24 września, 2019

Zmiany w prawie: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Zmieniły się przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Decyzją Sejmu RP zostały one zaostrzone. Teraz dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela (a organ prowadzący – dyrektora szkoły), jeżeli wniosek o wszczęcie postepowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 września br. nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Zakres zmian dotyczy:
1) wykluczenia możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka
Kar porządkowych (w trybie art. 108 k.p.) nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły (a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę) zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieni czynu (art. 75 ust. 2a Karty Nauczyciela).
2) wyłączenia umorzenia
Popełnienie czynu polegającego na naruszeniu prawa i dobro dziecka wyłącza możliwość umorzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego (art. 85 ust. 4 pkt 2 i art. 85j ust. 5 pkt 3 lit. a Karty Nauczyciela).
3) przedawnienia
Jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom (art. 85o ust. 7 Karty Nauczyciela).
Zawieszenie w pełnieniu obowiązków
Przypominamy, że na podstawie art. 85t ust. 2 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wniosek o wszczęcie postepowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

20 września, 2019

Akademia Bezpiecznego Puchatka. Trwają zapisy do XI edycji programu edukacyjnego

Ruszył nabór szkół do XI edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka – programu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. To największa ogólnopolska akcja edukacyjna, poświęcona bezpieczeństwu dzieci. 

Szkoły biorące udział w programie otrzymują bezpłatny pakiet materiałów opracowany w oparciu o techniki szybkiego uczenia się. Materiały te powstały we współpracy z właściwymi wydziałami Komendy Głównej Policji, a cała inicjatywa odbywa się pod patronatem honorowym większości polskich Kuratoriów Oświaty oraz Komendanta Głównego Policji.
Pierwszoklasiści, którzy rozpoczęli nowy rozdział w życiu, będą stykać się na co dzień z wieloma wyzwaniami. Nawet samodzielna droga do szkoły to sytuacja rodząca potencjalne zagrożenia, przed którymi warto umieć się chronić. Akademia Bezpiecznego Puchatka pomaga nauczycielom skutecznie, ciekawie oraz w sposób dostosowany do wieku uczniów, edukować na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w internecie. Uświadamianie pierwszoklasistom zagrożeń i pokazywanie sposobów na radzenie sobie z nimi przyczynia się dodatkowo do wzrostu pewności siebie i ułatwia dzieciom funkcjonowanie nie tylko w szkole, ale i w życiu codziennym. W ciągu ponad 10 lat realizacji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka udział w nim wzięło ponad 2 mln dzieci z całego kraju, co pokazuje niesłabnące zainteresowanie akcją wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz placówek edukacyjnych.
Zdobądź ciekawe pomoce naukowe
Nowe materiały opracowane na potrzeby tegorocznej edycji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka powstały w oparciu o techniki szybkiego uczenia się, zapamiętywania i wspomagania kreatywności. Wykorzystanie nowoczesnych metod edukacji sprawia, że uczniowie szybciej przyswajają wiedzę i lepiej zapamiętują przekazywane informacje, utrwalając je na zajęciach. Dodatkowo poznane techniki posłużą uczniom efektywniej uczyć się w przyszłości, na każdym etapie ich edukacji.  Materiały zostały przygotowane przez wykwalifikowanych metodyków we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Szkoły biorące udział w Akademii Bezpiecznego Puchatka otrzymują bezpłatny zestaw pomocy naukowych. W jego skład wchodzą:
 • Materiały merytoryczne wraz ze scenariuszami lekcyjnymi,
 • pomoce dydaktyczne dla nauczycieli,
 • materiały podsumowujące każdy scenariusz,
 • karty pracy dla uczniów,
 • prezentacja informacyjna dla rodziców do wykorzystania podczas spotkań.
Poznaj zasady i zgłoś się już dziś
Procedura zgłoszeniowa jest prosta: wystarczy, że nauczyciel lub dyrektor szkoły wypełni formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.akademiapuchatka.pl, lub potwierdzi zgłoszenie podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny.
Materiały edukacyjne przesyłane są drogą elektroniczną. Na ich podstawie nauczyciele realizują program, prowadząc zajęcia związane z tematyką bezpieczeństwa. Po przepracowaniu wszystkich scenariuszy lekcji wiedza dzieci weryfikowana jest przez wypełnienie Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa na stronie internetowej programu. Na zakończenie nauczyciel koordynujący program w szkole uzupełnia Ankietę podsumowującą. Placówki edukacyjne, które zrealizowały program, otrzymują Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Akademii Bezpiecznego Puchatka oraz Dyplomy dla uczniów. Szczegóły tegorocznej edycji znajdują się na stronie programu.
 Zgłoszenia szkół do programu na www.akademiapuchatka.pl

źródło: strona internetowa Głosu Nauczycielskiego:  https://glos.pl/nasz-patronat-akademia-bezpiecznego-puchatka-trwaja-zapisy-do-xi-edycji-programu-edukacyjnego

19 września, 2019

Wcześniejsze emerytury przed wyborami?

Dzisiaj, 18 września Dziennik Gazet Prawna w artykule „PiS szuka poparcia wśród nauczycieli. Daje wcześniejsze emerytury” pisze, że „przy okazji Dnia Edukacji Narodowej rząd szykuje ofertę wyborczą dla zatrudnionych w oświacie. Chce im dać możliwość odejścia z zawodu przed ustawowym wiekiem emerytalnym”.
Z przygotowywanego w MEN projektu wynika, że możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej ma istnieć tylko do 2023 r. Szczegóły propozycji resortu edukacji mają być zaprezentowane tuż przed wyborami.
– Wydaje się jednak, że przed wyborami PiS nie będzie mówił, że wcześniejsza emerytura będzie powiązana ze zwiększeniem pensum o co najmniej dwie godziny (lub o sześć) – pisze DGP.
Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca uwagę, że choć możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę oznacza:
 • pogłębienie problemu z kadrą (już dzisiaj brakuje nauczycieli),
 • niskie świadczenie emerytalne,
to jest spełnieniem oczekiwań sporej grupy nauczycieli, zmęczonych nieprzemyślanymi reformami.
– Namawiam tych, którzy noszą się z zamiarem wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej, aby sprawdzili wysokość swojej przyszłej emerytury – apeluje Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dodaje jednak, że nauczyciele są już zmęczeni ciągłymi zawirowaniami, chcą spokoju i dlatego godzą się nawet na niższą emeryturę.
– Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli to ze strony PiS zabieg socjotechniczny – mówi szef ZNP. – Rząd nie zwiększa nakładów na edukację i nie stara się przyciągnąć najlepszych absolwentów do szkoły, tylko proponuje rozwiązania tymczasowe obliczone na „tu i teraz”. Dlaczego emerytury mają być tylko do roku 2023? Na to się nie zgadzamy.

źródło: strona internetowa ZG ZNP  https://znp.edu.pl/wczesniejsze-emerytury-przed-wyborami/

17 września, 2019

Prof. Jacek Raciborski: Kwietniowy strajk był sukcesem i ten sukces widać coraz bardziej

 Strajk postawił w centrum debaty publicznej problemy szkoły i te problemy nadal w tym centrum się znajdują, mimo toczącej się kampanii wyborczej

Z prof. Jackiem Raciborskim, kierownikiem Zakładu Socjologii Polityki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawia Jarosław Karpiński

Niedawno w rozmowie z Głosem Nauczycielskim tłumaczył Pan, dlaczego uważa, że kwietniowy strajk nauczycieli okazał się sukcesem*. Teraz, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, warto wrócić do naszej rozmowy. ZNP chce poznać nastroje w środowisku i przeprowadza ankietę wśród nauczycieli na temat optymalnej formuły protestu w przyszłości. Czy jest taka formuła, która zapewniłaby większą przychylność opinii publicznej dla walki o poprawę sytuacji w oświacie?
– Nie uważam, żeby ta przychylność opinii publicznej podczas kwietniowego strajku była mała. Społeczeństwo było podzielone, ale wielka jego część uważała ten strajk za zasadny. Natomiast to, co łączy społeczności lokalne – bo lepiej mówić o nich niż o społeczeństwie – z nauczycielami i ich postulatami, to jest dobro dzieci i jakość kształcenia. To są sprawy fundamentalne i ludzie mają świadomość tego, jak ważne jest dobre kształcenie dzieci, jak ważne są funkcje opiekuńcze szkoły. Postulaty radykalnej poprawy sytuacji w szkołach powinny współwystępować z roszczeniami płacowymi. To wymaga podkreślania na każdym kroku, że chodzi o inną szkołę, o szkołę, która nie będzie anachroniczna, a obecne programy są, niestety, w sporej części anachroniczne, a nawet absurdalne. Istnieje mnóstwo wypowiedzi ekspertów, którzy pokazują, że nauczanie w takim duchu jest wręcz szkodliwe.
Powinni o tym głośno mówić także nauczyciele?
– Tak. Należałoby w sposób konsekwentny wiązać postulaty zmian programowych, unowocześnienia podstaw programowych i poprawy jakości kształcenia z postulatami płacowymi i innymi postulatami środowiska nauczycielskiego. Wszyscy się koncentrują na reformach strukturalnych, bardzo mało zaś mówi się o reformach programowych, ale także o tym, jak dzieci spędzają czas w szkołach. Trzeba upomnieć się też o świecką szkołę.
Mamy także problem polegający na pogorszeniu się oferty opiekuńczej szkoły, oferty wychowawczej, sportowej, kulturalnej. W szczególności na poziomie licealnym zamęt jest oczywisty. Ale też w nowych szkołach podstawowych z racji tego, że są nowe, musi nastąpić wypracowanie jakichś strategii w sprawie tych aktywności. To wszystko dzieje się w sytuacji obecnego w środowisku nauczycielskim poczucia krzywdy.
Podtrzymuje Pan opinię, że kwietniowy strajk był sukcesem?
– Moim zdaniem ten sukces widać coraz bardziej. Po pierwsze, nauczyciele przestrzegali przed tym, czego teraz doświadczają rodzice i ich dzieci. Chodzi mi o te późne powroty uczniów ze szkół, dwuzmianowość, tłok na korytarzach. Nauczyciele ostrzegali wcześniej przed skutkami reformy edukacji, które teraz są widoczne gołym okiem. Po drugie, strajk postawił w centrum debaty publicznej problemy szkoły i te problemy nadal w tym centrum się znajdują mimo toczącej się kampanii wyborczej. Takiej społecznej uwagi zwróconej na problemy oświaty nie było od kilkunastu lat. Być może podobną uwagę skierowaną na system edukacji odnotowano wtedy, gdy powoływano gimnazja. No i nauczyciele „nie zostali za inflacją”. Gdyby nie protestowali, to wszelkie planowane podwyżki byłyby tak naprawdę wyłącznie podwyżkami inflacyjnymi. A mamy jednak pewien ruch płacowy. I to jest trzeci argument za moją tezą z maja, że strajk był sukcesem. Samo rozważanie tego, jak będziemy protestować w bliższej bądź dalszej przyszłości, świadczy o pewnej dojrzałości organizacyjnej, o upodmiotowieniu tego środowiska.
To jakie główne wnioski powinni wyciągnąć nauczyciele z kwietniowego strajku, na co powinni zwrócić uwagę, organizując ewentualny protest w nowym roku szkolnym?
– Oczywiście pojawia się pewien problem formalny związany z tym, że związki zawodowe mogą strajkować wyłącznie w kwestiach socjalnych. Natomiast w kwestiach programowych nie można zorganizować strajku. Nauczyciele jednak wcale nie muszą wracać do strajku. Trzeba mówić o roszczeniach, postulatach płacowych, ale zawsze w kontekście lepszej szkoły. Lepszej szkoły w szeroko rozumianym wymiarze wychowawczym i takim czysto edukacyjnym, by nauczać na wyższym poziomie. To musi być zintegrowane stawianie problemu. Troska o jakość szkoły, jakość opieki nad dziećmi, jakość kształcenia stanowi najlepsze uzasadnienie dla postulatów socjalnych. Także szeroko rozumianych, bo nie można tego redukować wyłącznie do roszczeń płacowych. Chodzi też o pewne dobra zbiorowe dla nauczycieli.
(…)
Na horyzoncie wybory parlamentarne. Czy to jest odpowiedni czas na artykułowanie nauczycielskich postulatów i podejmowanie decyzji o wznowieniu protestu?
– To jest walor protestu nauczycieli, że już wtedy, w kwietniu, kiedy się zaczął, miał on kontekst wyborczy. W wyborach winno przecież chodzić o najważniejsze kwestie polityki państwa. Nie należy z tego powodu, że są wybory, studzić aktywności w formułowaniu swoich roszczeń i w krytyce reformy, należy wręcz domagać się od polityków realizacji swoich postulatów. Nie mam jednak na myśli poszukiwania poparcia którejś z opozycyjnych partii. Trzeba zabiegać o poparcie wszystkich. Zresztą partie i tak muszą odnosić się do tych postulatów i robią to. Ważne jest, żeby nauczyciele nie dali się „wyciszyć” w trakcie kampanii wyborczej. Dobrze byłoby wysłać zapytania do kandydatów wszystkich partii, żeby się odnieśli w swoich indywidualnych programach do problemów oświatowych. Natomiast chyba słuszna jest decyzja ZNP, by nie wracać do czynnego strajku przed wyborami czy też krótko po nich, lecz by wsłuchać się w oczekiwania nauczycieli co do ewentualnych form protestu. Myślę, że po stronie rządowej zapamiętano, że związki nauczycielskie są zdolne do zorganizowania takiego ogromnego strajku jak ten w kwietniu. A ta zdolność na razie wystarczy jako forma wywierania nacisku na polityków.
Dziękuję za rozmowę.
>> *”To nie koniec gry. Strajk pokazał ogromną siłę środowiska nauczycielskiego, wykreował wręcz ruch społeczny” – rozmowa z prof. Jackiem Raciborskim, GN nr 29-30 z 17-24 lipca br.

źródło: strona internetowa Głosu Nauczycielskiego  https://glos.pl/prof-jacek-raciborski-kwietniowy-strajk-byl-sukcesem-i-ten-sukces-widac-coraz-bardziej

12 września, 2019

Pamiętajmy o rzeczach, które wspólnie wywalczyliśmy

Pamiętajmy o rzeczach, które wspólnie wywalczyliśmy; których by nie było, gdyby nie wielki protest całego środowiska. To przede wszystkim:
powrót do oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli sprzed września 2018 r. (postulat ZNP od 2017 r.),
wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty w wysokości 1000 złotych,
– podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września br.,
– określenie minimalnej wysokości dodatku (na poziomie 300 złotych) z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.
Podczas sejmowych prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela, wprowadzającą te zmiany, ZNP domagał się:
 • skreślenia regulacji o czasowym obowiązywaniu wzrostu wynagrodzeń, ponieważ zapis w Karcie Nauczyciela mówi tylko o podwyżkach do grudnia br.,
 • ustawowych gwarancji (w postaci zmiany ustawy budżetowej) zabezpieczających środki finansowe na wzrost wynagrodzeń,
 • objęcia dodatkiem za wychowawstwo nauczycieli przedszkoli (w wyniku naszych działań prawo do tego dodatku zagwarantowane zostało nauczycielom przedszkoli w rozporządzeniu płacowym, jednak jego wysokość ustalana jest na poziomie samorządu),
 • 18-godzinnego pensum dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Nieprawdą jest, że czerwcowa nowelizacja Karty Nauczyciela “konsumuje” ustalenia rządu z “Solidarnością”.
Te korzystne regulacje, w tym powrót do „dawnej” oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli to efekt nacisku ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego i całego środowiska biorącego udział w proteście.
Pamiętamy też, że w wyniku protestu zyskali również pracownicy szkolnej administracji i obsługi. Od stycznia 2020 r. dodatek stażowy, który może wynieść maksymalnie 20 proc., nie będzie już wliczany do minimalnej pensji. To automatycznie zwiększy wynagrodzenie pracowników szkolnej administracji i obsługi!
We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzi w szkołach, przedszkolach i placówkach sondaż w sprawie dalszych działań protestacyjnych. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy, niezależnie od tego czy są członkami związku, czy nie. Nie jest to referendum strajkowe. Sondaż ma formę kwestionariusza badawczego, zawiera kilka pytań dotyczących oceny aktualnej sytuacji w oświacie, protestu i udziału w jednej z preferowanych form protestu.

Źródło: strona internetowa ZG ZNP  https://znp.edu.pl/informacja-znp-2/

09 września, 2019

Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZNP w Poznaniu

Dnia 7 września 2019 r. w Poznaniu odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza ZNP. Pożegnano Kol. Joannę Wąsalę, dotychczasowego prezesa Okręgu Wlkp. ZNP. Podczas konferencji wybrano nowe władze. Prezesem Okręgu Wielkopolskiego ZNP została Kol. Małgorzata Kowzan, dotychczasowy wiceprezes.
Magdalena Piotrowska została wybrana członkiem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP, a Sławomir Wieczorek członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
06 września, 2019

Komunikat


Koleżanki i Koledzy,

wobec pojawiających się informacji – zapewnień  Ministra Edukacji Narodowej o wzroście wynagrodzeń nauczycieli w roku 2020 wyjaśniam, że projekt budżetu, który został przyjęty przez rząd na 2020 rok nie zakłada żadnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w nowym roku budżetowym.
Po pierwsze kwota bazowa, która będzie obowiązywała od stycznia 2020 roku w wysokości 3338 złotych jest na poziomie roku 2019.
Po drugie subwencja oświatowa (uwzględniając niedoszacowany wzrost wynagrodzeń od września 2019 r.) wzroście w roku 2020 o 2. 832.748 złotych, tj. o 6, 3 proc. (wzrost mniejszy niż w roku 2019).
Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji.

Pozdrawiam
Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP

02 września, 2019

List prezesa ZNP z okazji nowego roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020, który niestety, będzie wyjątkowo trudny dla nas wszystkich. Rząd zamiast poprawić warunki nauki i pracy, swoją nieprzemyślną reformą pogorszył sytuację w wielu placówkach i eksperymentuje na uczniach, bo mamy:
>> przepełnione szkoły, korytarze, sanitariaty;
>> zajęcia na korytarzach i w szatniach;
>> szkoły pracujące na dwie i trzy zmiany;
>> lekcje nawet do godz. 19.30;
>> problem z kadrą nauczycielską, ponieważ nauczyciele – często ci najlepsi – odchodzą z pracy.
Taka będzie codzienność od września w wielu szkołach. Rząd nie spełnił postulatów środowiska, które miały na celu przede wszystkim poprawę sytuacji dzieci i szans na kształcenie w dobrych warunkach. Nasze postulaty z programu „Szkoła na szóstkę” dotyczą:
>> wzrostu nakładów na edukację do 5 proc. PKB;
>> odchudzenia podstaw programowych (w tym lekki tornister);
>> kształcenia umiejętności zamiast nauki pamięciowej;
>> zmniejszenia biurokracji w szkołach;
>> zwiększenia autonomii szkół i nauczycieli;
>> wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty.
To my, nauczyciele i rodzice, walczymy o dobrą edukację. I to my będziemy mierzyć się codziennie z problemami wywołanymi przez polityków. Dlatego dziękuję nauczycielom i rodzicom w całej Polsce. Dziękuję, że jesteście, walczycie i pracujecie. Wiemy, że możemy liczyć na siebie nawzajem.

Z okazji nowego roku szkolnego uczniom życzę dobrej edukacji, a nauczycielom satysfakcji z pracy w dobrych warunkach!
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Łączna liczba wyświetleń