25 lutego, 2014

Szkolenie "Prawo antydyskryminacyjne w codziennej działalności związków zawodowych"
Warszawa, dnia 15 lutego 2014 r.

ZAPROSZENIE

            Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – ogólnopolskie stowarzyszenie prawników działających na rzecz poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji ma przyjemność zaprosić przedstawicieli/przedstawicielki związków zawodowych do wzięcia udziału w jednodniowym, bezpłatnym szkoleniu „Prawo antydyskryminacyjne w codziennej działalności związków zawodowych”, które ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności związkowców w kwestii rozpoznawania przejawów nierównego traktowania w miejscu pracy oraz przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu. Celem szkolenia jest również przygotowanie polskich związkowców do kontaktu z ofiarami dyskryminacji w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem takich grup jak kobiety, osoby należące do mniejszości rasowych i etnicznych, osoby LGBT czy osoby niepełnosprawne.
            Dzięki szkoleniom przedstawiciele związków zawodowych: zapoznają się z obecnym stanem prawodawstwa w zakresie równouprawnienia w zatrudnieniu, zdobędą umiejętności prowadzenia rozmowy z pracownikiem potrzebującym porady prawnej w sprawie o dyskryminację a także wiedzę na temat doboru odpowiedniej metody postępowania w konkretnych sprawach.
            Każde szkolenie zostanie poprowadzone przez doświadczonych certyfikowanych trenerów, członków Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, którzy od wielu lat zajmują się problematyką nierównego traktowania: r.pr. Karolinę Kędziorę oraz Krzysztofa Śmiszka.                         
Informacje praktyczne

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają na czas szkolenia, wyżywienie, zwrot kosztów podróży do 120 zł (II klasa PKP lub autobus, bus lub inny, ustalony z organizatorami środek transportu) oraz kosztów noclegu do 110 zł.
Po ustaleniu z organizatorem, w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwości otrzymania zwrotu kosztów podroży oraz noclegu w kwocie wyżej niż podane powyżej.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają osoby, które wcześniej nie brały udziału w szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Miejsce szkoleń:
Siedziba Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskrymiancyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, Warszawa

Terminarz szkoleń:
25 kwietnia 2014r.
6 maja 2014r.
12 maja 2014r.
3 czerwca 2014r.
10 czerwca 2014 r.
1 lipca 2014r.

Osoby zainteresowane udziałem w szkolenie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 marca br. na adres kbogatko@ptpa.org.pl Osobą odpowiedzialną za organizację szkoleń jest Pani Katarzyna Bogatko, tel. (22) 498 15 26.


Zainteresowanych członków ZNP Oddział Wolsztyn prosimy o kontakt telefoniczny. Formularz zgłoszenia dostępny jest w biurze Oddziału ZNP w Wolsztynie, ul 5 stycznia 5 pok. 15.

20 lutego, 2014

Rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w wolsztyńskim oddziale ZNP


Wczorajszym posiedzeniem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie rozpoczęła się kampania sprawozdawczo wyborcza wolsztyńskich nauczycieli i pracowników placówek oświatowych zrzeszonych w ZNP.
Przyjęto m.in. następujące ustalenia:
- do końca lutego opracowany zostanie terminarz zebrań w ogniskach;
- zebrania w ogniskach, podczas których wybierani będą prezesi i zarządy ognisk oraz delegaci na Oddziałową Konferencje Sprawozdawczo - Wyborczą odbywać się będą do 11 kwietnia;
-  w ogniskach liczących  siedem lub mniej osób wybierany będzie jeden delegat, zaś w większych ogniskach na każdych siedmiu członków wybierać będziemy jednego delegata na OKSW;
- 26 kwietnia w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach odbędzie się Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza, podczas tej konferencji wybrany zostanie prezes i zarząd oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna oraz dwóch delegatów na Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Wielkopolskiego Okręgu ZNP.
Prócz problematyki związanej z kampanią sprawozdawczo - wyborczą, podczas wczorajszego posiedzenia
- zatwierdzono plan pracy i plan finansowy wolsztyńskiego Oddziału ZNP,
- uczestnikom listopadowego marszu protestacyjnego wręczone zostały listy z podziękowaniami od Prezesa Sławomira Broniarza,
- omówiono najważniejsze zmiany w prawie oświatowym jakie weszły w życie po 1 stycznia 2014 r.

04 lutego, 2014

Zaproszenie na zebranie Zarządu Oddziału

Członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie oraz oddziałowej Komisji Rewizyjnej zapraszam na zebranie, które odbędzie się w wolsztyńskiej Bibliotece Pedagogicznej 19 lutego b.r. o godz. 15.00.
Głównym tematem zebrania będą sprawy związane z rozpoczynającą się kampanią sprawozdawczo-wyborczą.

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie

Łączna liczba wyświetleń