14 listopada, 2017

Wystąpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy

Wystąpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Wobec nieuwzględnienia przez Senat RP poprawki Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej skreślenia w nowelizacji Karty Nauczyciela zapisu dotyczącego określania przez dyrektorów w szkolnych regulaminach wskaźników oceny pracy nauczyciela, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Pani Agaty Kornhauser-Dudy o spotkanie, na którym moglibyśmy przedstawić szczegółowe uwagi w powyższej sprawie.

Załączniki:

 źródło: strona internetowa ZG ZNP

Łączna liczba wyświetleń