29 maja, 2014

Zebranie Zarządu Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

Dzisiaj odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. W zebraniu uczestniczył także prezes Oddziału Kol. Sławomir Wieczorek. Zarząd zaakceptował zaproponowaną przez przewodniczącego SPAiO Kol. Konrada Duszyńskiego treść pisma, jakie zostanie skierowane do dyrektorów gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka oraz pism, które Zarząd Oddziału wystosuje do Burmistrza Miasta, Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji. Pisma dotyczą oczywiście spraw wynagradzania tej grupy pracowników oświaty. Pełną treść pism będziemy sukcesywnie publikować na naszej związkowej stronie po dostarczeniu ich adresatom. Zarząd postanowił również do końca przyszłego tygodnia opracować projekt oczekiwań płacowych, które, po ich zatwierdzeniu, zostaną przekazane władzom gminnym.

20 maja, 2014

Zapraszamy w Góry Świętokrzyskie


Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie organizuje w dniach od 14 lipca do 18 lipca 2014 r . wycieczkę w Góry Świętokrzyskie dla członków ZNP Oddziału Wolsztyn i niezrzeszonych pracowników oświaty naszej gminy.

Program wycieczki:
wyjazd z Wolsztyna 14 lipca 2014 r. godz. 04.00

DZIEŃ I

Dąb Bartek
Najstarsze polskie drzewo (1200 lat). Pod jego koroną wypoczywali: Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski.
Spacer po Kielcach: pomnik Dzika, Park Staszica, mini zoo, Baszta Plotkarska, ulica Sienkiewicza, Aleja Sław.

DZIEŃ IIŚwięty Krzyż

Sanktuarium świętokrzyskie;

Kościół Św. Trójcy z relikwiami i cennymi obrazami Franciszka Smuglewicza;

Świętokrzyski Park Narodowy (Święta Katarzyna, źródełko Św. Franciszka)

Święta Katarzyna

Jaskinia Raj.

DZIEŃ III

Sandomierz – Miasto Siedmiu Wzgórz, w „Świętokrzyskim Rzymie”

DZIEŃ IVŚwiętokrzyski GEO RAJ

Rezerwat przyrody Kadzielnia;

Chęciny z średniowiecznym zamkiem z początku XIV wieku;

Zamek Krzyżtopór – największa rezydencja magnacka w Europie poł. XVI wieku.


DZIEŃ V

Kłodawa – Uniejów
Zwiedzanie czynnej kopalni soli w Kłodawie
Uzdrowisko Uniejów
Wyjazd do Wolsztyna

Całkowity koszt wycieczki wynosi 700 zł i obejmuje:
  • cztery noclegi z wyżywieniem;
  • ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill;
  • opieka pilota i przewodników;
  • bilety wstępów;
  • koszty transportu.

Zarząd Oddziału ZNP dofinansowuje dopłatę do każdego uczestnika – członka ZNP (opłacającego aktualnie składki członkowskie) kwotę 150 zł. W związku z powyższym koszt wycieczki dla członków ZNP wynosi 550 zł.

Imienne zgłoszenia należy składać w terminie do 30 maja b.r. u Kol. Anny Ciesielskiej (Biblioteka Pedagogiczna w Wolsztynie, ul. Rzeczna 17/1), która jest odpowiedzialna za logistykę wycieczki.

Należność można wpłacać w dwóch ratach.
Pierwsza rata - 350 zł (lub 300 zł członkowie ZNP) wraz ze zgłoszeniem do dnia 30 maja).
Druga rata – 350 zł (lub 250 zł członkowie ZNP) do 5 lipca b.r.

19 maja, 2014

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie


Dzisiaj odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie oraz oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Podczas zebrania ukonstytuował się prezydium, w którego skład wchodzą m.in.: prezes Sławomir Wieczorek, wiceprezes Anna Ciesielska, sekretarz Stefania Zawieja, przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Jolanta Witkowska, przewodniczący nowopowstałej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi Konrad Duszyński oraz honorowy Prezes wolsztyńskiego Oddziału ZN Edward Laskowski. Ukonstytuowała się także oddziałowa Komisja Rewizyjna, której przewodniczącą, podobnie jak w minionej kadencji, została Kol. Urszula Stroisz – Ciorga.
Powołano do życia Sekcję Pracowników Administracji i Obsługi, której tymczasowym przewodniczącym (do czasu zebrania wyborczego Sekcji) został Kol. Konrad Duszyński – woźny w Szkole Podstawowej w Karpicku. SPAiO realnie swoje istnienie zapoczątkowała podczas zebrania, które odbyło się w dniu 15 maja 2014 r. (pisaliśmy o nim w artykule „Spotkanie organizacyjno - założycielskie Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi”). Jednak zgodnie ze Statutem ZNP i innymi obowiązującymi przepisami jej formalne istnienie zaczyna się od złożenia wniosku i zatwierdzenia go, w formie uchwały, przez odpowiedni Zarząd Oddziału. Przynależność do Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi zadeklarowało (do dnia dzisiejszego) 39 nowych członków ZNP.
Podjęto również uchwały dotyczące ochrony prawnej funkcyjnych członków ZNP i przekazania części uprawnień zakładowej organizacji związkowej ognisku ZNP.
Omawiano także sprawy związane z letnią wycieczką, którą w bieżącym roku organizować będziemy w Góry Świętokrzyskie.
Kol. Kinga Pluskota - prezes ogniska w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych - zaproponowała organizację „Nauczycielskiego Pikniku Lotniczego” w terminie 6 września b.r. Propozycja została zaaprobowana przez ZO.(CDN)

15 maja, 2014

Spotkanie organizacyjno - założycielskie Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

       
         Dzisiaj odbyło się spotkanie organizacyjno - założycielskie Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. W zebraniu uczestniczyło 90 pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn.
        Najważniejszym postanowieniem tego spotkania była decyzja o potrzebie założenia Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi przy wolsztyńskim Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tymczasowym przewodniczącym Sekcji jednogłośnie wybrany został Kol. Konrad Duszyński - woźny Szkoły Podstawowej w Karpicku. W najbliższy poniedziałek 19 maja b.r. podczas zebrania Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie Kol. Duszyński złoży wniosek o zatwierdzenie Sekcji przez Zarząd Oddziału.
        Najważniejszymi bolączkami tej grupy pracowników placówek oświatowych na terenie gminy są sprawy płacowe. Z pobieżnego rozpoznania sytuacji wynika, że zarobki pracowników administracji i obsługi szkół w gminie Wolsztyn, są znacząco niższe niż  zarobki pracowników na porównywalnych stanowiskach w gminach ościennych. W wielu przypadkach, dotyczących nawet pracowników o wieloletnim stażu pracy, zarobki te - wraz z dodatkami - zamykają się w granicach płacy minimalnej.
        W spotkaniu, jako gość, uczestniczył prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie Kol. Sławomir Wieczorek.

05 maja, 2014

Święto Konstytucji 3 Maja


3 maja b.r. delegacja wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa  uczestniczyła w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Delegację ZNP tworzyły: Anna Ciesielska, Jolanta Witkowska i Karolina Szymańska. Zdjęcie powyżej przedstawia moment składania kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

Zebranie Zarządu Oddziału

Członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie oraz oddziałowej Komisji Rewizyjnej zapraszam na pierwsze w nowej kadencji zebranie, które odbędzie się 19 maja o godz. 15.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie (ul. Rzeczna). Prezesów ognisk, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w zebraniu, proszę o wydelegowanie zastępców. Pisemne zawiadomienia wraz z podaniem podstawy prawnej urlopowania, jeszcze w tym tygodniu wyślemy pocztą.

Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek 


04 maja, 2014

Zakończenie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP "Dość tego"


2014-04-28 12:21:09

Uchwała Nr 14/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r.Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:

§ 1
Z dniem 28 kwietnia 2014 r. Prezydium Zarządu Głównego ZNP kończy Ogólnopolską Akcję Protestacyjną ZNP „Dość tego!”, polegającą na oflagowaniu szkół i placówek oświatowych.
§ 2
Jednocześnie Prezydium Zarządu Głównego ZNP zobowiązuje ogniwa statutowe ZNP do monitorowania od dnia 1 września 2014 r. prawidłowości zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli oraz powierzania im zadań.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            Za Prezydium ZG ZNP
        Prezes ZNP
(-) Sławomir Broniarz

Łączna liczba wyświetleń