04 stycznia, 2018

Urlopy zdrowotne zawieszone

To przykład lekceważenia nauczycieli! 

- To przykład lekceważenia nauczycieli. Nieopublikowanie podstawowego rozporządzenia powoduje, że żadna spośród ponad 600 tys. uczących osób nie ma możliwości skorzystania z uprawnienia, które gwarantuje jej prawo – mówi dziś Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP („Dziennik Gazeta Prawna”, 4 stycznia 2018 r.). Dodaje, że nawet jeżeli stan zdrowia pedagoga jest fatalny, to dyrektor nie może skierować go na badania, a lekarz wydać orzeczenia, bo nie zostały opublikowane ich wzory.
Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2018 r. prawo kierowania na urlop dla poratowania zdrowia ma tylko lekarz medycyny pracy. Nauczyciele mają prawo do urlopu jedynie „w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę” albo też na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową – przypomina „Głos Nauczycielski”.
Tymczasem, jak donosi dziś „Dziennik Gazeta Prawna”, wraz z wejściem w życie z początkiem tego roku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych automatycznie utraciło moc rozporządzenie ministra zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Nowego rozporządzenia, które miało regulować zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, wzór skierowania na badanie lekarskie oraz orzeczenia lekarskiego, nie ma.
Przypominamy, że najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela od 2018 roku to:
  •     nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
  •     obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
  •     ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,
  •     urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,
  •     likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
  •     likwidacja mieszkań służbowych.
źródło: strona internetowa ZG ZNP http://www.znp.edu.pl/element/3253/Urlopy_zdrowotne_zawieszone

Łączna liczba wyświetleń