27 kwietnia, 2014

Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza


26 kwietnia b.r. w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Gośćmi Konferencji byli: Starosta Wolsztyński Pan Ryszard Kurp, Burmistrz Wolsztyna Pan Andrzej Rogozinski, Zastępca Burmistrza Wolsztyna Pani Justyna Mikołajewska, przedstawiciel Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Kol. Janusz Miłek, Redaktor Naczelna „Głosu Wolsztyńskiego” Pani Anna Domagalska, dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach Kol. Sławomir Stephan.
W obradach uczestniczyło czterdziestu dwóch spośród czterdziestu sześciu delegatów wybranych podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ogniskach.
Konferencję rozpoczął dotychczasowy prezes Oddziału Kol. Sławomir Wieczorek, zaś całość obrad sprawnie poprowadziła Kol. Magdalena Piotrowska.
W wyniku tajnych wyborów ukształtowały się nowe władze Oddziału, oddziałowa Komisja Rewizyjna oraz wybrano delegatów na Okręgową Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą, która odbędzie się w czerwcu b.r. w Poznaniu.Wyniki wyborów władz Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie na kadencję 2014 – 2018:

Prezes Oddziału

Kol. Sławomir Wieczorek

Zarząd Oddziału:

Kol. Anna Ciesielska;

Kol. Elżbieta Baron;

Kol. Elżbieta Puzicka;

Kol. Anna Orzechowska;

Kol. Małgorzata Wita;

Kol. Agnieszka Wolnik;

Kol. Olga Hubert;

Kol. Małgorzata Horowska;

Kol. Katarzyna Pietrusińska;

Kol. Genowefa Kaźmierczak;

Kol. Mariola Kurpisz;

Kol. Hanna Stęsik;

Kol. Iwona Walotka;

Kol. Wiesława Sobisiak Zając;

Kol. Halina Nowicka;

Kol. Iwona Joksch;

Kol. Patrycja Cichy;

Kol. Kinga Pluskota;

Kol. Stefania Zawieja;

Kol. Robert Tomys;

Kol. Henryk Gubernat
Ponadto w skład Zarządu Oddziału weszli:
przewodnicząca oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Kol. Jolanta Witkowska i Honorowy Prezes Oddziału ZNP w Wolsztynia Kol. Edward Laskowski.

Delegatami na Konferencję Okręgową zostali:
Kol. Anna Ciesielska i Kol. Sławomir Wieczorek

Wybrano także oddziałową Komisję Rewizyjną, której skład tworzą:
Kol. Urszula Stroisz Ciorga, Kol. Krystyna Firlej, Kol. Przemysław Wieczorek

W swoim sprawozdaniu (całość sprawozdania dostępna jest tutaj) prezes Wieczorek przypomniał najważniejsze zadania realizowane przez Zarząd Oddziału w minionej kadencji a także podziękował za dobrą współpracę wszystkim dotychczasowym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podziękowania za troskę o stan wolsztyńskiej oświaty oraz gotowość do kompromisowego rozwiązywania czasami naprawdę trudnych spraw pracowników szkół, prezes skierował również do włodarzy gminy Wolsztyn i powiatu Wolsztyńskiego. Kol. Wieczorek podkreślił swoją wiarę w dobrą współpracę Oddziału z samorządami także w nowej kadencji.
Pan Starosta i Pan Burmistrz z uznaniem wypowiadali się na temat pracy wolsztyńskiego ZNP oraz przekazali na ręce prezesa Wieczorka listy okolicznościowe. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem.


15 kwietnia, 2014

26 kwietnia 2014 - Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza

W sobotę 26 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00, w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach odbędzie się Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Poniżej zamieszczamy program Konferencji:


 Godz. 10.00 - śniadanie
1.         Otwarcie obrad.
2.         Powołanie protokolantów.
3.         Wybór przewodniczącego (przewodniczących) obrad.
4.         Przyjęcie porządku obrad.
5.         Przyjęcie regulaminu obrad i regulaminu wyborów.
6.         Wybór komisji mandatowej i komisji uchwał.
7.         Sprawozdanie zarządu oraz komisji rewizyjnej.
8.         Sprawozdanie komisji mandatowej.
9.         Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu     
  zarządowi.
11.      Wybory:
12.      Przedstawienie projektu programu na następną kadencję  i dyskusja programowa.
13.      Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
14.      Przyjęcie uchwał konferencji.
15.      Zamknięcie obrad.


Około godz. 12.30 (bardzo możliwe, że w przerwie przed ogłoszeniem wyników wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Konferencję Okręgową) będzie obiad.


Lista delegatów na Oddziałową Konferencję 
Sprawozdawczo - Wyborczą:


1.Robert Tomys 2. Wiesława Zając 3. Janusz Lorenc 4. Halina Nowicka 5. Elżbieta Baron 6. Genowefa Kaźmierczak 7. Beata Tomiak 8. Małgorzata Łukowiak 9. Kinga Pluskota 10. Dariusz Och 11. Iwona Walotka 12. Magdalena Piotrowska 13. Edward Laskowski 14. Wacław Nadolny 15. Sławomir Wieczorek 16. Bolesław Smukała 17. Joanna Adamczak 18. Marek Michalik 19. Jolanta Witkowska 20. Stefania Zawieja 21. Urszula Stroisz – Ciorga 22. Iwona Joksch 23. Ewelina Mikołajczak 24. Krystyna Firlej 25. Przemysław Wieczorek 26. Małgorzata Horowska 27. Agnieszka Wolnik 28. Karolina Szymańska 29. Joanna Błażejczak 30. Anna Orzechowska 31. Mariola Kurpisz 32. Henryk Gubernat 33. Olga Hubert 34. Małgorzata Schonfeld 35. Renata Brychcy 36. Anna Łaniewska 37. Przemysław Kryś 38. Tomasz Peciak 39. Patrycja Cichy 40. Katarzyna Pietrusińska 41. Elżbieta Puzicka 42. Małgorzata Wita 43. Hanna Stęsik 44. Renata Laskowska 45. Anna Ciesielska 46. Joanna Kulus

Po wyborach w ogniskach


Zakończyły się zebrania wyborcze w ogniskach pracujących na terenie wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. W większości ognisk, w rozpoczynającej się nowej kadencji, funkcję prezesa sprawować będą osoby, które sprawowały ją dotychczas. Zmiany na tej funkcji nastąpiły m.in. w SP w Starym Widzimiu, w ZSZ i ZSS w Wolsztynie oraz w ZSRiT w Powodowie.

W poszczególnych placówkach prezesami ognisk ZNP zostali:

Biblioteka Pedagogiczna – Kol. Anna Ciesielska
Dom Dziecka „Droga” w Wolsztynie o Kol. Elżbieta Baron;
Przedszkola – Kol. Elżbieta Puzicka
Przedszkole w Chorzeminie – Kol. Anna Orzechowska;
SP w Adamowie – Kol. Małgorzata Wita;
Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu – Kol. Agnieszka Wolnik;
Szkoła Podstawowa we Wroniawach – Kol. Olga Hubert;
ZSP w Świętnie – Kol. Małgorzata Horowska;
ZSP w Kębłowie – Kol. Katarzyna Pietrusińska;
ZPSG w Obrze – Kol. Genowefa Kaźmierczak;
SP nr 1 w Wolsztynie – Kol. Mariola Kurpisz;
SP nr 3 w Wolsztynie – Kol. Hanna Stęsik;
SP nr 5 w Wolsztynie – Kol. Iwona Walotka;
Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie – Kol. Wiesława Sobisiak – Zając;
Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie – Kol. Robert Tomys;
ZSOiP w Wolsztynie – Kol. Halina Nowicka;
ZSZ w Wolsztynie – Kol. Urszula Stroisz - Ciorga;
ZSS w Wolsztynie – Kol. Patrycja Cichy; 
ZSRiT w Powodowie – Kol. Kinga Pluskota;

Już wcześniej informowaliśmy, że przewodniczącą oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ponownie została wybrana Kol. Jolanta Witkowska.

Wszystkim prezesom i zarządom ognisk życzymy determinacji, zapału i satysfakcji z pracy dla dobra wolsztyńskiej i polskiej oświaty.

26 kwietnia odbędzie się Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza, która wyłoni nowego prezesa i zarząd wolsztyńskiego Oddziału ZNP.

14 kwietnia, 2014

Wielkanoc 2014


Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 
radosne, wiosenne 
życzenia zdrowia i szczęścia 
przesyła 
Zarząd Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Wolsztynie

11 kwietnia, 2014

Senat przyjął zmiany w ustawie oświatowej

2014-04-11 08:44:12

Asystent nauczyciela! Senat RP przyjął zmiany w ustawie oświatowej


10 kwietnia br. Senat RP wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 592), uchwalonej przez Sejm w dniu 21 marca 2014 r. Zgodnie z nią asystenci nauczyciela będą mogli pracować w szkole podstawowej tylko w klasach I-III i w świetlicy.

Uchwała Senatu RP wprowadzająca zmiany do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach ponownie trafi pod obrady Sejmu.
źródło: http://www.znp.edu.pl/element/2000/Asystent_nauczyciela_Senat_RP_przyjal_zmiany_w_ustawie_oswiatowej


09 kwietnia, 2014

Asystent nauczyciela w Senacie RP


2014-04-09 09:21:16

Asystent nauczyciela w Senacie RP


8 kwietnia br. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na którym procedowana była przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 592). Podczas posiedzenia senator Andrzej Szewiński zgłosił między innymi poprawkę do art. 1 pkt. 1 ww. ustawy, proponując doprecyzowanie zapisu dotyczącego możliwości zatrudnienia w szkole podstawowej osoby wspierającej nauczyciela (asystenta). Zgodnie z poprawką asystent nauczyciela może być zatrudniony w szkole podstawowej wyłącznie w celu wsparcia nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I-III lub wychowawcy świetlicy.

Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny.
Komisja przyjęła poprawki oraz wniosła o ich uchwalenie przez Senat RP (druk nr 592 B).

07 kwietnia, 2014

Euromanifestacja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych


4 kwietnia w Brukseli odbyła się demonstracja zorganizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Zdaniem organizatorów wzięło w niej udział około 50 tysięcy osób, w tym kilkuset Polaków, z których większość należała do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Manifestacja była częścią kampanii „Nowa droga do Europy"...

Całość artykułu dostępna tutaj
 źródło: http://www.opzz.org.pl/-/euromanifestacja-europejskiej-konfederacji-zwiazkow-zawodowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

W Euromanifestacji uczestniczyła pięćdziesięcioosobowa grupa członków Związku Nauczycielstwa Polskiego z Prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem na czele. Wielkopolski Okręg ZNP reprezentowali: Prezes Okręgu Joanna Wąsala, Prezes Oddziału Międzychód Stefania Rosołek, Prezes Oddziału Kalisz Jacek Michalski oraz Prezes Oddziału Wolsztyn Sławomir Wieczorek. Dlaczego manifestowaliśmy?

W ciągu ostatnich kilku lat, od początku kryzysu, miliony Europejczyków utraciło pracę, a praca wielu – szczególnie osób młodych jest niepewna. Rządy Krajów Członkowskich UE szukają oszczędności uderzających w sferę społeczną, co skutkuje kwestionowaniem Europejskiego Modelu Społecznego. Wspólnie zaprotestowaliśmy przeciwko tym negatywnym tendencjom, prezentując jednocześnie europejskim decydentom nowy związkowy plan naprawczy – plan inwestycyjny dla Europy. Postulaty europejskich związków zawodowych będą podnoszone w kontekście kampanii wyborczej do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2014r. Będzie to w dużym stopniu wybór pomiędzy finansowaniem prywatnych banków z publicznych pieniędzy, a nowymi miejscami w Europie.
Euromanifestacja w Brukseli była kolejną, w której wzięli udział związkowcy zrzeszeni w OPZZ.

źródło: http://www.pomorskie.znp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1246%3Ainformacja-nr-13marzec-2014&Itemid=1


Kontynuujemy akcję protestacyjną

Koleżanki, Koledzy
21 marca 2014 roku Sejm RP przegłosował bez poprawek projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, wprowadzający do szkół stanowisko asystenta nauczyciela.
Wątpliwości i sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego budzi zapis przyjęty w brzmieniu:
W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe lub wspieranie osoby, o której mowa w ust.1a. Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby, o której mowa w ust.1a".
W czym tkwi problem?
Według ustawy, asystentem może być osoba z wyższym wykształceniem, z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudniona na podstawie Kodeksu Pracy.
Związek Nauczycielstwa Polskiego jest stanowczym przeciwnikiem zatrudniania pracowników pedagogicznych na podstawie Kodeksu Pracy.
Związek Nauczycielstwa Polskiego jest za wprowadzeniem zapisu o asystencie nauczyciela, ale przy precyzyjnym określeniu w ustawie jego obowiązków, stąd propozycja ZNP, aby asystent nauczyciela nie mógł realizować zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela.
Zapis ustawy, nad którą głosować będzie Senat na posiedzeniu w dniach 9-10 kwietnia, niesie poważne zagrożenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Wynika to między innymi z tego, że:
  • ustawa nie definiuje pojęcia „nauczyciela prowadzącego",
  • ustawa nie wyłącza asystenta z realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, co umożliwi zastąpienie pracy nauczyciela pracą asystenta,
  • asystenci nie będą podlegali ocenie pracy wg zasad określonych dla nauczycieli,
  • asystenci nie będą mogli realizować awansu zawodowego.
Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się precyzyjnego określenia zakresu obowiązków i uprawnień asystenta nauczyciela.


                                                                                        Prezydium Zarządu Głównego
Związku Nauczycielstwa Polskiego


Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

 

Uchwała Nr 12/2014
Prezydium Zarządu Głównego ZNP
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r. Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:


§ 1


Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół i placówek oświatowych - od dnia 3 kwietnia 2014 r. do odwołania - oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.


§ 2


Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP „Dość tego!” może być ponadto realizowana w innych formach niż wymienione w § 1, zgodnie z postanowieniami właściwych organów statutowych ZNP.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Prezydium ZG ZNP

Prezes ZNP
(-) Sławomir Broniarz

01 kwietnia, 2014

Drezno

 foto: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Dresden_bei_Nacht.jpg
autor: Nikater

W dniach 27-28 marca nasi związkowi emeryci i renciści uczestniczyli w wycieczce do Drezna, której program prezentujemy poniżej: 

I dzień - Świeradów, Drezno

7.00  Wyjazd

Ok. 11.30 Lubomierz - Muzeum Kargula i Pawlaka lub Szklarska Poręba Wodospad Szklarka i muzeum Minerałów

Ok. 13.30 Chata Izerska  Świeradów Zdrój – możliwość zamówienia pstrąga 25 zł

Ok. 14.30- 16.00 Świeradów- wjazd i zjazd kolejką gondolową na Stóg Izerski

Spacer po parku zdrojowym w Świeradowie

19.00 Obiadokolacja, nocleg w Świeradowie Pensjonat Fortuna

II dzień - Drezno

7.00 Śniadanie

8:00 Wyjazd

ok. 11:00 Przyjazd do Drezna.

11:00-13:00 Zwiedzanie piesze Starego Miasta, w tym Frauenkirche

13:00 Obiad
Po obiedzie-  Galeria starych Mistrzów lub Zamek/Skarbiec
Przejazd do Zamku Pillnitz- spacer po założeniu pałacowym z wejściem do parku ( w razie niepogody robimy wejście do drugiego obiektu, np. Skarbca)

17:30 Wyjazd z Drezna.

Łączna liczba wyświetleń