16 grudnia, 2014

Życzenia - Boże Narodzenie 2014I pomyśl, jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
Matkę, osiołka, Betlejem.”
Ks Jan Twardowski

Koleżanki i Koledzy

Już za kilka dni Święta Bożego Narodzenia.
Prosimy z tej okazji przyjąć serdeczne życzenia radosnych
i szczęśliwych świątecznych chwil,
a w Nowym – 2015 – Roku spełnienia wszelkich 
osobistych i zawodowych pragnień i zamierzeń.

W imieniu Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek


Wolsztyn; Boże Narodzenie 2014 r.

10 grudnia, 2014

Mikołajkowe Spotkanie SEiR 2014

 Członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Oddziału ZNP w Wolsztynie spotkali się dzisiaj w wolsztyńskim Liceum Ogólnokształcącym. Okazją do spotkania są zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.
Podczas spotkania Prezes Oddziału Sławomir Wieczorek zrelacjonował przebieg 41 Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, który a dniach 22 - 24 listopada bieżącego roku odbył się w Warszawie. Była to także okazja do wspomnień i wielu rozmów, a także wspólnego śpiewania kolęd przy fortepianowym akompaniamencie niezastąpionej Małgosi Jobke
Spotkanie uświetnił wspaniały koncert kolęd w wykonaniu kwartetu wokalnego uczennic naszego Liceum.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali w prezencie piękne serwetki - gwiazdki wykonane własnoręcznie przez Koleżankę Małgosię Jobke.
Członkowie Sekcji zebrali kwotę ponad 500,00 zł, którą przeznaczyli na pomoc dla Koleżanki Bronisławy Poźniak.

Prośba!


Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Wolsztyn
ul. 5 stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
tel. 691 451 038, tel. stac. 68 384 20 77 e-mail: wolsztyn@znp.edu.plWolsztyn; 30 listopada 2014 r.Koleżanko, Kolego
Prezesie!

Życie niesie z sobą różnego rodzaju doświadczenia. Często stajemy wobec bardzo pogodnych i przynoszących wiele radości zdarzeń. Bywa jednak i tak, że los ciężko nas doświadcza. Takie właśnie doświadczenie dotknęło naszą związkową Koleżankę, Panią Bronisławę Poźniak. Pani Bronia jest członkiem naszej organizacji od ponad pięćdziesięciu lat. Jest osobą samotną. Mieszka w jednopokojowym mieszkaniu w jednym z wolsztyńskich bloków. Jej jedynym dochodem jest zaledwie kilkuset złotowa emerytura. Pani Bronia nigdy nie uskarżała się na swój los, wręcz przeciwnie, zawsze jest osobą pogodną, pełną życzliwości dla innych ludzi. Mimo podeszłego już wieku aktywnie działa w naszej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów od lat pełniąc funkcję członka Zarządu SEiR.
Dwa tygodnie temu Panią Bronię spotkało nieszczęście. W jednym z mieszkań w jej bloku wybuchł pożar. W jego wyniku oraz w wyniku akcji gaśniczej zniszczeniu uległo także mieszkanie naszej Koleżanki. Musi ono zostać poddane gruntownemu remontowi. Nie wystarczy tu tylko zwykłe malowanie ścian. Konieczne jest ponowne tynkowanie i malowanie mieszkania a także wymiana drzwi i mebli. W oparciu o własne
fundusze Pani Bronia nie będzie mogła uporać się z problemami, które na nią spadły. Dlatego postanowiliśmy udzielić jej wszelkiej możliwej pomocy (także finansowej) w ramach naszej statutowej działalności.
W imieniu prezydium Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie, zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Kol. Kol. Prezesów Ognisk o przeprowadzenie w Waszych Ogniskach wewnątrzorganizacyjnej zbiórki pieniężnej, z której całkowity dochód przeznaczymy na remont mieszkania Pani Bronisławy Poźniak. Chcielibyśmy, by Pani Bronia mogła jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia zamieszkać w odnowionym i godnie wyposażonym własnym mieszkaniu. Wierzę, że jako członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego potrafimy okazać naszą jedność i chęć pomocy w nieszczęściu, jakie dotknęło jedną z naszych Koleżanek.
Zebrane w Waszych Ogniskach kwoty proszę przekazać do 12 grudnia b.r. Koleżance wiceprezes Annie Ciesielskiej, która całość uzyskanych w ten sposób funduszy przekaże Pani Bronisławie Poźniak.
Za okazane serce i pomoc, w imieniu prezydium Zarządu Oddziału ZNP, serdecznie wszystkim Wam dziękuję.

Sławomir Wieczorek

Prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie

04 grudnia, 2014

Nowa strona - Uchwały 41 Zjazdu


Koleżanki i Koledzy!
Aby ułatwić Wam dostęp do najważniejszych dokumentów określających kierunki działań Związku Nauczycielstwa Polskiego na najbliższe lata, uruchomiliśmy kolejną stronę naszego bloga. Uchwały 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP
Są dwie możliwości dostępu do tej strony, pierwsza z nich to, po prostu, KLIKNĄĆ w wyróżniony napis, druga - wybrać stronę z katalogu stron na początku naszego bloga. 
A oto spis tych dokumentów:
- Uchwała 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Związku Nauczycielstwa Polskiego;
- Uchwała 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP na następną kadencję;
- Uchwała 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie obowiązywania Karty Nauczyciela w szkołach publicznych;
- Stanowisko  41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie statusu prawnego zawodu nauczyciela;
- Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie finansowania zadań oświatowych;
- Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie wynagrodzeń nauczycieli;
- Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej;
Stanowisko  41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie poprawy warunków bytowych, zdrowotnych i opiekuńczych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia kompensacyjne;
Stanowisko  41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym;
Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP  w sprawie przeciwdziałania bezrobociu wśród pracowników pedagogicznych;
Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie skutecznego wspomagania szkół w realizacji zadań statutowych;
Stanowisko 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego;
- Apel  41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie.

Spotkanie Mikołajkowe


Członków Sekcji Emerytów i Rencistów 
zapraszamy 
na "Spotkanie Mikołajkowe"
które odbędzie się 10 grudnia 2014 r.
o godz. 11.00 
w stołówce wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Przewodnicząca SEiR
Jolanta Witkowska 

26 listopada, 2014

41 Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego - ważne przemówienia

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Klikając na napis pod zdjęciem, możecie obejrzeć film zawierający najważniejsze -  kluczowe dla naszej przyszłości zawodowej i całokształtu przyszłości polskiej oświaty, wystąpienia podczas 41 Zjazdu. W tym przemówienie Kol. Prezesa ZNP Sławomira Broniarza, Pani Minister Joanny Kluzik Rostkowskiej, Kol. Prezes Okręgu Wielkopolskiego ZNP Joanny Wąsali i Wiceprezesa ZG ZNP Kol. Krzysztofa Baszczyńskiego.
Warto poświęcić trochę czasu i wysłuchać tych wystąpień.
Szczerze polecam

Sławomir Wieczorek
Prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie
Delegat na 41 Krajowy Zjazd Delegatów
Związku Nauczycielstwa Polskiego

23 listopada, 2014

Zakończył się 41 Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego


W dniach 20 - 22 listopada b.r. w Warszawie obradował 41 Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podczas zjazdu wybrano nowe władze ZNP, uchwalono nowy statut Związku, określono program działania na kolejną kadencję oraz podjęto szereg uchwał o ważnym znaczeniu dla całego środowiska polskich nauczycieli i ogółu pracowników oświaty.
Uczestnicy Zjazdu wystosowali także apel do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowców, dotyczący jakości nadzoru prawnego w oświacie. Wśród gości Zjazdu byli m.in.: Minister Edukacji Narodowej - Joanna Kluzik-Rostkowska  oraz posłowie Artur Ostrowski (SLD), Paweł Bauć (TR), Artur Bramora (PSL) oraz była posłanka na Sejm i do Parlamentu Europejskiego Joanna Senyszyn (SLD).
Poniżej publikujemy zdjęcie delegatów - uczestników Zjazdu - z Okręgu Wielkopolskiego. Wśród nich prezes wolsztyńskiego Oddziału ZNP - Sławomir Wieczorek.
Więcej szczegółów dotyczących Zjazdu i jego postanowień zamieścimy niebawem.

18 listopada, 2014

41 Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego

41. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZNP


41. Zjazd odbędzie się 20 – 22 listopada w warszawskiej siedzibie ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8.
Weźmie w nim udział 280 delegatów z całej Polski.
Obrady rozpoczną się w czwartek (20.11) po południu. Tego dnia delegaci wybiorą prezesa ZNP.
Drugiego dnia zaplanowano oficjalne otwarcie Zjazdu, wystąpienia gości oficjalnych i zagranicznych oraz dyskusję nad programem działania ZNP w nowej kadencji.
W sobotę (22.11) delegaci przyjmą uchwały 41. Zjazdu i program na lata 2014-2018.
Od poniedziałku (17.11) codziennie na stronie www.znp.edu.pl będą publikowane ciekawe informacje o Zjeździe m.in. o gościach, wystawach, publikacjach i sesji fotograficznej.
Zapraszamy do czytania!
Źródło:  http://www.znp.edu.pl/element/2167/41._KRAJOWY_ZJAZD_DELEGATOW_ZNP

Informujemy, że jednym z delegatów reprezentujących podczas Zjazdu Wielkopolski Okręg Związku Nauczycielstwa Polskiego, będzie Kol. Sławomir Wieczorek - prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie.

14 listopada, 2014

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP


Wczoraj – 13 listopada - odbyło się kolejne w bieżącym roku szkolnym zebranie Zarządu wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podczas zebrania prezes Oddziału Sławomir Wieczorek przekazał informacje z posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Okręgu ZNP, które odbyło się w Gnieźnie we wrześniu b.r. W posiedzeniu tym uczestniczył prezes ZNP Sławomir Broniarz. Większość informacji związana była z podsumowaniem czteroletniej kadencji władz głównych Związku oraz priorytetami, które przewidywane są na kolejną kadencję.
Dokonano podsumowania sprawozdań statystycznych ognisk i oddziału, które opisują stan ilościowy członków ZNP na dzień 30 września 2014 r.
Wolsztyński Oddział Związku Nauczycielskiego obejmuje wszystkie placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn i Powiat Wolsztyn znajdujące się na terenie gminy Wolsztyn. Aktualnie w 19 ogniskach (17 ognisk szkolnych i 2 międzyszkolne) i dwóch sekcjach (Sekcja Emerytów i Rencistów oraz Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi) skupionych jest 310 członków naszej organizacji, w tym:
 • 186 czynnych nauczycieli
 • 63 pracowników administracji i obsługi
 • 61 emerytów.
Na przestrzeni roku sprawozdawczego do wolsztyńskiego Oddziału ZNP wstąpiło 20 nauczycieli oraz 47 pracowników administracji i obsługi.
Kolejna część zebrania poświęcona była zbliżającym się wyborom samorządowym i udziału w nich nauczycieli.
Podsumowano także efekty negocjacji płacowych dotyczących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej i 75 rocznicy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Uczyli w konspiracji

W najnowszym numerze Głosu Wolsztyńskiego ukazał się artykuł "Uczyli w konspiracji" poświęcony naszej oddziałowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 75 rocznicy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Podczas tej uroczystości pani profesor Anna Hajduk otrzymała list okolicznościowy od prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza oraz statuetkę pomnika TON. Poniżej publikujemy skan tego artykułu.
Zachęcamy także do lektury Głosu Wolsztyńskiego oraz do odwiedzania strony internetowej tego dwutygodnika http://www.gloswolsztynski.pl/03 listopada, 2014

BOGOWIE

Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów organizuje wyjazd na film BOGOWIE do kina w Lesznie. Seans planowany jest na godz. 17.00 w najbliższy czwartek 9 listopada. Wyjazd z dworca PKS w Wolsztynie godz. 14.30. Chętnych proszę o kontakt z przewodniczącą Sekcji kol. Jolantą Witkowską - tel 886620447.


27 października, 2014

Dzień Edukacji Narodowej i 75 rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

23 października b.r. w wolsztyńskim Liceum Ogólnokształcącym odbyła się oddziałowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 75 rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Honorowym gościem uroczystości była nauczycielka TON Kol. Anna Hajduk – emerytowana nauczycielka języków obcych wolsztyńskiego ogólniaka, która w czasie okupacji hitlerowskiej, w swej rodzinnej Plancie, mając zaledwie 16 lat prowadziła tajne nauczanie młodszego rodzeństwa i dużej grupy dzieci z okolicznych folwarków.
Zaszczytem dla nas było także goszczenie członka Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, przewodniczącej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów Kol. Haliny Olszewskiej oraz Starosty Wolsztyńskiego Ryszarda Kurpa, Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego, zastępcy Burmistrza Justyny Mikołajewskiej, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych Katarzyny Lulkiewicz i redaktor naczelnej Głosu Wolsztyńskiego Anny Domagalskiej.
Podczas uroczystości kol. Olszewska wręczyła pani prof. Annie Hajduk list okolicznościowy od prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza oraz statuetkę – miniaturę pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Listy gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki nasza związkowa Koleżanka otrzymała także od Starosty Wolsztyńskiego, Burmistrza Wolsztyna i Zarządu Oddziału ZNP.
Odznaki za 50 letnią przynależność do ZNP otrzymały Koleżanki: Małgorzata Jobke, Bronisława Poźniak i Weronika Wojtkowiak. Jak co roku wręczono także listy gratulacyjne Koleżankom i Kolegom, którzy w bieżącym roku obchodzą swoje jubileusze 85, 80, 75 i 70 rocznicy urodzin: Mirosławie Pogonowskiej, Krystynie Chałupce, Kazimierzowi Wawrzynowiczowi, Teresie Horowskiej, Marii Robak, Janinie Wolnik, Jadwidze Smolak i Weronice Wojtkowiak.
Z rąk Starosty Wolsztyńskiego i Burmistrza Wolsztyna listy gratulacyjne otrzymali również prezes Oddziału ZNP w Wolsztynie Kol. Sławomir Wieczorek i przewodnicząca Oddziałowej sekcji Emerytów i Rencistów kol. Jolanta Witkowska.
Uroczystość uświetniła piękna część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie przygotowana przez Koleżanki: Alicję Czeszak i Mirosławę Filipowiak.
Główną organizatorką uroczystości był Kol. Jolanta Witkowska - przewodnicząca sekcji Emerytów i Rencistów.

20 października, 2014

Pani Anna Hajduk honorowym gościem wielkopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej

 

17 października w Sali Białej Hotelu Bazar w Poznaniu odbyły się wielkopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem spotkania był Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Jednym z elementów uroczystości były obchody 75 rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Z tego też powodu honorowymi gośćmi byli nauczyciele, którzy podczas II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie. Wśród nich Pani prof. Anna Hajduk – nasza związkowa Koleżanka. Pani Annie towarzyszyli: Pan Ryszard Kurp – Starosta Wolsztyński i Kol. Edward Laskowski – Honorowy Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie. W spotkaniu udział wzięli m.in. radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, który reprezentowała Kol. Joanna Wąsala – Prezes Okręgu Wlkp. ZNP
Warto pamiętać, że w podziemnym szkolnictwie na terenie Wielkopolski zaangażowanych było prawie półtora tysiąca nauczycieli i pracowników naukowych.
Uroczystość uświetnił koncert Marcina Wyrostka z towarzyszącym mu zespołem Coloriage. UWAGA! Zmiana adresu e-mail

Informujemy, że od dnia 20 października 2014 r. zmienia się nasz adres skrzynki mailowej.
Aktualny adres to:

wolsztyn@znp.edu.pl

Jednocześnie zapewniamy, że stary adres Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie będzie jeszcze funkcjonował i wszelka korespondencja kierowana na znpwolsztyn@wp.pl będzie do nas docierała. Stan taki zamierzamy utrzymać do końca roku 2014 r. Później pozostanie tylko nowy adres e-mail. Jednak już dzisiaj zachęcamy zainteresowane osoby i instytucje do kierowania korespondencji na adres wolszty@znp.edu.pl

17 października, 2014

Zmarła Maria Jankiewicz

13 października 2014 r.
zmarła
w wieku 73 lat

Kol. 
Maria Jankiewicz

wybitny pedagog,
nauczycielka wychowania muzycznego w szkołach wolsztyńskich, Kierownik wielu chórów szkolnych, wieloletni dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 
i Wolsztyńskiego Domu Kultury
Założycielka zespołów wokalnych Fiki Miki i Volstinella 
oraz Zespołu Pieśni i Tańca w Kębłowie.
Autorka doskonałych choreografii i reżyser licznych - wielkich - widowisk artystycznych.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!
Pogrzeb Kol. Marii odbył się 16 października b.r. w Białośliwiu

Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie 

  

09 października, 2014

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2014

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Koleżankom i Kolegom

Dyrektorkom i Dyrektorom

Nauczycielkom i Nauczycielom

Pracownikom Administracji i Obsługi

Życzymy

zdrowia, szczęścia, wytrwałości, radości i sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Życzymy

by nigdy nie zabrakło Wam sił fizycznych i duchowych koniecznych do wykonywania Waszej pracy 
– trudnej - ale też obfitującej w wiele niespotykanych gdzie indziej satysfakcji.

Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie 

06 października, 2014

Wspomnienie o Koledze Florianie Antkowiaku

Florian Antkowiak 
urodził się 21 kwietnia 1931 r. w Kiszewie pow. Oborniki Wlkp. 1 września 1938 r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Strzałkowie. Podczas okupacji hitlerowskiej kontynuował naukę na kompletach tajnego nauczania prowadzonych przez jego starszą siostrę Helenę. Szkołę Powszechną ukończył w Strzałkowie w 1946 r. Dalszą naukę kontynuował w Gimnazjum Handlowym w Słupcy, a następnie w Liceum Pedagogicznym w Morzysławiu koło Konina. W 1951 r. podjął pracę pedagogiczną w Bukowem w powiecie konińskim. Po odbyciu służby wojskowej kontynuował pracę nauczycielską w Gonicach powiat Września. Ukończył Studium Nauczycielskie a następnie studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 1959 roku zawarł związek małżeński z Melanią Kowalską, nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolsztynie. Od tego roku rozpoczął pracę w szkołach wolsztyńskich. Pierwszą jego wolsztyńską placówką była Szkoła Podstawowa nr 1, następnie szkoła Podstawowa nr 3 – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Przez szereg lat był nauczycielem historii w Zespole Szkół Zawodowych., gdzie kierował także zajęciami pozalekcyjnymi. Był wieloletnim kierownikiem Ogniska Metodycznego i wizytatorem metodykiem przy Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wolsztynie.
Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i społecznej w 1976 otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, a w1983 Nagrodę Specjalną Ministra oświaty i Wychowania.
Od początku swojej kariery zawodowej do ostatnich chwil życia był aktywnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, w szeregach którego pełnił funkcje: drużynowego, komendanta szczepu, członka Komendy Hufca ZHP Wolsztyn, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca, a ostatnio przez wiele lat komendanta Kręgu Instruktorów Seniorów „Dębowy Liść”.
W 1976 r. utworzył w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie Izbę Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły, której przez 30 lat był społecznym kustoszem i opiekunem.
W Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego wstąpił wraz z rozpoczęciem pracy nauczycielskiej, pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji od prezes ogniska szkolnego do członka Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów i członka Zarządu Oddziału w Wolsztynie.
Jego pasją była muzyka – pięknie śpiewał i grał na akordeonie, dzięki czemu wiele spotkań związkowych zyskiwało na oprawie muzycznej.
Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień, m.in.:
 • Odznakę Honorową „Zasłużony dla Chorągwi Zielonogórskiej ZHP”
 • Odznakę „Przyjaciel Dziecka”;
 • Krzyż za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego”
 • Tytuł honorowy „Senior ZHP”;
 • Odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”;
 • Złoty Krzyż Zasługi;
 • Odznakę honorową „Zasłużony dla Wielkopolskiej Organizacji ZHP”;
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
 • Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 • Tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego”.

Florian Antkowiak zmarł 3 października 2014 r. w Wolsztynie.

Kolego Florianie!

W naszej pamięci zapisałeś się na zawsze jako oaza spokoju, pogody ducha, wrażliwości i łagodności. Bardzo będzie nam brakowało Ciebie i melodii płynących z Twojego akordeonu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Koleżanki i koledzy
z wolsztyńskiego Oddziału ZNP

Zmarł Kolega Florian Antkowiak

Z głębokim żalem informujemy
że 3 października b.r.
zmarł
nasz związkowy Kolega
emerytowany nauczyciel 
Zespołu Szkół Zawodowych
Harcmistrz - instruktor 
Związku Harcerstwa Polskiego

FLORIAN
ANTKOWIAK

Pogrzeb Kolegi Floriana odbędzie się 7 października 2014 r. 
o godz. 12.30
na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Wolsztynie

W imieniu Zarządu Oddziału ZNP i członków naszego Związku serdeczne wyrazy współczucia składamy córkom 
i najbliższym Kolegi Floriana

Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wolsztynie

18 września, 2014

Będą podwyżki dla pracowników administracji i obsługi

Wczoraj odbyła się ostatnia tura rozmów Zarządu Oddziału ZNP i Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi z władzami gminy Wolsztyn w sprawie podwyżek.
Warto przypomnieć, że dotychczas zarobki pracowników administracji i obsługi w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn, były bardzo niskie - szczególnie w grupie pracowników obsługi gdzie zamykały się w kwocie najniższego wynagrodzenia (w bieżącym roku wynosi ono 1680,00 zł). Już w bieżącym roku pracownicy ci otrzymali podwyżkę w wysokości 4,6%. Jednak choć procentowo była ona całkiem przyzwoita, to i tak realnie nie powodowała wzrostu wynagrodzeń, gdyż w dalszym ciągu o dochodach decydowała kwota najniższego wynagrodzenia.
W wyniku rozmów jakie reprezentanci ZNP prowadzili z władzami gminy od czerwca b.r. udało się wynegocjować 10% wzrost płac od stycznia przyszłego roku oraz gwarancje tworzenia funduszu nagród w wysokości 1%. Efekt finansowy tej podwyżki może zobrazować sytuacja sprzątaczki z dwudziestoletnim stażem pracy, której wszystkie składniki wynagrodzenia powodowały, że miesięcznie otrzymywała 1680,00 zł. Po tegorocznej podwyżce oraz po planowanej podwyżce na rok przyszły jej wynagrodzenie wyniesie ok. 1930,00 zł.
Ustalono także, że w kolejnych latach odbędą się spotkania władz gminy z władzami ZNP i jeśli będzie taka potrzeba - kolejne negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń
Podczas wszystkich rozmów widoczna była troska o tę grupę pracowników wolsztyńskiej oświaty i chęć porozumienia płynąca zarówno ze strony przedstawicieli ZNP jak i władz wolsztyńskiej Gminy.
Podczas wczorajszych rozmów w skład delegacji Związku Nauczycielstwa Polskiego wchodzili: prezes Oddziału Sławomir Wieczorek, przewodniczący Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi Konrad Duszyński oraz członkinie Zarządu SPAiO: Marlena Klocek,, Ewa Milczyńska, Maria Licha, Wioleta Przybyła i Urszula Śmiałek. Gminę reprezentowali: Burmistrz Andrzej Rogozinski, z-ca Burmistrza Justyna Mikołajewska, Dyrektor ZOAiEO Izbela Barska oraz skarbnik Alina Molicka.

16 września, 2014

Uprawnienia emerytalne nauczycieli - nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Wszystkich Nauczycieli zainteresowanych możliwością skorzystania z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zachęcamy do lektury artykułu "Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela" autorstwa Leszka Kostrzewskiego i Piotra Miączyńskiego zamieszczonego na stronie Gazety Wyborczej
http://wyborcza.pl/1,97654,15565971,Wczesniejsza_emerytura_dla_nauczyciela.html
W artykule znajdą Państwo wiele informacji dotyczących osób uprawnionych do tej formy emerytury, warunków jakie należy spełnić by otrzymać świadczenie, sposobu wyliczania wysokości i inne.
Poniżej publikujemy tylko część wstępną tego artykułu. Jego całość dostępna jest TUTAJ

 

"Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

Nauczyciele wciąż mają prawo wcześniej przejść na emeryturę. Mogą zgłosić wniosek do ZUS o tzw. świadczenie kompensacyjne.

Bardzo korzystne przepisy, które pozwalały nauczycielom odchodzić na emeryturę po 30 latach pracy (w tym 20 przepracowanych w oświacie) bez względu na wiek, przestały obowiązywać z końcem 2008 roku.

Jeżeli ktoś do 2008 r. spełniał odpowiednie warunki, może przejść na wcześniejszą emeryturę w kolejnych latach.

Pozostali nauczyciele mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Będzie ono przyznawane aż do 2032 roku.

W grudniu 2013 r. (to najnowsze dane) na świadczeniach kompensacyjnych było 1814 nauczycieli.

Wydaje się, że to niewiele, ale z każdym miesiącem świadczenia pobiera coraz więcej osób.

Jeszcze w styczniu 2013 r. ze świadczeń korzystały zaledwie 882 osoby, a w kwietniu 1025..."


Warto także pamiętać, że podstawą prawną tego świadczenia jest Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, do której dostęp znajdą Państwo tutaj

06 września, 2014

WYSOKIE LOTY ! ! !

Dla kilkunastu Koleżanek i Kolegów z wolsztyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dzień dzisiejszy był dniem naprawdę szczególnym. Wznieść się na wysokość kilkuset metrów nad ziemię, podziwiać znany dotychczas z zupełnie innej perspektywy krajobraz naszej pięknej Ziemi Wolsztyńskiej i, w pewnym sensie, poczuć się wolnym jak ptaki - to przeżycia niedostępne codziennie. Mało tego że lataliśmy po niebie Wolsztyna i okolicy, to naszym pilotem był nie kto inny tylko aktualny motolotniowy wicemistrz świata - pan Henryk Orwat (na zdjęciu czwarty od prawej strony).
Nasze I Bardzo Bliskie Spotkania z Lotnictwem odbyły się w Ośrodku Szkolenia Lotniczego Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, gdzie jednocześnie mieści się Szkoła Motolotniowa HENOR prowadzona przez wicemistrza świata Henryka Orwata, któremu bardzo dziękujemy za bezpieczne i pełne wrażeń loty.
Gorąco dziękujemy także Kol. Kindze Pluskocie i całemu ognisku ZNP w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych za perfekcyjne pod każdym względem zorganizowanie imprezy.
Szczerze gratulujemy także dyrektorowi ZSRiT w Powodowie Kol. Jerzemu Rusinowi posiadania tak pięknej bazy lotniczej. Chyba nie wiele jest w Polsce szkół, które swoim uczniom mogą zaoferować (dosłownie!) TAK WYSOKIE LOTY! Panu Dyrektorowi dziękujemy także za życzliwość i umożliwienie zorganizowania tej imprezy na terenie ZSRiT. 
Bardzo możliwe, że spotkania z lotnictwem wejdą na stałe do kalendarza imprez wolsztyńskiego Oddziału ZNP. 
Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych motolotniowego wicemistrza świata pana Henryka Orwata (HENOR) praz Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie (ZSRiT) - warto!

Parę dni temu rozpoczął się
Nowy Rok Szkolny
W związku z powyższym, wszystkim wolsztyńskim Nauczycielom
życzymy
WYSOKICH LOTÓW
przez całe najbliższe dziesięć miesięcy.

Łączna liczba wyświetleń