10 stycznia, 2017

10 stycznia 2017 r - zebranie Zarządu Oddziału ZNP

Dzisiaj w Bibliotece Pedagogicznej w Wolsztynie odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu wolsztyńskiego Oddziału ZNP. Głównym tematem było przystąpienie naszego oddziału do sporu zbiorowego z pracodawcami.

Podjęto m.in. następujące uchwały:
- nr 1/2017 - w sprawie wystąpienia do pracodawców z żądaniami pracowniczymi;
- nr 2/2017 - w sprawie przekazania kompetencji prezesom ognisk do wejścia w spór zbiorowy z pracodawcami.
Zaakceptowano treść pism zawierających nasze żądania. Pisma te zostaną przekazane dyrektorom placówek do dnia 16 stycznia b.r.
Przeanalizowano treść proponowanych porozumień oraz protokołów rozbieżności.
Omówiono ewentualne dalsze działania Związku w ramach sporu zbiorowego w przypadku jeśli nie zostaną zawarte porozumienia.

Prócz spraw związanych z różnymi formami protestu omawiano także:
- planowaną na lipiec 2017 roku wycieczkę do Budapesztu;
- prezes S. Wieczorek zrelacjonował przebieg uroczystości  z okazji setnej rocznicy urodzin Pani Klary Rybarczyk

Łączna liczba wyświetleń