28 kwietnia, 2012

Zapraszamy do udziału w wycieczce na PODLASIE


                                    
 ZARZĄD  ODDZIAŁU  ZNP  W  WOLSZTYNIE
ul. 5 stycznia 5 ,  64-200 WOLSZTYN,   Tel.: 691 451 038  
 http://znpwolsztyn.blogspot.com/,  e-mail: znpwolsztyn@wp.pl

--------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                            Wolsztyn, dnia 27 kwietnia 2012 r.


Koleżanki i Koledzy
Prezesi Ognisk ZNP
miasta i gminy WOLSZTYN


              Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie organizuje w dniach od 09 – 14  lipca 2012 roku (poniedziałek-sobota) wycieczkę na Podlasie dla członków ZNP Oddziału Wolsztyńskiego
i niezrzeszonych pracowników oświaty naszej gminy.

PROGRAM WYCIECZKI:

09.07.2011R.  godz. 4.00 rano – wyjazd z Wolsztyna na Podlasie
W PROGRAMIE ZWIEDZANIE:
-        Zamek w Drohiczynie, Siemiatycze z cerkwią Zmartwychwstania Pańskiego, Serpelice,
-        Grabarka (najświętsze miejsce polskich pielgrzymów prawosławia) – góra krzyży,
-        rejs statkiem po Bugu,
-        Hajnówka – Sobór Św. Trójcy, przejażdżka kolejką do osady Topiło (przez puszczę), przejście ścieżką turystyczną,
-        Białowieża – zwiedzanie rezerwatu Żubrów oraz szlaku Dębów Królewskich,
-        wyjazd z Białowieży na szlak tatarski – zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu, zwiedzanie Meczetu Mizar w Kruszynianach, (cmentarz tatarski), jurty tatarskiej,
-        spacer po Białymstoku
-        i wieczorem 13.07.12r. wyjazd do Wolsztyna (przejazd nocą)
Planowany przyjazd do Wolsztyna w sobotę w godzinach rannych.
Noclegi: jeden na trasie w okolicy Bugu,  a pozostałe trzy w Białowieży.

Uwaga!
Powyższy program jest programem ramowym – za kilka dni będzie szczegółowy program wycieczki  i zostanie on podany do wiadomości - można też będzie się z nim zapoznać na stronie internetowej naszego związku.

Całkowity koszt wycieczki: - 770,00 złotych i obejmuje:
-        4 noclegi ze śniadaniami i 4 obiadokolacje,
-        ognisko z akordeonistą i pieczeniem kiełbasek,
-        opieka pilotki i przewodników podczas całego pobytu,
-        bilety wstępów (muzeum ikon,  cerkiew, rezerwat żubrów, skansen, meczet, sobór , rejs statkiem po Bugu, przejażdżka kolejką leśną.
-        koszt autokaru
                  Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie pokrywa koszty wynajmu autokaru (koszty przejazdu i pobytu na miejscu), oraz dofinansowuje dopłatę do każdego uczestnika – członka ZNP (opłacającego aktualnie składki członkowskie) zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału wg poniższego wyszczególnienia:
-        dla członka ZNP korzystającego po raz pierwszy z wycieczki i dopłaty – 200,oo zł./osobę
-        dla członka ZNP korzystającego po raz drugi z wycieczki i dopłaty     – 150,oo zł./osobę
-        dla członka ZNP korzystającego po raz trzeci z wycieczki i dopłaty    – 100,oo zł./osobę
-        dla członka ZNP korzystającego po raz kolejny z wycieczki i dopłaty  -   50,oo zł./osobę

W związku z powyższym odpłatność na wycieczkę wynosi odpowiednio:

-        dla członka ZNP korzystającego z dopłaty po raz pierwszy    – 470,oo zł.
-        dla członka ZNP korzystającego z dopłaty po raz drugi        -  520,oo zł.
-        dla członka ZNP korzystającego z dopłaty po raz trzeci        -  570,oo zł.
-        dla członka ZNP korzystającego z dopłaty po raz czwarty     -  620,oo zł.  
-        dla pozostałych osób -  670,oo zł. + 100,oo (koszt autokaru –  770,oo zł.

Imienne zgłoszenia (na załączonym wykazie) należy składać w terminie do dnia 18 maja 2012 roku u kol. Anny Ciesielskiej (Biblioteka Pedagogiczna w Wolsztynie, ul. Rzeczna 17/1), która jest odpowiedzialna za logistykę wycieczki.

            Zapisy uczestników wg kolejności zgłoszeń (w pierwszej kolejności jednak członkowie ZNP, a następnie pozostali – jak będą miejsca).

            Należność można wpłacać w 3 ratach. Pierwsza wpłata 250,00 zł. razem ze zgłoszeniem do dnia 18 maja 2012 r.,  druga (200,oo zł.) do 05 czerwca br.,  a trzecia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lipca br.
Odpowiedzialnym za przekazanie powyższej informacji w swojej placówce i terminowe zgłoszenia jest prezes Ogniska ZNP.

                                                                                 ORGANIZATOR WYCIECZKI
                                                                                       /Anna Ciesielska/

26 kwietnia, 2012

Szkoły w: Adamowie, Tłokach, Karpicku i Starej Dąbrowie, będą filiami

     
Wczoraj, 25 kwietnia, odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej Wolsztyna, podczas którego radni przyjęli uchwały o przekształceniu od 1 września b.r. szkół podstawowych w: Adamowie - w filię Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu, Tłokach - w filię Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, Karpicku - w filię Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie oraz Starej Dąbrowie - w filię Szkoły Podstawowej we Wroniawach.
        Obradom przysłuchiwała się duża grupa rodziców głównie z Karpicka, ale także z pozostałych zainteresowanych miejscowości, którzy nie rezygnują z dalszej walki o zachowanie statusu samodzielnych szkół dla swoich placówek oświatowych.
        Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja, w której uczestniczyli rodzice, radni oraz inni przedstawiciele władz Wolsztyna. Pomimo próśb i często naprawdę racjonalnych argumentów płynących ze strony rodziców do pań i panów radnych, także mimo głosów kilkorga radnych, którzy opowiedzieli się za utrzymaniem samodzielności szkół - głosowanie nie dało wątpliwości - wszystkie cztery placówki od 1 września b.r. będą filiami szkół wyżej zorganizowanych.
        Nasze przekonanie, że przekształcenie tych szkół w filie jest kompromisem, nie zmienia faktu, że rozumiemy desperację rodziców i w razie potrzeby deklarujemy swoją pomoc w ich dążeniach. Chciałbym podkreślić naszą wiarę w to, że rzeczywiście, mimo zmiany statusu tych szkół: wszyscy zatrudnieni w nich pracownicy będą mieli pracę nadal, że poprawią się warunki pracy i nauki, a co najważniejsze - w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą w stosunku do tych placówek podejmowane kroki zmierzające do ich likwidacji. Wierzymy także, że działając jako filie, szkoły te potrafią udowodnić konieczność funkcjonowania w swoich środowiskach i w efekcie za jakiś czas odzyskają samodzielność.


7 maja zebranie Zarządu Oddziału ZNP


Zapraszam Prezesów ognisk i Członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 7 maja 2012 r. o godz. 15.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie.  
W każdym przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w zebraniu proszę o informację, kto w zastępstwie prezesa będzie w nim uczestniczył.


UWAGA
 
Nie wysyłamy zaproszeń pisemnych. Jeśli ktoś potrzebuje zaproszenie na piśmie (np. ze względu na konieczność zwolnienia z zajęć) - proszę o pilny kontakt telefoniczny (mój tel. 505 288 647) lub mailowy (znpwolsztyn@wp.pl).

Prezes Oddziału
Sławomir Wieczorek

24 kwietnia, 2012

Opinia ZNP dotycząca projektów uchwał w sprawie przekształcenia szkół


        Poniżej zamieszczamy treść opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej projektów uchwał w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Karpicku, Tłokach, Starej Dąbrowie i Adamowie w filie - odpowiednio - SP nr 3 w Wolszynie, SP nr 1 w Wolsztynie, SP we Wroniawach oraz SP w Starym Widzimiu. Opinia ta została dzisiaj - 24 kwietnia - przekazana Burmistrzowi Miasta.


Wolsztyn; 22 kwietnia 2012 r.Pan Andrzej Rogozinski
Burmistrz Miasta
Wolsztyn        Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie pozytywnie opiniuje niżej wymienione projekty uchwał Rady Miejskiej w Wolsztynie:
- w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karpicku w filię Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie;
- w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tłokach w filię Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie;
- w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie w filię Szkoły Podstawowej we Wroniawach;
- w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Adamowie w filię Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu.
        Uważamy, że wobec pierwotnego zamiaru likwidacji szkół podstawowych w Adamowie, Tłokach i Starej Dąbrowie oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karpicku w filię Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie, fakt, że wszystkie wymienione szkoły będą filiami szkół wyżej zorganizowanych, może być kompromisem satysfakcjonującym zarówno władze miasta jak i społeczności zainteresowanych środowisk, a także Związek Nauczycielstwa Polskiego.
        Opierając się na wielu rozmowach z reprezentantami władz miasta, chcemy podkreślić swoją wiarę co do tego, że w najbliższych latach nie będą podejmowane kroki zmierzające do likwidacji przekształcanych placówek,  co umożliwi stabilną, spokojną pracę filii, także w kierunku ich rozwoju i ewentualnego dążenia do odzyskania statusów samodzielnych szkół. Wierzymy również, że wszyscy dotychczas zatrudnieni w tych szkołach pracownicy zachowają swoje miejsca pracy, zaś poprawie ulegną warunki nauki uczniów. Jednoczenie zwracamy się z gorącą prośbą o niepodejmowanie w najbliższych latach działań (np. łączenie klas), których efektem może być ograniczenie zatrudnienia lub pogorszenie warunków pracy i nauki w wymienionych placówkach.
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek

19 kwietnia, 2012

Kurs podstaw obsługi komputera

Wczoraj - 18 kwietnia b.r. - w pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu odbyły się pierwsze zajęcia kursu podstaw obsługi komputera adresowanego dla członków oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. W zajęciach prowadzonych przez dyrektora szkoły Pana mgr inż. Marcina Tajcherta wzięło udział siedem osób, którym życzymy powodzenia w pokonywaniu kolejnych kroków w krainie informatyki.
 

Odeszła Pani prof. Kazimiera GintrowiczZ głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 kwietnia b.r. zmarła wieloletnia nauczycielka 
wychowania fizycznego i wychowawczyni wielu roczników uczniów wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, od kilkudziesięciu lat aktywny członek Związku Nauczycielstwa Polskiego
Pani prof.
Kazimiera Gintrowicz
Pogrzeb Pani profesor odbył się 18 kwietnia 2012 r. na cmentarzu przy ulicy Lipowej 
w Wolsztynie.
Szczere wyrazy współczucia przekazujemy Mężowi, Dzieciom i Rodzinie Pani profesor

Koleżanki i koledzy
z wolsztyńskiego Oddziału ZNP

14 kwietnia, 2012

KISS ME. KATE


W piątek 13 kwietnia 2012 r. (i kto wymyślił, że to pechowy termin...???) ok. 50 osób z naszego oddziału obejrzało musicalową odmianę Poskromienia złośnicy wielkiego Szekspira i wspaniałego Cole Portera. Reżyserem spektaklu prezentowanego przez zespół Teatru Muzycznego w Poznaniu był Andrzej Maria Marczewski, zaś odtwórcami głównych ról Nicola Palladini oraz Katarzyna Agnieszka Wawrzyniak. Cały trud logistyczny związany z wyjazdem, zakupem biletów itd. wzięła na siebie przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Kol. Jola Witkowska.

JOLA!
DZIĘKUJEMY!!! 


10 kwietnia, 2012

Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego pedagodzy szkolni i nauczyciele logopedzi mają pracować nawet do 40 godzin tygodniowo

Lekturę poniżej zamieszczonego artykułu polecam szczególnie pedagogom szkolnym i nauczycielom logopedom. Przypomnę, że w ubiegłym roku Rada Miejska w Wolsztynie podniosła pensum pedagogów szkolnych i nauczycieli logopedów z 20 na 25 godzin tygodniowo. Decyzja ta wyprzedziła niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym mówi się o tym, że rady miast i gmin mogą swobodnie ustalać pensum tych grupach nauczycieli nawet do 40 godzin tygodniowo! Teraz - teoretycznie - możliwa jest sytuacja, że w jednej gminie pedagog szkolny będzie pracował w wymiarze 20 godzin, a w sąsiedniej - 40 godzin tygodniowo. Co będzie później...?

Sławomir Wieczorek
prezes ZNP
Oddział w Wolsztynie


Czy szykuje się kolejna fala zwolnień w szkołach?
4.4.2012    Polska Dziennik Zachodni    str. 4   Fakty 24
    Katarzyna Domagała    Związek Nauczycielstwa Polskiego    

Zawisły czarne chmury nad szkolnymi psychologami, pedagogami, logopedami, konsultantami czy doradcami zawodowymi. Od września, zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego mają pracować dłużej, nawet do 40 godzin tygodniowo. Do tego czas ich pracy ustalać będą członkowie rad gmin i miast. Nauczyciele już obawiają się o swoje stanowiska pracy, bo dzięki nowym zapisom zamiast ok. 20-22 godz. na tydzień będą pracować nawet 40 godz. Tym samym nie będą potrzebni w takiej liczbie jak obecnie.
            Dlatego Lesław Ordon, przewodniczący regionalnej sekcji oświaty śląsko-dąbrowskiego NSZZ Solidarność, zaapelował do samorządowców w Śląskiem, by przy podejmowaniu decyzji o podwyższeniu pensum kierowali się rozwagą, a nie chęcią oszczędności - kosztem jakości szkolnictwa.
            - Z wyrokiem Sądu Najwyższego się nie dyskutuje - przyznaje przewodniczący. - Jednak jeśli gminy i miasta będą podwyższać pensum do górnej granicy i redukować liczbę psychologów czy pedagogów, to nic dobrego dla dzieci z tego nie wyjdzie - podkreśla Ordon.
            Tymczasem samorządy już zaczęły wprowadzać prawo w życie i zabrały się za tworzenie projektów uchwał, zwiększających liczbę godzin, które psychologowie czy pedagodzy spędzą w pracy z uczniami. W Częstochowie konsultanci mają pracować 35 godzin, zaś pedagodzy, psychologowie, logopedzi, doradcy metodyczni i zawodowi 30 godz. tygodniowo. Jak podkreślają w magistracie, zwolnień nie planują. Także w Tarnowskich Górach planują zmienić liczbę obowiązkowych godzin pracy. Pierwsze przymiarki już trwają.
            - Robimy to dla dobra dzieci, bowiem dzięki decyzji sądu, zgodnie z przepisami i bez dodatkowych kosztów będziemy mogli ułatwić uczniom dostęp do specjalistów - podkreśla Ryszard Stefaniak, naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie. I jak dodaje, z drugiej strony nauczyciele i tak przekonują, że pracują po 40 godz. tygodniowo, więc decyzja sądu pozwoli im na zalegalizowanie tego stanu rzeczy. A co z kwestią ekonomiczną?
            Zdaniem Stefaniaka schodzi na drugi plan. Jednak nie da się ukryć, że dla budżetu samorządów ma ogromne znaczenie. Rachunek jest prosty - w Częstochowie, żeby uzupełnić czas pracy nauczycieli specjalistów o te dodatkowe 10 godzin, miasto musiałoby stworzyć 90 nowych etatów. A to wydatek rzędu, bagatela - 5,5 mln zł rocznie.
            Nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Skoro zmiany już dosięgły pedagogów, to czy za niedługo dotkną też nauczycieli pracujących przy tablicy?

Komentarze na dziennikzachodni.pl

Jerzy Szmajda, prezes katowickiego ZNP: Belfer pracuje ok. 50 godz. tygodniowo.

* Gdyby nauczyciele tak pracowali w sektorze prywatnym jak „pracują” w szkole, to właściciel firmy już dawno by ich wywalił. Pensum tygodniowe nauczyciela w Polsce to 19 godzin. W Niemczech nauczyciel ma pensum 24-28 godz., a na emeryturę przechodzi w wieku 65 lat. Polski nauczyciel po „przepracowaniu” 30 lat idzie na emeryturę. Taka jest prawda. A te bajeczki, że nauczyciele sprawdzają prace uczniów w domu to fikcja. Dlaczego nie robią tego w szkole? tt
* Mam dziecko w trzeciej klasie. Pani wychowawczyni ma zajęcia tylko z tą klasą. W sumie 18 godz. tygodniowo. Nie sadzę, że poprawienie wypracowań zajmuje jej 32 godz. na tydzień. Sprawdzian dla 24 uczniów jest co najwyżej raz w miesiącu. Agnieszka

Śląski Związek Gmin i Powiatów wziął się za Kartę nauczyciela.

* Każdy z nas wypracowuje sobie dzień po dniu swój własny model porozumienia z uczniem, metody pracy, bo każda klasa, grupa wymaga innych metod pracy. A przecież każdy z nas sam najlepiej wie, w jakim stopniu wykorzystuje swój potencjał, jak również z jakim potencjałem przychodzi mu pracować, więc szanujmy się wzajemnie, a wtedy wszystkim nam będzie się żyło nieco lepiej... Iza z Będzina
* Możliwe, że polski nauczyciel pracuje najkrócej przy tablicy w całej Europie, ale jak już porównujemy, to może warto dodać, że nauczyciel dyplomowany w Polsce na 18 i 2 „karciane” godziny zarobi na rękę ok. 2200 zł, czyli jakieś 550 euro. W Czechach pensum wynosi 23 godz., a nauczyciel zarabia średnio ok. 950 euro! W innych częściach UE różnice są jeszcze większe

07 kwietnia, 2012

Negocjacje płacowe w MEN

3 kwietnia 2012 r. odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie ws. podwyżek nauczycieli. Negocjacje płacowe ze strony MEN prowadził wiceminister Mirosław Sielatycki. Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowali – Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik...

Cała informacja dotycząca negocjacji płacowych dostępna jest na stronie ZG ZNP (link poniżej)
Negocjacje płacowe

04 kwietnia, 2012

Kurs podstaw obsługi komputera18 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu odbędą się pierwsze zajęcia kursu podstawowej obsługi komputera adresowane do członków Sekcji Emerytów i Rencistów naszego Oddziału ZNP.  Zajęcia będzie prowadził mgr inż. Marcin Tajchert – dyrektor SP w Starym Widzimiu. Podczas pierwszych zajęć ustalony będzie zakres programu kursu, a także jego założenia organizacyjne. Zgłoszenia, do 11 kwietnia 2012 r. przyjmuje przewodnicząca SEiR Kol. Jolanta Witkowska.

Życzenia świąteczne

Drogim Czytelnikom
najlepsze życzenia zdrowych i wesołych 
Świąt Wielkanocnych
i prawdziwego świątecznego odpoczynku
od codziennych problemów
składa 
Zarząd Oddziału ZNP 
w Wolsztynie

01 kwietnia, 2012

Nasz nowy telefon 691 451 038Drogie Koleżanki i Koledzy!

691 451 038 

to nowy numer służbowego telefonu Oddziału ZNP w Wolsztynie. Bardzo prosimy Prezesów ognisk oraz wszystkie zainteresowane Osoby o zapisanie sobie tego numeru w pamięci telefonów komórkowych.

        Telefon, który teraz będzie nam służył do kontaktów, jest telefonem komórkowym w sieci Plus. Dzięki niemu mamy możliwość normalnych kontaktów telefonicznych z wszystkim posiadaczami telefonów, a także praktycznie nieograniczony czas na rozmowy z osobami i strukturami ZNP, które posiadają telefony tej sieci.
Jest to telefon mobilny, jednak do czasu odzyskania dawnego numeru lub też założenia nowego telefonu stacjonarnego, będzie on zainstalowany na stałe w naszym biurze. Oznacza to, że dzięki niemu będzie można kontaktować się z członkami Zarządu Oddziału w terminach pracy biura podanych poniżej:
Poniedziałek - godz. 14.00 - 17.00 - wiceprezes Edward Laskowski;
Wtorek - godz. 10.00 - 14.00 - prezes Sławomir Wieczorek;
Środa - godz. 10.00 - 12.00 - sekretarz Stefania Zawieja i przewodnicząca SEiR Jolanta Witkowską;
Czwartek - godz. 8.30 - 12.30 - prezes Sławomir Wieczorek;
Czwartek - godz 13.00 - 16.00 - wiceprezes Edward Laskowski.
We wszystkich pilnych sprawach, które pojawią się w terminach poza pracą biura, prosimy o nagrywanie wiadomości na pocztę głosową, ewentualnie o bezpośredni kontakt z Prezesem  Oddziału - Sławomirem Wieczorkiem pod numerem 505 288 647, Wiceprezesem Edwardem Laskowskim - 606 710 036, Księgową Anną Ciesielską - 600 268 215 lub Przewodniczącą SEiR Jolantą Witkowską - 886 620 447.

Łączna liczba wyświetleń