowiska i gotowość do strajku jest bardzo wysoka, ale procedury sporu zbiorowego są w Polsce bardzo skomplikowane i w przypadku sporu na tak dużą skalę – niezwykle czasochłonne. Musimy te procedury wypełnić jak najstaranniej, aby nie narażać uczestników zapowiadanego strajku na negatywne konsekwencje prawne.
Zachęcamy, aby szczegółowe pytania dotyczące sytuacji związanej z prowadzeniem sporu zbiorowego w Państwa szkole, przedszkolu lub placówce kierować do właściwego oddziału ZNP, których lista jest na stronach internetowych okręgów Związku (struktur wojewódzkich). Dane kontaktowe do okręgów ZNP znajdują się pod adresem: https://znp.edu.pl/okregi/

źródło: strona internetowa ZG ZNP  https://znp.edu.pl/przebieg-sporu-zbiorowego-i-udzial-w-strajku/

Informujemy, że na terenie wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego zakończyliśmy etap rokowań i przygotowujemy się do mediacji. Etap mediacji zakończy się 28 lutego b.r.

04 lutego, 2019

Rozpoczynamy spór zbiorowy - początek drogi do strajku!

Dzisiaj odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie.
Głównymi tematami spotkania były sprawy związane z rozpoczynającą się kampanią sprawozdawczo-wyborczą oraz przystąpieniem do sporu zbiorowego z pracodawcami. W trakcie posiedzenia jednogłośnie
- przyjęto plan pracy i plan finansowy na rok 2019;
- postanowiono kontynuować współpracę z poznańskim Ośrodkiem Usług Pedagogicznych i Socjalnych w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowej oddziału;
- podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporu zbiorowego oraz kilka decyzji związanych z realizacją kolejnych kroków sporu;
- przekazano wzory dokumentów związanych z kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ogniskach ZNP oraz rozpoczęto tworzenie terminarza zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Omawiano także inne, bieżące problemy związane z sytuacją pracowników oświaty.

W związku z przystąpieniem do sporu zbiorowego, prezesi ognisk zostali zobowiązani do przekazania do dnia 8 lutego b.r., dyrektorom placówek oświatowych, pism zawierających żądania podwyżek o 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Formalnie kolejne kroki w ramach sporu zbiorowego związane są z tym, czy postulat ten zostanie spełniony. Jednak praktycznie nie jest to możliwe. 
Dlatego wolsztyńscy związkowcy przewidują następne decyzje, z których ostatnią będzie decyzja o podjęciu strajku.Łączna liczba wyświetleń