23 kwietnia, 2013

Medialne echa konferencji w Wolsztynie

Na stronie internetowej Telewizji Wielkopolskiej ukazał się  krótki reportaż z naszej konferencji. Podajemy link do tego materiału:
tv wielkopolska "Wolsztyn: nauczyciel z nową kartą"

Głos Wolsztyński nr 8 8 - 22 maja 2013 r.

Dwutygodnik "Wasz Dzień Po Dniu"


Głos Wolsztyński nr7 z 24 kwietnia 2013 r.


Dzień Wolsztyński nr 101 z 30 kwietnia 2013 r.


Informacja o konferencji została zamieszczona również na stronie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie:
link
Urząd Miejski Wolsztyn

18 kwietnia, 2013

Jubileusz Pani profesor Anny Hajduk. Dostojnej Jubilatce życzenia złożył prezes ZNP Sławomir Broniarz


10 kwietnia wspaniały jubileusz – 90 rocznicę urodzin – obchodziła Honorowa Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów naszego oddziału ZNP, Pani Anna Hajduk. Zarząd wolsztyńskiego Oddziału ZNP złożył Pani profesor życzenia już podczas uroczystości jaką zorganizowaliśmy z okazji Dnia Kobiet. Także wtedy Droga Jubilatka wyraziła wolę uczestniczenia w planowanej na 17 kwietnia konferencji, w której swój udział zapowiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Niestety choroba uniemożliwiła Pani Annie uczestniczenie w tym ważnym dla całego oddziału wydarzeniu. Jednak prezes Broniarz nie zrezygnował z możliwości osobistego złożenia życzeń i po zakończeniu swojego wykładu, w towarzystwie prezesa wolsztyńskiego oddziału Sławomira Wieczorka i wiceprezesa Edwarda Laskowskiego, udał się do mieszkania Pani Anny Hajduk. Mimo choroby, Pani profesor przyjęła delegację z pogodnym uśmiechem na twarzy i nieukrywanym wzruszeniem. Dodać należy, że po złożeniu życzeń i chwili rozmowy z Jubilatką, prezes Broniarz był szczerze oczarowany postacią naszej Honorowej Przewodniczącej.

Poniżej publikujemy życiorys Pani prof. Anny Hajduk.

Urodzona 10 kwietnia 1923 w majątku Planta koło Iwanisk na Kielecczyźnie. Pochodzi z rodziny ziemiańskiej o kilkusetletniej tradycji. Ojciec, Stanisław Morawski, był bardzo dobrym gospodarzem oraz zasłużonym działaczem społecznym i katolickim. Mama, Olga z Duninów, urodziła trzynaścioro dzieci. Rodzice przekazali im gruntowne i wszechstronne wykształcenie.
Anna Hajduk spędziła w Plancie całe dzieciństwo i młodość (1923-1945). Naukę najpierw pobierała w domu (1926-1933), potem w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie pod Warszawą (1934) i w Nowym Sączu (1935-1939), a podczas II wojny światowej samodzielnie przygotowała się do matury, którą zdała w 1941 roku. Podczas okupacji niemieckiej tajnie nauczała swoje młodsze rodzeństwo i dzieci z Gimnazjum Handlowego w Iwaniskach, a oficjalnie uczyła dzieci z okolicznych folwarków. Wykazywała duże zdolności pedagogiczne. Poza tym, jako niewykwalifikowana pielęgniarka, niosła pomoc partyzantom z okolicznych lasów.
Po wojnie kontynuowała pracę w charakterze nauczycielki. Uczyła w Grębowie koło Tarnobrzega (1945-1947), w Kielcach (1947-1951) oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie (1951-1977). W latach 1947-1950 studiowała eksternistycznie filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Za pracę zawodową i związkową (od 1945 roku aktywnie działała w Związku Nauczycieli Polskich) otrzymała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń. Została uhonorowana m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, wpisem do Księgi Pamiątkowej Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze "Zasłużeni dla Oświaty i Wychowania", Medalem "Zasłużona dla Powiatu Wolsztyńskiego" oraz medalem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 
15 kwietnia, 2013

Prezes ZNP Sławomir Broniarz odwiedzi Wolsztyn

17 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00 w Wolsztyńskim Domu Kultury odbędzie się konferencja dotycząca statusu prawnego nauczyciela. W konferencji weźmie udział Kol. Sławomir Broniarz - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.  
Już dzisiaj na tę konferencję zapraszamy władze samorządowe Powiatu Wolsztyńskiego oraz gmin: Wolsztyn, Przemęt i Siedlec. Zapraszamy także członków ZNP oraz nauczycieli niezrzeszonych. 
W konferencji wezmą udział również przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz związkowcy z powiatów: nowotomyskiego i grodziskiego.
W obecnej, dynamicznie zmieniającej się, rzeczywistości prawnej związanej ze statusem nauczyciela, a także z sytuacją polskiej oświaty ogólnie, spotkanie z Kol. Prezesem może być dla nas jedną z nielicznych okazji do zapoznania się "u źródła" z bieżącymi działaniami Związku. Podczas konferencji będzie możliwość zadawania pytań, a po części oficjalnej także rozmowy z Kol. Prezesem

Zapraszamy na Kaszuby


W bieżącym roku organizatorem naszej związkowej wycieczki jest oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów. Tym razem celem są Kaszuby. Poniżej podajemy program wycieczki:

Termin 8 - 11 lipca b.r. - wyjazd godz. 4.00 z Dworca PKS w Wolsztynie

1 dzień
- Hel - fokarium, Muzeum Obrony Wybrzeża, Westerplatte;

2 i 3 dzień
- Kartuzy, kolegiata z dachem w kształcie trumny, punkt widokowy Wieżyca, Kamienne Kręgi, Fabryka i Muzeum Ceramiki Kaszubskiej;
- Szymbark, Muzeum Najdłuższej Deski Świata i nie tylko;
- Wdzydze Kiszewskie;
- wieża widokowa na jeziora kaszubskie;
- Fabryka Porcelany Lubiana lub Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie;

4 dzień
- Zamek w Gniewie;
- Katedra w Pelplinie;

Koszt wycieczki dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego 420 zł., pozostałe osoby 550 zł. Należność można płacić w ratach I rata do 7 maja - dla członków ZNP 250 zł, pozostali 300 zł. II rata płatna do 25 czerwca.
Zaproszenie kierujemy do wszystkich członków Związku - zarówno emerytów jak i czynnych nauczycieli i pracowników.
Zgłoszenia prosimy kierować do przewodniczącej SEiR Kol. Jolanty Witkowskiej tel. 886620447

07 kwietnia, 2013

Szkolenie prezesów okręgów i oddziałów ZNP


"W dniach 4-5 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego ZNP zorganizowana została III tura szkolenia dla prezesów okręgów i oddziałów ZNP - z udziałem 94 działaczy z okręgów: Pomorskiego i Wielkopolskiego.
Uczestnicy szkolenia spotkali się z prezesem ZNP kol. Sławomirem Broniarzem, którego wystąpienie dotyczyło bieżących problemów w edukacji.
W dalszej części spotkania nadinspektor Andrzej Mazurek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przedstawił funkcjonowanie, zadania i uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy, a biegły rewident Przemysław Karwowski omówił finanse i rachunkowość w zakładowej organizacji związkowej.
W drugim dniu szkolenia związkowcy spotkali się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciejem Jakubowskim, a także zapoznali się z informacją o aktualnym stanie prawnym w zakresie uprawnień emerytalnych nauczycieli. Wzięli również udział w zajęciach dotyczących: (1) roli zakładowej organizacji związkowej w prowadzeniu sporów zbiorowych; (2) problemów prawnych dotyczących: tworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, opiniowania arkuszy organizacyjnych i zmian statusu nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz (3) obrony pracowników w ruchu służbowym."  (źródło: strona internetowa ZG ZNP)
Wolsztyński Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego na szkoleniu reprezentował prezes Kol. Sławomir Wieczorek

Łączna liczba wyświetleń