16 września, 2014

Uprawnienia emerytalne nauczycieli - nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Wszystkich Nauczycieli zainteresowanych możliwością skorzystania z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zachęcamy do lektury artykułu "Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela" autorstwa Leszka Kostrzewskiego i Piotra Miączyńskiego zamieszczonego na stronie Gazety Wyborczej
http://wyborcza.pl/1,97654,15565971,Wczesniejsza_emerytura_dla_nauczyciela.html
W artykule znajdą Państwo wiele informacji dotyczących osób uprawnionych do tej formy emerytury, warunków jakie należy spełnić by otrzymać świadczenie, sposobu wyliczania wysokości i inne.
Poniżej publikujemy tylko część wstępną tego artykułu. Jego całość dostępna jest TUTAJ

 

"Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

Nauczyciele wciąż mają prawo wcześniej przejść na emeryturę. Mogą zgłosić wniosek do ZUS o tzw. świadczenie kompensacyjne.

Bardzo korzystne przepisy, które pozwalały nauczycielom odchodzić na emeryturę po 30 latach pracy (w tym 20 przepracowanych w oświacie) bez względu na wiek, przestały obowiązywać z końcem 2008 roku.

Jeżeli ktoś do 2008 r. spełniał odpowiednie warunki, może przejść na wcześniejszą emeryturę w kolejnych latach.

Pozostali nauczyciele mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Będzie ono przyznawane aż do 2032 roku.

W grudniu 2013 r. (to najnowsze dane) na świadczeniach kompensacyjnych było 1814 nauczycieli.

Wydaje się, że to niewiele, ale z każdym miesiącem świadczenia pobiera coraz więcej osób.

Jeszcze w styczniu 2013 r. ze świadczeń korzystały zaledwie 882 osoby, a w kwietniu 1025..."


Warto także pamiętać, że podstawą prawną tego świadczenia jest Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, do której dostęp znajdą Państwo tutaj

Łączna liczba wyświetleń