26 listopada, 2013

Protest będzie kontynuowany


Uchwała Nr 16/2013 ZG ZNP z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie kontynuowania Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej "Dość tego!" oraz upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do podjęcia uchwały o wejściu w spór zbiorowy z rządem
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, postanawia:
§ 1
W związku z toczącymi się w Sejmie pracami nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, zobowiązać wszystkie ogniwa związkowe do kontynuowania Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej "Dość tego!".
§ 2
W przypadku niespełnienia warunku wykreślenia z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1917) zapisów umożliwiających:
  • przekazywanie szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub związkom powiatów,
  • zatrudnianie w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami,
  • zatrudnianie w szkołach podstawowych nauczycieli na zasadach określonych w Kodeksie pracy (osoby wspierające nauczycieli),
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego upoważnia Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do podjęcia uchwały o wejściu w spór zbiorowy z rządem.
§ 3
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zobowiązuje Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do monitorowania prac nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

źródło:  http://www.znp.edu.pl/element/1852/Uchwala_Nr_162013_ZG_ZNP_z_dnia_26_listopada_2013_r

W związku z wyżej przytoczoną uchwałą Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego proszę o kontynuowanie oflagowania placówek i akcji informacyjnej za pomocą plakatów i ulotek.

Prezes Oddziału ZNP
w Wolsztynie
Sławomir Wieczorek

Łączna liczba wyświetleń