21 marca, 2016

Wielkanoc 2016Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych radosnego i wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie Rodziny i wśród Przyjaciół
życzy
Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

20 marca, 2016

Zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie


17 marca o godz. 15.15 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Wolsztynie odbyło się zebranie Zarządu Oddziału ZNP i oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Podczas zebrania zatwierdzono do realizacji plan finansowy i plan pracy oddziału na rok 2016.
Prezes Oddziału Sławomir Wieczorek przekazał najistotniejsze informacje związane z konsekwencjami wynikającymi ze zmianą wieku obowiązku szkolnego dla dzieci ( z sześcio na siedmiolatki) oraz innymi zmianami przewidywanymi w systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.
Uczestnicy zebrania z żalem przyjęli do wiadomości, że opublikowana ustawa budżetowa nie przewiduje na rok bieżący podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich.
Prezesom ognisk ZNP w szkołach podstawowych gminy Wolsztyn przekazane zostały arkusze ankiet sprawdzających skutki wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich.
Zebrano informacje dotyczące wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w poszczególnych placówkach. Kurs dla SIP został zaplanowany na wrzesień jednak, jeśli to będzie możliwe odbędzie się on wcześniej
Ustalono wysokość diet dla zastępcy prezesa i sekretarza oddziału.
Ustalono wysokość zasiłków statutowych.
Omawiano również sprawy organizacyjne związane z planowaną na czas wakacji wycieczką do Trójmiasta oraz wyjazdem szkoleniowym Zarządu Oddziału i aktywu związkowego.
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłej przed kilkoma dniami Koleżanki Urszuli Przybyły


Zmarła Kol. Urszula Przybyła

Z głębokim żalem informujemy, 
że w dniu 13 marca b.r. zmarła, przeżywszy zaledwie 57 lat, nasza Koleżanka

U R S Z U L A 
P R Z Y B Y Ł A

Msza św. odprawiona została 17 marca 
w Kościele p.w. św. Józefa 
w Wolsztynie, 
zaś o godz. 15.00 tego samego dnia na cmentarzu przy ul. Lipowej odbył się pogrzeb 
Koleżanki Urszuli.
Najbliższym naszej drogiej Koleżanki składamy serdeczne wyrazy współczucia

Zarząd Oddziału ZNP w Wolsztynie
i Zarząd Oddziałowej 
Sekcji Pracowników 
Administracji i Obsługi 

Poniżej publikujemy skan artykułu Red. Dariusza Papieża z tygodnika "Na temat"


  

Dzień Kobiet w Sekcji Emerytów i Rencistów

1 marca b.r. w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie miało miejsce spotkanie członków Sekcji Emerytów i Rencistów naszego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Głównym organizatorem spotkania jak zwykle była Kol. Jola Witkowska.
Prezes Sławomir Wieczorek złożył serdeczne życzenia zdrowia i samych pogodnych dni wszystkim Koleżankom z okazji Dnia Kobiet oraz Kolegom, którzy to swoje święto (Dzień Mężczyzny) obchodzili 10 marca. Prezes Wieczorek przekazał również Koleżeństwu najistotniejsze informacje dotyczące głównych działań ZNP, w sytuacji zmieniającej się prawie z dnia na dzień rzeczywistości polskiej oświaty.
Koleżanka Witkowska przekazała propozycje wyjazdu na wycieczkę do Wrocławia, który być może nastąpi jeszcze w kwietniu oraz wyjazdu do kina.
Nasze spotkanie swoją obecnością zaszczyciła Pani Katarzyna Lulkiewicz - Dyrektor wolsztyńskiego liceum.
Uczestnicy spotkania z dużym uznaniem przyjęli taneczne i wokalne występy wolsztyńskiej młodzieży skupionej w odpowiednich sekcjach Wolsztyńskiego Domu Kultury. Zespół wokalny Mini Forte, prowadzony od lat przez Pana Leszka Tomiaka zaprezentował kilka piosenek, zaś zespół taneczny prowadzony przez Panią Katarzynę Charemzę układy choreograficzne.
W imieniu Zarządu Oddziału oraz Zarządu SEiR serdecznie dziękujemy: Kol. Joli Witkowskiej za całość opieki organizacyjnej, Pani Dyrektor Katarzynie Lulkiewicz za gościnę, Koleżance Halince Nowickiej za bardzo smaczny posiłek. Bardzo dziękujemy także Pani Kasi Charemzie i Panu Leszkowi Tomiakowi oraz młodym artystom z Wolsztyńskiego Domu Kultury za wspaniałe prezentacje wokalne i taneczne.10 marca, 2016

Zaproszenie na zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Wolsztynie

 
Członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wolsztynie i oddziałowej Komisji Rewizyjnej zapraszam na zebranie, które odbędzie się 17 marca b.r. o godzinie 15.15 w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Rzecznej. 
Prezes Oddziału ZNP
Sławomir Wieczorek07 marca, 2016

Dzień Kobiet 2016

Z okazji
Dnia Kobiet
wszystkim
Paniom
życzymy by w tym dniu odnalazły najlepsze swoje myśli 
i marzenia,
w bliskich osobach siłę i piękno stworzenia,
w otaczającym świecie radość istnienia,
w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,
a w sobie  
Miłość.

Zarząd Oddziału ZNP
w Wolsztynie 


Łączna liczba wyświetleń