16 grudnia, 2013

Konkurs fotograficzny MOJA SZKOŁA? LUBIĘ TO!


MOJA SZKOŁA? LUBIĘ TO!
Weź udział w konkursie fotograficznym. Zrób zdjęcia, skomponuj z nich collage i pokaż, dlaczego Twoja szkoła jest wyjątkowa! Czekają atrakcyjne nagrody – multimedialne tablety! Pokażmy inne oblicze naszej edukacji. Szkoły, w których dzieje się mnóstwo ciekawych i inspirujących rzeczy...


Jak przystąpić do konkursu? To proste!
KROK 1. Zrób zdjęcia
KROK 2. Zarejestruj się na www.pil-network.com
KROK 3. Ściągnij z www.pil-network.com darmową i prostą aplikację do obróbki zdjęć AutoCollage
KROK 4. Skomponuj swój collage i pokaż, dlaczego Twoja szkoła jest wyjątkowa
KROK 5. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wrzuć swoją pracę
KROK 6. WYGRAJ multimedialny tablet!

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na: mojaszkola_lubieto.glos.pl


Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia 2014 r.!


Regulamin konkursu znajdziesz TUTAJ

15 grudnia, 2013

Boże Narodzenia 2013 r.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Koleżankom i Kolegom
oraz wszystkim Czytelnikom naszego bloga
życzymy
by pod świąteczną choinką 
znaleźli najwspanialsze prezenty
miłość, życzliwość, radość, wzajemne zrozumienie i szczęście.
Niech te, płynące od Bożej Dzieciny, dary
towarzyszą Wam przez cały okres Świąt
i cały 2014 rok.
Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie 

12 grudnia, 2013

Gwiazdkowe spotkanie SEiR

... o nocy! Święta nocy!
Płonąca rajem czarodziejskich bajek,
Cudem rozjarzeń i tęczą rozzłoceń –,
Jak śnieg cichutka, biała jak opłatek,
Którym się dzielisz z całym,
Z całym światem –,
O nocy, pod gwiazd milczeniem dalekim,
Wśród której Bóg
Się pobratał z człowiekiem!


Już niedługo Boże Narodzenie. Podobnie jak w minionych latach  w tym przedświątecznym okresie spotkali się członkowie oddziałowej sekcji Emerytów i Rencistów. Z okazji zbliżających się świąt życzenia zebranym złożyli przewodnicząca SEiR Jolanta Witkowska oraz prezes Oddziału Sławomir Wieczorek. Spotkanie odbyło się w stołówce wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego.11 grudnia, 2013

Akcja protestacyjna zawieszona

 

Uchwała Nr 21/2013 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie zawieszenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia:
§ 1
Z dniem 10 grudnia 2013 r. zawiesić ogólnopolską akcję protestacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego.
§ 2
Ogólnopolska akcja protestacyjna zostanie wznowiona w razie nieosiągnięcia kompromisu między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem w zakresie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, a także przygotowywanej kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

źródło:  http://www.znp.edu.pl/element/1870/Stanowisko_Prezydium_ZG_ZNP_z_dnia_10_grudnia_2013_r

05 grudnia, 2013

Jeszcze raz "Emerytury nauczycielskie po 1 stycznia 2013 r."


Wszystkim osobom zainteresowanym sprawami emerytur nauczycielskich po 1 stycznia 2013 r. polecam broszurkę wydaną przez  ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego "Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r." (krótkie streszczenie jej zawartości znajdziecie w naszym poście o tytule tożsamym z tytułem broszury). Ponieważ sygnały, które docierają do nas świadczą o wielkim zainteresowaniu tą problematyką, poniżej podaję adres internetowy, pod którym można tę publikację nabyć

 Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r.

http://www.wydped.com.pl/ksiazka.php?id_ksiazka=586

Cena broszury to tylko nieco ponad 4 zł - dla wielu nauczycieli jest to stosunkowo niewielka "cena spokoju".
Jeszcze raz POLECAM
Pozdrawiam
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

30 listopada, 2013

Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r.
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wydał niedawno broszurę „Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013 r.” Każdy zainteresowany tą tematyką nauczyciel, znajdzie w niej szczegółowe informacje dotyczące wszystkich możliwych aktualnie dróg prawnych, prowadzących do emerytury. Z broszurą można zapoznać się w biurze Zarządu Oddziału.

Podstawy prawne uprawnień emerytalnych nauczycieli:
- Prawo do emerytury bez względu na wiek – art.1, 88, 91a, 91b ustawy Karta Nauczyciela . Nauczyciel, aby skorzystać z tej drogi do emerytury musi legitymować się, co najmniej 30 letnim okresem składkowym i nieskładkowym, w tym 20 letnim okresem wykonywania pracy pedagogicznej, zaś nauczyciel szkoły, placówki, zakładu specjalnego oraz zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich, co najmniej 25 letnim okresem składkowym i nieskładkowym, w tym 20 letnim okresem wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym. Musi także rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek. Ostatnią grupą nauczycieli, którzy mogą skorzystać z emerytury bez względu na wiek, są urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., którzy do 31 grudnia 2008 r. spełnili warunki dotyczące ogólnego stażu pracy i stażu pracy pedagogicznej.
- Prawo do emerytury za pracę w szczególnym charakterze – art. 32 i 46 ustawy emerytalnej w związku z par. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Nauczyciel urodzony po 31 grudnia 1948 r. a prze 1 stycznia 1969 r. może przejść na tę emeryturę, jeżeli do dnia 31 grudnia 2008 r. łącznie spełnił następujące warunki: osiągnął wiek 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), udowodnił na dzień 31 grudnia 2008 r. okres składkowy i nieskładkowy – wynoszący, co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), w tym 15 lat pracy w szczególnym charakterze (pracy pedagogicznej) wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Uprawnienia szczególne – art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Dotyczy nauczycieli, urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Nauczyciele mogą skorzystać z tej podstawy, jeżeli: na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadali okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat, w tym, co najmniej 15 letni okres pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy; nie przystąpili do OFE albo złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE – za pośrednictwem ZUS – na dochody budżetu państwa.
- Prawo do emerytury pomostowej – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Dotyczy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno – wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

Jednak najszersza grupa nauczycieli zainteresowana będzie zapewne możliwością skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego, które daje możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej i jako rozwiązanie ustawowe będzie funkcjonowało zgodnie z obowiązującym zapisami ustawy do 31 grudnia 2032 r.


- Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Ta droga dotyczy m.in. nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w: publicznych i niepublicznych przedszkolach; szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
(Powyższe informacje dotyczące możliwości przejścia na emeryturę, prosimy traktować jedynie, jako wskazanie podstawy prawnej i zachętę do zapoznania się broszurą.)

Niestety bardzo często zdarza się, że nauczyciele nie znają swoich uprawnień emerytalnych i żyją w niesłusznym przekonaniu, że będą „musieli” pracować do 67 lat. Naprawdę znikoma jest w świecie nauczycielskim wiedza o możliwości skorzystania ze świadczeń kompensacyjnych, a także o wysokości tego świadczenia. Trudno dziś wskazać źródło plotki, że świadczenie to zawiera się w kwocie 600 – 700 zł miesięcznie. Szczęśliwie to tylko PLOTKA. W rzeczywistości średnia wysokość świadczenia kompensacyjnego jest wyższa od średniej emerytury nauczycielskiej. Szczerze życzymy wszystkim nauczycielom jak najlepszego zdrowia i sił do pracy przez wiele, wiele lat. Jednak wiedza o możliwościach przejścia na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne na pewno nikomu nie zaszkodzi.

28 listopada, 2013

PODZIĘKOWANIA

P o d z i ę k o w a n i a

Przyjmijcie moje szczere podziękowania za udział w Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty w Warszawie 23 listopada br.
Koleżanki, Koledzy!
Jestem pełen uznania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję protestacyjną ZNP pod hasłem „Dość tego!” i przyjechali na manifestację. Dla wielu z Was udział w niej wiązał się ze sporymi wyrzeczeniami i niedogodnościami. Jednak stanęliście na wysokości zadania i pokazaliście nie tylko opinii publicznej i przedstawicielom rządu, ale także swoim kolegom, którzy w sobotę zostali w domach, że środowisko oświatowe potrafi się zjednoczyć w obronie publicznej samorządowej edukacji i godności zawodowej pracowników.
Razem daliśmy piękny wyraz tej solidarności zawodowej: ulicami Warszawy maszerowało ponad 20 tysięcy nauczycieli, pracowników szkolnej administracji i obsługi, wspierali nas rodzice i samorządowcy. Mówiliśmy o godności i autonomii zawodowej, o niezgodzie na podporządkowanie szkół samorządom, o skutkach komercjalizacji i prywatyzacji oświaty, które boleśnie odczują następne pokolenia. Podkreślaliśmy, że chcemy spokojnie pracować, a nie wdrażać kolejne niepotrzebne reformy i marnować czas na biurokrację. Był to bodaj pierwszy protest, który nie dotyczył postulatów płacowych, lecz powodowany był troską o jakość kształcenia i publiczną edukację w Polsce.
Jeszcze raz dziękuję za ten obywatelski gest, za odpowiedzialną postawę w czasie marszu. My nie podpalaliśmy instalacji artystycznych. W godny sposób zamanifestowaliśmy nasze niezadowolenie z kierunku zmian w polskiej edukacji! Gratuluję solidarności zawodowej i zaangażowania!
Pragnę także poinformować, że tuż po manifestacji rozpoczęły się rozmowy ze stroną rządową, a 27 listopada sejmowa podkomisja usunęła z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, krytykowane przez ZNP, zapisy dotyczące przekazywania samorządowych szkół i placówek związkom międzygminnym lub związkom powiatów.
Z wyrazami szacunku,
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

źródło: http://www.znp.edu.pl/element/1856/P_o_d_z_i_e_k_o_w_a_n_i_a

27 listopada, 2013

Komunikat specjalny z posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty


Komunikat specjalny z posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty


27 listopada br. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przyjęła postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wycofania z projektu ustawy zapisów dotyczących przekazywania szkół...

całość artykułu dostępna TUTAJ

26 listopada, 2013

Protest będzie kontynuowany


Uchwała Nr 16/2013 ZG ZNP z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie kontynuowania Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej "Dość tego!" oraz upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do podjęcia uchwały o wejściu w spór zbiorowy z rządem
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, postanawia:
§ 1
W związku z toczącymi się w Sejmie pracami nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, zobowiązać wszystkie ogniwa związkowe do kontynuowania Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej "Dość tego!".
§ 2
W przypadku niespełnienia warunku wykreślenia z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1917) zapisów umożliwiających:
 • przekazywanie szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub związkom powiatów,
 • zatrudnianie w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami,
 • zatrudnianie w szkołach podstawowych nauczycieli na zasadach określonych w Kodeksie pracy (osoby wspierające nauczycieli),
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego upoważnia Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do podjęcia uchwały o wejściu w spór zbiorowy z rządem.
§ 3
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zobowiązuje Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do monitorowania prac nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

źródło:  http://www.znp.edu.pl/element/1852/Uchwala_Nr_162013_ZG_ZNP_z_dnia_26_listopada_2013_r

W związku z wyżej przytoczoną uchwałą Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego proszę o kontynuowanie oflagowania placówek i akcji informacyjnej za pomocą plakatów i ulotek.

Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek

Dość tego! Relacja z manifestacji ZNP

Dość tego! Relacja z manifestacji ZNP

Warszawa, 23 listopada br.
Ponad 20 tysięcy uczestników manifestacji przeszło w sobotę, 23 listopada 2013 r. ulicami Warszawy w proteście ZNP pod hasłem „Dość tego”!
Manifestujący wyruszyli o godz. 11.00 z ronda im. S. Sedlaczka, następnie przemaszerowali trasą:  Łazienkowska – Myśliwiecka – Górnośląska – Wiejska – Sejm RP – Matejki – Al. Ujazdowskie – Al. Szucha – MEN – Bagatela – Al. Ujazdowskie – KPRM.
Na czele przemarszu związkowcy nieśli olbrzymi banner z hasłem „Dość tego!”, związkowe flagi i maszty, plakaty, znaczki z napisem: „Protestuję, bo lubię uczyć” i transparenty. Mieli ze sobą trąbki i szkolne dzwonki...

25 listopada, 2013

Marsz protestacyjny 23 listopada 2013

23 listopada b.r. reprezentacja wolsztyńskich nauczycieli uczestniczyła w manifestacji, która była kulminacyjnym punktem akcji protestacyjnej ZNP pod hasłem DOŚĆ TEGO. Łącznie z powiatu wolsztyńskiego w marszu wzięło udział 32 nauczycieli. Na manifestację udaliśmy się razem z nauczycielami z Grodziska i Stęszewa. Wraz z ponad 20 tysiącami nauczycieli z całej Polski protestowaliśmy pod Sejmem, Kancelarią Premiera i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jakie będą efekty te akcji jeszcze nie wiadomo, jednak na najbliższy wtorek przewidziane jest spotkanie kierownictwa ZNP z władzami MEN. Jeśli będzie taka konieczność Związek rozważy kolejne działania protestacyjne.
Warto pamiętać, że protest organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednym ze sposobów walki o lepszy los wszystkich nauczycieli i całej polskiej oświaty.
Dlatego drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!
Pamiętajcie, że ZNP to nie tylko prezes Broniarz czy też jakaś tajemnicza organizacja składająca się z kilku nieznanych osób, które siedzą gdzieś w Warszawie i albo coś robią, albo nie.  
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to MY! 
- tu w Wolsztynie, w Siedlcu i w Przemęcie. Im nas będzie więcej tutaj - w przedszkolach i szkołach, tym większą siłą i z lepszym skutkiem będziemy mogli przeciwdziałać wszelkim przejawom łamania prawa i tym pomysłom władz, które szkodzą polskiej oświacie.
Trzeba przyznać, że ten marsz był największym z dotychczas organizowanych przez ZNP. W momencie kiedy, po ok. trzech godzinach marszu, czoło pochodu znalazło się na wysokości Kancelarii Premiera kończąc manifestację, ostatni uczestnicy dopiero wyruszali na trasę.
Szczęśliwie dopisała nam pogoda i choć upału nie było, to jednak nie było także deszczu i mrozu.
 Zarząd Oddziału ZNP
 w Wolsztynie

Poniżej zamieszczamy zaczerpnięte ze strony Zarządu Głównego ZNP podziękowanie dla uczestników protestu:

Ponad 20 tysięcy pracowników oświaty protestowało dzisiaj w Warszawie pod hasłem Dość tego!
Koleżanki i Koledzy!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom manifestacji - nauczycielom, pracownikom szkolnej administracji i obsługi, związkowcom, rodzicom, samorządowcom, osobom wspierającym i ochraniającym przemarsz. Wszystkim, którzy byli na manifestacji w obronie polskiej, dobrej szkoły!
Dziękujemy za zaangażowanie i solidarność zawodową!
Specjalne podziękowania kierujemy do grupy nauczycieli manifestujących przed budynkiem, w którym odbywała się Konwencja PO.
Manifestacja zakończyła się złożeniem petycji z postulatami ZNP w kancelarii premiera, którą odebrał wiceminister edukacji Maciej Jakubowski.
Ustalono, że w najbliższy wtorek w godzinach porannych dojdzie do spotkania kierownictwa ZNP z przedstawicielami MEN. Tematem spotkania mają być, krytykowane przez ZNP, propozycje zmian w prawie oświatowym – w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

źródło: http://www.znp.edu.pl/element/1843/Manifestacja_ZNP


Postulaty Uczestników Manifestacji Pracowników Oświaty  „Dość tego!”
Uczestnicy Manifestacji Pracowników Oświaty kategorycznie sprzeciwiają się zmianom projektowanym w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie – Karta Nauczyciela.
Domagamy się:
1.         Wykreślenia z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1917) zapisów umożliwiających:
1)         przekazywanie szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów,
2)         zatrudnianie w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami;
3)         zatrudnianie w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (osoby wspierające nauczycieli).
2. Odstąpienia od zmian proponowanych w ustawie – Karta Nauczyciela, dotyczących:
1)         usytuowania komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego;
2)         zmian w awansie zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego ograniczających rolę organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów;
3)         zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń nauczycieli;
4)         sposobu rejestrowania czasu pracy nauczycieli;
5)         ograniczenia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia;
6)         nowych zasad udzielania urlopów wypoczynkowych w placówkach feryjnych i nieferyjnych;
7)         likwidacji dodatków na zagospodarowanie dla młodych nauczycieli.
Nie zgadzamy się na:
- zmniejszanie nakładów na oświatę,
- rozszerzenie możliwości oddawania szkół i placówek oświatowych do prowadzenia  innym podmiotom,
- wzrost bezrobocia w oświacie i pogorszenie warunków pracy pracowników.
Oczekujmy, że Rząd RP wycofa się z rozwiązań, których konsekwencją będzie obniżenie jakości kształcenia oraz zrujnowanie statusu zawodowego nauczycieli i degradacja materialna pracowników oświaty.
W imieniu Uczestników Manifestacji
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP
Warszawa, 23 listopada 2013 r.

 

19 listopada, 2013

DOŚĆ TEGO! Przygotowania do protestu

Wczoraj (18 listopada 2013 r.) odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zebranie poświęcone było głównie sprawom związanym z akcją protestacyjną zainicjowaną przez Zarząd Główny ZNP, w tym udziałowi wolsztyńskich nauczycieli w marszu protestacyjnym, który będzie miał miejsce w Warszawie 23 listopada. Postanowiono, że wolsztyński oddział będzie reprezentowany przez 26 osób, które udadzą się do stolicy wspólnie z przedstawicielami Grodziska Wlkp., Siedlca, Przemętu i Stęszewa. Autokar wyjedzie z wolsztyńskiego dworca PKS o godz. 4.00. około 10.00 powinniśmy się znaleźć w Warszawie i o godz. 11.00 ruszymy na trasę marszu protestacyjnego.

18 listopada, 2013

Ruszyła akcja protestacyjna ZNP „Dość tego”


Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ZNP z 5.11.2013, dzisiaj (18 listopada) rusza Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP pod hasłem „Dość tego”!
Zgodnie z harmonogramem akcji:
-  od 18 listopada do 23 listopada br. oflagowanie szkół i placówek oświatowych oraz akcja informacyjna;
- 23 listopada br. zostanie zorganizowana w Warszawie ogólnopolska manifestacja protestacyjna ZNP;
- 25 listopada br. Prezydium ZG ZNP podsumuje akcję protestacyjną i podejmie decyzję w sprawie dalszych działań ZNP.

źródło  http://www.znp.edu.pl/element/1831/Ruszyla_akcja_protestacyjna_ZNP_Dosc_tego

Najistotniejsze projektowane zmiany w prawie oświatowym, które mają obowiązywać od 2014 r.

Najistotniejsze projektowane zmiany w prawie oświatowym, które mają obowiązywać od 2014 r.

Przeczytaj koniecznie!
 1. Zmiany w ustawie o systemie oświaty
 1. Możliwość przekazywania szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów. Oznaczać to będzie:
 • stosowanie Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie (tj. nowy organ prowadzący określał będzie pensum dydaktyczne, wynagrodzenia, sposób zatrudnienia, a także świadczenia socjalne i pracownicze)
 • ograniczenie uprawnień związkowych określonych w ustawie o związkach zawodowych
 • pozbawienie pracowników niepedagogicznych statusu pracownika samorządowego (stosunek pracy określi nowy pracodawca)
 1. Możliwość zatrudniania w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami
 2. Możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy (osoby wspierające nauczycieli).
 
 1. Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela
 1. Usytuowanie komisji dyscyplinarnych na poziomie organu prowadzącego. Oznacza to m.in., że organ wykonawczy JST będzie powoływał rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników swojego urzędu
 2. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na poziomie organu prowadzącego z ograniczoną rolą organu nadzoru pedagogicznego i ekspertów, awans na każdym stopniu ze wzmocnioną rolą rodziców
 3. Nowy system wynagradzania niegwarantujący nauczycielom osiągania średnich na poszczególnych stopniach awansu, z jednoczesną zmianą ustalania prawa do dodatku uzupełniającego
 4. Włączenie do wynagrodzeń dodatków wiejskich, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia
 5. Rejestrowanie czasu pracy według sposobu i formy określonej przez dyrektora (oznacza to kilkadziesiąt tysięcy sposobów rejestrowania czasu pracy).
 6. Ograniczenie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia
 7. Nowy, niekorzystny sposób udzielania urlopów wypoczynkowych w placówkach feryjnych i nieferyjnych
 8. Likwidacja dodatków na zagospodarowanie dla młodych nauczycieli.
 
23 listopada br. wspólnie powiedzmy temu DOŚĆ TEGO!

źródło  http://www.znp.edu.pl/element/1830/Najistotniejsze_projektowane_zmiany_w_prawie_oswiatowym_ktore_maja_obowiazywac_od_2014_r

14 listopada, 2013

WAŻNE: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

12 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, przedłożony przez ministra edukacji narodowej. Proponowana nowelizacja – poza przepisami rekrutacyjnymi do przedszkoli i szkół – obejmuje zmiany budzące sprzeciw środowiska oświatowego i Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Związek nie akceptuje:
- zmiany umożliwiającej zatrudnianie w przedszkolu publicznym oraz innej formie wychowania przedszkolnego osób niebędących nauczycielami,
- stworzenia ustawowej możliwości zatrudnienia osób niebędących nauczycielami w szkole podstawowej w celu wsparcia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub nauczycieli prowadzących opiekę świetlicową.
Związek kategorycznie sprzeciwia się rozwiązaniom umożliwiającym przekazanie przez JST wykonywania zadań oświatowych związkom międzygminnym lub powiatowym (w opiniowanym przez ZNP projekcie nowelizacji ustawy określone zostały jako „związki komunalne”).
Powyższe rozwiązania uznajemy za godzące w dobro dziecka i nauczyciela.
Zdaniem ZNP idea zatrudniania do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych stanowić może zagrożenie dla dobra dziecka, które wymaga jeszcze stosowania specjalnych metod i form pracy dostosowanych do jego potrzeb rozwojowych. Ich znajomość gwarantuje właśnie stosowna wiedza pedagogiczna nauczyciela. Umożliwienie swobodnego zatrudniania w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego osób niebędących nauczycielami jest ponadto decyzją niewłaściwą w warunkach zwiększającego się bezrobocia wśród nauczycieli i odczytane być może jako próba dalszego rugowania z zawodu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
W opinii Związku proces wychowawczy realizowany przez nauczyciela w szkole podstawowej wymaga dodatkowego wsparcia osobowego. Uważamy jednak, osoby wspierające nauczycieli w prowadzeniu zajęć powinny być również nauczycielami, zwłaszcza że na rynku pracy obecnie ich nie brakuje.
Zdaniem ZNP propozycja stwarzająca możliwość przekazania przez JST wykonywania zadań oświatowych związkom międzygminnym lub powiatowym, zamiast zapobiegać zjawisku rezygnacji przez JST z prowadzenia szkół i placówek publicznych, umożliwi masowe ich przekazywanie. Projektowana zmiana ma charakter wyłącznie oszczędnościowy. Związek międzygminny lub powiatowy jest osobą prawną inną niż JST, nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez takie związki będą podlegali Karcie Nauczyciela w bardzo ograniczonym zakresie. Nowelizacja w żaden sposób nie zabezpiecza interesów nauczycieli, a także pracowników niebędących nauczycielami.
Projekt nowelizacji znacznie ograniczy rolę związków zawodowych!
Ustawa będzie procedowana w parlamencie w pilnym trybie (w ciągu 30 dni). 

 Źródło http://www.znp.edu.pl/element/1828/WAZNE_Rada_Ministrow_przyjela_projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_systemie_oswiaty

List do Dyrektorów wolsztyńskich placówek oświatowych

Podobnej treści pisma Zarząd Oddziału ZNP Wolsztyn przekazał także Panom Ryszardowi Kurpowi - Staroście Wolsztyńskiemu oraz Andrzejowi Rogozinskiemu - Burmistrzowi Wolsztyna.

13 listopada, 2013

Nadzwyczajne zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie


Prezesów Ognisk, członków Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie i oddziałowej Komisji Rewizyjnej zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie Zarządu, które odbędzie się 18 listopada 2013 r. o godz. 15.00 w Bibliotece Pedagogicznej. Zasadniczym tematem zebrania będzie organizacja wyjazdu członków naszego Oddziału na marsz protestacyjny do Warszawy (termin marszu 23 listopada b.r.) oraz harmonogram działań protestacyjnych na terenie Wolsztyna. Obecność obowiązkowa!

UWAGA!
Z uwagi na krótki termin, jaki dzieli nas od daty zebrania, nie będziemy wysyłać zawiadomień pisemnych.

Materiały związane z akcją protestacyjną można pobrać TUTAJ lub odebrać w biurze Zarządu (Starostwo Powiatowe, ul. 5 stycznia 5 pok. 15) w godzinach pracy biura. Komplet materiałów otrzymają Prezesi Ognisk podczas zebrania.

Wszystkich Prezesów proszę o dopilnowanie, by od 18 listopada b.r. nasze placówki oświatowe były oflagowane flagami związkowymi.

Serdecznie pozdrawiam
Prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek 

Jutro konferencja prasowa prezesa ZNP Sławomira Broniarza

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ ZNP (14.11.2013)


Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprasza na konferencję prasową prezesa ZNP Sławomira Broniarza.
Konferencja odbędzie się w czwartek, 14 listopada 2013 r. o godzinie 10.30 w siedzibie ZNP w Warszawie przy ulicy Juliana Smulikowskiego 6/8 w sali 114 (I p.)

źródło: http://www.znp.edu.pl/element/1827/ZAPROSZENIE_NA_KONFERENCJE_PRASOWA_ZNP_14.11.2013

12 listopada, 2013

Spotkanie Emerytów i Rencistów ZNP


23 października w stołówce wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego odbyło się spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. Jak co roku okazją do tego spotkania był Dzień Edukacji Narodowej. Zebranym byłym pracownikom wolsztyńskiej oświaty życzenia złożył prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie kol. Sławomir Wieczorek, który opowiedział także o działaniach podejmowanych w ostatnim czasie przez Związek i jego wolsztyński oddział. Uczestnicy spotkania obejrzeli piękny program przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie.

Łączna liczba wyświetleń