15 kwietnia, 2014

26 kwietnia 2014 - Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza

W sobotę 26 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00, w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach odbędzie się Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza wolsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Poniżej zamieszczamy program Konferencji:


 Godz. 10.00 - śniadanie
1.         Otwarcie obrad.
2.         Powołanie protokolantów.
3.         Wybór przewodniczącego (przewodniczących) obrad.
4.         Przyjęcie porządku obrad.
5.         Przyjęcie regulaminu obrad i regulaminu wyborów.
6.         Wybór komisji mandatowej i komisji uchwał.
7.         Sprawozdanie zarządu oraz komisji rewizyjnej.
8.         Sprawozdanie komisji mandatowej.
9.         Dyskusja nad sprawozdaniami.
10.     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu     
  zarządowi.
11.      Wybory:
12.      Przedstawienie projektu programu na następną kadencję  i dyskusja programowa.
13.      Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
14.      Przyjęcie uchwał konferencji.
15.      Zamknięcie obrad.


Około godz. 12.30 (bardzo możliwe, że w przerwie przed ogłoszeniem wyników wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Konferencję Okręgową) będzie obiad.


Lista delegatów na Oddziałową Konferencję 
Sprawozdawczo - Wyborczą:


1.Robert Tomys 2. Wiesława Zając 3. Janusz Lorenc 4. Halina Nowicka 5. Elżbieta Baron 6. Genowefa Kaźmierczak 7. Beata Tomiak 8. Małgorzata Łukowiak 9. Kinga Pluskota 10. Dariusz Och 11. Iwona Walotka 12. Magdalena Piotrowska 13. Edward Laskowski 14. Wacław Nadolny 15. Sławomir Wieczorek 16. Bolesław Smukała 17. Joanna Adamczak 18. Marek Michalik 19. Jolanta Witkowska 20. Stefania Zawieja 21. Urszula Stroisz – Ciorga 22. Iwona Joksch 23. Ewelina Mikołajczak 24. Krystyna Firlej 25. Przemysław Wieczorek 26. Małgorzata Horowska 27. Agnieszka Wolnik 28. Karolina Szymańska 29. Joanna Błażejczak 30. Anna Orzechowska 31. Mariola Kurpisz 32. Henryk Gubernat 33. Olga Hubert 34. Małgorzata Schonfeld 35. Renata Brychcy 36. Anna Łaniewska 37. Przemysław Kryś 38. Tomasz Peciak 39. Patrycja Cichy 40. Katarzyna Pietrusińska 41. Elżbieta Puzicka 42. Małgorzata Wita 43. Hanna Stęsik 44. Renata Laskowska 45. Anna Ciesielska 46. Joanna Kulus

Łączna liczba wyświetleń