07 czerwca, 2018

Przeciętne świadczenie kompensacyjne


Przeciętne świadczenie kompensacyjne wyniosło w marcu br. 2101,85 zł

dla porównania, aktualne przeciętne wysokości innych świadczeń:
świadczenie przedemerytalne 1031 zł
emerytura 2172 zł
renta 1761 zł
renta rodzinna 1979 zł
emerytura pomostowa 2683 zł

„Przypomnijmy, że ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych przyjęta została przez Sejm w 2009 r. w burzliwych okolicznościach. Nauczycielom wprawdzie nie udało się obronić dotychczasowych warunków odchodzenia z zawodu (wcześniejsze emerytury z art. 88 KN zostały
odebrane de facto już w 1999 r. przez rząd Jerzego Buzka) ani dostać na listę zawodów objętych emeryturami pomostowymi (z wyjątkiem nielicznej grupy wychowawców), ale otrzymali oni - jako jedyna grupa zawodowa – osobną ustawę pozwalającą doczekać na kompensówce do „normalnej” emerytury. Takiej ustawy domagał się ZNP, który niemal do ostatniej chwili negocjował z rządzącą koalicją szczegóły rozwiązań. Dzięki temu wiele postulatów związkowych zostało przyjętych i wpisanych do ustawy.”

Łączna liczba wyświetleń