09 czerwca, 2018

Nauczyciel kontraktowy - zatrudnienie na czas nieokreślony

WAŻNA INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH!!!

Nauczyciel kontraktowy, co zasady powinien być zatrudniony na czas nieokreślony!
Zatrudnianie nauczycieli kontraktowych uregulowane jest w rozdziale 4 ar. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela, a błędne stosowanie przez dyrektora placówki wyjątku ustanowionego w art. 10 ust. 7 KN może być przez sąd pracy uznawane za obejście prawa.
Przypominamy, że problem ten, na terenie działania wolsztyńskiego Oddziału ZNP był badany przez Państwową Inspekcję Pracy w roku 2015.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o kontakt do nauczycieli kontraktowych zatrudnionych na umowy na czas określony. Spróbujemy Wam pomóc w weryfikacji zasadności stosowania takich umów.

Poniżej podajemy linki do naszych wpisów z roku 2015, które są związane z zasadami zatrudniania nauczycieli kontraktowych.

Pismo ZNP Wolsztyn do Państwowej Inspekcji Pracy
http://znpwolsztyn.blogspot.com/2015/03/pismo-do-panstwowej-inspekcji-pracy-w.html

Odpowiedź pokontrolna PIP
http://znpwolsztyn.blogspot.com/2015/05/stanowisko-panstwowej-inspekcji-pracy.html

Łączna liczba wyświetleń