Sprawozdanie prezesaSprawozdanie prezesa Oddziału ZNP w Wolsztynie
Kadencja 2010 - 2014 
Koleżanki i Koledzy!
Dzisiaj kończy się kolejna kadencja władz wolsztyńskiego oddziału ZNP. Minione cztery lata były trudne zarówno dla całości związku, w tym także naszego oddziału, jak i dla całej polskiej oświaty. Były to jednocześnie lata wytężonej pracy.
Kampania sprawozdawczo – wyborcza w oddziale i skupionych w nim ogniskach zawsze jest momentem oceny skuteczności i efektywności tej pracy, a także momentem refleksji i przemyśleń. Już w 1905 r. kiedy w Pilaszkowie powołano Związek Nauczycieli Ludowych – polscy nauczyciele w zaborach wiedzieli, że w grupie jest dużo łatwiej i efektywniej walczyć o swoje prawa.
W mijającej kadencji władz ZNP kilka razy nauczyciele i pracownicy szkół mogli się przekonać co znaczy silny związek zawodowy i co o sile tego związku stanowi.
Początek XXI wieku nie jest niestety najlepszym czasem dla pracowników i ich związków. Kryzys, który dotknął całą Europę odbił się także na sytuacji polskich szkół i zatrudnionych w nich osób. Jest on też jedną z głównych przyczyn zrzucania przez władze centralne coraz większej ilości związanych z oświatą obowiązków na władze samorządowe.
Coraz częściej okazuje się, że tworzone w Sejmie czy w ministerstwie akty prawne nie tylko nie porządkują oświatowego podwórka, ale wręcz przeciwnie, powodują chaos, bałagan, są źródłem zawiści, niepewności zawodowej i obaw co do przyszłości. Mnożące się czarne scenariusze dla Karty Nauczyciela i pracowników szkół sprawiają, że czasami już nie wiadomo jakie prawo obowiązuje, a jakie jest tylko czyimś pomysłem czy propozycją.
To wszystko składa się na potrzebę istnienia silnej związkowej reprezentacji wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół.
Wolsztyński oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego swoim zasięgiem obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja dla których organem prowadzącym jet Gmina Wolsztyn oraz placówki oświatowe podległe Wolsztyńskiemu Starostwu Powiatowemu.
Oddział tworzy 19 ognisk w tym dwa ogniska międzyplacówkowe i Sekcja Emerytów i Rencistów. W swoich szeregach skupiamy 197 czynnych nauczycieli, 16 czynnych pracowników obsługi i administracji oraz 61 emerytów i rencistów. Łącznie 273 osoby.
W minionej kadencji z naszych szeregów odeszli na zawsze:
Kol. Kazimiera Gintrowicz
Kol. Elżbieta Słomczyńska
Kol. Wiktoria Jańska
Kol. Czesław Olejnik
Pożegnaliśmy także przewodniczącą Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów
Kol. Wandę Sołtysiak
zmarł również wieloletni członek naszego związku, emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej we Wroniawach
Kol. Kazimierz Joksz
Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłych koleżanek i kolegów.

23 osobowy zarząd składał się z wszystkich prezesów ognisk oraz przewodniczącej SEiR, skarbnika, sekretarza, wiceprezesa i prezesa.
Zebrania zarządu odbywały się regularnie raz na kwartał. Z zebrań sporządzane były protokóły. Stałym miejscem spotkań zarządu była Biblioteka Pedagogiczna, której szefową jest nasza koleżanka – członek zarządu, a jednocześnie księgowa oddziału – Ania Ciesielska. Jedno z zebrań odbyło się w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Obrze.
Podczas zebrań występowały elementy szkoleniowe oraz zajmowaliśmy się sprawami bieżącymi.
W trakcie kadencji zarząd odbył dwudniowe szkolenie wyjazdowe w Gorzycy koło Międzyrzecza. Szkolenie to przeprowadziła koleżanka Joanna Wąsala – prezes Okręgu Wlkp. i koleżanka Małgorzata Kowzan wiceprezes zarządu Okręgu. Przy okazji szkolenia zwiedziliśmy bunkry Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, sanktuarium w Rokitnie oraz Łagów. Odbyło się także jedno uroczyste i jedno nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Oddziału.
Przedstawiciele Zarządu Oddziału uczestniczyli w posiedzeniach wielu komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i w wielu komisjach związanych z awansami nauczycieli na kolejne stopnie. Przedstawiciele ZNP uczestniczą w ważniejszych uroczystościach szkolnych takich jak nadanie imienia czy obchody rocznicowe.
Jeszcze w 2010 r. do biura Zarządu Oddziału mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie zakupiliśmy nowy komputer i drukarkę. Zakup ten związany był z dotacją jaką otrzymaliśmy z Zarządu Głównego.
Regularnie co roku organizujemy cieszące się dużym powodzeniem wycieczki oraz wyjazdy do teatrów. W ostatnich latach podczas wyjazdów organizowanych przez zarząd oddziału i SEiR odwiedziliśmy m.in. Mazury, Bieszczady, Lwów, Podlasie, Kaszuby, Dolny Śląsk i Drezno. Swoje wycieczki organizują także ogniska działające w placówkach oświatowych. Byliśmy na spektaklach w teatrach poznańskich i zielonogórskich. Pięknym wydarzeniem kulturalnym był spektakl „Lata XX, lata XXX w muzyce i nie tylko” w wykonaniu rakoniewickiego chóru „Nuta w nutę”, zorganizowany prze kol. Laskowskiego z okazji Dnia Kobiet w roku 2013.
Delegacje Związku Nauczycielstwa Polskiego uczestniczą we wszystkich uroczystościach odbywających się z okazji świąt narodowych i ważnych rocznic.
Członkowie zarządu naszego oddziału uczestniczą we wszystkich proponowanych przez Zarząd Okręgu szkoleniach odbywających się w siedzibie Okręgu, a także w szkoleniach wyjazdowych (np szkolenia przewodniczących SEiR w Ciechocinku, szkolenia przewodniczących Komisji Rewizyjnych w Pradze, szkolenia prezesów w Gdańsku, Zakopanem, Toruniu, Jarocinie, Kórniku i in.). W grudniu ubiegłego roku dwie osoby odbyły szkolenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
W grudniu 2012 r. wzięliśmy udział w okręgowym turnieju kręglarskim we Wronkach. Co prawda nie odnieśliśmy tam specjalnego sukcesu, ale za to doskonale wpisaliśmy się w główną ideę turnieju – zabawa była przednia. Za to duży sukces w roku 2011 odniósł nasz kolega – wiceprezes zarządu – Edward Laskowski zajmując drugie miejsce w ogólnopolskim związkowym konkursie fotograficznym – Natura Moich Okolic.
Dzięki przychylności dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu, informatyka, kol. Marcina Tajcherta dla członków SEiR zorganizowaliśmy w 2012 r. kurs podstaw obsługi komputera.
W 2013 r. w imieniu Zarządu Okręgu podczas spotkania w ZSRiT w Powodowie przekazaliśmy prezent dla maleńkiej polskiej szkoły w Tietańcach na Litwie, dołączając do niego także prezent od naszego oddziału.
W lipcu 2013 r. prezes i wiceprezes Edward Laskowski uczestniczyli w składzie delegacji reprezentującej powiat wolsztyński podczas koncertu orkiestry symfonicznej Sinfonietta Polonia w Lübben w Niemczech. Koncert był głównym elementem obchodów 20 rocznicy współpracy samorządów terytorialnych powiatów: wolsztyńskiego i Dahme- Spreewald .

W czasie mijającej kadencji miało miejsce kilka ważnych wydarzeń, których znaczenie zdecydowanie wykracza poza ramy zwykłej, codziennej pracy naszego oddziału.
Pierwszym z nich było nadanie przez Zarząd Główny ZNP, na wniosek Zarządu Oddziału, godności Honorowego Prezesa Oddziału ZNP w Wolsztynie, koledze Edwardowi Laskowskiemu. W uroczystości tej naszymi gośćmi byli: pan starosta Ryszard Kurp, pan wicestarosta Jacek Skrobisz, pani dyrektor GZOEiAS Izabela Barska, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Czeszak oraz prezes Wielkopolskiego Okręgu ZNP kol. Joanna Wąsala i przewodnicząca okręgowej SEiR kol. Wanda Sołtysiak. Rok później godność honorowej przewodniczącej SEiR Oddziału Wolsztyn ZG ZNP nadał wieloletniej przewodniczącej sekcji kol. Anna Hajduk.
Innym wielkim wydarzeniem w historii wolsztyńskiego oddziału była wizyta (17 kwietnia 2013 r.) prezesa ZNP Sławomir Broniarza i ciesząca się wielkim powodzeniem konferencja „Status prawny nauczyciela”, podczas której prezes Broniarz i dyrektor Biura ZG ZNP Jolanta Gałczyńska wyjaśnili wiele spraw związanych z całokształtem funkcjonowania polskiej oświaty i statusem prawnym zawodu nauczyciela. W konferencji uczestniczyło ponad dwustu nauczycieli głównie z powiatu wolsztyńskiego oraz delegacje związkowców z Nowego Tomyśla i Grodziska Wlkp.
Ważnym momentem pobytu prezesa Broniarza w Wolsztynie były jego odwiedziny u pani Anny Hajduk, która kilka dni wcześniej obchodziła swoje 90 urodziny.
Ostatnim wydarzenie wielkiej rangi było uzyskanie tytułu Nominowanego w ogólnopolskim konkursie „Nauczyciel Roku 2013” przez naszego związkowego kolegę Janusza Mrozkowiaka oraz łączącego się z nim znaku jakości „Szkoła na medal” przez Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie. W uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, która wieńczyła konkurs oprócz laureatów uczestniczyły władze ZNP z Prezesem Sławomirem Broniarzem, władze MEN z panią Minister Krystyną Szumilas, zaś naszemu „Nauczycielowi Roku” towarzyszyli Wicekurator Oświaty pani Dorota Kinal, wiceprezes zarządu Okręgu ZNP kol. Małgorzata Kowzan, wicestarosta wolsztyński pan Jacek Skrobisz, dyrektor ZSZ pan Andrzej Wawrzynowicz i prezes wolsztyńskiego oddziału ZNP Sławomir Wieczorek.
Zupełnie innym w swoim charakterze wydarzeniem, co prawda nie inicjowanym przez zarząd oddziału, ale jednak związanym z wolsztyńskim ZNP. Jest wyreżyserowana przez naszego kolegę. Adama Żuczkowskiego sztuka teatralna „Tato, tato sprawa się rypła”. Warto wiedzieć, że w tym spektaklu jako reżyser i aktor bierze udział wspomniany już kol. Adam, główną rolę gra kol. Janusz Mrozkowiak, a rolę Kowala odtwarza Sławomir Wieczorek. Wszyscy są aktywnymi członkami naszego związku.
Warto kilka słów poświęcić naszemu związkowemu blogowi znpwolsztyn.blogspot.com, który jako oficjalna strona oddziału ruszył we wrześniu 2011 roku. Od tego czasu odwiedziło go już ponad 35 tys. gości. Zdecydowana większość z nich to mieszkańcy Polski, ale wśród odwiedzających można znaleźć osoby mieszkające w tak egzotycznych krajach jak np. Kostaryka czy Wybrzeże Kości Słoniowej. Ilość odwiedzin związana jest z tematyką jaką poruszamy w poszczególnych wpisach. Tematyka ta związana jest głównie z bieżącymi sprawami oddziału, ale nie tylko. Wiele jest przecież spraw, mających ogólnopolskie znaczenie, istotnych także dla każdego wolsztyńskiego nauczyciela. Aktualnie notujemy dziennie średnio około stu wejść na naszą stronę.
W 2012 r. nasze biuro przeszło gruntowny remont. Nie tylko odnowione zostały ściany i podłoga ale wymienione zostało całe umeblowanie. Dzisiaj chcę jeszcze raz podziękować panu Staroście za wielką życzliwość i zrozumienie naszych potrzeb w tym zakresie. Koszt jaki był potrzebny na wykonanie wszystkich prac w naszym biurze byłby dla nas nie do udźwignięcia. Całość kosztów modernizacji naszego biura pokryło starostwo. Dla nas to wielki dar z który szczerze dziękujemy.
Wiele było w tej kadencji spraw i działań przyjemnych i najlepiej byłoby na tym zakończyć sprawozdanie. Jednak to wszystko o czym mówiłem dotychczas, choć ważne i czasami bardzo ważne, to tylko jedna strona medalu. Druga strona to działania jakie podejmowaliśmy dla obrony praw pracowników i to na płaszczyźnie lokalnej i ogólnopolskiej.
Cieszę się, że zdecydowana większość rozmów jakie prowadziliśmy w tym zakresie z władzami powiatu i gminy kończyła się porozumieniem, a kompromisowe rozwiązania zadowalały zarówno nas, zainteresowanych nauczycieli jak i władze. Wiele z tych spraw dotyczyło pojedynczych osób,
ale angażowaliśmy się także w sprawy dotyczące wielu nauczycieli i pracowników szkół.
Przypomnę kilka z nich:
- pensum pedagogów i logopedów szkół podstawowych i gimnazjów,
- propozycja zwolnienia kilku pracowników w jednej z placówek,
- obrona szkół w Adamowie, Tłokach, Dąbrowie i Karpicku,
- rozpoczęcie procesu regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół gminnych i inne.
We wszystkich indywidualnych i zbiorowych problemach, trochę „zdalnie” ale za to niezwykle intensywnie pomagają nam nasze „szefowe” - prezes okręgu Wielkopolskiego Joanna Wąsala i wiceprezes Małgorzata Kowzan. Za tę życzliwość, zrozumienie i ciągłą gotowość do pomocy bardzo gorąco im dziękuję.
W różnych formach uczestniczyliśmy (i uczestniczymy aktualnie) w protestach organizowanych przez ZG ZNP, z których najważniejszym był udział 26 osób z wolsztyńskiego oddziału ZNP w marszu protestacyjnym w Warszawie 23 listopada 2013.
Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że te nasze 26 osób stanowiło cząstkę 20 tysięcznej manifestacji ZNP. Manifestacji, dzięki której Karta Nauczyciela jest ciągle taka jak dotychczas, a symboliczny dla całokształtu proponowanych przez władze zmian „urlop dla poratowania zdrowia” ciągle jest dostępny w wymiarze trzech lat.
Dla mnie osobiście nie był to jedyny marsz protestacyjny, prócz niego uczestniczyłem w marszu zorganizowanym przez trzy najważniejsze centrale związkowe 13 września 2013 w Warszawie i ostatnio w marszu zorganizowanym 4 kwietnia b.r. przez Europejskie Forum Związków Zawodowych w Brukseli. Dla mnie ale i dla oddziału to wielkie wyróżnienie
Aktualnie trwa akcja protestacyjna „Nauczyciel uczy – asystent asystuje”.
Na koniec chciałbym jeszcze podziękować wszystkim moim współpracownikom z Zarządu Oddziału, prezesom ognisk, oddziałowej komisji rewizyjnej, którzy z zapałem wykonują swoją pracę związkową w przedszkolach szkołach i placówkach oświatowych. Bardzo Wam dziękuję za te cztery lata naszej współpracy w zarządzie oddziału i waszej, czasami bardzo trudnej, pracy w ogniskach.
Dziękuję członkom Zarządu:
Koleżankom: Annie Ciesielskiej; Stefanii Zawiei; Jolancie Witkowskiej; Elżbiecie Baron; Wiesławie Sobisiak – Zając; Halinie Nowickiej; Genowefie Kaźmierczak; Iwonie Walotce; Iwonie Joksch; Małgorzacie Horowskiej; Mirosławie Nowak; Annie Orzechowskiej; Marioli Kurpisz; Oldze Hubert; Renacie Brychcy; Katarzynie Pietrusińskiej; Elżbiecie Puzickiej; Małgorzacie Wita; Hannie Stęsik oraz Kolegom: Edwardowi Laskowskiemu; Robertowi Tomysowi; Dariuszowi Och.
Dziękuję członkom oddziałowej Komisji Rewizyjnej, która w minionej kadencji pracowała w składzie: Urszula Stroisz Ciorga; Krystyna Firlej; Iwona Nowak.
Dziękuję także Panu Staroście i Panu Burmistrzowi oraz władzom obu naszych samorządów, za życzliwość i troskę o stan wolsztyńskiej oświaty.
Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek
.

Łączna liczba wyświetleń