22 marca, 2012

Pół roku istnieje nasz blog


Szanowni Czytelnicy!
Minęło pół roku od funkcjonowania naszego blogu. W tym czasie odnotowaliśmy już prawie 1500 odwiedzin. Jak się okazuje gośćmi naszej strony są nie tylko mieszkańcy Polski, ale także i innych krajów (Polska 1368, Rosja 62, Stany Zjednoczone 44, Niemcy 15, Ukraina 3, Francja 1, Filipiny 1 Wielka Brytania 1). Myślę, że blog ten może być i jest nie tylko niezłą formą komunikowania się członków wolsztyńskiego oddziału ZNP, ale także dobrą formą informowania o sprawach naszego związku i problemach wolsztyńskiej (i nie tylko) oświaty dla wielu zainteresowanych osób. W imieniu Zarządu Oddziału gorąco zachęcam wszystkich (np. wolsztyńskie szkoły, instytucje związane z oświatą itd.), którzy chcieliby zamieścić, na swoich stronach internetowych i blogach, link do naszej witryny - do uczynienia tego. Pozwoli to na poszerzenie kręgu osób, do których będziemy mogli dotrzeć z aktualnościami, informacjami o naszych działaniach i zamierzeniach. W imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie wszystkim Czytelnikom dziękuję za zainteresowanie i przesyłam serdeczne pozdrowienia
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek

P.S. 
Nasz adres internetowy:
znpwolsztyn@wp.plDzień Kobiet Sekcji Emerytów i Rencistów


Co prawda od Święta Kobiet minęło już parę dni, jednak to właśnie Święto było okazją do spotkania członków Sekcji Emerytów i Rencistów. Spotkanie miało miejsce w stołówce wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego 21 marca b.r. o godz. 11.00. Kol. przewodnicząca SEiR Jolanta Witkowska serdecznie powitała przybyłych oraz złożyła życzenia - Paniom z okazji Dnia Kobiet, a także... Panom z okazji Dnia Mężczyzn. Życzenia Paniom złożył również prezes oddziału Sławomir Wieczorek, który także krótko omówił ostatnie działania zarządu (głównie związane z walką o zachowanie szkół podstawowych w Adamowie, Dąbrowie i Tłokach) oraz realne, w wymiarze ogólnopolskim, zagrożenia dla funkcjonowania Karty Nauczyciela.
Przy okazji rozmawiano też o przewidzianych do realizacji w najbliższym czasie zamierzeniach SEiR w tym o: planowanym wyjeździe do Teatru Muzycznego, kursie obsługi komputerów, planowanej na czas wakacji wycieczce na Podlasie i.in.
Spotkanie uświetnił Zespół Teatralny złożony z uczniów LO, który zaprezentował wzruszający spektakl poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej.

19 marca, 2012

Pikieta kobiet przed Komisją Trójstronną

Witam,
w dniu 22 marca 2012 r. (czwartek) w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" przy ul. Limanowskiego odbędzie się plenarne posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodaczych z udziałem premiera Donalda Tuska poświęcone reformie wieku emerytalnego - w tym podniesienia wieku emerytalnego kobiet.
Trzy centrale związkowe OPZZ, Forum ZZ i NSZZ "Solidarność" postanowiły w tym dniu od godz. 14.30 zorganizować protest - pikietę (wyłącznie) kobiet przed obradami.
Apelujemy do kobiet o liczny udział w pikiecie - będą nasze Koleżanki z "Solidarności" i "Forum".
Prosimy o imienne zgłoszenia do dnia 20 marca br. na adres: gorna@opzz.org.pl, szmit@opzz.org.pl, lub tel. (0-22) 551-55-21
Wiceprzewodnicząca OPZZ
Wiesława Taranowska

18 marca, 2012

Zobowiązanie nauczycieli do realizowania na terenie szkoły 40-godzinnego tygodnia czasu pracy niesie ze sobą konsekwencje prawne i finansowe dla samorządów

Ten post jest powtórką wpisu z dnia 5 stycznia 2012 r. i sam w sobie nie wnosi nic nowego do dyskusji dotyczącej czasu pracy nauczycieli. Jednak w kontekście różnego rodzaju rewolucyjnych działań podejmowanych przez władze, czasami przewracających do góry nogami sens naszej nauczycielskiej pracy, warto przypomnieć stanowisko ZNP w sprawie zakusów jednostek samorządu terytorialnego do nakazywania nauczycielom przebywania w szkołach 8 godzin dziennie.
Zapraszam do lektury
Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie


"Zobowiązanie nauczycieli do realizowania na terenie szkoły 40-godzinnego tygodnia czasu pracy niesie ze sobą konsekwencje prawne i finansowe dla samorządów.
- W minionym roku czas pracy nauczycieli pojawiał się często na łamach gazet. Spodziewamy się, że w Nowym Roku zdominuje on dyskusję o edukacji, ponieważ coraz więcej gmin, nakazuje nauczycielom przebywać w szkole 8 godzin dziennie, niezależnie od ich pensum dydaktycznego – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP podczas konferencji prasowej w Warszawie, 3 stycznia 2012 r.
W ostatnim czasie na takie rozwiązanie zdecydował się m.in. wójt gminy Repki (woj. mazowieckie)..."
Pełną relację z konferencji prasowej, zawierającą także informacje o uregulowaniach prawnych dotyczących czasu pracy nauczycieli, a także o ułomnościach przeprowadzania "Ogólnopolskiego badania czasu i warunków pracy nauczycieli"  znajdziecie na stronie (link poniżej):
http://www.znp.edu.pl/element/1149/Konferencja_prasowa_ZNP_3.01.2012

06 marca, 2012

Z okazji Dnia KobietDrogim Koleżankom
oraz wszystkim Czytelniczkom
życzymy, by zawsze umiały odnaleźć w sobie najlepsze myśli
i marzenia,
by w sobie, a także w bliskich Im osobach znajdowały siłę potrzebną 
do spełniania
marzeń wielkich, większych i największych,
by zawsze odczuwały satysfakcję z bycia najważniejszą cząstką 
świata kolorów, smaków, zapachów
i miłości
Pamiętamy, że
ŚWIAT BEZ KOBIET NIE MIAŁBY SENSU

Męska część
Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie

01 marca, 2012

Kiss me, Kate

Sekcja Emerytów i Rencistów organizuje wyjazd  do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakl "Kiss me, Kate". Spektakl odbędzie się 13 kwietnia b.r. o godz. 19.00. Jest jeszcze klika wolnych miejsc także dla czynnych pracowników. Jako ostateczny termin zgłoszeń proponujemy 16 marca 2012 r. Warto jednak pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona, lepiej więc się zbyt długo nie zastanawiać - przypominamy zasadę - "kto pierwszy, ten lepszy". Tak czy inaczej - pierwszeństwo mają członkowie ZNP, jednak po terminie 16 marca, ewentualne nieobsadzone miejsca będziemy uzupełniać także osobami niezrzeszonymi w naszym Związku. Koszt wyjazdu dla członków ZNP 50 zł. Zgłoszenia przyjmuje Przewodnicząca Sekcji E i R Kol. Jolanta Witkowska tel. 886 620. 447

Szkoła w Adamowie będzie filią Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu


        Po XIV sesji Rady Miejskiej, na której podjęto uchwały o zamiarze przekształcenia szkół podstawowych w Tłokach, Karpicku i Starej Dąbrowie w filie szkół wyżej zorganizowanych oraz o zamiarze likwidacji szkoły w Adamowie, zawrzało szczególnie w Adamowie. Zarówno Rodzice, jak i Rada Sołecka wsi, a także Grono Pedagogiczne szkoły, nie mogli pogodzić się z faktem likwidacji jedynej w tej miejscowości placówki oświatowej pełniącej także rolę wiejskiego centrum kultury.  Już 8 lutego w Adamowie odbyło się zebranie wiejskie, w którym prócz Rady Sołeckiej, licznej grupy Mieszkańców, Rodziców, Nauczycieli uczestniczyły władze naszej gminy. Zauważalna była determinacja z jaką  Mieszkańcy Adamowa podchodzą do sprawy ratowania szkoły. To co najistotniejsze – w trakcie zebrania zatliła się jakaś iskierka nadziei na kompromis,  gdy Pan burmistrz zaproponował zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Oświaty. Spotkanie Komisji z udziałem zainteresowanych środowisk, odbyło się 27 lutego, a już 29 lutego miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której radni uchylili uchwałę dotyczącą zamiaru likwidacji szkoły w Adamowie i podjęli uchwałę dotyczącą przekształcenia tej szkoły w filię Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu. Myślę, że każdy kto żywo interesuje się problemami wolsztyńskiej oświaty, miał lub będzie miał, okazję zapoznać się z relacjami z posiedzeń tych gremiów,  zamieszczonymi  w chyba wszystkich naszych lokalnych mediach (i nie tylko lokalnych).  Dlatego nie będę streszczał przebiegu tych obrad, chciałbym tu też unikać stwierdzeń mieszczących się w kategoriach „walki” dwóch przeciwników, choć niestety był to jakiś rodzaj bitwy.

        Przypomnę, że pierwotnym zamiarem radnych była likwidacja szkół w Tłokach, Adamowie, Starej Dąbrowie i przekształcenie szkoły w Karpicku w filię SP nr 3. Myślę, że fakt, iż żadna z nich nie będzie zlikwidowana, a wszystkie zostaną przekształcone w filie szkół wyżej zorganizowanych, jest jakimś kompromisem. Na pewno nie jest to rozwiązanie idealne i na pewno nie gwarantuje ono bytu tych szkół na trwałe. Jest to jednak rozwiązanie dające czas na rozwój najmniejszych szkół w naszej gminie i udowodnienie, że są to placówki nie tylko przydatne, ale wręcz konieczne we własnych środowiskach. Niezwykle ważne jest uspokojenie wrzącej atmosfery i pozwolenie tym placówkom na spokojną pracę i spokojne podejmowanie działań służących rozwojowi. Wierzę, że każda z tych szkół jest w stanie wykazać, że jest istotnym ogniwem wolsztyńskiej oświaty i kultury. Uważam, że kompromis ten jest sukcesem, przede wszystkim Rodziców z Adamowa, Tłok i Dąbrowy ale także Gron Pedagogicznych i Mieszkańców tych wsi. Cieszę się, że do tego sukcesu mogliśmy także i my – Związek Nauczycielstwa Polskiego - dołożyć swoją skromną cegiełkę.

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie

Już dzisiaj zapraszamy na zabawę z okazji Dnia Edukacji Narodowej


ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD ODDZIAŁU W WOLSZTYNIE
64-200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5,     tel. 502 288 647,     e-mail:  znpwolsztyn@wp.pl http://znpwolsztyn.blogspot.com   
_____________________________________________________________________________

organizuje z okazji
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

w dniu 13 października 2012 roku (sobota)
w godz. od 18.oo do 2.oo
w Restauracji ORION w Wolsztynie

               ZABAWĘ  TANECZNĄ

               dla pracowników oświaty z gminy Wolsztyn


                Koszt udziału w zabawie – 90,00 złotych 
od osoby
Chęć udziału w zabawie należy zgłaszać 
u prezesów ognisk ZNP w poszczególnych placówkach oświatowych
w terminie do 30 czerwca br.
Ostateczne potwierdzenie udziału łącznie z wpłatą
do 15 września 2012 r.

Informacji szczegółowych udziela i zapisy prowadzi Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie
pod nr tel. 600268215, 502288647, 606710036,  lub e-mail: znpwolsztyn@wp.pl.
Ilość osób uczestniczących w zabawie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.                                                                                   

Album "Przemęcki Park Krajobrazowy"

Niedawno wydany został album "Przemęcki Park Krajobrazowy" zawierający wiele pięknych zdjęć, których autorem jest p. Marek Chwistek. Opisy zamieszczone w tej publikacji są w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.
Cena albumu, przewidziana dla indywidualnych nabywców to 55 zł. Zainteresowanych nabyciem tej wartościowej pozycji, poświęconej jednemu z najładniejszych parków wielkopolskich, prosimy o kontakt z prezesem oddziału ZNP p. Sławomirem Wieczorkiem - nr tel. 505 288 do środy 7 marca b.r.
Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z zawartością albumu na stronie
http://przemet.unigraf-bydgoszcz.pl/

Łączna liczba wyświetleń