27 października, 2011

SKRZYPEK NA DACHU

W środę 26 października 2011 r. oglądaliśmy spektakl "Skrzypek na dachu" w wykonaniu Teatru Żydowskiego z Warszawy. Spektakl odbył się w hali sportowej zielonogórskiego Centrum Rekreacji. Było trochę śmiechu, powodowanego głównie przez rozważania głównego bohatera sztuki Tewiego Mleczarza, jednak dominującym uczuciem było wzruszenie i zaduma nad losami Tewiego i jego rodziny. Spektakl reżyserował Jan Szurmiej.

21 października, 2011

W KarkonoszachDziałające przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu Ognisko ZNP było organizatorem wycieczki pracowników szkoły do Karpacza. Wycieczka odbyła się w miniony weekend, od 14 do 16 października b.r. , wzięło w niej udział 14 nauczycieli i pracowników obsługi SP w Starym Widzimiu. Najważniejszą atrakcją wycieczki była górska wędrówka z Karpacza na Śnieżkę oraz odwiedziny w schroniskach: Dom Śląski, Strzecha Akademicka, Samotnia, a także zwiedzanie Świątyni Wang.  Uczestnicy serdecznie dziękują Koleżance Karolinie Szymańskiej, która podjęła się trudu organizacji całej imprezy.

20 października, 2011

Edward Laskowski Honorowym Prezesem Wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego


19 października 2011 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP Wolsztyn i oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Gośćmi naszego spotkania byli: Kol. Joanna Wąsala - Prezes Wielkoposkiego Okręgu ZNP, Pan Ryszard Kurp - Starosta Wolsztyński, Pan Jacek Skrobisz - Wicestarosta, Kol. Wanda Sołtysiak - Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów, Pani Izabela Barska - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie, Pan Krzysztof Czeszak - wiceprzewodniczący Rady Miasta Wolsztyn oraz Kol. Katarzyna Lulkiewicz - dyrektor ZSOiP w Wolsztynie.

Podczas posiedzenia tytuł Honorowego Prezesa Oddziału ZNP w Wolsztynie (na wniosek Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie nadany przez Zarząd Główny) otrzymał Kol. Edward Laskowski. Kolega Edward jest członkiem Związku Nauczycielstwea Polskiego od 1957. W trakcie swej drogi zawodowej zawsze związany był z Wolsztynem i Ziemią Wolsztyńską, m.in. jako: nauczyciel, wizytator - metodyk czy inspektor szkolny. Jest autorem projektu zmian sieci szkolnej i wprowadzenia gimnazjów w gminie Wolsztyn, który to projekt został praktycznie bez zastrzeżeń zaakceptowany zarówno przez władze gminy jak i społeczeństwo. Z zamiłowania fotografik i historyk, jest autorem kilku książek i wielu publikacji prasowych. W bieżącym roku zdobył II miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym. Od 1994 do 2010 r. był Prezesem Oddziału ZNP w Wolsztynie, zaś aktualnie sprawuje funkcję wiceprezesa.

Wyróżnienie za całokształt pracy związkowej, w kadencji 2006 - 2010 otrzymała wieloletnia przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Kol. Anna Hajduk, zaś odznakę za 50 lat przynależności do ZNP otrzymała Kol. Maria Walkowiak. Warto dodać, że tak naprawdę Kol. Walkowiak należy do ZNP już 51 lat. 50 lat przynależności do naszej organizacji minęło już także Kol. Halinie Radkiewicz.

Wyróżnione osoby usłyszały wiele ciepłych słów z ust zaproszonych gości i odebrały gratulacje od władz związkowych, a także od Pana Starosty i Pana Burmistrza.

14 października, 2011

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Wszystkim Nauczycielkom, Nauczycielom, Dyrektorom placówek oświatowych, Pracownikom administracji i obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wiele zdrowia, ciągle nowych sił do pracy, zadowolenia i nieustannej satysfakcji z osiągnięć własnych i uczniów. Życzymy także tego, by wszechobecna biurokracja stała się bardziej ludzka, by gąszcz różnego rodzaju przepisów, czasem dalekich od realiów, stał się łatwiejszy do poznania i pokonania. Życzymy by każdy dzień pracy potwierdzał słuszność wybranej przez Was drogi zawodowej.

Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie

List prezesa Sławomira Broniarza z okazji Dnia Edukacji Narodowej - link poniżej
http://www.znp.edu.pl/element/1077/List_prezesa_ZNP_Slawomira_Broniarza_z_okazji_Dnia_Edukacji_Narodowej

13 października, 2011

Kolega Dyrektor Adam Żuczkowski przeszedł na emeryturę

13 października 2011 r., podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Krzysztofa Żegockiego w Kębłowie, Kol. prezes Sławomir Wieczorek podziękował Panu Adamowi Żuczkowskiemu za wieloletnią niezwykle aktywną i owocną pracę na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej, a następnie Gimnazjum w Kębłowie. Pan dyrektor w czasie swej czynnej pracy zawodowej zawsze wzorowo współpracował z działającym w jego szkole ogniskiem i wolsztyńskim Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Żegnając czynnego dyrektora i nauczyciela języka polskiego, jednocześnie powitaliśmy, pełnego inicjatywy i wspaniałych pomysłów, emeryta. Wierzymy, że część swojej aktywności Kolega Adam przeznaczy także na pracę związkową w oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.

11 października, 2011

Szkolenie dla przewodniczących sekcji emerytów i rencistów


Od 5 do 8 października b.r. Kol. Jolanta Witkowska i Kol. Małgorzata Jobke uczestniczyły w szkoleniu dla przewodniczących oddziałowych sekcji emerytów i rencistów Okręgu Wielkopolskiego ZNP. Szkolenie odbyło się w Sanatorium Uzdrowiskowym ZNP w Ciechocinku. W trakcie zajęć nasze Koleżanki spotkały się z delegatką na 40 Krajowy Zjazd Delegatów Kol. Teresą Ziemską, a także zapoznały się z regulaminami, instrukcjami wewnątrzzwiązkowymi, zmianami w przepisach emerytalnych i innymi aktami prawnymi. Ważnym elementem spotkania była prezentacja pracy sekcji oddziałowych, w tym kronik.

07 października, 2011

Spotkanie premiera Donalda Tuska z nauczycielami

W środę 5 października b.r. Kol. prezes Sławomir Wieczorek uczestniczył w spotkaniu nauczycieli z  premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego ZNP
w Warszawie. Uczestniczyło w nim ok. 400 nauczycieli z całej Polski. Warto zapoznać się
z, zamieszczoną na stronie Zarządu Głównego, relacją z tego spotkania - link poniżej.
http://www.znp.edu.pl/element/1070/Spotkanie_premiera_Donalda_Tuska_z_nauczycielami

04 października, 2011

Uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału

19 października 2011 r. (środa) o godz. 11.00 w stołówce Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie odbędzie się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP połączone z posiedzeniem Sekcji Emerytów i Rencistów. Gośćmi zebrania będą m.in. Prezes Wielkopolskiego Okręgu ZNP Kol. Joanna Wąsala oraz przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego.

Łączna liczba wyświetleń